Ikonka Bip Ikonka Instagram Ikonka Twitter Ikonka Facebook Ikonka Youtube Ikonka aparatu fotograficznego Ikonka RSS Ikonka drukarki ikonka Mapki Ikonka koperty

Wybory 2018

Wybory

czytaj więcej »
Utrudnienia

Utrudnienia

czytaj więcej »
Repertuar kina

Kino

czytaj więcej »
Kalendarz imprez 2018

Kalendarz

czytaj więcej »
Harmonogram

harmonogram

czytaj więcej »

 

 

 

Przewiń listę kalendarza do tyłuPrzewiń listę kalendarza do przodu

Ślubowanie klas I w SP1

19.10.2018

1W dniu dzisiejszym w Szkole Podstawowej nr 1 w Sławnie odbyło się uroczyste ślubowanie klas I.

W uroczystości tej wzięli udział zaproszeni goście, rodzice oraz uczniowie szkoły. Po uroczystym powitaniu, dyrektor szkoły Pani Aneta Świątek przyjęła przyrzeczenie uczniów,  a następnie wspólnie z Krzysztofem Frankensteinem, burmistrzem Sławna, dokonali pasowania  każdego z nich. Po pasowaniu uczniowie przedstawili program artystyczny przygotowany we współpracy z wychowawczyniami. Na koniec Burmistrz Miasta Sławno Krzysztof Frankenstein życzył pierwszoklasistom pomyślności oraz wielu sukcesów w nauce, a także wręczył okolicznościowe upominki. Na koniec wręczone zostały pamiątkowe dyplomy ze ślubowania oraz wykonano zdjęcia klasowe.

Wybory samorządowe 2018

18.10.2018

4Już w niedzielę, 21 października odbędą się wybory samorządowe 2018. Tego dnia będziemy wybierali prezydentów, burmistrzów, wójtów i radnych. 

W czasie wyborów samorządowych lokale wyborcze będą czynne od godziny 7:00 do 21:00. W Sławnie utworzonych zostało 5 stałych obwodów głosowania: w Szkole Podstawowej nr 1 (lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych), Urzędzie Miejskim w Sławnie, Gimnazjum Miejskim nr 1 (lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych), Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej oraz Szkole Podstawowej nr 3 (lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych).

Głosujący musi mieć ukończone 18 lat i stale zamieszkiwać na obszarze gminy, powiatu i województwa, którego dotyczy wybór. W Sławnie, tj. gminie liczącej do 20 tys. mieszkańców, głosować możemy tylko na jednego kandydata, stawiając na karcie głosowania "X" w kratce obok nazwiska wybranego kandydata. Do rad powiatów i sejmików wojewódzkich głosować można tylko na jedną listę kandydatów, stawiając "X" w kratce obok nazwiska jednego kandydata z tej listy, przez co wskazujemy jego pierwszeństwo do uzyskania mandatu.

Kiedy głos będzie nieważny? Głos będzie nieważny za każdym razem, gdy nie postawimy "X" w żadnej kratce. W wyborach wójtów, burmistrzów, prezydentów oraz do rad gmin liczących do 20 tys. mieszkańców, głos będzie nieważny również wtedy, kiedy "X" postawimy w kratce przy nazwisku więcej niż jednego kandydata.

Szczegółowe informacje dotyczące wyborów znajdują się w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Sławnie w zakładce Wybory Samorządowe 2018 bądź na stronie https://wybory2018.pkw.gov.pl/

 

Spotkanie informacyjne - Program Czyste Powietrze

16.10.2018

2W dniu 18 października 2018 roku o godz. 18:00 w hali widowiskowo-sportowej przy SP 3 w Sławnie odbędzie się spotkanie informacyjne dot. ekodopłat na wymianę pieca i termomodernizację.

Nowy Program priorytetowy oferuje beneficjentom nawet 47,7 tys. zł dofinansowania na  kompleksową termomodernizację budynku jednorodzinnego, obejmującą m. in. wymianę źródeł ciepła starej generacji – kotłów węglowych, ocieplenie zewnętrznych ścian budynku, docieplenie przegród, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, modernizację lub wykonanie instalacji centralnego ogrzewania czy ciepłej wody oraz instalację odnawialnych źródeł energii. Co bardzo ważne – by uzyskać wsparcie na kolejne działania termomodernizacyjne ujęte w programie – należy wymienić kocioł węglowy na źródło ciepła nowej generacji.

Dofinansowanie w ramach programu „Czyste Powietrze” obejmie bardzo szeroki zakres prac termomodernizacyjnych. Beneficjenci, którzy chcą wyremontować już istniejący dom mogą uzyskać dofinansowanie na wymianę źródeł ciepła starej generacji, na węzły cieplne, kotły na paliwo stałe (w  tym węglowe – V klasy i biomasowe), systemy ogrzewania elektrycznego, kotły gazowe kondensacyjne oraz pompy ciepła – wraz z montażem. Dodatkowo finansowanie w przypadku istniejących budynków obejmuje docieplenie ścian zewnętrznych, dachów, stropodachów i podłóg na gruncie; docieplenie ścian wewnętrznych, wymianę okien i drzwi na energooszczędne, montaż instalacji wewnętrznych ogrzewania i ciepłej wody użytkowej, w tym montaż zaworów  z głowicami termostatycznymi, montaż wentylacji mechanicznej z  odzyskiem ciepła, a także zastosowanie odnawialnych źródeł energii cieplnej i elektrycznej, wśród których są kolektory słoneczne i mikroinstalacje fotowoltaiczne (OZE finansowane tylko w formie zwrotnej).

Wsparcie finansowe będzie przyznawane  po spełnieniu kilku warunków: minimalny koszt projektu (koszty kwalifikowalne zadania to co najmniej 7 tys. zł), a także deklaracja wymiany pieca węglowego na źródło ciepła nowej generacji. Najwyższa wysokość dotacji, o którą może się ubiegać beneficjent to  aż 47,7 tys. zł. Beneficjent może rozłożyć spłatę pożyczki nawet na 15 lat. Na zrealizowanie przedsięwzięcia są 2 lata, licząc od daty zawarcia umowy z WFOŚiGW w Szczecinie. W ramach programu nie można sfinansować działań, które zostały zrealizowane przed złożeniem wniosku. Można natomiast finansować inwestycje, których realizacja rozpoczęła się po 1 stycznia 2018 r.

Intensywność dofinansowania zależy od miesięcznego dochodu netto w przeliczeniu na członka rodziny. Osoby, które zarabiają najmniej  - do 600 zł miesięcznie na członka rodziny – mogą liczyć na  dotację aż 90% kosztów. Pozostałą część – 10% - będzie stanowić preferencyjna pożyczka. Program będzie realizowany do 2029 r. Nabór wniosków zostanie ogłoszony przez WFOŚIGW w  Szczecinie w najbliższych miesiącach i będzie prowadzony w trybie ciągłym.

33

 

 

Postaw na słońce

16.10.2018

1Fundacja Banku Ochrony Środowiska już po raz piąty organizuje ogólnopolski, szkolny projekt edukacyjny „Postaw na Słońce”. Celem projektu jest upowszechnienie wiedzy w społeczeństwie na  temat Odnawialnych Źródeł Energii i korzyści dla środowiska wynikających z ich stosowania.

Spalanie paliw kopalnych jest przyczyną dwóch niezwykle ważnych współczesnych problemów ekologicznych – smogu i zmian klimatu. Jednym ze sposobów walki z nimi jest właśnie rozwój Odnawialnych Źródeł Energii. Dzięki projektowi uczniowie zostaną uświadomieni, jakie są skutki pozyskiwania energii z tradycyjnych źródeł. Zobaczą też alternatywy – przyjazne dla środowiska i naszych portfeli. Na projekt składają się dwa konkursy – badawczy i filmowy. Oba skierowane sa dla uczniów klas VII i  VIII szkół podstawowych oraz uczniów szkół ponadpodstawowych wszystkich typów.

KONKURS BADAWCZY

W konkursie badawczym może wziąć udział jeden zespół ze szkoły, składający się z maksymalnie 10   uczniów (mogą to być uczniowie różnych klas) i nauczyciela. Konkurs dzieli się na dwa etapy. W  pierwszym, uczniowie zdobywają wiedzę o produkcji energii, efektywności energetycznej, OZE i  fotowoltaice oraz przygotowują, według wskazań, uproszczone projekty mikroinstalacji fotowoltaicznych dla domów jednorodzinnych. W etapie drugim przekazują swoją wiedzę pozostałym uczniom w szkole i mieszkańcom swojej miejscowości przez organizację akcji promocyjnych, apeli i  konferencji.

KONKURS FILMOWY

W konkursie filmowym może wziąć udział dowolna liczba maksymalnie 6-osobowych (5 uczniów i  nauczyciel) drużyn ze szkoły. Ich zadaniem będzie przygotowanie scenariusza a następnie nakręcenie dwuminutowego filmu o mikroinstalacjach OZE. Film może mieć formę reportażu, spotu reklamowego, animacji czy krótkiej fabuły – forma jest dowolna.

Oba konkursy odbywają się całkowicie on-line. Wszelkie materiały, szczegółowy plan działań do  wykonania i formularz raportowania się z wykonanych zadań dostępne są na platformach internetowych www.postawnaslonce.pl (konkurs badawczy) oraz www.filmeko.pl (konkurs filmowy).

Uczestnicy mogą też na bieżąco kontaktować się z biurem organizacyjnych konkursu telefonicznie, e- mailowo lub przez strony internetowe. Nie jest wymagane przysyłanie żadnych materiałów pocztą.

Udział w konkursach jest bezpłatny.

Łączna, całkowita pula nagród w obu konkursach wynosi 35 tys. zł. Wszystkim członkom zwycięskich zespołów – uczniom i nauczycielom, zostaną przyznane nagrody rzeczowe. W konkursie badawczym zespoły oceniane są w dwóch oddzielnych kategoriach – klas VII i VIII szkół podstawowych w  raz  z  klasami III gimnazjum oraz szkoły średnie. W konkursie filmowym wszystkie zespoły oceniane są w  jednej kategorii.

Rejestracja odbywa się wyłącznie elektronicznie na stronach konkursów:

www.postawnaslonce.pl – konkurs badawczy

www.filmeko.pl – konkurs filmowy

Zgłosić należy się do 16 listopada 2018 r.

Więcej informacji udziela Adam Kiedrowski – koordynator projektu, tel. 515 114 639, e-mail: info@postawnaslonce.pl

VIII Bieg Papieski

15.10.2018

1W Sławnie w przededniu XVIII Dnia Papieskiego na stadionie i po ścieżkach rowerowych odbył się VIII Bieg Papieski, który był równocześnie kolejną piątą edycją „Maratonu na Raty”. W kilku kategoriach wiekowych wystartowało rekordowa ilość 155 biegaczy.

Bieg odbywał się pod hasłem „Sport jest radością życia, zabawą, świętem”. Istotną rolę jaką odgrywa sport w życiu człowieka zauważał święty Jan Paweł II. Bieg otworzył ks. proboszcz Leszek Szurek przypominając hasło XVIII  Dnia Papieskiego „Promieniowanie Ojcostwa”. Najlepsi biegacze zostali uhonorowani pucharami, a wszyscy uczestnicy otrzymali pamiątkowe medale i dyplomy,

Dziewczęta rocznik 2016 i młodsze - 100m

1. Zuzanna Szwed                  Darłowo          2016             1.10,06

2. Iga Siekan                           Sławno            2016             1.12,43

3. Zofia Urbaniak                   Sławno            2017             1.20,96

Chłopcy rocznik 2016 i młodsi - 100m

1. Wojciech Aleksandrowicz Sławno            2016                54,29

2. Karol Kozdra                     Sławno            2016                56,33

3. Jakub Bajtek                       Sławno            2017             1.05,33

4. Mikołaj Fikus                     Sławno            2016             1.06,77

5. Jan Bińczyk                        Sławno            2017             1.23,88

Dziewczęta 2014/2015 - 100m

1. Paula Szczepanek               Sławno            2014                24,05

2. Aleksandra Korolczuk       Sławno            2014                24,52

3. Lilianna Kaczmarek           Sławno            2014                26,35

4. Amelia Ławniczak             Sławno            2014                28,00

5. Julia Romanowska             Sławsko          2015                34,47

6. Zuzanna Kumaniecka         Sławno            2014                35,09

7. Zuzanna Waćkowska         Sławno            2015                35,39

8. Lilianna Antosik                Sławno            2014                40,63

9. Julia Antosik                      Sławno            2015                42,26

Chłopcy rocznik 2014/2015 - 100m

1. Antoni Mikinka                  Sławno            2014                28,97

2. Ignacy Urbaniak                 Sławno            2015                29,73

3. Adam Izdebski                   Sławno            2014                31,48

4. Mikołaj Siekan                   Sławno            2014                31,94

5. Adam Osenkowski             Warszkowo     2014                35,75

6. Leon Wójcicki                    Sławno            2014                45,74

7. Oskar Stępień                     Sławno            2015                47,14

8. Franciszek Bińczyk            Sławno            2015                48,66

9. Albert Laskowski               Sławno            2014             1.32,46

 

Dziewczęta rocznik 2012/2013 - 200m

1. Julia Faryno                        Sławno            2012                41,76

2. Natalia Czyż                       Sławsko          2012                44,21

3. Maja Janakiewicz               Sławno            2012                45,02

4. Ada Szczepanek                 Sławno            2012                46,59

5. Julia Bździon                     Sławno            2012                48,87

6. Zofia Kazimierczyk            Sławno            2012                52,33

7. Gabriela Kozłowska           Sławno            2013                53,18

8. Barbara Antosik                 Sławno            2013                56,05

9. Julia Walotka                     Sławno            2012                59,87

Chłopcy rocznik 2012/2013- 200m

1. Michał Pasik                       Sławno            2012                38,98

2. Leon Kaczmarek                Sławno            2012                40,44

3. Jan Głowacki                      Sławno            2012                45,81

4. Miłosz Szymborski             Sławno            2012                47,89

5. Radosław Bajtek                Sławno            2012                48,52

6. Mikołaj Szymborski           Sławno            2012                49,07

7. Filip Stojewski                   Sławno            2012                51,90

8. Oliwier Radliński               Sławno            2012                53,60

9. Igor Trojnar                        Sławno            2013                54,19

Dziewczęta 2010/2011 - 200m

1. Lilianna Stępień                 Sławno            2010                38,78

2. Maja Waćkowska               Sławno            2011                40,77

3. Lena Gutowska                  Sławno            2010                41,41

4. Alicja Ludwikowska          Sławno            2010                41,83

5. Lena Ludwikowska           Sławno            2011                43,01

6. Pola Figura                         Warszkowo     2011                44,07

7. Maja Aleksandrowicz        Sławno            2011                44,94

8. Julia Wieczorek                  Sławno            2011                46,72

9. Oliwia Piwowarczyk          Sławno            2010             1.00,04

Chłopcy rocznik 2010/2011 - 200m

1. Szymon Kamelski              Sławno            2010                35,43

2. Filip Matulka                      Sławno            2010                38,38

3. Marcin Proboszcz               Sławno            2011                40,07

4. Jakub Kozłowski                Sławno            2010                40,60

5. Bartłomiej Szwed              Darłowo          2011                41,88

6. Jarosław Dobies                 Sławno            2011                42,07

7. Adam Michalak                  Sławno            2010                42,40

8. Aleksander Róg                 Sławno            2011                43,12

9. Michał Rojek                      Sławno            2010                44,01

10. Szymon Stępień               Sławno            2010                45,20

11. Michał Filipowski            Sławno            2011                45,78

11. Oktawian Borkowicz       Sławno            2011                45,78

13. Szymon Białosiewicz       Sławno            2011                46,06

13. Arkadiusz Kaźmierczak   Warszkowo     2011                46,06

15. Hubert Jakimiak               Sławno            2011                47,14

16. Igor Matuska                    Sławno            2010                47,45

17. Antek Nieckarz                Sławno            2011                48,50

18. Piotr Gręda                       Warszkowo     2011                49,62

19. Julian Brzuska                  Noskowo        2010                50,13

20. Maksym Materka             Sławno            2010                50,59

21. Mikołaj Antosik               Sławno            2011                50,92

22. Adam Antosik                  Sławno            2010                52,00

 

Dziewczęta 2008/2009 - 300m

1. Julia Recka                         Sławno            2008                51,99

2. Maja Gondek                     Sławno            2009                55,52

3. Martyna Jabłońska             Sławno            2009                57,83

4. Nadia Mazur                       Sławno            2009             1.02,05

5. Nikola Podolska                 Sławno            2009             1.05,83

6. Alicja Filipowska               Sławno            2008             1.06,78

7. Wiktoria Bojara                  Sławno            2008             1.07,87

8. Katarzyna Bogusławska     Sławno            2009             1.10,63

9. Barbara Pominkiewicz       Sławno            2008             1.10,94

10. Amelia Mikinka               Sławno            2008             1.11,16

11. Maria Pominkiewicz        Sławno            2008             1.13,29

12. Aleksandra Burda            Sławno            2009             1.15,04

13. Maja Korolczuk               Sławno            2009             1.15,65

14. Wiktoria Pasik                  Sławno            2009             1.16,34

15. Oksana Motykowska       Sławno            2008             1.16,75

16. Maja Majewska                Sławno            2008             1.17,93

Chłopcy rocznik 2008/2009 - 300m

1. Igor Buze                           Sławno            2009                54,87

2. Marcel Kopera                   Sławno            2009                56,37

3. Bartosz Kasprzak               Sławno            2009                58,68

4. Piotr Kowalczyk                Sławno            2009                59,04

5. Daniel Pasik                       Sławno            2009                59,75

6. Aleksander Dynowski        Słupsk             2009                59,96

7. Filip Jachna                        Sławno            2009             1.02,11

8. Marcel Majchrzyk              Sławno            2009             1.03,26

9. Szymon Jakimiak               Sławno            2009             1.04,62

10. Jakub Mikołajczak            Sławno            2009             1.08,07

11. Sebastian Mehring            Sławno            2009             1.09,77

12. Dawid Kowalewski          Słupsk             2009             1.10,02

13. Aleksander Brzeziński     Sławno            2009             1.11,25

14. Mikołaj Cichoński            Sławno            2008             1.14,95

15. Oliwier Stępień                Sławno            2009             1.16,75

16. Kacper Dominiak             Sławno            2009             1.19,58

17. Mateusz Faryno                Sławno            2009             1.32,13

 

Dziewczęta rocznik 2006/2007 - 300m

1. Milena Patejuk                   Sławno            2006                49,17

2. Nikola Szczepanowicz       Sławno            2007             1.17,61

Chłopcy rocznik 2006/2007 - 300m

1. Jakub Wilczewski               Sławsko          2006                51,59

2. Jan Kowalczyk                   Sławno            2006                53,21

3. Jakub Korowajczyk            Sławno            2007                55,48

4. Karol Stępień                     Sławno            2006                56,58

5. Wiktor Stępień                   Warszkowo     2007             1.03,23

6. Ernest Laskowski               Sławno            2006             1.07,18

7. Błażej Zieliński                  Sławno            2007             1.09,63

 

Dziewczęta rocznik 2004/2005 - 300m

1. Aleksandra Kowalczyk      Sławno            2004                51,11

2. Natalia Zych                       Sławno            2005                57,20

Chłopcy rocznik 2004/2005 - 300m

1. Gracjan Sroka                    Sławno            2004                41,99

2. Jan Gostomczyk                 Sławno            2005                42,23

 

Kobiety rocznik 2003 i starsze – 1.500m

1. Monika Nieckarz                Sławno                                      5.42

2. Marta Kaczmarek               Sławno                                      5.57

3. Ksenia Motykowska          Sławno                                      6.06

4. Małgorzata Buze                Sławno                                      7.12

5. Agnieszka Komar              Sławno                                      7.26

6. Agnieszka Maj                   Sławno                                      7.37

7. Anna Gostomczyk             Sławno                                      7.59

8. Magdalena Jakimiak           Sławno                                      8.17

8. Monika Miklasińska-Kamelska Sławno                                      8.17

10. Danuta Gałkowska           Sławsko                                    9.58

10. Iwona Lipska                    Sławno                                      9.58

10. Agnieszka Białosiewicz   Sławno                                      9.58

10. Katarzyna Pasik               Sławno                                      9.58

 

Mężczyźni rocznik 2003 i starsi – 3.000m

1. Jan Kurkul                          Pałówko                                  10.30

2. Damian Rosiak                   Sławno                                    10.32

3. Tomasz Jabłoński               Sławno                                    11.04

4. Dariusz Gałkowski             Sławsko                                  11.05

5. Henryk Chudy                   Sławsko                                  11.37

6. Arkadiusz Rygielski           Sławno                                    11.45

7. Mariusz Wilczewski           Sławno                                    11.51

8. Piotr Kamelski                    Sławno                                    11.55

9. Grzegorz Wójcicki             Sławno                                    12.03

10. Krzysztof Kowalczyk      Sławno                                    13.02

11. Krzysztof Gostomczyk    Sławno                                    13.25

11. Bartosz Bukowski            Sławno                                    13.25

13. Jacek Antosik                   Sławno                                    15.11

14. Adam Malinowski            Pomiłowo                                15.17

NORDIC WALKING – 1.500m

KOBIETY:

1. Anna Majewska                                         Sławno            12.08

2. Lucyna Kamelska                                       Sławno            12.12

3. Magdalena Misina Warzych                      Sławno            12.41

4. Kinga Cichawa                                          Sławno            12.59

5. Emilia Steinke-Filipowska                         Sławno            15.39

                                            

MĘŻCZYŹNI

1. Ryszard Zieliński                                       Sławno            12.05

2. Jerzy Kamelski                                           Sławno            15.03

 

Pasowanie na przedszkolaka

12.10.2018

1Pasowanie na przedszkolaka to pierwsza wyjątkowa uroczystość w życiu dzieci, które we wrześniu tego roku po raz pierwszy rozpoczęły swoją przygodę z przedszkolem.

Dziś w Przedszkolu nr 4 im. Krasnala Hałabały w Sławnie odbyło się pasowanie na przedszkolaka. Na początku swoje artystyczne przywitanie najmłodszych przygotowała grupa starszaków. Z uśmiechami na twarzach starsze dzieci recytowały wierszyki i śpiewały piosenki otrzymując od rodziców i zaproszonych gości gromkie brawa. Następnie najmłodsze dzieci złożyły oficjalną przysięgę przedszkolaka, po czym Pani Dyrektor Małgorzata Król za pomocą „czarodziejskiego ołówka" dokonała uroczystego aktu pasowania, a Krzysztof Frankenstein - burmistrz Sławna wręczył okolicznościowe medale.

Jesienne wydanie informatora miejskiego "RATUSZ"

12.10.2018

1Od dziś w sławieńskich sklepach oraz siedzibie Urzędu Miejskiego w Sławnie dostępne jest jesienne wydanie bezpłatnego informatora miejskiego "RATUSZ".

W numerze m.in: podsumowanie kadencji sławieńskiego samorządu 2014-2018, przegląd trwających inwestycji, podsumowanie gali SUKCESY 2014-2018, relacje z ostatnich najważniejszych wydarzeń w mieście.

Aby przeczytać online elektroniczną wersję informatora wystarczy kliknąć w poniższy link:

RATUSZ JESIEŃ 2018

Otwarcie wystawy lalek

11.10.2018

1Dnia 10.10.2018 w Sławieński Dom Kultury  odbyło się otwarcie wystawy lalek ze zbiorów Prezes Fundacji  JOMI Jolanty Królikowskiej udostępnionej przez Centralne Muzeum Włókiennictwa w Łodzi „Razem Tworzymy Świat”. 

Ekspozycja  zawiera  lalki z regionu  Ameryki Łacińskiej i  Afryki. Wystawę można oglądać  w salonie wystawowym SDK do 06.11.2018. Serdecznie zapraszamy. (SDK)

Jubileusz 10-lecia Stowarzyszenia RAZEM

10.10.2018

1Jubileusz 10-lecia działalności obchodziło w dniu 10 października 2018 roku  Stowarzyszenie Rodziców i Przyjaciół Dzieci ze Specjalnymi Potrzebami Edukacyjnymi "RAZEM" ze Sławna.

Na uroczyste spotkanie przybyli zaproszeni goście, przedstawiciele samorządów lokalnych, prezesi miejskich spółek i przyjaciele stowarzyszenia. Podczas spotkania Pani Bożena Mielcarz - Prezes Stowarzyszenia „RAZEM” przedstawiła krótko w formie prezentacji multimedialnej historię i cel działania stowarzyszenia oraz wręczyła wszystkim gościom pomagającym na co dzień stowarzyszeniu symboliczne filiżanki. Podczas jubileuszu nie zabrakło życzeń od zaproszonych gości oraz okolicznościowego torta.

"Bez Państwa pomocy nie byłoby nas. Bez Waszego wsparcia, życzliwości, zainteresowania , uśmiechu i zaangażowania nie mielibyśmy tego co mamy. Bardzo Państwu wszystkim dziękuje" - mówiła Bożena Mielcarz.

Z inicjatywy Pani Anny Machłaj oraz rodziców dzieci niepełnosprawnych powstał Klub Rodziców. Pierwsze spotkania odbywały się w budynku Szkoły Podstawowej nr 1 w Sławnie. Od 1 października 2008 roku, w nowo wyremontowanym budynku Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sławnie swoją siedzibę znalazło Stowarzyszenie Rodziców i Przyjaciół Dzieci ze Specjalnymi Potrzebami Edukacyjnymi "RAZEM". Podopiecznymi ośrodka są dzieci i młodzież niepełnosprawna, z różnymi dysfunkcjami ruchowymi. Na co dzień podopieczni są rehabilitowani, prowadzone są zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze oraz zajęcia logopedyczne.

V edycja programu „Decydujesz, pomagamy”

08.10.2018

2Burmistrz Miasta Sławno objął honorowy patronat nad V edycją programu grantowego „Decydujesz, pomagamy”.

Już od 8 października 2018 roku lokalne organizacje społeczne i aktywni mieszkańcy będą mogli zgłaszać swoje pomysły na inicjatywy poprawiające ich najbliższe otoczenie. Tematyka zgłaszanych projektów jest bardzo szeroka. Inicjatywy mogą dotyczyć edukacji dzieci i młodzieży, promocji zdrowego stylu życia, odświeżenia przestrzeni miejskich, aktywizacji osób starszych, działań na rzecz zwierząt i środowiska naturalnego, pielęgnowania lokalnych tradycji lub innych obszarów, na które mieszkańcy chcą mieć większy wpływ. Pomysły można zgłaszać za pomocą formularza zgłoszeniowego na stronie: https://pomagamy.tesco.pl/ od 8 października do 18 listopada 2018 roku.

Spośród zgłoszonych do 18 listopada pomysłów, w każdym z mikroregionów, Komisja Granowa wybierze po trzy projekty, które przejdą do następnego etapu. W praktyce, każda organizacja, która dotrze do etapu głosowania zwycięży. O tym, czy grant będzie wynosił 5000, 3000 czy 1000 złotych  zdecydują mieszkańcy, głosując w swoim sklepie Tesco.

W ciągu czterech dotychczasowych edycji programu „Decydujesz, pomagamy” klienci Tesco w Polsce wrzucili do urn ponad 21 mln żetonów, wybierając tym samym najciekawsze projekty społeczne. W ten sposób Tesco wsparło 815 projektów, przekazując na ich realizację ponad 3 mln złotych. W IV edycji programu „Decydujesz, pomagamy” do organizacji społecznych w województwie zachodniopomorskim trafiły granty o łącznej puli 36000 zł. Zaangażowani mieszkańcy zrealizowali 12 projektów, które korzystnie wpłynęły  na ich najbliższe otoczenie.

Więcej informacji o programie znajduje się na stronie internetowej: www.tesco.pl/pomagamy

Zawiadomienie o Sesji Rady Miejskiej

05.10.2018

1Zawiadamiam, że  15.10.2018 r. (pon.) o godz. 8.30  w  sali   konferencyjnej (nr  32)   Urzędu  Miejskiego  w  Sławnie  odbędzie  się sesja  Rady  Miejskiej o następującej  tematyce:

1. Sprawy regulaminowe.

2. Interpelacje radnych.

3. Trybuna obywatelska.

4. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Miasta Sławno.

5. Odpowiedzi na interpelacje radnych.

6. Wnioski i zapytania radnych.                                                                                                                                         

ZAINTERESOWANYCH ZAPRASZAMY

 

                                                                                                                                     Przewodnicząca   Rady

                                                                                                                                 /  -  /    Edyta   Szczygielska

 

Bezpłatne badania osteoporozy

05.10.2018

1W sobotę 13 października 2018 Burmistrz Miasta Sławno zaprasza na bezpłatne badania osteoporozy. W tym dniu w godzinach 08.00 – 16.00 na pl. ks. kard. S. Wyszyńskiego będzie można skorzystać z Mobilnego Centrum Diagnostyki Osteoporozy. Osoby chcące skorzystać z diagnozy zgłaszają się na badania z dowodem osobistym, bez konieczności wcześniejszej rejestracji.

Przewiń listę aktualności w lewoPrzewiń listę aktualności w prawo

  • 700Banner zastrzeganie dokumentów tożsamości - co zrobić w sytuacji gdy utracimy dokumentyBanner gospodarka odpadami - zasady wywozu odpadów, harmonogramy Banner pogotowie oświetlenia ulic Banner galeria - wydarzenia w objektywieBanner system informacji przestrzennej - emapa
  • Banner mikroporady.plBanner nieruchomosci gminne na sprzedaż Banner zobacz filmy ze sławna
  •  Banner mapa interaktywna - poznaj swoje okolice Banner WKU w Koszalinie Banner Academia Pomeraniensis Banner Komenda Powiatowa Policji w Sławnie

 

Sport i Kultura

Banner Sławieński Dom Kultury
Banner OSiR Sławno
Banner Miejska Biblioteka Publiczna w Sławnie

Edukacja

Banner Przedszkole nr 1 im. Kubusia Puchatka w Sławnie
Przedszkole nr 2 im. Jana Brzechwy w Sławnie
Banner Przedszkole Jasia i Małgosi w Sławnie
Banner Przedszkole nr 4 im. Krasnala Hałabały w Sławnie
Banner Szkoła Podstawowa nr 1 w Sławnie
Banner Szkoła Podstawowa nr 3 w Sławnie
Banner Gimnazjum Miejskie nr 1 w Sławnie

Turystyka

Banner Pomorska droga sw Jakuba, Pomeranian Way of St James
Banner Europejski Szklak Gotyku Ceglanego
Banner Darlot

Projekt i wykonanie 2014-2015 Maxus Net Communications
Wszelkie prawa zastrzeżone Miasto Sławno (C) Copyright 2015

TREŚĆ