Włodzimierz Olszewski

27.04.201011:28

Portret Włodzimierza OlszewskiegoPan Włodzimierz Olszewski

Pan Włodzimierz Olszewski jest związany ze Sławnem od pół wieku, a stałym mieszkańcem Sławna jest od początku lat sześćdziesiątych. W Sławnie zdobył wykształcenie specjalistyczne z zakresu wodnych melioracji i rozpoczął pracę zawodową. W Sławnie założył rodzinę i wychował synów.
Swoją zawodową drogę życiową zaznacza wieloma trwałymi dokonaniami na Środkowym Pomorzu: od uregulowanych rzek, poprzez deszczownie, elektrownie wodne, oczyszczalnie ścieków i kanalizacje, do stacji paliw i ośrodków wypoczynkowych w miejscowościach nadmorskich.
Od kilkunastu lat prowadzi Przedsiębiorstwo Budownictwa Specjalistycznego „Olszewski i Synowie”. Firma ta wykonała w ciągu swojego istnienia blisko 300 zadań inwestycyjnych. Przedsiębiorstwo jest prowadzone w sposób wzorowy. Dzisiejsze oblicze firmy, to pięknie zagospodarowany zakład z zapleczem technicznym i socjalnym oraz budynkiem biurowym przy ul. Koszalińskiej posiadający nowoczesny sprzęt do robót ziemnych i transportu, urządzenia budowlane oraz wyposażenie informatyczne.
Podejmowanie przez lubiącego wyzwania Szefa Firmy nowatorskich rozwiązań i nowych technologii, powoduje zainteresowanie grup zawodowych spoza Sławna: na teren budowy przyjeżdżają wycieczki specjalistyczne organizowane przez Naczelną Organizację Techniczną oraz studenci uczelni politechnicznych, co promuje nie tylko zakład Pana Olszewskiego, ale i miasto.
W sytuacji wzrastającego bezrobocia bardzo ważną dla naszego miasta sprawą jest stałe zatrudnienie ponad 30 pracowników, a w sezonie nawet do 70 osób.
Pan Włodzimierz Olszewski jest także dobrym organizatorem pracy, wymagającym ale i troszczącym się o załogę. Do tradycji należy organizacja spotkań z pracownikami i ich rodzinami, współodpowiedzialność za poziom życia rodzin pracowniczych.
Najbardziej jednak pan Olszewski zaznacza w mieście swą charytatywną obecność. Jest bardzo wrażliwy na ludzką niedolę i szczególnie czuły na krzywdę dzieci. Hojnie wspomaga wiele instytucji i organizacji działających na rzecz dzieci i młodzieży.
Od chwili powołania Fundacji „Rodzina” spontanicznie włączył się w dzieło wspierania jej poczynań dokładając swoją znaczącą cząstkę do organizacji kolonii letnich dla dzieci z rodzin ubogich, paczek świątecznych, zasila konto stypendialne, okazuje pomoc sławieńskim bezdomnym i w miarę możliwości osobiście uczestniczy w imprezach wychowawczych Fundacji. W tradycyjny już sposób z pomocą współmałżonki wspiera kilka ubogich rodzin w Sławnie przygotowując im podarunki świąteczne, bony towarowe do sklepów, udzielając zasiłki na podręczniki itp. Nigdy nie odmawia pomocy sławieńskim szkołom podstawowym, gimnazjum, a bliski sobie Zespół Szkół Agrotechnicznych, gdzie zdobył wykształcenie on sam i jego synowie , otacza systematyczną opieką.
Firma budowlana „Olszewski i Synowie” od początku powstania, a więc od 1991 r. związana jest z Zespołem Szkół Agrotechnicznych w Sławnie. Stale jest głównym organizatorem i sponsorem uroczystości „Dzień Nauczyciela”. Świadczy pomoc materialną w postaci materiałów budowlanych, sprzętu, ubiorów sportowych, itp.
W roku szkolnym 2001\2002 firma ufundowała stypendium dla uczennicy tej szkoły. Bardzo dobrze układa się współpraca w zakresie realizacji praktyk zawodowych uczniów klas III i IV Technikum Inżynierii Środowiska i Melioracji. Uczniowie ci mają możliwość nauczenia się wzorcowej organizacji i wykonawstwa robót inżynieryjnych. Zapewnia uczniom godziwe warunki odbywania praktyk. Z inicjatywy Rady Rodziców nadano firmie honorowy tytuł „Przyjaciela szkoły”, natomiast Zespół Szkół Agrotechnicznych wystąpił z wnioskiem o przyznanie Odznaki Honorowej „Za Zasługi dla Oświaty”.
Ślady Jego dobroczynności są też zaznaczone w Szpitalu Powiatowym w Sławnie (oddział ginekologiczny i noworodków).
Szczególne zasługi położył w popieraniu rozwoju sportu w naszym mieście. Znana jest drużyna sportowa „Olszewski i Synowie”, znana jest też hojność finansowego wsparcia imprez lekkoatletycznych, za które otrzymał podziękowanie od mistrzyni olimpijskiej, działaczki PKOL Ireny Szewińskiej.
Firma pana Włodzimierza Olszewskiego okazała też pomoc organizatorom badań archeologicznych prowadzonych w Sławnie i okolicach, wspierała też powstanie małej architektury w parku miejskim. Nieustanną pomocą finansową, fachową i rzeczową otacza też zabytkowy kościół w Sławnie p.w. W.N.M.P.
Będąc szczególnym miłośnikiem piłki siatkowej, Pan Olszewski przyczynił się do reaktywowania zajęć pozalekcyjnych w siatkówce w Gimnazjum Miejskim Nr 1, czego efektem są wysokie miejsca drużyn Gimnazjum w zawodach sportowych. Innymi przykładami społecznej działalności na rzecz Gimnazjum Miejskiego Nr 1 są m.in.: wsparcie finansowe zakupu nagłośnienia na salę, zakup sprzętu sportowego dla szkoły, wykonanie wyposażenia na salę gimnastyczną; podestu do sędziowania meczów piłki siatkowej, szafki do aparatury nagłaśniającej, pomoc w modernizacji szkolnej siłowni, wsparcie finansowe przy organizacji imprez organizowanych dla uczniów Gimnazjum, współorganizowanie i wspieranie finansowe rozgrywek Sławieńskich Amatorskich Lig.
Wyrazem niezwykłej postawy Pana Włodzimierza Olszewskiego jest także pomoc i wsparcie dla parafii p.w. W.N.M.P. Należy tu wspomnieć o odwadnianiu otoczenia kościoła, by zlikwidować zawilgocenia zabytkowego obiektu. Pomoc materialna przy organizacji Jubileuszu Chrześcijaństwa i Roku Prymasowskiego (ufundowanie granitowego ołtarza na konsekrację kościoła).
Również Liceum Ogólnokształcące im. J.H. Dąbrowskiego w Sławnie uzyskało wsparcie materialne od Pana Włodzimierza Olszewskiego. Pomoc Pana Olszewskiego umożliwiła uruchomienie pracowni technik informacyjnych w Liceum (listopad 2001 r.). Na pomoc Laureata Złotego Gryfa Sławieńskiego można liczyć przy organizacji Finałów Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.

Wnioskodawcy: Gimnazjum Miejskie nr 1 w Sławnie, Zespół Szkół Agrotechnicznych w Sławnie, Akcja Katolicka Oddział przy parafii p.w. W.N.M.P. w Sławnie, Liceum Ogólnokształcące im. J.H. Dąbrowskiego w Sławnie, Fundacja „Rodzina” w Sławnie.

Data przyznania Złotego Gryfa Sławieńskiego: 22 marzec 2002 r.

 

   Na skróty

   Archiwum wiadomości

   Instytucje

   Oświata

   Sport

   Kultura

  • Banner zastrzeganie dokumentów tożsamości - co zrobić w sytuacji gdy utracimy dokumentyBanner gospodarka odpadami - zasady wywozu odpadów, harmonogramy Banner pogotowie oświetlenia ulic Banner system informacji przestrzennej - emapaBanner nieruchomosci gminne na sprzedażBanner galeria - wydarzenia w objektywie
  • Banner mikroporady.plBanner pytania do burmistrza Banner zobacz filmy ze sławnaBanner katalog firm Banner katalog turystyczny
  • Banner ogłoszenia Banner mapa interaktywna - poznaj swoje okolice Banner WKU w Koszalinie Banner Academia Pomeraniensis Banner Komenda Powiatowa Policji w Sławnie

 

Sport i Kultura

Banner Sławieński Dom Kultury
Banner OSiR Sławno
Banner Miejska Biblioteka Publiczna w Sławnie

Edukacja

Banner Przedszkole nr 1 im. Kubusia Puchatka w Sławnie
Przedszkole nr 2 im. Jana Brzechwy w Sławnie
Banner Przedszkole Jasia i Małgosi w Sławnie
Banner Przedszkole nr 4 im. Krasnala Hałabały w Sławnie
Banner Szkoła Podstawowa nr 1 w Sławnie
Banner Szkoła Podstawowa nr 3 w Sławnie
Banner Gimnazjum Miejskie nr 1 w Sławnie

Turystyka

Banner Pomorska droga sw Jakuba, Pomeranian Way of St James
Banner Europejski Szklak Gotyku Ceglanego
Banner Darlot

Projekt i wykonanie 2014-2015 Maxus Net Communications
Wszelkie prawa zastrzeżone Miasto Sławno (C) Copyright 2015

TREŚĆ