Środowiskowy Dom Samopomocy

22.01.201411:59

Tomasz

Pełna nazwa jednostki

Środowiskowy Doma Samopomocy

Skrócona Nazwa Jednostki

ŚDS Sławno

Kierownik

Danuta Maderska

Adres

ul. Romualda Mielczarskiego 1; 76-100 Sławno

NIP

4990649172

REGON

321454592

Telefon/ FAX

(59) 810 20 43

www

www.bip.sds.slawno.pl

e-mail

sds@slawno.pl

Nr konta

 

O jednostce

WSTĘP

Ośrodek Wsparcia Środowiskowy Dom Samopomocy w Sławnie rozpoczął działalność w grudniu 2006 r . Od września 2008 r. Dom mieści się w nowej siedzibie przy ulicy Mielczarskiego 1 w Sławnie (Budynek Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sławnie). Przeznaczony jest dla 30 uczestników, którym udziela się wsparcia w formie zajęć terapeutycznych, wspierająco – aktywizujących i wielu innych, pomagającym w kształtowaniu kontaktów z otoczeniem , jak również uczących zaradności w życiu codziennym. Z dniem 1 stycznia 2014 r. Środowiskowy Dom Samopomocy w Sławnie na mocy Uchwały Nr XXXVIII/202/2013 Rady Miejskiej w Sławnie z dnia 31 października 2013 r. w sprawie utworzenia Środowiskowego Domu Samopomocy w Sławnie został wyodrębniony ze struktury organizacyjnej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sławnie. Środowiskowy Dom Samopomocy w Sławnie jest dziennym ośrodkiem wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi typu:
1) A- dla osób przewlekle psychicznie chorych
2) B- dla osób upośledzonych umysłowo
3) C- dla osób wskazujących inne przewlekłe zaburzenia czynności psychicznych.

CELE I ZADANIA

Głównym celem działalności Domu jest rehabilitacja społeczna osób z zaburzeniami psychicznymi na bazie terapii zajęciowej i różnego rodzaju treningów, zmierzająca do zapobiegania nawrotom choroby, łagodzenia jej objawów poprzez motywowanie, aktywizowanie do powrotu do pełnej, samodzielnej egzystencji w społeczeństwie. Głównym zadaniem jest wszechstronna pomoc osobom z zaburzeniami psychicznymi w przystosowaniu się do samodzielnego życia w społeczeństwie oraz wyposażenie ich w podstawowe umiejętności radzenia sobie w życiu codziennym, które na skutek długotrwałej choroby zostały utracone.

REALIZACJA CELÓW ZADAŃ

Powyższe cele i zadania realizowane są poprzez: -terapię zajęciową w ramach pracowni: zajęć ruchowych, komputerowo-poligraficznej, plastycznej i rękodzieła, majsterkowicza, kulinarnej oraz świetlicy w ramach, których realizowane są treningi: -umiejętności samoobsługowych i zaradności życiowej (trening higieniczny,budżetowy,techniczny i umiejętności praktycznych), -umiejętności społecznych i interpersonalnych (nawiązywanie i utrzymywanie kontaktów społecznych,motywowanie do działania w oparciu o własne możliwości, umiejętności współpracy i komunikowania się w grupie, aktywizacji w celu znalezienia zatrudnienia), -umiejętności spędzania czasu wolnego (rozwijanie zainteresowań, udział w imprezach kulturalnych,rekreacyjno -sportowych, motywowanie do planowania i efektywnego wykorzystania czasu wolnego.

Realizacja prowadzonych zajęć

1. Pracownia plastyczna i rękodzieła
Podstawa realizacji:
terapia manualna i artystyczna. Prace ręczne przy użyciu różnych technik plastycznych, dekoracja pomieszczeń, pobudzanie wrażliwości estetycznej poprzez sztukę, zachęcanie do ekspresji twórczej i uczestnictwa w wydarzeniach artystycznych na terenie miasta. Wykorzystanie pracowni: Prace indywidualne z zastosowaniem różnych technik plastycznych (akwarele, prace zdobnicze, dekorowanie pracami pomieszczenia Domu, prace plenerowe, wykonywanie kartek okolicznościowych, wystawy i kiermasze w ramach imprez integracyjnych, udział w wystawach artystycznych organizowanych na terenie Sławieńskiego Domu Kultury w Sławnie. Pracownia współpracuje z pracownią komputerowo – poligraficzną, majsterkowicza oraz świetlicą.

2. Pracownia komputerowo - poligraficzna
Podstawa realizacji:
zasady bhp, nauka podstaw obsługi komputera oraz poszczególnych urządzeń i narzędzi poligraficznych, pisanie i kserowanie różnego rodzaju pism i druków, przygotowywanie, wykonywanie zaproszeń i dyplomów, laminowanie i bindowanie, oprawa dokumentów. Ciągłe usprawnianie manualne i intelektualne pozytywnie wpływa na podwyższanie poziomu wiedzy i umiejętności uczestników Domu.
Wykorzystanie pracowni:
- wykonywanie prac (kserowanie, laminowanie, bindowanie), - współpraca ze świetlicą, pracownią plastyczną i rękodzieła w zakresie przygotowywania do imprez organizowanych w Domu, wykonywanie dyżurów porządkowych,
- przygotowywanie materiałów pomocniczych takich jak: śpiewniki, strony tytułowe, spisy treści, szaty graficzne, - wykonywanie napisów, podziękowań, kart okolicznościowych, zaproszeń, tablice informacyjne, ceny, opisy eksponatów na wystawy i kiermasze, ogłoszenia, działania promocyjne z wykorzystaniem sprzętu komputerowego i poligraficznego,
- prezentacja zdjęć na komputerze, wykonywanie zdjęć, filmów, prezentacja filmów,
- wyszukiwanie informacji w internecie, obsługa poczty elektronicznej,
- prace z urządzeniami takimi jak:laminarka, drukarka, kserokopiarka, gilotyna, aparat fotograficzny, kamera.

3. Pracownia majsterkowicza
Podstawa realizacji:
zasady bhp, prosta obróbka drewna i metalu, drobne naprawy sprzętu domowego, pomoc w czynnościach konserwatorskich, nauka obsługi i eksploatacji niektórych narzędzi, wykonywanie powłok malarskich i lakierniczych, uczestnicy poprawiają sprawność manualną rozbudzając w sobie przy okazji zainteresowania techniczne. Wykorzystanie pracowni:
W pracowni wykonywane są głównie wyroby z drewna przy zastosowaniu różnych narzędzi. W większości są to zajęcia polegające na:
- usprawnianiu manualnym,
- nauce posługiwania się różnymi narzędziami,
- zachęcaniu do samodzielnej pracy,
- ukazaniu ciekawych stron pracy majsterkowicza (satysfakcja z wykonanej pracy).
Najczęstsze wyroby to: oprawy do obrazów i luster, obudowy i podstawki do wyrobów świątecznych, montowanie płyt na zawieszenie narzędzi, szablony i ramki.
Pracownia współpracuje z pracownią plastyczną i rękodzieła. W ramach pracowni wykonuje się także bieżące naprawy mebli, zamków, sprzętu domowego itp...

4. Świetlica-obszar działalności rekreacyjno-kulturalno-oświatowej
Podstawa realizacji: nauka umiejętnego wykorzystania czasu wolnego, współorganizowanie różnego rodzaju imprez o charakterze wewnętrznym, gry świetlicowe, współtworzenie kroniki Domu, rozwijanie zainteresowań kulturalnych i edukacyjnych, prowadzenie rozmów indywidualnych i grupowych, organizacja wycieczek krajoznawczo-turystycznych, udział w różnych imprezach o charakterze integracyjnym: treningi:umiejętności współpracy i komunikowania się w grupie, aktywności i odpowiedzialności, spędzania czasu wolnego.
Wykorzystanie pracowni:
Zebrania społeczności Domu, przygotowywanie imprez artystycznych, planowanie, słuchanie muzyki, oglądanie programów edukacyjnych, dyskusje, pogadanki, gry świetlicowe.
Świetlica współpracuje ze wszystkimi pracowniami Domu.

5. Pracownia zaradności życiowej - obszar pracy opiekuńczej Podstawa realizacji: zajęcia higieniczno-gospodarcze (dyżury porządkowe), trening higieny osobistej i estetyki noszenia odzieży, nauka korzystania z urządzeń AGD (suszarka, żelazko, pralka automatyczna, kuchenka, mikser, toster, lodówka, zmywarka), pomoc w załatwianiu spraw urzędowych, nadzór nad systematycznością zażywania leków, nadzór opiekuńczy w ramach zajęć w różnych pracowniach - według potrzeb, szczególnie w zajęciach organizowanych na zewnątrz Domu.

6.Zajęcia rekreacyjno-sportowe
-tenis stołowy,
-piłkarzyki,
-bieżnia,
-gimnastyka,
-orbitrek,
-rower stacjonarny i wiele innych.

 

 

   Na skróty

   Archiwum wiadomości

   Instytucje

   Oświata

   Sport

   Kultura

  • Banner zastrzeganie dokumentów tożsamości - co zrobić w sytuacji gdy utracimy dokumentyBanner gospodarka odpadami - zasady wywozu odpadów, harmonogramy Banner pogotowie oświetlenia ulic Banner system informacji przestrzennej - emapaBanner nieruchomosci gminne na sprzedażBanner galeria - wydarzenia w objektywie
  • Banner mikroporady.plBanner pytania do burmistrza Banner zobacz filmy ze sławnaBanner katalog firm Banner katalog turystyczny
  • Banner ogłoszenia Banner mapa interaktywna - poznaj swoje okolice Banner WKU w Koszalinie Banner Academia Pomeraniensis Banner Komenda Powiatowa Policji w Sławnie

 

Sport i Kultura

Banner Sławieński Dom Kultury
Banner OSiR Sławno
Banner Miejska Biblioteka Publiczna w Sławnie

Edukacja

Banner Przedszkole nr 1 im. Kubusia Puchatka w Sławnie
Przedszkole nr 2 im. Jana Brzechwy w Sławnie
Banner Przedszkole Jasia i Małgosi w Sławnie
Banner Przedszkole nr 4 im. Krasnala Hałabały w Sławnie
Banner Szkoła Podstawowa nr 1 w Sławnie
Banner Szkoła Podstawowa nr 3 w Sławnie
Banner Gimnazjum Miejskie nr 1 w Sławnie

Turystyka

Banner Pomorska droga sw Jakuba, Pomeranian Way of St James
Banner Europejski Szklak Gotyku Ceglanego
Banner Darlot

Projekt i wykonanie 2014-2015 Maxus Net Communications
Wszelkie prawa zastrzeżone Miasto Sławno (C) Copyright 2015

TREŚĆ