Ikonka Bip Ikonka Instagram Ikonka Twitter Ikonka Facebook Ikonka Youtube Ikonka aparatu fotograficznego Ikonka RSS Ikonka drukarki ikonka Mapki Ikonka koperty

Fotowoltaika

Fotowoltaika

czytaj więcej »
Holi Festival

Holi Festival

czytaj więcej »
Miejskie wakacje

Miejskie wakacje

czytaj więcej »
Utrudnienia w ruchu

Utrudnienia

czytaj więcej »
Strefa Kibica

Strefa Kibica

czytaj więcej »

 

 

 

Radni udzielili absolutorium za 2018 rok

12.06.201908:17

Rafał

112 czerwca 2019 roku w sali konferencyjnej sławieńskiego ratusza odbyła się sesja Rady Miejskiej w Sławnie, podczas której najważniejszym punktem było rozpatrzenie raportu o stanie Gminy Miasto Sławno za 2018 rok oraz głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu miasta Sławno za 2018 rok oraz udzielenia z tego tytułu absolutorium Burmistrzowi Miasta Sławno.

Komisja Rewizyjna oceniając całokształt spraw związanych z wykonaniem budżetu, stwierdziła:

•    planowane dochody budżetowe w kwocie 54.872.065,63 zł wykonano w kwocie 54.281.314,53 zł, co stanowi 98,92% planu.

•    planowane wydatki budżetowe w kwocie 56.372.065,63 zł, zrealizowano w kwocie 53.373.767,40 zł, co stanowi 94,68% planu.

W ogólnej kwocie dochodów, udział dochodów własnych stanowił 46,7% (25.357.900,38 zł), dotacji 34,9 % ( 18.956.166,15 zł), subwencji ogólnej 18,4 % ( 9.967.248,00 zł  ). Realizacja wydatków ogółem wyniosła 94,7% w stosunku do kwot planowanych. Wykonanie dochodów i wykonanie wydatków bieżących oraz niższe wykonanie wydatków majątkowych w stosunku do planu spowodowało, że wynik budżetu za rok 2018 stanowi nadwyżkę w kwocie 907.547,13 zł. Wskaźnik zadłużenia miasta względem dochodów wynosi aktualnie 30,95%.

Zanim radni zagłosowali nad przyjęciem raportu o stanie gminy, Krzysztof Frankenstein - burmistrz Sławna przedstawił w skrócie finanse miasta oraz największe problemy i zagrożenia z jakim boryka się Sławno.

Dochody podatkowe miasta ogółem w 2018 roku wyniosły 17.714.596,65 zł. Udział we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych to kwota 247.384,96 zł, zaś udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych to 9.269.132,00 zł. Wpływy podatkowe od mieszkańców z tytułu m.in. podatku od nieruchomości, podatku leśnego, rolnego czy transportowego łącznie od os. fizycznych wyniosły 3.322.736,20 zł, co daje średnio 272,60 zł na mieszkańca w skali roku, zaś od os. prawnych, w tym działalności gospodarczej  - 4.875.343,49 zł, co daje średnio 399,98 zł na mieszkańca w skali roku. Podsumowując średnio od mieszkańca Sławna do kasy miasta wpływa 1.453,33 zł w skali roku.

Głównymi problemami miasta są m.in. wysokie wydatki bieżące, względem wydatków majątkowych, w tym wysokie koszty systemu oświaty (utrzymanie szkół i przedszkoli) w kwocie 7.194.722,15 zł, wydatki na pomoc społeczną - 3.539.944,30 zł, wydatki na kulturę i sport - 2.479.903,43 zł. Ponadto zaległości podatkowe na koniec 2018 roku wyniosły 1.751.444,45 zł, zaległości za lokalne komunalne - 620.984.16 zł, zaległości z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi - 92.914.92 zł.

W ub. roku realizowano także zadania inwestycyjne na łączną kwotę 5.984.860,84 zł, w tym przebudowa ul. Kopernika wraz ze skrzyżowaniami i częścią ul. Matejki, przebudowa ulicy Mickiewicza, Bankowej oraz części ulicy Basztowej, modernizacja sali kina Sławieńskiego Domu Kultury oraz dotacja celowa na modernizację Kościoła NMP w Sławnie.

"Należy również pamiętać, że w naszym mieście rezygnujemy z różnych opłat i podatków, m.in. brak jest opłaty za parkowanie, brak opłaty za korzystanie z przystanków komunikacyjnych, brak opłat adiacenckich, brak opłat za korzystanie z baz sportowych na terenie miasta, brak opłaty za odprowadzanie wód opadowych i roztopowych do kanalizacji deszczowej, brak opłaty za posiadanie psa czy brak opłaty za sprzątanie i odśnieżanie przyległych do posesji chodników, co stanowi obowiązek właścicieli" - powiedział burmistrz.

Na podstawie przeprowadzonych czynności sprawdzających Komisja Rewizyjna, po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego za rok 2018, sprawozdania z wykonanego budżetu za 2018 rok wraz z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej postanowiła pozytywnie zaopiniować wykonanie budżetu Miasta Sławno za rok 2018 i zwróciła się z wnioskiem do Rady Miejskiej w Sławnie o udzielenie absolutorium Burmistrzowi Miasta Sławno z tytułu wykonania budżetu Miasta Sławno za ubiegły rok. Następnie Marzena Łużyńska – Przewodnicząca Rady Miejskiej w Sławnie poinformowała, że z Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie wpłynęła uchwała pozytywnie opiniująca sprawozdanie Burmistrza z wykonania budżetu miasta Sławno za 2018 rok. W wyniku głosowania radni 12 głosami za, przy jednym przeciwnym, podjęli uchwałę w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu miasta Sławno za 2018 rok oraz udzielili z tego tytułu absolutorium Burmistrzowi Miasta Sławno.

RAPORT O STANIE GMINY

Transmisja

 

2 4
4 5

 

  • JakośćJa w interneciepitaxBanner zastrzeganie dokumentów tożsamości - co zrobić w sytuacji gdy utracimy dokumentyBanner gospodarka odpadami - zasady wywozu odpadów, harmonogramy Banner pogotowie oświetlenia ulic Banner system informacji przestrzennej - emapa
  • Banner mikroporady.plBanner nieruchomosci gminne na sprzedaż Banner zobacz filmy ze sławna
  •  Banner mapa interaktywna - poznaj swoje okolice Banner WKU w Koszalinie Banner Academia Pomeraniensis Banner Komenda Powiatowa Policji w Sławnie

 

Sport i Kultura

Banner Sławieński Dom Kultury
Banner OSiR Sławno
Banner Miejska Biblioteka Publiczna w Sławnie

Edukacja

Banner Przedszkole nr 1 im. Kubusia Puchatka w Sławnie
Przedszkole nr 2 im. Jana Brzechwy w Sławnie
Banner Przedszkole Jasia i Małgosi w Sławnie
Banner Przedszkole nr 4 im. Krasnala Hałabały w Sławnie
Banner Szkoła Podstawowa nr 1 w Sławnie
Banner Szkoła Podstawowa nr 3 w Sławnie
Banner Gimnazjum Miejskie nr 1 w Sławnie

Turystyka

Banner Pomorska droga sw Jakuba, Pomeranian Way of St James
Banner Europejski Szklak Gotyku Ceglanego
Banner Darlot

Projekt i wykonanie 2014-2015 Maxus Net Communications
Wszelkie prawa zastrzeżone Miasto Sławno (C) Copyright 2015

TREŚĆ