Ikonka Bip Ikonka Instagram Ikonka Twitter Ikonka Facebook Ikonka Youtube Ikonka aparatu fotograficznego Ikonka RSS Ikonka drukarki ikonka Mapki Ikonka koperty

Fotowoltaika

Fotowoltaika

czytaj więcej »
Holi Festival

Holi Festival

czytaj więcej »
Miejskie wakacje

Miejskie wakacje

czytaj więcej »
Utrudnienia w ruchu

Utrudnienia

czytaj więcej »
Strefa Kibica

Strefa Kibica

czytaj więcej »

 

 

 

Zachodniopomorski Program Antysmogowy

14.05.201913:36

Rafał

22Gmina Miasto Sławno informuje, że zamierza przystąpić do projektu realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa II – Gospodarka niskoemisyjna, Działanie 2.14 – Poprawa jakości powietrza – Zachodniopomorski program Antysmogowy.

W przypadku otrzymania przez Gminę dofinansowania osoby fizyczne będące:

 • Właścicielem domów jednorodzinnych
 • Właścicielem mieszkań w domach wielorodzinnych
 • Najemcą mieszkań w domach wielorodzinnych (posiadający tytuł do lokalu mieszkalnego oraz prawo do dysponowania lokalem na cele projektu w okresie realizacji i trwałości projektu)

będą mogły otrzymać wsparcie w wysokości 7 500 zł – kwota ryczałtowa na jedno indywidualne gospodarstwo domowe, na likwidację źródła ciepła opartego o spalanie węgla (piec/kocioł węglowy i:

 • podłączenie do istniejącej sieci ciepłowniczej

lub

 • zastąpienie zlikwidowanego źródła nowa jednostką wytwarzania energii cieplnej (w pierwszej kolejności na jednostkę wytwarzającą energię ze spalania gazu, dotyczy to obszarów zgazyfikowanych, tam gdzie korzystanie z energii gazowej jest uzasadnione ekonomicznie, a  w  drugiej kolejności inne źródła ciepła spełniające normy).

Uwaga:

 • zastąpienie starego źródła ciepła nowym będzie możliwe jedynie w przypadku, gdy  podłączenie do sieci ciepłowniczej na danym obszarze nie będzie uzasadnione ekonomicznie
 • przeprowadzenie wymiany pieca/kotła węglowego w indywidualnym gospodarstwie domowym będzie możliwe wyłącznie kiedy budynek będzie spełniał minimalne wymogi w zakresie efektywności energetycznej tj. 150 kWh/m2 na rok. W tym celu zgłoszonym do projektu indywidualnym gospodarstwie domowym Gmina w ramach przyznanego dofinansowania zleci wybranemu podmiotowi wykonanie świadectwa charakterystyki energetycznej
 • zgłoszenie źródła ciepła opartego o spalanie węgla w indywidualnym gospodarstwie domowym nie gwarantuje otrzymania wsparcia na działanie objęte projektem

Osoby fizyczne zainteresowane przystąpieniem do projektu proszone są o wypełnienie deklaracji dotyczącej istniejącego  źródła ciepła opartego o spalanie węgla w indywidualnym gospodarstwie domowym (zarówno w domu jednorodzinnym i wielorodzinnym) zlokalizowanym na obszarze Gminy Miasto Sławno.

Deklarację należy składać do 31 maja 2019 r.

 • Sekretariat Urzędu Miejskiego (pokój 36)
 • W Wydziale Gospodarki Komunalnej i Inwestycji (pokój nr 58)
 • Drogą elektroniczną na adres e-mail: piotr.janiak@slawno.pl

Osoby do kontaktu:

 • Piotr Janiak, tel. 59 810 00 18

DEKLARACJA - Działanie 2.14 – Poprawa jakości powietrza

 

Obowiązek informacyjny - Działanie 2.14 - Poprawa jakości powietrza

Ponadto Gmina Miasto Sławno informuje, że zamierza przystąpić do projektu realizowanego w ramach Regionalnego programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020, Oś  Priorytetowa II – Gospodarka niskoemisyjna, Działanie 2.15 – Termomodernizacja budynków jednorodzinnych – Zachodniopomorski Program Antysmogowy.

W przypadku otrzymania przez Gminę dofinansowania osoby fizyczne będące właścicielem budynków jednorodzinnych zlokalizowanych na  obszarze Miasta Sławno zainteresowane przystąpieniem do projektu będą mogły otrzymać wsparcie na :

 • Częściową termomodernizację budynku jednorodzinnego wraz z likwidacją istniejącego źródła ciepła opartego o spalanie węgla (piec/kocioł węglowy) i:

- podłączenie do istniejącej sieci ciepłowniczej

lub

- zastąpienie zlikwidowanego źródła nową jednostką wytwarzania energii cieplnej (w pierwszej kolejności na jednostkę wytwarzającą energię ze spalania gazu, dotyczy to obszarów zgazyfikowanych, tam gdzie korzystanie z energii gazowej jest uzasadnione ekonomicznie, a  w  drugiej kolejności inne źródła ciepła spełniające normy)

Zakres częściowej termomodernizacji obejmuje: izolację cieplną ścian (w tym m. in. stolarki okiennej i drzwiowej) i modernizację instalacji centralnego ogrzewania.

Wysokość wsparcia – kwota ryczałtowa 25 000 zł

 • Pełną termomodernizację budynku jednorodzinnego wraz z likwidacją istniejącego źródła ciepła opartego o spalanie węgla (piec/kocioł węglowy) i:

- podłączenie do istniejącej sieci ciepłowniczej

Lub

- zastąpienie zlikwidowanego źródła nową jednostką wytwarzania energii cieplnej (w pierwszej kolejności na jednostkę wytwarzającą energię ze spalania gazu, dotyczy to obszarów zgazyfikowanych, tam gdzie korzystanie z energii gazowej jest uzasadnione ekonomicznie, a  w  drugiej kolejności inne źródła ciepła spełniające normy).

Zakres pełnej termomodernizacji obejmuje: izolacje cieplną ścian (w tym m. in. stolarki okiennej i drzwiowej), stropodachu i podłogi (w tym m. in. dachu) oraz modernizację instalacji centralnego ogrzewania

Wysokość wsparcia – kwota ryczałtowa 50 000 zł

Uwaga:

 • Do wsparcia finansowego będą kwalifikowały się wyłącznie zgłoszenia, które poza termomodernizacją budynku zakładają likwidację istniejącego źródła ciepła opartego o  spalanie węgla (kotły/piece węglowe)  i zastąpi je podłączenie do istniejącej sieci ciepłowniczej lub zlikwidowane źródło ciepła zastąpi nowa jednostka wytwarzania energii cieplnej (w pierwszej kolejności jednostka wytwarzająca energię ze spalania gazu, dotyczy to obszarów zgazyfikowanych, tam gdzie korzystanie z energii gazowej jest uzasadnione ekonomicznie, a w drugiej kolejności inne źródła ciepła spełniające normy).
 • Zastąpienie starego źródła ciepła nowym będzie możliwe jedynie w przypadku, gdy  podłączenie do sieci ciepłowniczej na danym obszarze nie będzie uzasadnione ekonomicznie.
 • Zgłoszenie nie gwarantuje otrzymania wsparcia działanie objęte projektem.

Osoby fizyczne zainteresowane przystąpieniem do projektu proszone są o wypełnienie deklaracji dotyczącej modernizacji energetycznej budynku jednorodzinnego wraz z wymianą źródła ciepła opartego o spalanie węgla (piece/ kotły węglowe) na mniej emisyjne.

Deklarację należy składać do 31 maja 2019 r.

 • Sekretariat Urzędu Miejskiego, (pokój 36)
 • w Wydziale Gospodarki Komunalnej i Inwestycji (pokój nr 58)
 • droga elektroniczną na adres e-mail: piotr.janiak@slawno.pl

Osoby do kontaktu:

 • Piotr Janiak, tel. 59 810 00 18

DEKLARACJA - Działanie 2.15 – Termomodernizacja budynków jednorodzinnych

Obowiązek informacyjny - Działanie 2.15 – Termomodernizacja budynków jednorodzinnych

 • JakośćJa w interneciepitaxBanner zastrzeganie dokumentów tożsamości - co zrobić w sytuacji gdy utracimy dokumentyBanner gospodarka odpadami - zasady wywozu odpadów, harmonogramy Banner pogotowie oświetlenia ulic Banner system informacji przestrzennej - emapa
 • Banner mikroporady.plBanner nieruchomosci gminne na sprzedaż Banner zobacz filmy ze sławna
 •  Banner mapa interaktywna - poznaj swoje okolice Banner WKU w Koszalinie Banner Academia Pomeraniensis Banner Komenda Powiatowa Policji w Sławnie

 

Sport i Kultura

Banner Sławieński Dom Kultury
Banner OSiR Sławno
Banner Miejska Biblioteka Publiczna w Sławnie

Edukacja

Banner Przedszkole nr 1 im. Kubusia Puchatka w Sławnie
Przedszkole nr 2 im. Jana Brzechwy w Sławnie
Banner Przedszkole Jasia i Małgosi w Sławnie
Banner Przedszkole nr 4 im. Krasnala Hałabały w Sławnie
Banner Szkoła Podstawowa nr 1 w Sławnie
Banner Szkoła Podstawowa nr 3 w Sławnie
Banner Gimnazjum Miejskie nr 1 w Sławnie

Turystyka

Banner Pomorska droga sw Jakuba, Pomeranian Way of St James
Banner Europejski Szklak Gotyku Ceglanego
Banner Darlot

Projekt i wykonanie 2014-2015 Maxus Net Communications
Wszelkie prawa zastrzeżone Miasto Sławno (C) Copyright 2015

TREŚĆ