Ikonka Bip Ikonka Instagram Ikonka Twitter Ikonka Facebook Ikonka Youtube Ikonka aparatu fotograficznego Ikonka RSS Ikonka drukarki ikonka Mapki Ikonka koperty

Miejskie wakacje

Miejskie wakacje

czytaj więcej »
Utrudnienia w ruchu

Utrudnienia

czytaj więcej »
Kino na leżakach

Kino na leżakach

czytaj więcej »
Strefa Kibica

Strefa Kibica

czytaj więcej »
Repertuar kina

Kino

czytaj więcej »

 

 

 

Kolejne inwestycje w celu usprawnienia systemu gospodarki odpadami

09.04.201908:00

Rafał

1Budowa hali, rozbudowa placu kompostowego i zakup rozdrabniacza - to składowe inwestycji pn. „Rozbudowa i modernizacja infrastruktury mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów w Gwiazdowie”, na które spółka MPGKiM w Sławnie otrzymała  85% dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego - działanie 3.7 Rozwój gospodarki odpadami komunalnymi.

Kwota dofinansowania wynosi 3.575.504,88 zł, natomiast całkowita wartość inwestycji to 5.173.965,90 zł, w tym część kwalifikowalna to 4.206.476,34 zł. Projekt ten jest kontynuacją poprzednich już inwestycji zrealizowanych przez spółkę. To wszystko jest pokłosiem rewolucji odpadowej, która nastąpiła w 2013 roku.

W latach 2013-2014 spółka realizowała projekt usprawnienia systemu gospodarki odpadami w powiecie sławieńskim poprzez rozbudowę składowiska odpadów w Gwiazdowie. Dzięki uzyskanemu dofinansowaniu zakupiono instalację do mechanicznego przetwarzania odpadów,  specjalistyczną ładowarkę kołową oraz dostosowano obiekt do obowiązujących przepisów i norm w zakresie ochrony środowiska i gospodarki odpadami. W 2015 r. spółka zakupiła instalację do biologicznego przetwarzania odpadów w systemie zamkniętym. Dzięki zastosowaniu tej technologii odpady ulegające biodegradacji zostają zagospodarowane w tunelu foliowym,  co ogranicza uciążliwość zapachową przetwarzających się odpadów.

Zgodnie z założeniami obecnie realizowanego projektu, zmodernizowania zostanie obecna już instalacja RIPOK w Gwiazdowie. Prowadzone inwestycje obejmują rozbudowę oraz modernizację istniejącej już infrastruktury, która skuteczniej i sprawniej zagospodaruje odpady wytwarzane przez mieszkańców miasta oraz powiatu sławieńskiego.  Zakres inwestycji umożliwi właściwe przetwarzanie odpadów i zoptymalizuje cały proces technologiczny, który będzie prowadził do uzyskania zwiększonych efektów odzysku odpadów podlegających recyklingowi. Dzięki wybudowanej hali zmniejszy się pylenie odpadów. Odpady będą również zabezpieczone przed warunkami atmosferycznymi. Warto podkreślić, że zaplanowane przedsięwzięcia są zgodne z tzw. dyrektywą ramową o odpadach, która nadaje priorytet zapobieganiu powstawania odpadów, przygotowaniu ich do ponownego użycia i recyklingowi.


Drugim, realizowanym przez spółkę działaniem, jest montaż zespołu paneli fotowoltaicznych polikrystalicznych o mocy 39,75 kWp, które zostaną zainstalowane na dachu nowej hali. Celem tego działania jest stworzenie możliwości przejścia na gospodarkę niskoemisyjną i wykorzystanie energii ze źródeł odnawialnych. Pozwoli to na obniżenie rachunków za energię elektryczną oraz zmniejszenie ilości CO2 i tzw. współtowarzyszących zanieczyszczeń (pyły, dwutlenek siarki, tlenki azotu).  Całkowita wartość tej inwestycji to 254 610,00 zł, z czego kwota dofinansowania wynosi 175 950,00 zł.

logotypy

2 3

  • JakośćJa w interneciepitaxBanner zastrzeganie dokumentów tożsamości - co zrobić w sytuacji gdy utracimy dokumentyBanner gospodarka odpadami - zasady wywozu odpadów, harmonogramy Banner pogotowie oświetlenia ulic Banner system informacji przestrzennej - emapa
  • Banner mikroporady.plBanner nieruchomosci gminne na sprzedaż Banner zobacz filmy ze sławna
  •  Banner mapa interaktywna - poznaj swoje okolice Banner WKU w Koszalinie Banner Academia Pomeraniensis Banner Komenda Powiatowa Policji w Sławnie

 

Sport i Kultura

Banner Sławieński Dom Kultury
Banner OSiR Sławno
Banner Miejska Biblioteka Publiczna w Sławnie

Edukacja

Banner Przedszkole nr 1 im. Kubusia Puchatka w Sławnie
Przedszkole nr 2 im. Jana Brzechwy w Sławnie
Banner Przedszkole Jasia i Małgosi w Sławnie
Banner Przedszkole nr 4 im. Krasnala Hałabały w Sławnie
Banner Szkoła Podstawowa nr 1 w Sławnie
Banner Szkoła Podstawowa nr 3 w Sławnie
Banner Gimnazjum Miejskie nr 1 w Sławnie

Turystyka

Banner Pomorska droga sw Jakuba, Pomeranian Way of St James
Banner Europejski Szklak Gotyku Ceglanego
Banner Darlot

Projekt i wykonanie 2014-2015 Maxus Net Communications
Wszelkie prawa zastrzeżone Miasto Sławno (C) Copyright 2015

TREŚĆ