Ikonka Bip Ikonka Instagram Ikonka Twitter Ikonka Facebook Ikonka Youtube Ikonka aparatu fotograficznego Ikonka RSS Ikonka drukarki ikonka Mapki Ikonka koperty

Fotowoltaika

Fotowoltaika

czytaj więcej »
Holi Festival

Holi Festival

czytaj więcej »
Miejskie wakacje

Miejskie wakacje

czytaj więcej »
Utrudnienia w ruchu

Utrudnienia

czytaj więcej »
Strefa Kibica

Strefa Kibica

czytaj więcej »

 

 

 

Ogłoszenie

04.02.201913:12

Rafał

1Ogłoszenie o złożeniu,  w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (j.t. Dz. U. z 2018r., poz. 450 ze zmianami) oferty na realizację zadania publicznego.

Burmistrz Miasta Sławno informuje, że w dniu 31stycznia 2019 r. do Urzędu Miejskiego w Sławnie wpłynęła oferta złożona przez Chorągiew Zachodniopomorską ZHP Hufiec im. Wojsk Ochrony Pogranicza w Sławnie, 76-100 Sławno, ul. Chopina 11  na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu pt.„Sprawni i świadomi – w zgodzie z naturą”. Na podstawie art. 19 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (j.t. Dz. U. z 2018 r., poz. 450 ze zmianami) uznając celowość realizacji zadania publicznego, Burmistrz Miasta Sławno zamierza zlecić Chorągwi Zachodniopomorskiej ZHP im. Wojsk Ochrony Pogranicza w Sławnie, 76-100 Sławno, ul. Chopina 11, z pominięciem otwartego konkursu ofert, realizację wyżej wymienionego zadania publicznego pt. „Sprawni i świadomi – w zgodzie z naturą”.

Oferta złożona przez oferenta spełnia warunki określone w art. 19a ust. 1 pkt 1 powołanej wyżej ustawy. W związku z powyższym zgodnie z art. 19 a ust. 3 cytowanej ustawy zamieszczam złożoną ofertę na okres 7 dni roboczych tj. od dnia 05 lutego  2019 r. do dnia 13 lutego 2019r.: 

  1. w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Sławnie,
  2. na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Sławnie,
  3. na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Sławnie.  

Każdemu w terminie 7 dni roboczych od dnia zamieszczenia niniejszej oferty przysługuje prawo zgłaszania uwag dotyczących tej oferty. Uwagi należy składać w formie pisemnej z dopiskiem „Uwagi” w terminie do dnia 13 lutego 2019 r.  do godz.14.30. w następujący sposób:

-  w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Sławnie, ul. M. Curie-Skłodowskiej 9 (pok.36)

-  za pośrednictwem poczty na adres Urzędu Miejskiego, ul. M. Curie-Skłodowskiej 9, 76-100 Sławno – o zachowaniu terminu decyduje data i godzina wpływu do Urzędu Miejskiego w Sławnie,

-  drogą elektroniczną na adres e-mail: zofia.dabrowska@slawno.pl

 

Burmistrz Miasta Sławno

 

 dr inż. Krzysztof Marek Frankenstein

Oferta stanowi załącznik do niniejszej informacji.

  • JakośćJa w interneciepitaxBanner zastrzeganie dokumentów tożsamości - co zrobić w sytuacji gdy utracimy dokumentyBanner gospodarka odpadami - zasady wywozu odpadów, harmonogramy Banner pogotowie oświetlenia ulic Banner system informacji przestrzennej - emapa
  • Banner mikroporady.plBanner nieruchomosci gminne na sprzedaż Banner zobacz filmy ze sławna
  •  Banner mapa interaktywna - poznaj swoje okolice Banner WKU w Koszalinie Banner Academia Pomeraniensis Banner Komenda Powiatowa Policji w Sławnie

 

Sport i Kultura

Banner Sławieński Dom Kultury
Banner OSiR Sławno
Banner Miejska Biblioteka Publiczna w Sławnie

Edukacja

Banner Przedszkole nr 1 im. Kubusia Puchatka w Sławnie
Przedszkole nr 2 im. Jana Brzechwy w Sławnie
Banner Przedszkole Jasia i Małgosi w Sławnie
Banner Przedszkole nr 4 im. Krasnala Hałabały w Sławnie
Banner Szkoła Podstawowa nr 1 w Sławnie
Banner Szkoła Podstawowa nr 3 w Sławnie
Banner Gimnazjum Miejskie nr 1 w Sławnie

Turystyka

Banner Pomorska droga sw Jakuba, Pomeranian Way of St James
Banner Europejski Szklak Gotyku Ceglanego
Banner Darlot

Projekt i wykonanie 2014-2015 Maxus Net Communications
Wszelkie prawa zastrzeżone Miasto Sławno (C) Copyright 2015

TREŚĆ