Ikonka Bip Ikonka Instagram Ikonka Twitter Ikonka Facebook Ikonka Youtube Ikonka aparatu fotograficznego Ikonka RSS Ikonka drukarki ikonka Mapki Ikonka koperty

Miejskie wakacje

Miejskie wakacje

czytaj więcej »
Utrudnienia w ruchu

Utrudnienia

czytaj więcej »
Kino na leżakach

Kino na leżakach

czytaj więcej »
Strefa Kibica

Strefa Kibica

czytaj więcej »
Ja w internecie

Ja w internecie

czytaj więcej »

 

 

 

Ogłoszono otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Miasta Sławno w 2019 roku

28.12.201814:01

Rafał

iNa podstawie art. 11 ust. 2 i art.13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (j.t. Dz.U. z 2018 r. poz. 450 ze zm.), Uchwały Nr LXI/343/2018 Rady Miejskiej w Sławnie z dnia 31 października 2018 roku w sprawie przyjęcia Programu współpracy Miasta Sławno z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2019 oraz Zarządzenia Nr 401/2018 Burmistrza Miasta Sławno z dnia 27 grudnia 2018 roku w sprawie Regulaminu otwartego konkursu ofert dla organizacji pozarządowych i podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego Burmistrz Miasta Sławno ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Miasta Sławno w 2019 roku z zakresu:

  1. wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu,

  2. działalności na rzecz osób niepełnosprawnych oraz w sferze ochrony zdrowia,

  3. działania w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji oraz dziedzictwa narodowego,

  4. działania w zakresie nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji i oświaty,

  5. działania w zakresie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego.

Celem konkursu jest dokonanie wyboru ofert na realizację zadań publicznych Miasta Sławno określonych przez Radę Miejską w Sławnie w Uchwale w sprawie przyjęcia Programu współpracy Miasta Sławno z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na dany rok kalendarzowy. Zlecanie zadań publicznych o których mowa w ust. 4 może mieć formę wspierania realizacji zadania wraz z udzieleniem dotacji na jego realizację. Do konkursu mogą przystąpić, zgodnie z art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, organizacje pozarządowe oraz inne uprawnione podmioty. W konkursie mogą brać udział podmioty, wymienione w ust. 1, których działalność statutowa jest zgodna z zadaniami publicznymi będącymi przedmiotem konkursu.

Oferty na realizację zadania należy składać do dnia 21 stycznia 2019 roku do godz. 14.30 w następujący sposób:

  1. w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Sławnie ul. M. Curie-Skłodowskiej 9 (pok.36), od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 14.30,

  2. za pośrednictwem poczty na adres Urzędu Miejskiego, ul. M.Curie-Skłodowskiej 9, 76-100 Sławno - o zachowaniu terminu decyduje data i godzina wpływu oferty do Urzędu Miejskiego w Sławnie.

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Miasta Sławno w 2019 roku

Regulamin otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Miasta Sławno w 2019 roku

  • JakośćJa w interneciepitaxBanner zastrzeganie dokumentów tożsamości - co zrobić w sytuacji gdy utracimy dokumentyBanner gospodarka odpadami - zasady wywozu odpadów, harmonogramy Banner pogotowie oświetlenia ulic Banner system informacji przestrzennej - emapa
  • Banner mikroporady.plBanner nieruchomosci gminne na sprzedaż Banner zobacz filmy ze sławna
  •  Banner mapa interaktywna - poznaj swoje okolice Banner WKU w Koszalinie Banner Academia Pomeraniensis Banner Komenda Powiatowa Policji w Sławnie

 

Sport i Kultura

Banner Sławieński Dom Kultury
Banner OSiR Sławno
Banner Miejska Biblioteka Publiczna w Sławnie

Edukacja

Banner Przedszkole nr 1 im. Kubusia Puchatka w Sławnie
Przedszkole nr 2 im. Jana Brzechwy w Sławnie
Banner Przedszkole Jasia i Małgosi w Sławnie
Banner Przedszkole nr 4 im. Krasnala Hałabały w Sławnie
Banner Szkoła Podstawowa nr 1 w Sławnie
Banner Szkoła Podstawowa nr 3 w Sławnie
Banner Gimnazjum Miejskie nr 1 w Sławnie

Turystyka

Banner Pomorska droga sw Jakuba, Pomeranian Way of St James
Banner Europejski Szklak Gotyku Ceglanego
Banner Darlot

Projekt i wykonanie 2014-2015 Maxus Net Communications
Wszelkie prawa zastrzeżone Miasto Sławno (C) Copyright 2015

TREŚĆ