Ikonka Bip Ikonka Instagram Ikonka Twitter Ikonka Facebook Ikonka Youtube Ikonka aparatu fotograficznego Ikonka RSS Ikonka drukarki ikonka Mapki Ikonka koperty

Strefa Kibica

Strefa Kibica

czytaj więcej »
Repertuar kina

Kino

czytaj więcej »
Zmiana kont bankowych

Zmiana kont

czytaj więcej »
Ja w internecie

Ja w internecie

czytaj więcej »

 

 

 

Zawiadomienie o Sesji Rady Miejskiej

23.10.201815:43

Rafał

1Zawiadamiam, że  31.10.2018 (środa) o godz. 9:00  w  sali   konferencyjnej (nr  32)   Urzędu  Miejskiego  w  Sławnie  odbędzie  się sesja  Rady  Miejskiej o następującej  tematyce:

 1. Sprawy regulaminowe.
 2. Interpelacje radnych.
 3. Trybuna obywatelska.
 4. Podjęcie uchwał w sprawie:  
 1. wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty w wysokości 99% od ceny ustalonej przez rzeczoznawcę majątkowego na wykup w trybie bezprzetargowym lokalu mieszkalnego nr 23 stanowiącego własność gminy Miasto Sławno, usytuowanego przy ulicy Basztowej 5 na rzecz najemcy tego lokalu,
 2. wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty w wysokości 99% od ceny ustalonej przez rzeczoznawcę majątkowego na wykup w trybie bezprzetargowym lokalu mieszkalnego nr 3 stanowiącego własność gminy Miasto Sławno, usytuowanego przy ulicy B. Prusa 8 na rzecz najemcy tego lokalu,
 3. przyjęcia Programu współpracy Miasta Sławno z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2019,
 4. określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. – Karta Nauczyciela,
 5. ustalenia stawek opłat za korzystanie z cmentarza komunalnego w Sławnie,
 6. wyrażenia poparcia dla Apelu Rady Miejskiej w Koszalinie do Ministra Infrastruktury dotyczącego przywrócenia do realizacji węzła „Sianów Zachód” w ramach budowanej obwodnicy Koszalina i Sianowa w ciągu trasy ekspresowej S6,
 7. zmiany budżetu Miasta Sławno na 2018 rok,
 8. uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Miasta Sławno na lata 2018–2032.
 1. Informacja o działalności Komisji Rady Miejskiej w Sławnie za III kw. 2018r.
 2. Informacja o realizacji uchwał Rady Miejskiej w Sławnie za III kw. 2018r.
 3. Informacja o pracy Burmistrza Miasta Sławno za III kw. 2018r.
 4. Informacja dotycząca oświadczeń majątkowych osób zobowiązanych do ich złożenia.
 5. Odpowiedzi na interpelacje radnych.
 6. Wnioski i zapytania radnych.

 

ZAINTERESOWANYCH ZAPRASZAMY

                        

                            Przewodnicząca   Rady

                      /  -  /    Edyta   Szczygielska

 

 • JakośćJa w interneciepitaxBanner zastrzeganie dokumentów tożsamości - co zrobić w sytuacji gdy utracimy dokumentyBanner gospodarka odpadami - zasady wywozu odpadów, harmonogramy Banner pogotowie oświetlenia ulic Banner system informacji przestrzennej - emapa
 • Banner mikroporady.plBanner nieruchomosci gminne na sprzedaż Banner zobacz filmy ze sławna
 •  Banner mapa interaktywna - poznaj swoje okolice Banner WKU w Koszalinie Banner Academia Pomeraniensis Banner Komenda Powiatowa Policji w Sławnie

 

Sport i Kultura

Banner Sławieński Dom Kultury
Banner OSiR Sławno
Banner Miejska Biblioteka Publiczna w Sławnie

Edukacja

Banner Przedszkole nr 1 im. Kubusia Puchatka w Sławnie
Przedszkole nr 2 im. Jana Brzechwy w Sławnie
Banner Przedszkole Jasia i Małgosi w Sławnie
Banner Przedszkole nr 4 im. Krasnala Hałabały w Sławnie
Banner Szkoła Podstawowa nr 1 w Sławnie
Banner Szkoła Podstawowa nr 3 w Sławnie
Banner Gimnazjum Miejskie nr 1 w Sławnie

Turystyka

Banner Pomorska droga sw Jakuba, Pomeranian Way of St James
Banner Europejski Szklak Gotyku Ceglanego
Banner Darlot

Projekt i wykonanie 2014-2015 Maxus Net Communications
Wszelkie prawa zastrzeżone Miasto Sławno (C) Copyright 2015

TREŚĆ