Ikonka Bip Ikonka Instagram Ikonka Twitter Ikonka Facebook Ikonka Youtube Ikonka aparatu fotograficznego Ikonka RSS Ikonka drukarki ikonka Mapki Ikonka koperty

Miejskie wakacje

Miejskie wakacje

czytaj więcej »
Utrudnienia w ruchu

Utrudnienia

czytaj więcej »
Kino na leżakach

Kino na leżakach

czytaj więcej »
Strefa Kibica

Strefa Kibica

czytaj więcej »
Repertuar kina

Kino

czytaj więcej »

 

 

 

Rusza pierwszy nabór do projektu Zachodniopomorskie Małe Skarby

30.08.201806:56

Rafał

1Refundacja kosztów zatrudnienia niani do 2375 zł miesięcznie to nieoceniona pomoc dla rodziców dzieci do lat trzech, którzy planują powrót do pracy. Finansowe wsparcie będzie można uzyskać na opłacenie żłobka, klubu dziecięcego czy opiekuna dziennego. Już 3 września 2018 r. rusza pierwszy nabór do projektu Zachodniopomorskie Małe Skarby. 

Zachodniopomorskie Małe Skarby to projekt finansowany ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego, który ma pomóc rodzicom dzieci do lat 3 powrócić na rynek pracy. Wsparciem zostanie objętych  700 uczestników z Pomorza Zachodniego.Od lat jedną ze zdiagnozowanych przeszkód uniemożliwiających powrót do aktywności zawodowej rodziców dzieci w wieku do lat trzech, jest niewystarczająca liczba miejsc opieki instytucjonalnej. Fakt ten potwierdzają dane Głównego Urzędu Statystycznego, z których wynika, że w 2017 roku odsetek dzieci objętych opieką instytucjonalną, czyli w żłobku, klubie dziecięcym, u opiekuna dziennego lub niani, w województwie zachodniopomorskim wyniósł jedynie 10,5%, w tym 9,9% w żłobkach. Oznacza to, że tylko co 11 dziecko w tej grupie wiekowej miało zapewniony pobyt w placówce opieki.

Powracający do pracy rodzic będzie  mógł starać się o refundację pobytu dziecka w żłobku do 1140 zł miesięcznie, klubie dziecięcym do 760 zł miesięcznie, u opiekuna dziennego do 1140 zł miesięcznie oraz niani do 2375 zł miesięcznie. Rodzice będą musieli zapewnić jedynie 5% wkładu własnego do tych kwot. Refundację będzie można otrzymać do 12 miesięcy kosztów opieki. Pierwszy nabór kandydatów do projektu rozpocznie się 3 września 2018 r. i potrwa do 20 września 2018 r. W tym czasie rodzice zainteresowani udziałem w projekcie muszą złożyć odpowiednie dokumenty. Ich wykaz znajduje się na stronie internetowej Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie w zakładce Małe Skarby. (Instytucja ta odpowiedzialna jest za przeprowadzenie naboru).

Rodzice, którzy nie przystąpią do projektu we wrześniu będą mogli starać się o pomoc w drugim naborze (planowany w październiku). Kolejne nabory ogłaszane będą w trybie miesięcznym, do momentu zakwalifikowania do udziału w projekcie 700 uczestników. Na koniec każdej rekrutacji będzie opublikowana lista rankingowa kandydatów zakwalifikowanych do objęcia wsparciem, którzy w ciągu w 2 tygodni zostaną zaproszeni na podpisanie umowy udziału w projekcie, co jest niezbędne do ubiegania się o refundację kosztów opieki nad dzieckiem. 

Wsparciem zostaną objęci rodzice bezrobotni oraz bierni zawodowo, czyli na przykład korzystający z urlopu wychowawczego, którzy nie mogą podjąć pracy ze względu na obowiązek opieki nad dzieckiem do 3 roku życia. O pomoc będą mogły też ubiegać się mamy, będące na urlopie macierzyńskim lub rodzicielskim, które planują powrócić do pracy. Szczególnym wsparciem zostaną objęci także rodzice dzieci z orzeczoną niepełnosprawnością. Warto dodać, że nianią może być osoba spokrewniona, np. dziadek, babcia czy siostra.

Województwo Zachodniopomorskie i WUP w Szczecinie na realizację projektu Zachodniopomorskie Małe Skarby przeznaczy blisko 14 mln zł. Dodatkowe informacje o projekcie dostępne są na stronie internetowej WUP w Szczecinie (zakładka Małe Skarby) i pod numerami telefonów: 9142 56 146, 91 42 56 147, 91 42 56 148.

fot. Biuro prasowe WZP

  • JakośćJa w interneciepitaxBanner zastrzeganie dokumentów tożsamości - co zrobić w sytuacji gdy utracimy dokumentyBanner gospodarka odpadami - zasady wywozu odpadów, harmonogramy Banner pogotowie oświetlenia ulic Banner system informacji przestrzennej - emapa
  • Banner mikroporady.plBanner nieruchomosci gminne na sprzedaż Banner zobacz filmy ze sławna
  •  Banner mapa interaktywna - poznaj swoje okolice Banner WKU w Koszalinie Banner Academia Pomeraniensis Banner Komenda Powiatowa Policji w Sławnie

 

Sport i Kultura

Banner Sławieński Dom Kultury
Banner OSiR Sławno
Banner Miejska Biblioteka Publiczna w Sławnie

Edukacja

Banner Przedszkole nr 1 im. Kubusia Puchatka w Sławnie
Przedszkole nr 2 im. Jana Brzechwy w Sławnie
Banner Przedszkole Jasia i Małgosi w Sławnie
Banner Przedszkole nr 4 im. Krasnala Hałabały w Sławnie
Banner Szkoła Podstawowa nr 1 w Sławnie
Banner Szkoła Podstawowa nr 3 w Sławnie
Banner Gimnazjum Miejskie nr 1 w Sławnie

Turystyka

Banner Pomorska droga sw Jakuba, Pomeranian Way of St James
Banner Europejski Szklak Gotyku Ceglanego
Banner Darlot

Projekt i wykonanie 2014-2015 Maxus Net Communications
Wszelkie prawa zastrzeżone Miasto Sławno (C) Copyright 2015

TREŚĆ