Ikonka Bip Ikonka Instagram Ikonka Twitter Ikonka Facebook Ikonka Youtube Ikonka aparatu fotograficznego Ikonka RSS Ikonka drukarki ikonka Mapki Ikonka koperty

Harmonogram

Harmonogram

czytaj więcej »
Zmiana kont bankowych

Zmiana kont

czytaj więcej »
Ferie na sportowo

Ferie

czytaj więcej »
Ferie w SDK

SDK

czytaj więcej »
Ferie w Bibliotece

Ferie

czytaj więcej »
Kostka Rubika

Kostka

czytaj więcej »

 

 

 

Informacja

05.06.201812:53

Wojciech

InformacjaBurmistrz Miasta Sławno informuje, że w dniu 04 czerwca 2018 r. do Urzędu Miejskiego w Sławnie wpłynęła oferta złożona przez Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów   z siedzibą w Słupsku Oddział Rejonowy w Sławnie ul. M.Curie-Skłodowskiej 9  na realizację zadania publicznego w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji oraz dziedzictwa narodowego pt.  Śpiewamy i tańczymy z zespołem „Sławianki”. Na podstawie art. 19 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (j.t. Dz. U. z 2018 r., poz. 450 ze zmianami) uznając celowość realizacji zadania publicznego, Burmistrz Miasta Sławno zamierza zlecić Polskiemu Związkowi Emerytów Rencistów i Inwalidów z siedzibą w Słupsku Oddział Rejonowy w Sławnie ul. M.Curie-Skłodowskiej 9, z pominięciem otwartego konkursu ofert, realizację wyżej wymienionego zadania publicznego pt. Śpiewamy i tańczymy z zespołem „Sławianki”.

Oferta złożona przez oferenta spełnia warunki określone w art. 19a ust. 1 pkt 1 powołanej wyżej ustawy.

W związku z powyższym zgodnie z art. 19 a ust. 3 cytowanej ustawy zamieszczam złożoną ofertę na okres 7 dni roboczych tj. od dnia 05 czerwca 2018r. do dnia 14 czerwca 2018 r.: 

- w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Sławnie,
- na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Sławnie,
- na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Sławnie.

Każdemu w terminie 7 dni roboczych od dnia zamieszczenia niniejszej oferty przysługuje prawo zgłaszania uwag dotyczących tej oferty. Uwagi należy składać w formie pisemnej z dopiskiem „Uwagi” w terminie do  dnia 14 czerwca 2018 r.  do godz.14.30. w następujący sposób:

-  w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Sławnie, ul. M. Curie-Skłodowskiej 9 (pok.36)

-  za pośrednictwem poczty na adres Urzędu Miejskiego, ul. M. Curie-Skłodowskiej 9, 76-100 Sławno – o zachowaniu terminu decyduje data i godzina wpływu do Urzędu Miejskiego w Sławnie,

-  drogą elektroniczną na adres e-mail: zofia.dabrowska@slawno.pl

 

LINK DO OGŁOSZENIA: http://um.slawno.ibip.pl/public/?id=205136

  • 700Banner zastrzeganie dokumentów tożsamości - co zrobić w sytuacji gdy utracimy dokumentyBanner gospodarka odpadami - zasady wywozu odpadów, harmonogramy Banner pogotowie oświetlenia ulic Banner galeria - wydarzenia w objektywieBanner system informacji przestrzennej - emapa
  • Banner mikroporady.plBanner nieruchomosci gminne na sprzedaż Banner zobacz filmy ze sławna
  •  Banner mapa interaktywna - poznaj swoje okolice Banner WKU w Koszalinie Banner Academia Pomeraniensis Banner Komenda Powiatowa Policji w Sławnie

 

Sport i Kultura

Banner Sławieński Dom Kultury
Banner OSiR Sławno
Banner Miejska Biblioteka Publiczna w Sławnie

Edukacja

Banner Przedszkole nr 1 im. Kubusia Puchatka w Sławnie
Przedszkole nr 2 im. Jana Brzechwy w Sławnie
Banner Przedszkole Jasia i Małgosi w Sławnie
Banner Przedszkole nr 4 im. Krasnala Hałabały w Sławnie
Banner Szkoła Podstawowa nr 1 w Sławnie
Banner Szkoła Podstawowa nr 3 w Sławnie
Banner Gimnazjum Miejskie nr 1 w Sławnie

Turystyka

Banner Pomorska droga sw Jakuba, Pomeranian Way of St James
Banner Europejski Szklak Gotyku Ceglanego
Banner Darlot

Projekt i wykonanie 2014-2015 Maxus Net Communications
Wszelkie prawa zastrzeżone Miasto Sławno (C) Copyright 2015

TREŚĆ