Ikonka Bip Ikonka Instagram Ikonka Twitter Ikonka Facebook Ikonka Youtube Ikonka aparatu fotograficznego Ikonka RSS Ikonka drukarki ikonka Mapki Ikonka koperty

Tłusty Czwartek

Tłusty Czwartek

czytaj więcej »
Ja w internecie

Ja w internecie

czytaj więcej »
Zostań dawcą szpiku

Ferie

czytaj więcej »
Kalendarz wydarzeń

Kalendarz wydarzeń

czytaj więcej »
Harmonogram

Harmonogram

czytaj więcej »

 

 

 

Podjęto decyzję w sprawie czołgu

09.02.201808:11

Rafał

CzołgPodczas Sesji Rady Miejskiej w Sławnie, w dniu 09 lutego 2018 roku, miejscy radni podjęli uchwałę w sprawie rozebrania pomnika wyzwolenia Ziemi Sławieńskiej, znajdującego się na skwerze przy ul. Armii Krajowej w Sławnie 

Przedmiotowy pomnik znajduje się w wykazie obiektów upamiętniających żołnierzy i partyzantów sowieckich na terenie województwa zachodniopomorskiego. Zgodnie z zapisami w umowie z dnia 22 lutego 1994 roku pomiędzy Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Federacji Rosyjskiej o grobach i miejscach pamięci ofiar wojen i represji wszelkie podejmowane działania wobec pomników wymagają uzgodnień ze Stroną Rosyjską.  Kwestia obiektów poświęconych żołnierzom Armii Czerwonej stała się tematem rozmów w 2015 roku między Radą Ochrony Walk Męczeństwa a Ministerstwem Spraw Zagranicznych. Na podstawie rozmów MSZ dokonało nowej wykładni umowy, zgodnie z którą ma ona zastosowanie wyłącznie do miejsc pochówków żołnierzy. Zapisy umowy nie obejmują zatem ani obiektów zlokalizowanych poza obrębem cmentarzy ani obiektów nie kryjących szczątków ludzkich. Ponieważ pomnik wyzwolenia Ziemi Sławieńskiej – czołg nie stanowi miejsca pochówku, a jest wyłącznie upamiętnieniem o charakterze symbolicznym, funkcjonującym w przestrzeni publicznej poza właściwym miejscem spoczynku, zapisy umowy zawartej przez Rząd RP ze stroną rosyjską nie mają tu zastosowania. Potwierdzeniem tego jest opinia Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie – Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców mówiące, że sprawa takich pomników jest uregulowana przez prawo wewnętrzne i pozostają w gestii samorządu lokalnego.

Mając na uwadze ustawę o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy jednostek organizacyjnych, jednostek pomocniczych gminy, budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej pomniki nie mogą upamiętniać osób, organizacji, wydarzeń lub dat symbolizujących komunizm lub inny ustrój totalitarny,ani w inny sposób takiego ustroju propagować. Przez pomniki rozumie się również kopce, obeliski, kolumny, rzeźby, posągi, popiersia, kamienie pamiątkowe, płyty i tablice pamiątkowe, napisy i znaki. Zgodnie z cytowaną  ustawą za usunięcie obiektu upamiętniającego osoby, organizacje, wydarzenia lub daty symbolizujące komunizm lub inny ustrój totalitarny, odpowiada właściciel lub użytkownik wieczysty nieruchomości, na terenie której obiekt się znajduje.  Zgodnie z zebranymi danymi do usunięcia zostało zakwalifikowanych ponad 469 obiektów na terenie całej Polski. Wśród nich jest znajduje się Pomnik Wyzwolenia Ziemi Sławieńskiej – czołg.

W 2017 roku Prezydent RP Pan Andrzej Duda podpisał nowelizację ustawy o zakazie propagowanie komunizmu. Nowelizacja przewiduje  m.in. skrócenie czasu, jaki mają na usunięcie pomników upamiętniających komunizm właściciele terenu, na którym się one znajdują, do 31 marca 2018 r. - wcześniej była to data 21 października 2018 r. Jeżeli właściciel albo użytkownik wieczysty nieruchomości, na której znajdował się pomnik, nie uczestniczył w procedurze wzniesienia go, koszty jego usunięcia zwróci mu wojewoda - ze środków Skarbu Państwa.

Zgodnie z opinią Instytutu Pamięci Narodowej tego typu pomniki winny być likwidowane bądź przenoszone w miejsca, które będą stanowiły swojego rodzajem muzeum lub skansen.  Propozycję w sprawie pomnika – czołgu, złożyło Stowarzyszenie na rzecz utworzenia i rozwoju muzeum techniki i techniki wojskowej Tytan w Malechowie, które wystąpiło z prośbą o użyczenie bądź przekazanie eksponatu jakim jest czołg T-34, celem jego wyremontowania i uruchomienia. Czołg stanowić będzie eksponat powojenny i ciekawostkę historyczną, która cieszyć się będzie ogromnym zainteresowaniem odwiedzających. Stowarzyszenie zadeklarowało się do przetransportowania i wyremontowania czołgu na własny koszt.

Analizując sprawę radni jednogłośnie podjęli decyzję o rozebraniu pomnika.

Przypomnijmy, że w marcu br. powinna rozpocząć się inwestycja polegająca na uporządkowaniu terenu skweru między ulicami Matejki i Kopernika. Przewiduje się przebudowę istniejących utwardzeń działki oraz wykonanie nowych, pełniących rolę ciągów komunikacyjnych, które będą połączone z chodnikami biegnącymi wzdłuż przyległych ulic. Planowana inwestycja zakłada rozbiórkę istniejących nawierzchni ścieżek i placów, demontaż istniejącego czołgu wraz z cokołem, demontaż masztu i tablicy, przygotowanie podłoża pod nowe ścieżki, montaż ławek, koszy na śmieci, altany i pergoli. Następnie zostanie wyznaczone miejsce pod wykonanie fontanny posadzkowej w centralnej części skweru, łącznie z przebudową przyłączy kanalizacji, wody i energii z szafą sterowniczą dla potrzeb planowanej fontanny. Zamontowane zostanie również oświetlenie ozdobne typu parkowego,  z wykorzystaniem technologii LED.  (Rafał Szymczewski)

2 3

  • Ja w internecie700Banner zastrzeganie dokumentów tożsamości - co zrobić w sytuacji gdy utracimy dokumentyBanner gospodarka odpadami - zasady wywozu odpadów, harmonogramy Banner pogotowie oświetlenia ulic Banner system informacji przestrzennej - emapa
  • Banner mikroporady.plBanner nieruchomosci gminne na sprzedaż Banner zobacz filmy ze sławna
  •  Banner mapa interaktywna - poznaj swoje okolice Banner WKU w Koszalinie Banner Academia Pomeraniensis Banner Komenda Powiatowa Policji w Sławnie

 

Sport i Kultura

Banner Sławieński Dom Kultury
Banner OSiR Sławno
Banner Miejska Biblioteka Publiczna w Sławnie

Edukacja

Banner Przedszkole nr 1 im. Kubusia Puchatka w Sławnie
Przedszkole nr 2 im. Jana Brzechwy w Sławnie
Banner Przedszkole Jasia i Małgosi w Sławnie
Banner Przedszkole nr 4 im. Krasnala Hałabały w Sławnie
Banner Szkoła Podstawowa nr 1 w Sławnie
Banner Szkoła Podstawowa nr 3 w Sławnie
Banner Gimnazjum Miejskie nr 1 w Sławnie

Turystyka

Banner Pomorska droga sw Jakuba, Pomeranian Way of St James
Banner Europejski Szklak Gotyku Ceglanego
Banner Darlot

Projekt i wykonanie 2014-2015 Maxus Net Communications
Wszelkie prawa zastrzeżone Miasto Sławno (C) Copyright 2015

TREŚĆ