Ikonka Bip Ikonka Instagram Ikonka Twitter Ikonka Facebook Ikonka Youtube Ikonka aparatu fotograficznego Ikonka RSS Ikonka drukarki ikonka Mapki Ikonka koperty

XI Festiwal Marka Grechuty

Xi

czytaj więcej »
Andrzejki w MBP

Andrzejki

czytaj więcej »
Repertuar kina

Kino

czytaj więcej »
Kalendarz imprez 2018

Kalendarz

czytaj więcej »
Harmonogram

harmonogram

czytaj więcej »

 

 

 

XXIX Zjazd Sprawozdawczy

28.11.201713:12

Rafał

124 listopada 2017 r. w Domu Harcerza obradował XXIX Zjazd Sprawozdawczy Hufca ZHP Sławno, który miał na celu podsumowanie działalności hufca i jego władz od ostatniego zjazdu zwykłego, czyli od listopada 2015 r.

Obrady rozpoczęła hm. Barbara Sobczak – komendant hufca, która powitała uczestników zbiórki, po czym dokonano wyboru protokolantów, przewodniczącego Zjazdu oraz członków Komisji Uchwał i Wniosków. W roli Pełnomocnika Komendanta Chorągwi Zachodniopomorskiej ZHP wystąpiła hm. Anna Cichawa, która przedstawiła zadania zjazdu i obowiązujące na nim procedury. W części oficjalnej druhna Barbara Sobczak omówiła sprawozdanie z dwuletniej działalności władz statutowych hufca i dokonała oceny realizacji uchwał przyjętych przez XXVIII Zjazd Hufca ZHP Sławno. Ze sprawozdaniem oraz z oceną pracy komendanta i poszczególnych członków komendy wystąpiła także przewodnicząca Komisji Rewizyjnej hm. Halina Stasiak. Następnie głos zabrała hm. Anna Cichawa, która w imieniu Komendanta Chorągwi Zachodniopomorskiej ZHP zapoznała delegatów z informacją dotyczącą realizacji zadań statutowych przez sławieński Hufiec ZHP. Na podstawie przedstawionych opinii i sprawozdań przyjętych przez uczestników Zjazdu Sprawozdawczego, Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej wystąpiła z wnioskiem o udzielenie absolutorium dla komendanta Hufca ZHP Sławno – hm. Barbary Sobczak oraz członków komendy: hm. Jacka Błaszczyka – szefa Biura Hufca ZHP, hm. Anny Cichawy – zastępcy Komendanta Hufca ZHP ds. Programu, hm. Ryszarda Sobczaka – zastępcy Komendanta Hufca ZHP ds. Kształcenia i phm. Barbary Wiech – skarbnika Hufca ZHP. Zjazd swoją aprobatę dla działań komendy wyraził jednogłośnie – wszyscy funkcyjni uzyskali absolutorium. Na zakończenie głos zabrała przewodnicząca Komisji Uchwał i Wniosków druhna phm. Anna Wegner, przedstawiając projekty uchwał, które w wyniku głosowania zostały przyjęte i skierowane do realizacji. Jednym z punktów obrad było wręczenie odznaczeń i wyróżnień. Odznaką „Za Zasługi dla Hufca ZHP Sławno” wyróżnieni zostali: pwd. Julia Lisiecka, phm. Zofia Michałowska, phm. Michał Motyl i phm. Joanna Radziwon – w stopniu Złotym, pwd. Małgorzata Banasiak w stopniu Srebrnym oraz druhna Anna Batorska i pwd. Grażyna Jarosz – w stopniu Brązowym. Pamiątkowymi rytografami uhonorowano phm. Anidę Rydlichowską oraz phm. Annę Wegner. Ponadto, wyróżniającym się instruktorom wręczono Listy Gratulacyjne Komendanta Chorągwi Zachodniopomorskiej ZHP i Komendanta Hufca ZHP im. WOP w Sławnie. Obrady XXIX Zjazdu Sprawozdawczego Hufca ZHP Sławno zakończył jego przewodniczący – hm. Ryszard Sobczak, który w imieniu komendy podziękował delegatom za udział w zbiórce oraz za aktywne wspieranie działań hufca.
hm. Jacek Błaszczyk

 

  • 700Banner zastrzeganie dokumentów tożsamości - co zrobić w sytuacji gdy utracimy dokumentyBanner gospodarka odpadami - zasady wywozu odpadów, harmonogramy Banner pogotowie oświetlenia ulic Banner galeria - wydarzenia w objektywieBanner system informacji przestrzennej - emapa
  • Banner mikroporady.plBanner nieruchomosci gminne na sprzedaż Banner zobacz filmy ze sławna
  •  Banner mapa interaktywna - poznaj swoje okolice Banner WKU w Koszalinie Banner Academia Pomeraniensis Banner Komenda Powiatowa Policji w Sławnie

 

Sport i Kultura

Banner Sławieński Dom Kultury
Banner OSiR Sławno
Banner Miejska Biblioteka Publiczna w Sławnie

Edukacja

Banner Przedszkole nr 1 im. Kubusia Puchatka w Sławnie
Przedszkole nr 2 im. Jana Brzechwy w Sławnie
Banner Przedszkole Jasia i Małgosi w Sławnie
Banner Przedszkole nr 4 im. Krasnala Hałabały w Sławnie
Banner Szkoła Podstawowa nr 1 w Sławnie
Banner Szkoła Podstawowa nr 3 w Sławnie
Banner Gimnazjum Miejskie nr 1 w Sławnie

Turystyka

Banner Pomorska droga sw Jakuba, Pomeranian Way of St James
Banner Europejski Szklak Gotyku Ceglanego
Banner Darlot

Projekt i wykonanie 2014-2015 Maxus Net Communications
Wszelkie prawa zastrzeżone Miasto Sławno (C) Copyright 2015

TREŚĆ