Ikonka Bip Ikonka Instagram Ikonka Twitter Ikonka Facebook Ikonka Youtube Ikonka aparatu fotograficznego Ikonka RSS Ikonka drukarki ikonka Mapki Ikonka koperty

Repertuar kina

Kino

czytaj więcej »
Kalendarz imprez 2018

Kalendarz

czytaj więcej »
Harmonogram

harmonogram

czytaj więcej »
Pobierz aplikację mobilną

aplikacja mobilna

 

OD BAŁTYKU PO KASZUBY to baza ponad 100 tras turystycznych znajdujących się na terenie województwa pomorskiego i zachodniopomorskiego. Została stworzona dzięki partnerskiemu projektowi Nadleśnictw Trzebielino, Dretyń, Bytów, Sławno, Miastko, Osusznica, Warcino oraz Gmin Czarna Dąbrówka, Darłowo, Lipnica, Malechowo, Parchowo, Polanów, Postomino, Sławno, Studzienice, Trzebielino, Tuchomie, Bytów, Darłowo, Kępice, Sławno i miast Darłowo i Sławno. Aplikacja umożliwia przeglądanie tras turystycznych na jednej mapie, w tym trasy piesze, rowerowe, kajakowe, narciarskie, konne oraz Nordic Walking. Kolor tras w aplikacji odpowiada kolorowi w terenie. Do każdej trasy dołączono ciekawe obiekty, w tym miejsca krajoznawcze, przyrodnicze, gastronomiczne, noclegowe oraz inne atrakcje turystyczne. Dodatkowo aplikacja za pomocą wbudowanej nawigacji poprowadzi nas po trasie lub wskaże dojazd do początku trasy lub poszczególnych obiektów. Nawigacja będzie pilnowała naszego położenia na trasie i poinformuje gdy z niej zboczymy.

czytaj więcej »

 

 

 

XXIX Zjazd Sprawozdawczy

28.11.201713:12

Rafał

124 listopada 2017 r. w Domu Harcerza obradował XXIX Zjazd Sprawozdawczy Hufca ZHP Sławno, który miał na celu podsumowanie działalności hufca i jego władz od ostatniego zjazdu zwykłego, czyli od listopada 2015 r.

Obrady rozpoczęła hm. Barbara Sobczak – komendant hufca, która powitała uczestników zbiórki, po czym dokonano wyboru protokolantów, przewodniczącego Zjazdu oraz członków Komisji Uchwał i Wniosków. W roli Pełnomocnika Komendanta Chorągwi Zachodniopomorskiej ZHP wystąpiła hm. Anna Cichawa, która przedstawiła zadania zjazdu i obowiązujące na nim procedury. W części oficjalnej druhna Barbara Sobczak omówiła sprawozdanie z dwuletniej działalności władz statutowych hufca i dokonała oceny realizacji uchwał przyjętych przez XXVIII Zjazd Hufca ZHP Sławno. Ze sprawozdaniem oraz z oceną pracy komendanta i poszczególnych członków komendy wystąpiła także przewodnicząca Komisji Rewizyjnej hm. Halina Stasiak. Następnie głos zabrała hm. Anna Cichawa, która w imieniu Komendanta Chorągwi Zachodniopomorskiej ZHP zapoznała delegatów z informacją dotyczącą realizacji zadań statutowych przez sławieński Hufiec ZHP. Na podstawie przedstawionych opinii i sprawozdań przyjętych przez uczestników Zjazdu Sprawozdawczego, Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej wystąpiła z wnioskiem o udzielenie absolutorium dla komendanta Hufca ZHP Sławno – hm. Barbary Sobczak oraz członków komendy: hm. Jacka Błaszczyka – szefa Biura Hufca ZHP, hm. Anny Cichawy – zastępcy Komendanta Hufca ZHP ds. Programu, hm. Ryszarda Sobczaka – zastępcy Komendanta Hufca ZHP ds. Kształcenia i phm. Barbary Wiech – skarbnika Hufca ZHP. Zjazd swoją aprobatę dla działań komendy wyraził jednogłośnie – wszyscy funkcyjni uzyskali absolutorium. Na zakończenie głos zabrała przewodnicząca Komisji Uchwał i Wniosków druhna phm. Anna Wegner, przedstawiając projekty uchwał, które w wyniku głosowania zostały przyjęte i skierowane do realizacji. Jednym z punktów obrad było wręczenie odznaczeń i wyróżnień. Odznaką „Za Zasługi dla Hufca ZHP Sławno” wyróżnieni zostali: pwd. Julia Lisiecka, phm. Zofia Michałowska, phm. Michał Motyl i phm. Joanna Radziwon – w stopniu Złotym, pwd. Małgorzata Banasiak w stopniu Srebrnym oraz druhna Anna Batorska i pwd. Grażyna Jarosz – w stopniu Brązowym. Pamiątkowymi rytografami uhonorowano phm. Anidę Rydlichowską oraz phm. Annę Wegner. Ponadto, wyróżniającym się instruktorom wręczono Listy Gratulacyjne Komendanta Chorągwi Zachodniopomorskiej ZHP i Komendanta Hufca ZHP im. WOP w Sławnie. Obrady XXIX Zjazdu Sprawozdawczego Hufca ZHP Sławno zakończył jego przewodniczący – hm. Ryszard Sobczak, który w imieniu komendy podziękował delegatom za udział w zbiórce oraz za aktywne wspieranie działań hufca.
hm. Jacek Błaszczyk

 

Sport i Kultura

Banner Sławieński Dom Kultury
Banner OSiR Sławno
Banner Miejska Biblioteka Publiczna w Sławnie

Edukacja

Banner Przedszkole nr 1 im. Kubusia Puchatka w Sławnie
Przedszkole nr 2 im. Jana Brzechwy w Sławnie
Banner Przedszkole Jasia i Małgosi w Sławnie
Banner Przedszkole nr 4 im. Krasnala Hałabały w Sławnie
Banner Szkoła Podstawowa nr 1 w Sławnie
Banner Szkoła Podstawowa nr 3 w Sławnie
Banner Gimnazjum Miejskie nr 1 w Sławnie

Turystyka

Banner Pomorska droga sw Jakuba, Pomeranian Way of St James
Banner Europejski Szklak Gotyku Ceglanego
Banner Darlot

Projekt i wykonanie 2014-2015 Maxus Net Communications
Wszelkie prawa zastrzeżone Miasto Sławno (C) Copyright 2015

TREŚĆ