Ikonka Bip Ikonka Instagram Ikonka Twitter Ikonka Facebook Ikonka Youtube Ikonka aparatu fotograficznego Ikonka RSS Ikonka drukarki ikonka Mapki Ikonka koperty

Strefa Kibica 2018

Strefa Kibica

czytaj więcej »
Repertuar kina

Kino

czytaj więcej »
Kalendarz imprez 2018

Kalendarz

czytaj więcej »
Harmonogram

harmonogram

czytaj więcej »

 

 

 

O dwukadencyjności i planach na przyszłość - wywiad z burmistrzem Sławna

05.04.201714:05

Rafał

Wywiad z Krzysztofem FrankensteinemO dwukadencyjności i planach na przyszłość - rozmowa z Krzysztofem Frankensteinem - burmistrzem Sławna.

Partia rządząca zapowiada wprowadzenie dwukadencyjności wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, która ma obowiązywać już od najbliższych wyborów samorządowych w 2018 roku. Oznacza to, że odbyte kadencje będą liczone wstecznie, co wyeliminuje z ubiegania się o ponowny wybór około 1,6 tys. włodarzy w całej Polsce – w tym Pana. Jak odniesie się Pan do tych zapowiedzi?

     Jest mi bardzo niezręcznie krytykować proponowane rozwiązania ponieważ za chwilę pojawią się głosy, że jestem przyspawany do stołka i boję się utraty wpływów, czy jakiś przywilejów. Oczywiście tak nie jest, do niczego nie jestem przyspawany, niczego się nie obawiam i jestem gotów w każdej chwili opuścić gabinet burmistrza i to raczej z podniesioną głową, ale wolałbym jednak, żeby nastąpiło to wskutek woli mieszkańców Sławna wyrażonej w wyborach powszednich. Proponowane rozwiązania są w oczywisty sposób sprzeczne z konstytucją, łamią podstawową zasadę prawa rzymskiego „lex retro non agit”, czyli „prawo nie działa wstecz” i jak łatwo zauważyć mają na celu siłowe wyeliminowanie sprawdzonych, szanowanych i często niezależnych od polityków – lokalnych włodarzy, z którymi ciężko wygrać w normalnych wyborach. Stąd też próby pozbawienia ich za pomocą ustawy biernego prawa wyborczego, które jest jednym z podstawowych praw obywatelskich chronionych konstytucyjnie! Tego typu myślenie na pewno nie świadczy o uczciwych zamiarach.

     Prezes Prawa i Sprawiedliwości – Jarosław Kaczyński uznał w jednym z wywiadów, że niedziałanie prawa wstecz nie jest w tym przypadku bezwyjątkowe i służy pewnemu celowi, tzn. ochronie pewnych praw. I teraz jest pytanie, czy ważniejsze są prawa osób, które pełnią tę funkcję, czy może ważniejsze jest prawo społeczeństwa do unikania różnego rodzaju patologii, czy też do nowego wyboru. Jego zdaniem to drugie jest ważniejsze i wzwiązku z tym tej reguły (lex retro non agit) nie można stosować.

     Masło maślane! Przede wszystkim sposobem walki z potencjalną patologią i nadużyciem władzy wśród wójtów, burmistrzów i prezydentów miast nie może być ograniczenie ich kadencyjności ustawą. Ktoś kto kradnie i ma takie tendencje po prostu będzie kradł, tylko szybciej. Żeby z tym zjawiskiem skutecznie walczyć, należy tworzyć skuteczniejsze prawo i wzmacniać instytucje, które zajmują się kontrolą działalności jednoosobowych organów wykonawczych w samorządach. Osobiście nie wiem o jakich patologiach – stanowiących zagrożenie dla bezpieczeństwa państwa – wypowiada się Jarosław Kaczyński, ponieważ nad prawidłowym funkcjonowaniem lokalnych włodarzy czuwa m. in.: Najwyższa Izba Kontroli, Regionalna Izba Obrachunkowa, Urząd Skarbowy, Centralne Biuro Antykorupcyjne, Nadzór Prawny Wojewody, a także Komisje Rewizyjne Rad Gminnych, dziennikarze oraz sami mieszkańcy, którym przysługuje prawo wglądu do informacji publicznej. Co najważniejsze wszyscy mogą zgłaszać swoje zastrzeżenia do organów ścigania. Ponadto nikt nikomu nie zabiera prawa do nowego wyboru. Zarówno bierne jak i czynne prawo wyborcze jest podstawowym prawem obywatelskim, chronionym konstytucyjnie, dlatego każdy może wybierać i być wybieranym. To nie są żadne argumenty. Jeżeli celem zmian ma być wprowadzenie dwukadencyjności jako nowej normy ustrojowej, to zwyczajnie trzeba zmienić konstytucję i to cała filozofia.
    

Zwolennicy wprowadzenia dwukadencyjności od zaraz podają również taki argument, że zasada niedziałania prawa wstecz w tym przypadku w ogóle nie będzie miała zastosowania ponieważ nowe przepisy dotyczyć będą przyszłych wyborów samorządowych i w żaden sposób nie naruszają praw obecnie urzędujących włodarzy?


     To nieprawda. Ten przepis ma kształtować przyszłość kandydatów na wójta, burmistrza czy prezydenta, a jednocześnie odnosi się do przeszłości. Mówi: kto już nim był przez dwie kadencje, ten więcej być nie może”. Innymi słowy: zasada dwukadencyjności miałaby być „liczona wstecz”, od momentu ustanowienia prawa. Zresztą Trybunał Konstytucyjny w 2009 r. orzekł już w podobnej sprawie, że niezgodny z art. 2 Konstytucji jest przepis – ograniczenia do maksymalnie dwóch liczbę kadencji członków rady nadzorczej spółdzielni mieszkaniowej, które również miały być liczone wstecznie. Uznał go za „arbitralną ingerencję w stosunki prawne powstałe w przeszłości i trwające nadal”. Przyznał więc, że godzi w zasadę nieretroaktywności prawa, którą zdefiniował jako m.in. „zakaz stanowienia intertemporalnych reguł, które mają określić treść stosunków prawnych powstałych pod rządami dawnych norm, a trwających w okresie wejścia w życie norm nowo ustanowionych, jeżeli reguły te wywołują ujemne prawne (a w konsekwencji społeczne) następstwa dla bezpieczeństwa prawnego i poszanowania praw nabytych”. Oznacza to, że nie wolno wprowadzać przepisów dotyczących stosunków prawnych rozciągniętych w czasie, jeśli w konsekwencji m.in. zmniejszy to szacunek dla praw nabytych. Takim stosunkiem prawnym rozciągniętym w czasie jest np. prawo do bycia wybranym na nieograniczone liczbą kadencji stanowisko członka rady nadzorczej czy na wójta. Prawem nabytym jest np. prawo do ubiegania się o kolejną kadencję.


     Co w przypadku, gdyby nowe prawo zostało jednak wprowadzone ? Czy zamierza się Pan wycofać z życia publicznego ?


     Spokojnie! Na razie poczekajmy na rozwój wydarzeń i we właściwym czasie zostaną podjęte stosowne decyzje. Na pewno nie pozostawię swoich wyborców samym sobie i będę aktywnie uczestniczył w kształtowaniu nowej rzeczywistości. Jak dotychczas zaangażuję się w budowanie porozumienia dla Sławna, integrując najważniejsze środowiska w mieście, celem zaproponowania kandydata na burmistrza, który zapewni stabilizację i rozwój miasta na kolejne lata. Co do mojej osoby przypomnę, że na razie na koncie posiadam tylko jedną pełną kadencję, gdyż pierwsza była niepełna. Nie wykluczam więc rezygnacji z piastowanego stanowiska przed końcem obecnej kadencji co otworzyłoby mi drogę do ubiegania się o kolejną. Nie wykluczam również wykorzystania drogi prawnej przed sądami powszechnymi, gdyby moje podstawowe prawa obywatelskie zostały bezprawnie ograniczone przez większość sejmową i usankcjonowane np. przez niekonstytucyjny skład  sędziów zasiadających obecnie w tzw. Trybunale Konstytucyjnym. Tak więc wszystko jest możliwe! Proszę również pamiętać, że moja praca jest nierozerwalnie związana z moim zastępcą Panem Mieczysławem Grabowskim, z którym ramie w ramię wspólnie dźwigamy ciężar odpowiedzialności za  miasto od samego początku mojego urzędowania. Tak więc mój zastępca jest naturalnym kandydatem na mojego następcę, gdyby zaistniała taka potrzeba, a ja będę mu wszystkimi sposobami pomagał. Na ten moment zamierzamy się jednak zajmować przede wszystkim pracą, aby odpowiedzialnie wypełnić swój mandat i jak najlepiej służyć mieszkańcom. Przypomnę, że przed nami wielkie święto jakim jest jubileusz 700 – lecia Sławna oraz wiele ważnych inwestycji, które do końca przyszłego roku zostaną wykonane.
Dziękuję za rozmowę. (Rafał Szymczewski)

 

  • 700Banner zastrzeganie dokumentów tożsamości - co zrobić w sytuacji gdy utracimy dokumentyBanner gospodarka odpadami - zasady wywozu odpadów, harmonogramy Banner pogotowie oświetlenia ulic Banner galeria - wydarzenia w objektywieBanner system informacji przestrzennej - emapa
  • Banner mikroporady.plBanner nieruchomosci gminne na sprzedaż Banner zobacz filmy ze sławna
  •  Banner mapa interaktywna - poznaj swoje okolice Banner WKU w Koszalinie Banner Academia Pomeraniensis Banner Komenda Powiatowa Policji w Sławnie

 

Sport i Kultura

Banner Sławieński Dom Kultury
Banner OSiR Sławno
Banner Miejska Biblioteka Publiczna w Sławnie

Edukacja

Banner Przedszkole nr 1 im. Kubusia Puchatka w Sławnie
Przedszkole nr 2 im. Jana Brzechwy w Sławnie
Banner Przedszkole Jasia i Małgosi w Sławnie
Banner Przedszkole nr 4 im. Krasnala Hałabały w Sławnie
Banner Szkoła Podstawowa nr 1 w Sławnie
Banner Szkoła Podstawowa nr 3 w Sławnie
Banner Gimnazjum Miejskie nr 1 w Sławnie

Turystyka

Banner Pomorska droga sw Jakuba, Pomeranian Way of St James
Banner Europejski Szklak Gotyku Ceglanego
Banner Darlot

Projekt i wykonanie 2014-2015 Maxus Net Communications
Wszelkie prawa zastrzeżone Miasto Sławno (C) Copyright 2015

TREŚĆ