Ikonka Bip Ikonka Instagram Ikonka Twitter Ikonka Facebook Ikonka Youtube Ikonka aparatu fotograficznego Ikonka RSS Ikonka drukarki ikonka Mapki Ikonka koperty

I Konwencja Fitness

I Konwencja Fitness

czytaj więcej »
Dzień Flagi RP

Dzień Flagi

czytaj więcej »
Zawody strongman

Strongman

czytaj więcej »
Dni Sławna 2018

Dni Sławna

czytaj więcej »
Repertuar kina

Kino

czytaj więcej »
Kalendarz imprez 2018

Kalendarz

czytaj więcej »

 

 

 

Nowa taryfa w opłatach za wodę i ścieki

15.03.201709:27

Rafał

1Od 1 kwietnia 2017 roku obowiązywać będzie nowa taryfa w opłatach za wodę i ścieki na terenie Miasta Sławno.  

Na początku roku Wojciech Ludwikowski - Prezes Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. w Sławnie przedłożył wniosek o zatwierdzenie nowej taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków, który obowiązywać będzie od dnia 01.04.2017 r. do dnia 31.03.2018r. Zgodnie z art. 24 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne w terminie 70 dni przed planowanym dniem wejścia w życie nowych taryf, przedstawia wniosek o zatwierdzenie taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków.

Nowe ceny w taryfie, określone przez WiK Sławno, są skalkulowane na podstawie niezbędnych przychodów prowadzenia działalności w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków na terenie Gminy Miejskiej Sławno zaplanowanej na rok obowiązywania taryfy. Przychody niezbędne dla obliczenia taryf uwzględniają m.in. koszty eksploatacji i utrzymania, opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska i podatek od nieruchomości. Do planowanych przychodów przyjęto także inflację na poziomie 1,3% z założeniami ustawy budżetowej na rok 2017 oraz wzrost wynagrodzeń i świadczeń na rzecz pracowników na poziomie 3,1% - wprowadzone w związku z podwyżką płacy minimalnej.

Wysokość nowych opłat za dostarczenie wody wyniesie 3,77 zł za m3 i 6,00 zł m3 odprowadzania ścieków (ceny netto). Cena 1m3 wody w stosunku do ostatnio obowiązującej wzrośnie o 0,07zł/m3 a cena odprowadzania ścieków w stosunku do ostatnio obowiązującej wzrośnie o 0,25 zł/ m3. Razem cena 1 m3 wody i ścieków w taryfie wyniesie 9.77 zł/ m3 netto i wzrasta w stosunku do ostatnio obowiązującej (9,45 zł/m 3) o 0,32 zł/m3.

W zakresie zaopatrzenia w wodę oraz odprowadzania ścieków, taryfa na terenie miasta jest niejednolita, gdyż odbiorcy zostali podzieleni na dwie grupy taryfowe. Na terenie miasta Spółka posiada ujęcia wody zlokalizowane na SUW przy ul. Koszalińskiej w Sławnie oraz przy ul. Buczka 12, a także oczyszczalnię ścieków przy ul. Działkowej.

Pierwsza grupa taryfowa obejmuje odbiorców zaopatrywanych ze SUW w Sławnie, przy ul Koszalińskiej. W tej grupie odbiorców stawka za 1m3 pobranej wody wyniesie 3,77zł netto. Za zrzut ścieków z gospodarstw domowych nowa stawka wynosić będzie 6.00 zł za 1m3 odprowadzonych ścieków.

Druga grupa taryfowa obejmuje odbiorców zaopatrywanych z hydroforni w Sławnie, przy ul. Buczka 12.  W tej grupie odbiorców stawka za 1m3 pobranej wody wyniesie 2,95zł netto. Za zrzut ścieków z gospodarstw domowych nowa stawka wynosić będzie 8.48 zł za 1m3 odprowadzonych ścieków. Faktyczna podwyżka cen jaką odczują mieszkańcy miasta w cenach netto wyniesie:

  • dla grupy I -  cena dla gospodarstw domowych przed zmianami - woda + ścieki 9,45zł za 1m3, po zmianie woda + ścieki 9,77zł za 1m3 - wzrost o 3,39 %, dla pozostałych odbiorców przed zmianami - woda + ścieki 11,91zł za 1m3, po zmianie - woda + ścieki 12,18 zł za 1m3 . Łącznie wzrost o 2,27 %,
  • dla grupy II – cena dla gospodarstw domowych przed zmianami -  woda + ścieki 8,64zł za 1m3, po zmianie  - woda + ścieki 8,95zł za 1 m3 - wzrost o 3,59 %, dla pozostałych odbiorców przed zmianami - woda + ścieki 11,10 zł za 1m3,  po zmianie - woda + ścieki 11,43 zł za 1 m3 . Łącznu wzrost o 2.97 %.

          Do cen i opłat określonych we wniosku dolicza się opłata stałą miesięczna za odczyty wodomierza i rozliczenie (Abonament - 5,78 zł) oraz podatek od towarów i usług, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

          Z usług wodociągowych i zbiorowego odprowadzania ścieków korzysta blisko 100 % ludności Sławna oraz mieszkańcy okolicznych miejscowości. Rynek odbiorców tych usług w ostatnim okresie wykazuje lekką tendencję wzrostową. Spółka w ramach swoich obowiązków zapewnia ciągłą obsługę systemu wodociągowego i kanalizacyjnego, będącego w jej posiadaniu i dba o utrzymanie wymaganych prawem standardów jakości wody przeznaczonej do picia, jakości ścieków odprowadzanych do środowiska oraz sprawność techniczną posiadanych urządzeń. W Spółce funkcjonuje również całodobowe Pogotowie Wodociągowe i Kanalizacyjne, które przyjmuje i rejestruje wszystkie zapytania, skargi i wnioski klientów w sprawie ilości, jakości ciśnienia wody oraz nieszczelności sieci i awarii wodociągów, na podstawie których podejmuje niezwłocznie działania zmierzające do przywrócenia odpowiedniego poziomu usług. Spółka jest w stanie sprawnie i szybko usunąć awarie obsługiwanych przez siebie sieci, ponieważ dysponuje wykwalifikowaną i doświadczoną załogą, sprawdzonymi procedurami działań naprawczych, a także niezbędnymi zapasami materiałów eksploatacyjnych. Spółka zapewnia pomiar i systematyczne rozliczanie sprzedawanej wody i odebranych ścieków, przy użyciu zalegalizowanych urządzeń pomiarowych, zgodnie z wymogami obowiązującego prawa. (Rafał Szymczewski)

Sport i Kultura

Banner Sławieński Dom Kultury
Banner OSiR Sławno
Banner Miejska Biblioteka Publiczna w Sławnie

Edukacja

Banner Przedszkole nr 1 im. Kubusia Puchatka w Sławnie
Przedszkole nr 2 im. Jana Brzechwy w Sławnie
Banner Przedszkole Jasia i Małgosi w Sławnie
Banner Przedszkole nr 4 im. Krasnala Hałabały w Sławnie
Banner Szkoła Podstawowa nr 1 w Sławnie
Banner Szkoła Podstawowa nr 3 w Sławnie
Banner Gimnazjum Miejskie nr 1 w Sławnie

Turystyka

Banner Pomorska droga sw Jakuba, Pomeranian Way of St James
Banner Europejski Szklak Gotyku Ceglanego
Banner Darlot

Projekt i wykonanie 2014-2015 Maxus Net Communications
Wszelkie prawa zastrzeżone Miasto Sławno (C) Copyright 2015

TREŚĆ