Przejdz do BIP instagram twitter_logo Przejdź do facebook youtube - kanał Urzędu Miejskiego w Sławnie aparat RSS Drukuj Przejdź do lokalizacji Przejdź do Kontakt

  •  
  •  
  •  
  •  

Miejskie wakacje

Miejskie wakacje

czytaj więcej »
Utrudnienia w ruchu

Utrudnienia

czytaj więcej »
Kino na leżakach

Kino na leżakach

czytaj więcej »
Strefa Kibica

Strefa Kibica

czytaj więcej »
Ja w internecie

Ja w internecie

czytaj więcej »

 

 

 

Archiwum wiadomości

Awans zawodowy nauczyciela mianowanego

26.08.2015

1W dniu 26 sierpnia 2015 r. w Urzędzie Miejskim w Sławnie odbyło się uroczyste wręczenie aktu awansu zawodowego nauczyciela mianowanego dla Pani Joanny Kluszczyńskiej z Przedszkola nr 3 im. Jasia i Małgosi w Sławnie, która  pozytywnie zakończyła  postępowanie egzaminacyjne.

czytaj więcej »
Trwa przebudowa ulic na Osiedlu Słupskim

25.08.2015

01Od początku sierpnia trwa przebudowa ulic na osiedlu słupskim. Przebudowane zostaną ulice 3-go Maja i M. Reja oraz wykonane zostanie utwardzenie nawierzchni ulicy M. Buczka. W chwili obecnej trwają pracę nad przebudową nawierzchni jezdni. Dodatkowo w ramach prac rozbudowana została kanalizacja deszczowa, powstaną nowe przyłącza energetyczne, a przestarzałe słupy oświetleniowe zostaną zastąpione nowoczesnym oświetleniem ledowym. Modernizacji ulegnie również strefa zieleni. Przebudową ulic zajmuje się Przedsiębiorstwo Drogowe "Drobet" Tadeusz Broś ze Sławna. Wartość prac wynosi 626 518,20zł. Zakończenie prac zaplanowano do końca października br. (Rafał Szymczewski)

 

czytaj więcej »
Informacja dotycząca Stypendium Szkolnego

24.08.2015

iUrząd Miejski w Sławnie informuje. że istnieje możliwość ubiegania się o stypendium szkolne na podstawie przepisów Rozdziału 8a ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz 2572 ze zmianami) oraz Uchwały Nr LI/340/2006 r. Rady Miejskiej w Sławnie z nia 31 maja 2006 r. w sprawie ustalenia Regulaminy pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie miasta Sławna.
Osoby uprawnione do otrzymania świadczenia

  • uczniowie szkół publicznych i niepublicznych / podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych/,
  • słuchacze publicznych kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych,

do czasu ukończenia 24 roku życia, znajdujące się w trudnej sytuacji materialnej wynikającej z niskich dochodów w rodzinie, miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia /słuchacza/ uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne nie może przekroczyć 456 zł netto.
Osoby zainteresowane ubieganiem się o wyżej wymienione stypendium szkolne mogą pobierać wnioski od 24 sierpnia 2015 r. w Urzędzie Miejskim w Sławnie, pokój nr 47 w godzinach pracy Urzędu.
Informację można również uzyskać pod numerem (59)810-00-61
Termin składania wniosków o stypendium szkolne upływa z dniem 15 września 2015. włącznie.

Grupa ze Sławna włączona w oficjalne obchody 1050-lecia Chrztu Polski

24.08.2015

Ks. Proboszcz Leszek SzurekDla nas wszystko zaczęło się już w 2012 roku, kiedy to rozpoczęliśmy przygotowania do kolejnej wystawy z cyklu "Kresy w fotografii Wielkopolan", zatytułowanej "Obrazy z życia i podróży" poświęconej Józefowi Ignacemu Kraszewskiemu. Natrafiliśmy wówczas na mniej znaną jego powieść zatytułowaną LUBONIE, która opowiada o czasach Mieszka I i Chrztu Polski, a także na informację, że rzecz dzieje się na Ostrowie Tumskim w Poznaniu, ale i między innymi - jak sugeruje autor - na Krasnej Górze przemianowanej z czasem na Górczyn (a to obecnie nasza Parafia).

Postanowiliśmy więc wpisać się w obchody 1050-lecia Chrztu Polski "krążąć" wokół tej powieści. Naszą ideą zainteresowaliśmy między innymi Pana Krzysztofa Kluppa, kustosza Muzeum Kraszewskiego i wspólnie rozpoczęliśmy akcję, którą zakończymy w 2016 roku.

Poznańskie czytanie tej powieści zaczęliśmy podczas „Majówki z Luboniami” u Ojców Oblatów w 2014 roku. Potem odbył się Maraton (dwudniowy) czytania „Luboni” w Parafii Świętego Krzyża (naszej parafii) w lutym oraz w maju 2015 roku podczas Majówki z Rodziną wydarzeniu towarzyszyła promocja nowej edycji powieści, wydanej - z inicjatywy naszego Towarzystwa i posła RP Pana Tadeusza Dziuby - dzięki życzliwości Pana Tadeusza Zyska i jego Wydawnictwa Zysk i S-ka. Akcja służąca popularyzacji powieści cieszy się też wsparciem mediów poznańskich, w Radiu Emaus była audycja na ten temat, dysponujemy jej nagraniem.  Podczas 22. Kaziuka w 2015 roku kontynuowany był maraton czytania tekstu w Domu Polonii we Wspólnocie Polskiej.  Fragmenty utworu czytano w Muzeum J.I. Kraszewskiego: 
- przy okazji spotkania autorskiego z Krzysztofem Masłoniem, 
- podczas prelekcji prof. Hanny Koćki-Krenz „Lubonie, powieść z X wieku J.I. Kraszewskiego – literatura a archeologia”,
- Nocy Muzeów.

Czytano również na Ostrowie Tumskim w Poznaniu w Genius Loci podczas projektu Dobrawa Matką Chrzestną Polski i 15 sierpnia 2015 - podczas Parafiady w Sławnie. Podczas Parafiady w Sławnie utwór J.I. Kraszewskiego LUBONIE czytało 27 osób, a ich nazwiska zapisane zostały w Księdze Pamiątkowej: Romuald Mikoński - Akcja Katolicka Sławno,  Leszek Szurek - Proboszcz Parafii WNMP w Sławnie,  Krzysztof Kowalczyk – dyrektor OSiR w Sławnie, Agnieszka Motas-Jakimiak, Jaś Kowalczyk (lat 9), Witold Gogler, Czesław Gogler, Danuta Jasińska, Andrzej Jasiński, Roman Henning, Albina Tokarczyk, Aleksandra Gryciuk, Anna Poźlewicz, Teresa Stańczyk, Celina Konieczna, Eugeniusz Ćwikliński, Joanna Wolska z domu Sosna, Kinga Cichawa, Wanda Jakubowska, Tadeusz Jakubowski, Włodzimierz Seredziński, Zofia Wakulicz, Alina Dziewieczyńska, Danuta Siwiec, Sergiusz Wojciech Sawczuk, Zyta Sawczuk Felska, Anna Cichawa z domu Borysiuk.

Całość prowadziły:
Marianna Mikońska - Akcja Katolicka SŁAWNO
Krystyna Liminowicz - Towarzystwo Miłośników Wilna i Ziemi Wileńskiej Oddział w POZNANIU

Czytamy podczas różnego rodzaju spotkań rodzinno-towarzyskich i innych. Wszystkie osoby czytające utwór otrzymują certyfikat opatrzony okolicznościową pieczęcią a ich nazwiska są zapisywane w Księdze Pamiątkowej, którą zdeponujemy w Muzeum Archidiecezjalnym, a kopię w Muzeum-Pracowni Kraszewskiego w Poznaniu. (Krystyna Liminowicz TMWiZW w Poznaniu. Fot. M. Mikońska i K. Liminowicz)

czytaj więcej »
Zapraszamy na konsultacje społeczne dotyczące tworzenia nowej Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020

24.08.2015

leaderW związku ze zbliżającym się terminem dotyczącym Lokalnej Strategii Rozwoju Kierowanej przez Lokalną Społeczność w ramach inicjatywy LEADER na lata 2014-2020, która umożliwi pozyskanie środków finansowych na realizację zadania, inwestycji, wydarzeń i wszelkich inicjatyw mających wpływ na rozwój naszego obszaru, zaproszamy do udziału w spotkaniu. Udział w spotkaniach jak najszerszego grona przedstawicieli mieszkańców, organizacji społecznych, biznesu, instytucji publicznych i grup nieformalnych  jest szczególnie ważny i bez Państwa zaangażowania,  opracowanie dokumentu strategicznego odpowiadającego na faktyczne potrzeby obszaru nie będzie możliwe. Spotkania mają charakter otwarty i będą odbywać się na terenie każdej z gmin członkowskich według następującego harmonogramu:

harmonogram

Wielkoobszarowa inwentaryzacja stanu lasu w kraju w latach 2015-2019

21.08.2015

iMinisterstwo Środowiska informuje, iż z zgodnie z art. 13a ustawy z dnia  28 września 1991 r. o lasach (tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r. poz. 1153) w 2015 roku, w lasach wszystkich form własności, w tym także lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa, na terenie całego kraju, rozpoczyna się wykonanie w cyklu pięcioletnim (lata 2015-2019) – opracowania pod nazwą Wykonanie Wielkoobszarowej Inwentaryzacji Stanu Lasu  w kraju w latach 2015-2019.

Celem tego opracowania jest określenie, a następnie monitorowanie stanu lasu oraz  tempa i trendu zachodzących w nim zmian. Wyniki inwentaryzacji będą wykorzystywane wyłącznie dla celów statystycznych, które poza dostarczaniem danych o lasach polskich dla sprawozdawczości krajowej i międzynarodowej, będą również służyły formułowaniu, realizacji i oceny polityki leśnej Państwa.

Prace w poszczególnych latach 5-letniego cyklu obejmą 20% powierzchni lasów i będą polegały na pomiarach i obserwacjach na stałych powierzchniach próbnych zakładanych w tzw. traktach rozmieszczonych w sieci 4 km x 4 km.

Prace związane z realizacją tego przedsięwzięcia będą wykonywane przez przedsiębiorstwo państwowe Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej (oddziały w: Białymstoku, Brzegu, Gdyni, Gorzowie Wielkopolskim, Krakowie, Lublinie, Olsztynie, Poznaniu, Przemyślu, Radomiu, Szczecinku i Warszawie).

Właściciele lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa (w tym lasów prywatnych) proszeni są o umożliwienie pracownikom państwowego Biura Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej wstępu na teren lasów oraz założenia w nich powierzchni próbnych według zasad określonych w Instrukcji wykonywania wielkoobszarowej inwentaryzacji stanu lasu - zatwierdzonej przez Ministra Środowiska w dniu 27 lutego 2015 r., a następnie dokonywania cyklicznych pomiarów na tych powierzchniach.

Prace terenowe, w każdym roku 5-letniego cyklu, będą wykonywane w miesiącach: czerwcu, lipcu, sierpniu i wrześniu.

 

Wakacjada

19.08.2015

wakacjada 2015

W ostatni weekend sierpnia zapraszamy do aktywnego zakończenia wakacji. „Wakacjada” to impreza rekreacyjno-sportowa organizowana przez Sławieński Dom Kultury, która rozpocznie się 29 sierpnia 2015 roku o godz. 12:00 w sławieńskim amfiteatrze. Podczas „Wakacjady” odbędą się m.in. gry i zabawy, malowanie buziek czy przedstawienie dla dzieci „Pchła Szachrajka”. Serdecznie zapraszamy!

czytaj więcej »
IV Mistrzostwa Miasta Sławno w biegu na 5 km o puchar Burmistrza Miasta Sławno

13.08.2015

0111 sierpnia 2015r. w Sławnie z inicjatywy klubu MKS Święc Sławno na stadionie miejskim w Sławnie odbyły się IV Mistrzostwa Miasta Sławno w Biegu na 5 km. W zawodach wystartowało dwukrotnie więcej biegaczy niż rok temu. Ośrodek Sportu i Rekreacji w Sławnie przygotował dla biegaczy: puchary i dyplomy dla pierwszych trzech zawodników w kategorii open kobiet i mężczyzn i w kategorii masters 40+ oraz napoje i banany dla wszystkich zawodników. Sędziami zawodów byli: Andrzej Kamiński, Andrzej Lauren, Paweł Michalik. Młodzież z KSM pomagała przy obsłudze technicznej biegu. W tym roku start biegu został przesunięty na godz. 20.00, dzięki czemu udało się uniknąć upału. Mistrzami miasta Sławno w biegu na 5km na rok 2015 zostali ponownie tak jak rok wcześniej: Katarzyna Kulczyk Bryza Postomino i Mariusz Wilczewski MKS Święć Sławno oboje ze Sławska. Najstarszym zawodnikiem mistrzostw był 69-letni Zenon Słomski z Korzybia. Wśród wszystkich uczestników rozlosowane zostały nagrody. Puchary wręczał burmistrz Miasta Sławno Krzysztof Frankenstein.

czytaj więcej »
MPEC CUP SŁAWNO 2015 Turniej o Puchar Prezesa MPEC Sławno

13.08.2015

01W sobotę 8 sierpnia 2015r. na stadionie miejskim w Sławnie odbył się Turniej Piłki Nożnej Seniorów MPEC CUP SŁAWNO 2015 o Puchar Prezesa Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Sławnie. W turnieju grały 4 drużyny: Fala Hen Gąski, Błękitni Stary Jarosław, Arkadia Malechowo i Sława Sławno. Grano systemem „każdy z każdym” 2 x 20 minut.

Już w pierwszym meczu, bliscy sprawienia niespodzianki byli piłkarze Fali Hen Gąski, którzy dopiero w końcówce spotkania z gospodarzami stracili bramkę. W drugim meczu Arkadia pokonała Błękitnych 1 : 0. W kolejnym spotkaniu piłkarze z Gąsek grali z Arkadią i „dowieźli” remis 1:1 do końca spotkania. W meczu Błękitnych ze Sławą, z piłkarzy ze Starego Jarosławia dosłownie uszło powietrze (widać było skutki upału) i zostali rozjechani przez Sławę 8 : 1. O zwycięstwie w turnieju decydował ostatni mecz pomiędzy Sławą i Arkadią, Sławie wystarczył do ostatecznego zwycięstwa remis. Pierwsi bramkę zdobyli piłkarze z Malechowa jednak Sława zdołała wyrównać i spotkanie skończyło się remisem 1 : 1. Puchar Prezesa firmy MPEC zdobyła drużyna  MKS Sława Sławno. Najlepszy strzelcem został Mariusz Nazar (Fala Hen Gąski) – 3 bramki, najlepszym bramkarzem Miłosz Kadylak (MKS Sława Sławno)

Wszystkie drużyny otrzymały puchary, które wręczali: burmistrz Krzysztof Frankenstein i prezes MPEC Robert Jankowski. Wojciech Ludwikowski prezes WiK Sławno przekazał dla klubu MKS Sława Sławno torbę medyczną wraz z wyposażeniem ufundowana przez spółki miejskie WiK i MPGKiM.

Warto podkreślić, że dużą pracę przy przygotowaniu i przeprowadzeniu turnieju wykonali: radny Rady Miejskiej w Sławnie i członek zarządu MKS Sława Sławno – Stanisław Szkudlarek i trener Sławy – Grzegorz Lewandowski

Wszystkie koszty organizacyjne turnieju pokrył sponsor główny - Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej spółka z o.o. w Sławnie.

Organizatorami turnieju byli: MKS Sława Sławno, Ośrodek Sportu i Rekreacji w Sławnie,

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Sławnie, Urząd Miejski w Sławnie.

czytaj więcej »
LETNIE BIEGI ŚNIADANIOWE 2015 PO RAZ PIERWSZY MIĘDZYNARODOWO

13.08.2015

18 sierpnia 2015r. po raz piąty w sezonie 2015 odbyły się Sławieńskie Letnie Biegi Śniadaniowe. W kolejną sobotę „sławieńska rodzina biegowa” przebiegła 166km. Ze względu na turniej MPEC CUP biegi odbyły się wyjątkowo po południu o godzinie 18.00 (można rzec „biegi kolacyjne”). Po raz pierwszy mieliśmy na Biegach Śniadaniowych ekipę z zagranicy, rodzinę Kowalczyków zasiliły posiłki z Anglii – Magdalena, Eugeniusz i Wiktor Lietzau z Bristolu. Warto zauważyć, że rodzina Laska 157,2km! wyprzedziła zdecydowanych faworytów rodziną Biernatów (18 osób) 155,2km.

Za tydzień przerwa, zapraszamy na Bieg Odpustowy 15 sierpnia o godz. 16.00.

czytaj więcej »
SPEED BADMINTON zawitał ponownie do Sławna

13.08.2015

01W sobotę 8 sierpnia 2015r. ponownie po dłuższej przerwie do Sławna zawitali zawodnicy z różnych rejonów Polski, którzy w hali widowiskowo-sportowej przy ulicy ul. Sempołowskiej 3c rozegrali zawody w speed badmintona. Na zawody zorganizowane przez OSIR w Sławnie i Speedbad.pl przybyli zawodnicy między innymi z Warszawy, Skawiny, Lubonia, Napachania oraz Mrzeżyna jak również udział wzięła grupa miejscowej młodzieży i doświadczeni lokalni zawodnicy mogący pochwalić się medalami zdobyty ma Mistrzostwach Polski. Na zewnątrz panowały afrykańskie warunki a na hali zawodnicy w pocie czoła toczyli bardzo wyrównane i zacięte pojedynki potwierdzając, że speedbadminton to dyscyplina dla każdego zawodnika bez względu na wiek. Dominację w najsilniej obsadzonej kategorii mężczyzn + 40 potwierdził Piotr Borowiec wygrywając po zaciętym pojedynku mecz z Jerzym Majchrzakiem. Warto dodać że obaj zawodnicy wywodzą się z okolic Sławna. W kategorii open kobiet wygrała Zosia Wincenciak ze Skawiny pokonując w najważniejszym pojedynku Kasię Sitarz z Lubonia. Kategorie open wygrał Maciej Filipowicz z Mrzeżyna a najmłodszej kategorii juniorów do 12 lat wygrał miejscowy zawodnik Konrad Idzik. Szczegółowe wyniki przedstawiamy poniżej.

Ośrodek Sportu i Rekreacji w Sławnie ufundował medale, nagrody, wodę i owoce mając nadzieję, że zawody w speed badmintona w kolejnych latach będą się cyklicznie odbywały w miesiącach wakacyjnych na pięknym obiekcie OSiR-u w Sławnie i będzie gromadzić coraz liczniejsze grono zawodników i sympatyków szybkiej lotki.

Do zobaczenia za rok w Sławnie.

czytaj więcej »
Ruszył remont ulic na osiedlu Słupskim

12.08.2015

04_osiedle11 sierpnia ruszyły pierwsze prace remontowe na osiedlu Słupskim, dzięki którym W ramach inwestycji przebudowie poddane zostaną ulice 3 Maja, Mikołaja Reja i Mariana Buczka. Planowane są również prace na ulicy Jana Kochanowskiego. Projekt inwestycji obejmuje również zagospodarowanie terenu; odwodnienie gruntu, oświetlenie ulic i modernizację stref zieleni.

czytaj więcej »
IV MISTRZOSTWA MIASTA SŁAWNO W BIEGU NA 5 KM O PUCHAR BURMISTRZA MIASTA SŁAWNO

06.08.2015

IV MISTRZOSTWA MIASTA SŁAWNO

W BIEGU NA 5 KM

O  PUCHAR BURMISTRZA MIASTA SŁAWNO

SŁAWNO, 11 SIERPNIA 2015r. (wtorek)

godz. 20.00

ORGANIZATOR:
MKS ŚWIĘC SŁAWNO,

OŚRODEK SPORTU I REKREACJI

URZĄD MIEJSKI W SŁAWNIE

czytaj więcej »
Mianowanie nauczycieli

06.08.2015

P8066263

czytaj więcej »
Bezpłatne szkolenia dotyczące ochrony praw zwierząt

05.08.2015

projektzwierzali

czytaj więcej »
Miasto Sławno zaprasza do zgłaszania projektów proponowanych do realizacji w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju 2014 – 2020

05.08.2015

i

czytaj więcej »
Próba syren

31.07.2015

i

czytaj więcej »
Podpisanie umowy na remont ulicy Reja, 3 Maja i Buczka

30.07.2015

P7296234

czytaj więcej »
XIII Ogólnopolskie Zawody Spinningowe

30.07.2015

11800896_656643177804585_1968625493_o

Sport i Kultura

Banner Sławieński Dom Kultury
Banner OSiR Sławno
Banner Miejska Biblioteka Publiczna w Sławnie

Edukacja

Banner Przedszkole nr 1 im. Kubusia Puchatka w Sławnie
Przedszkole nr 2 im. Jana Brzechwy w Sławnie
Banner Przedszkole Jasia i Małgosi w Sławnie
Banner Przedszkole nr 4 im. Krasnala Hałabały w Sławnie
Banner Szkoła Podstawowa nr 1 w Sławnie
Banner Szkoła Podstawowa nr 3 w Sławnie
Banner Gimnazjum Miejskie nr 1 w Sławnie

Turystyka

Banner Pomorska droga sw Jakuba, Pomeranian Way of St James
Banner Europejski Szklak Gotyku Ceglanego
Banner Darlot

Projekt i wykonanie 2014-2015 Maxus Net Communications
Wszelkie prawa zastrzeżone Miasto Sławno (C) Copyright 2015

TREŚĆ