Przejdz do BIP instagram twitter_logo Przejdź do facebook youtube - kanał Urzędu Miejskiego w Sławnie aparat RSS Drukuj Przejdź do lokalizacji Przejdź do Kontakt

 •  
 •  
 •  
 •  

Miejskie wakacje

Miejskie wakacje

czytaj więcej »
Utrudnienia w ruchu

Utrudnienia

czytaj więcej »
Kino na leżakach

Kino na leżakach

czytaj więcej »
Strefa Kibica

Strefa Kibica

czytaj więcej »
Ja w internecie

Ja w internecie

czytaj więcej »

 

 

 

Archiwum wiadomości

Sławieńska Majówka 2019

23.04.2019

Mieszkańców Sławna zapraszamy do udziału w sławieńskiej majówce!

3 maja 2019 roku o godz. 09:00 w kościele pw. Wniebowzięcia N.M.P w Sławnie odbędzie się uroczysta msza św. w intencji ojczyzny. W mszy św. udział wezmą władze samorządowe, związki kombatantów oraz poczty sztandarowe sławieńskich szkół. Po mszy św. odbędzie się uroczystość złożenia kwiatów i zapalenia zniczy pod Pomnikiem Poległych Żołnierzy oraz pod Krzyżem Katyńskim na Cmentarzu komunalnym w Sławnie.

Z kolei 04 maja 2019 roku w Sławnie odbędzie się szereg imprez i atrakcji plenerowych. Dzień rozpocznie się sportowo od maratonów na raty, które rozpoczną się o godz. 9:00 na stadionie miejskim w Sławnie. O godz. 9:00 start w kat. mężczyzn, o godz. 09:15 start w kat. kobiet, zaś od 09:30 w kat. dzieci i młodzieży.

Następnie o godz. 12:00 na pl. Wyszyńskiego w Sławnie rozpoczną się uroczyste obchody Dnia Flagi Rzeczypospolitej Polskiej w asyście Centrum Szkolenia Sił Powietrznych w Koszalinie. Uroczystość będzie przebiegała według ceremoniału wojskowego – rozpocznie się od złożenia meldunku przez Komendanta Centrum Szkolenia Sił Powietrznych im. Romualda Traugutta w Koszalinie, następnie przy dźwiękach Hymnu Narodowego oraz w asyście Kompanii Honorowej na maszt wciągnięta zostanie flaga państwowa. Uroczystość zakończy koncert Orkiestry Wojskowej z Koszalina, defilada pododdziałów oraz pokaz sprzętu wojskowego. Później swój koncert zagra Orkiestra Dęta im. Ziemi Sławieńskiej.

Tego samego dnia odbędą się także siłowe atrakcje – zawody armwrestling – siłowanie na rękę poprowadzi stowarzyszenie USKS Grom ze Sławna. Dla dzieci i młodzieży przygotowane zostaną konkursy, zabawy oraz atrakcje w postaci dmuchańców! Zabawę i warsztaty taneczne poprowadzi instruktor tańca - Adrian Zieliński.

Na koniec muzyczną zabawę poprowadzi DJ Floor oraz Mathilda. Dj Floor, czyli Daniel Ditrich, to młody Dj i producent. W tak niedługim czasie ma na koncie współpracę z takimi artystami jak DJ Hazel, DJ Mark Robinson, Bernard Drago, Matt5ki, Jorge Leon, Marko Liv, Armin van Buuren i wiele wiele innych. Cechuje go zamiłowanie do występów na żywo i dobrego kontaktu z publicznością. Mathilda to wokalistka i skrzypaczka związana ze sceną od 18-lat. Grywała na wielu koncertach polskich i zagranicznych scen, miała przyjemność pracować z takimi orkiestrami jak Toronto Sinfonietta oraz Celebrity Symphony Orchestra. Dodatkowo jest zwyciężczynią IV Konkursu Młodych Talentów w Kanadzie. Cechuje ją duże zamiłowanie do skrzypiec oraz Live Actu.

Na kibiców piłkarskich tego dnia czeka także mecz piłkarski na stadionie miejskim w Sławnie, gdzie Sława Sławno zmierzy się z Koroną Człopa.

Imprezę na placu poprowadzi Daniel Zmitek!

Serdecznie zapraszamy!

1

12

Nie wypalaj traw!

18.04.2019

Ustawa o ochronie przyrody zabrania wypalania łąk i pastwisk, nieużytków, rowów, pasów przydrożnych, trzcinowisk i szuwarów. Natomiast ustawa o lasach zabrania wypalania wierzchniej warstwy gleby i pozostałości roślinnych w lasach i na terenach śródleśnych oraz w odległości do 100 m od granicy lasu.

Przepis dotyczący zakazu wypalania gruntów rolnych znajduje się również w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie norm w zakresie dobrej kultury rolnej zgodnej z ochroną środowiska. Zakaz wypalania gruntów rolnych jest normą dobrej kultury rolnej, którą zobowiązani są przestrzegać rolnicy przez caty rok kalendarzowy, w którym został złożony wniosek o przyznanie płatności bezpośrednich, płatności ON W, płatności rolnośrodowiskowej (PROW 2007-2013), płatności rolno-środowiskowo-klimatycznej (PROW 2014-2020), płatności ekologicznej (PROW 2014-2020), wypłatę pomocy na zalesianie Schemat I (PROW 2007-2013), premii pielęgnacyjnej i premii zalesieniowej (PROW 2014-2020),

Ustawa o ochronie przyrody zabrania wypalania łąk i pastwisk, nieużytków, rowów, pasów przydrożnych, trzcinowisk i szuwarów. Natomiast ustawa o lasach zabrania wypalania wierzchniej warstwy gleby i pozostałości roślinnych w lasach i na terenach śródleśnych oraz w odległości do 100 m od granicy lasu. Zakaz wypalania gruntów rolnych jest normą dobrej kultury rolnej, którą zobowiązani są przestrzegać rolnicy przez cały rok kalendarzowy, w którym został złożony wniosek o przyznanie płatności bezpośrednich, płatności ON W, płatności rolnośrodowiskowej (PROW 2007-2013), płatności rolno-środowiskowo-klimatycznej (PROW 2014-2020), płatności ekologicznej (PROW 2014-2020), wypłatę pomocy na zalesianie Schemat I (PROW 2007-2013), premii pielęgnacyjnej i premii zalesieniowej (PROW 2014-2020), Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa prowadzi kontrole wzajemnej zgodności na obszarze całego gospodarstwa rolnego, na działkach zadeklarowanych we wniosku, zgłoszonych oraz niezgłoszonych do płatności. Za nieprzestrzeganie zakazu wypalania gruntów rolnych ARiMR nakłada kary administracyjne, które skutkują zmniejszeniem płatności o 5% w przypadku zaniedbania i niecelowego działania. Jeszcze surowszą karę poniesie rolnik w przypadku, gdy świadomie wypala grunty rolne. Wówczas całkowita kwota należnych mu płatności może być obniżona od 20% do 100% całej kwoty płatności za dany rok. W zupełnie skrajnych przypadkach, np. stwierdzenia uporczywego wypalania traw, wypalania rżyska na dużej powierzchni, wypalania trwałych użytków zielonych cennych przyrodniczo, wypalania łąk i pastwisk na obszarze Natura 2000 (nieszczelnie siedlisk przyrodniczych oraz fauny i flory) Agencja może pozbawić rolnika płatności.
Przypadki wypalania stwierdza się w wyniku kontroli na miejscu realizowanych przez ARiMR.
Więcej informacji:
www.arimr.gov.pl
• bezpłatna infolinia: 800 38 00 84
• punkty informacyjne w biurach powiatowych 1 oddziałach regionalnych (czynne w godzinach pracy tych placówek)
• info@arimr.gov.pl31

Ogłoszono przetarg na projekt budowlany drogi S6

18.04.2019

1Ogłoszono przetarg na opracowanie dokumentacji technicznej dla budowy drogi ekspresowej S6 na odcinku od obwodnicy Koszalina, przez Sławno do obwodnicy Słupska o łącznej długości 45,2 km.

Ogłoszenie przetargu było możliwe dzięki zatwierdzeniu przez Ministra Infrastruktury 21 marca tego roku aneksu do Programu Inwestycji, w którym zapewniono blisko 130 mln złotych na dokumentację i pozyskanie nieruchomości. Odcinek został podzielony na 2 zadania: Sianów-Sławno i Sławno-Słupsk. Wykonawca zadania będzie miał 12 miesięcy na opracowanie i zatwierdzenie dokumentacji, następnie zostanie złożony wniosek o wydanie decyzji ZRID, na mocy której przejęte zostaną nieruchomości pod inwestycję oraz zostaną wypłacone odszkodowania. Realizacja inwestycji przewidziana jest w formule partnerstwa publiczno-prywatnego.

Odcinek od Sianowa do Słupska posiada wydaną w 2010 roku decyzję środowiskową oraz opracowane koncepcje programowe. Teraz proces przygotowawczy dla tego zadania będzie finalizowany. W III kwartale tego roku powinna zostać podpisana umowa na prace projektowe w ramach ogłoszonego właśnie przetargu. Te z kolei mają pozwolić w III kwartale 2020 roku na złożenie wniosku o wydanie decyzji ZRID, co nastąpi jeszcze w okresie ważności decyzji środowiskowej (który upływa w marcu 2021 roku). Decyzja ZRID w takiej sytuacji powinna zostać wydana w II kwartale 2021 roku. Wówczas ten odcinek będzie przygotowany do realizacji robót budowlanych, tj. do rozpoczęcia w połowie 2021 roku postepowania przetargowego na realizację trasy S6 od obwodnicy Koszalina i Sianowa do obwodnicy Słupska.

 

Zawiadomienie o sesji Rady Miejskiej

16.04.2019

iZawiadamiam, że 25.04.2019 (czwartek) o godz. 09:00 w sali konferencyjnej (nr  32) Urzędu  Miejskiego  w  Sławnie  odbędzie  się  sesja  Rady  Miejskiej o następującej  tematyce:

 1. Sprawy regulaminowe.
 2. Trybuna obywatelska.
 3. Podjęcie uchwał w sprawie:
 1.  wyboru osób na przedstawicieli do Rady Społecznej Szpitala Powiatowego w Sławnie,
 2. powołania doraźnej Komisji do opracowania Regulaminu Nagrody Złotego Gryfa Sławieńskiego,
 3. wyznaczenia inkasentów opłaty targowej.
 1. Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Mieście Sławno na lata 2016 - 2018 za rok 2018.
 2. Informacja z realizacji Miejskiego Programu Przeciwdziałania Uzależnieniom i Przemocy w 2018 roku.
 3. Informacja o realizacji uchwał Rady Miejskiej w Sławnie podjętych w I kwartale 2019r.
 4. Informacja o pracy Burmistrza Miasta Sławno za I kwartał 2019r.
 5.  Wnioski radnych.
 6. Zamknięcie posiedzenia. 

ZAINTERESOWANYCH ZAPRASZAMY

                           

                        

                                                                                                                       Przewodnicząca   Rady

                                                                                                                  /  -  /    Marzena Łużyńska

Informacja o przetwarzaniu Twoich danych osobowych

Zawiadomienie o wspólnej komisji Rady Miejskiej

16.04.2019

1Zawiadamiamy, że 24.04.2019 r. (środa) o godz. 13:00 w sali nr 30 Urzędu  Miejskiego  w Sławnie odbędzie  się  wspólne  posiedzenie  Komisji:  Socjalnej, Spraw  Publicznych, Gospodarki  i  Budżetu, Rewizyjnej oraz Skarg, Wniosków i Petycji.

 Porządek posiedzenia: 

 1. Sprawy organizacyjne:
 1. otwarcie posiedzenia, stwierdzenie kworum,
 2. przyjęcie porządku obrad,
 3. przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia – z 28 marca 2019r.
 1. Opinia dot. projektów uchwał w sprawie:
 1. wyboru osób na przedstawicieli do Rady Społecznej Szpitala Powiatowego w Sławnie,
 2. powołania doraźnej Komisji do opracowania Regulaminu Nagrody Złotego Gryfa Sławieńskiego,
 3. wyznaczenia inkasentów opłaty targowej.
 1. Sprawozdanie z prac Rady Społecznej Szpitala Powiatowego w Sławnie.
 2. Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Mieście Sławno na lata 2016-2018 za rok 2018.
 3. Informacja z realizacji Miejskiego Programu Przeciwdziałania Uzależnieniom i Przemocy w 2018 roku.
 4. Informacja o realizacji uchwał Rady Miejskiej w Sławnie podjętych w I kwartale 2019r.
 5. Informacja o pracy Burmistrza Miasta Sławno za I kwartał 2019r.
 6.  Wnioski radnych, sprawy bieżące.
 7. Zamknięcie posiedzenia.

      

Przewodniczący Komisji:

   Socjalnej – Paweł Kopczyński  

   Spraw Publicznych – Marta Stępień 

   Gospodarki i Budżetu – Bożena Kallaur 

   Rewizyjnej – Joanna Iwko

   Skarg, Wniosków i Petycji – Adam Poprawski

Informacja o przetwarzaniu Twoich danych osobowych

Zmiany godzin pracy biblioteki

16.04.2019

1W związku z trwającym w szkołach strajkiem nauczycieli Miejska Biblioteka Publiczna w Sławnie, do czasu odwołania strajku, zmienia godziny pracy.

Z myślą o naszych młodych czytelnikach Miejska Biblioteka Publiczna w Sławnie prowadzi zajęcia dla dzieci w godz. 8:00 – 16:00. Zapraszamy na:
-wspólne czytanie bajek, baśni
-zajęcia plastyczne
-gry i zabawy literackie
-biblioteczne zakamarki - zwiedzanie biblioteki
-gry logiczne
-gry planszowe
-wspólne układanie puzzli.

 

Nowe stroje dla piłkarzy UKS Sławy-Jedynki Sławno

16.04.2019

1We wtorek, 16 kwietnia 2019 roku w sławieńskim ratuszu odbyła się uroczystość przekazania nowych strojów sportowych dla piłkarzy klubu UKS Sława-Jedynka Sławno - rocznik 2011/2012.

Klub zakupił dwadzieścia cztery komplety strojów piłkarskich składających się z koszulek, spodenek, dresów, bidonów, czapek oraz toreb sportowych. Na przodzie każdej koszulki i bluzy dresowej widnieje logo klubu oraz logotyp miasta. Z tyłu umieszczony jest numer zawodnika, a nad nim nazwa klubu. Cały komplet jest w jednolitych, czarno - biało - czerwonych barwach. Komplety zostały przeznaczone dla piłkarzy z rocznika 2011/2012.

W sali konferencyjnej Krzysztof Frankenstein - burmistrz Sławna przywitał młodych piłkarzy wraz z rodzicami i przedstawicielami klubu. Następnie złożył na ich ręce gratulacje i życzenia dalszych sukcesów oraz sportowego szczęścia.

"Pragnę podkreślić, że na nasze wsparcie zawsze możecie liczyć, w miarę możliwości finansowych. Cieszę się, że mogliśmy wspólnie połączyć siły, czego efektem są nowe komplety strojów piłkarskich dla młodych piłkarzy" - powiedział burmistrz.

W imieniu klubu Marek Nowak - trener zespołu rocznika 2011/2012 złożył okolicznościowe podziękowanie na ręce burmistrza w postaci okolicznościowego grawertonu. Na zakończenie spotkania każdy z zawodników odebrał swój komplet piłkarski.

 

 

czytaj więcej »
Jubileusz Lucjana Skalskiego

15.04.2019

1W siedzibie koła miejsko-gminnego Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych, w dniu 15 kwietnia 2019 roku, odbyła się jubileuszowa uroczystość 90-tych urodzin por. Lucjana Skalskiego ze Sławna.

Z tej okazji Krzysztof Frankenstein - burmistrz Sławna przekazał na ręce jubilata list gratulacyjny, kwiaty i życzenia zdrowia oraz pomyślności. Do życzeń dołączył się Ryszard Sobczak - z-ca komendanta Hufca ZHP Sławno oraz Henryk Lompert wraz z Januarym Wysockim z miejsko-gminnego Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych w Sławnie. Porucznik Lucjan Skalski (ur. 15.04.1929 r.) był łącznikiem w Armii Krajowej o pseudonimie Sosna na ziemi opoczyńskiej.

Panu Lucjanowi życzymy 100, a nawet 200 lat życia!

czytaj więcej »
Spotkanie wielkanocne w WTZ

15.04.2019

1W świątecznej i radosnej atmosferze, w Warsztatach Terapii Zajęciowej Stowarzyszenia „Akson” w Sławnie odbyło się spotkanie wielkanocne.

Oprócz kadry WTZ, w spotkaniu uczestniczyli podopieczni stowarzyszenia. Na spotkanie przybyli również zaproszeni goście, m.in. Krzysztof Frankenstein, burmistrz Sławna, Małgorzata Radziuk-Radawiec - dyrektor PCPR w Sławnie, ks. Mateusz Krzywicki - proboszcz parafii pw. św. Antoniego w Sławnie oraz ks. Leszek Szurek - proboszcz parafii pw. WNMP w Sławnie. Po wstępnych słowach wygłoszonych przez Elżbietę Śledź, głos zabrali zaproszeni goście. Krzysztof Frankenstein - burmistrz Sławna przekazał uczestnikom zajęć  kosz z wielkanocnymi słodyczami, zaś im samym oraz rodzinom i pracownikom złożył życzenia spokojnych, radosnych Świąt oraz energii i nadziei na lepszą przyszłość. Po złożeniu serdecznych życzeń i wręczeniu słodkich upominków, ksiądz proboszcz Mateusz Krzywicki poświęcił przygotowane pokarmy, po czym wszyscy zasiedli do świątecznego stołu. Na stołach nie mogło zabraknąć wielkanocnych akcentów, takich jak pisanki, baranki czy zajączki z cukru. 

czytaj więcej »
Dodatkowe zajęcia dla dzieci

15.04.2019

W związku z trwającym strajkiem nauczycieli, Miasto Sławno we współpracy z miejskimi stowarzyszeniami organizuje dodatkowe zajęcia dla dzieci. Dziś i jutro w hali przy SP3 gry i zabawy z elementami lekkiej atletyki oraz gry i zabawy z elementami piłki ręcznej.

W środę zabawy na świeżym powietrzu na Orliku przy SP1 oraz turniej piłki nożnej na stadionie miejskim dla starszych klas! Wszystkie zajęcia z animatorami! Ponadto w SDK przygotowane zostały dodatkowe seanse filmowe. Repertuar na stronie www.sdk.slawno.pl.

1

Znakowanie przedmiotów

15.04.2019

1W ostatnich dniach Policjanci z Wydziału Prewencji i Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji w Sławnie w budynku jednostki przy ul. Gdańskiej 2 znakowali przedmioty. Każdy, kto chce skorzystać z możliwości opatrzenia rzeczy indywidualnym numerem będzie mógł to zrobić.

Znakowanie przedmiotów każdorazowo cieszy się bardzo dużą popularnością wśród mieszkańców Sławna. Najczęściej korzystają z tego właściciele rowerów, którzy przy każdej okazji pojawiają się po to, by policjanci opatrzyli przyniesione przez nich przedmioty indywidualnym numerem. Znakowanie dotyczy nie tylko jednośladów, jest to możliwe praktycznie na każdej rzeczy, gdzie technicznie da się specjalnym sprzętem wykonać ryt.Każda osoba, która chciałaby oznakować wartościowy sprzęt może kontaktować się z policjantami z Wydziału Prewencji i Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji w Sławnie pod numerem telefonu 59 810 05 91.

 
„Drzewianie” dbają o bezpieczeństwo

15.04.2019

112. Leśna Wielopoziomowa Drużyna Harcerska „Drzewianie” nie bazuje tylko na wiedzy i doświadczeniu swojego drużynowego, ale sięga również do innych źródeł.

Niedawno uczestniczyliśmy w zajęciach na temat bezpiecznego wypoczynku nad wodą, w górach i w lesie, które zostały dla nas zorganizowane najpierw przez Komendę Powiatową Policji w Sławnie, a parę dni później - przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej. Podczas wizyty na komisariacie starsza sierżant Agnieszka Łukaszek przeprowadziła dla nas zajęcia o bezpieczeństwie, czyli na przykład o tym, jak i pod jakim numerem wzywać pomoc, jak reagować na różnego rodzaju zagrożenia. Następnie przedstawiła specyfikę służby w policji, zaprezentowała część sprzętu i oprowadziła nas po komisariacie. Odwiedziliśmy także pokój technika policyjnego, dyspozytornię, salę przesłuchań i parking z radiowozami. Zajęcia u druhów ze straży pożarnej rozpoczęliśmy podstawą pierwszej pomocy, czyli bezpieczeństwo ratownika, podejście, sprawdzenie przytomności, udrażnianie dróg oddechowych, sprawdzanie oddechu, wzywanie pomocy, resuscytacja krążeniowo-oddechowa, używanie AED. Każdy mógł zadać nurtujące go pytania odnośnie pierwszej pomocy i spróbować swoich sił w RKO. Później zapoznaliśmy się z różnego rodzaju sprzętem ratowniczym, który jest na wyposażeniu wozów strażackich. Tego rodzaju zajęcia stanowią ciekawą alternatywę dla naszych standardowych zbiórek w lesie. Łączą naukę ważnych i praktycznych rzeczy z zabawą, a to najlepszy sposób żeby nauczyć czegoś młodych harcerzy. Bardzo dziękujemy wszystkim policjantom i strażakom za zaangażowanie i poświęcony czas.

pwd. Michał Fleran

czytaj więcej »
Szczypiornistki UKS Lider Sławno najlepsze w Auto Diug Lidze

15.04.2019

1W niedzielę, 14 kwietnia 2019 roku w hali widowiskowo-sportowej przy SP3 odbył się finałowy turniej AutoDiug Ligi Piłkarek Ręcznych.

W turnieju zmierzyły się drużyny UKS Lider Sławno, SP 10 Słupsk 2007, KU AZS Politechnika Koszalińska SP7 2006 oraz KU AZS Politechnika Koszalińska SP7 2007, SP Słupsk 10 2006, SP3 Słupsk 2006 oraz SP3 Słupsk 2007. I miejsce w turnieju przypadło ostatecznie szczypiornistkom UKS Lider Sławno, które zwyciężyły w trzech meczach rozgrywanych w ramach ostatniego turnieju Auto Diug Ligi Piłkarek Ręcznych. Niezwykle dużo emocji przyniosło spotkanie z KU AZS Politechniką Koszalińską, gdzie szalę zwycięstwa sławnianki przechyliły na swoją stroną po rzutach karnych. Dzięki temu utrzymały pozycję lidera i triumfowały w całych rozgrywkach.

 • UKS Lider Sławno - SP10 Słupsk 2007 17:8
 • UKS Lider Sławno - KU AZS Politechnika Koszalińska 2006 10:10 (3:2 w karnych)
 • UKS Lider Sławno - KU AZS Politechnika Koszalińska 2007 20:5

W ciągu sześciu turniejów sławieński zespół odniósł 13 zwycięstw i 1 porażkę. Gratulacje dla młodych zawodniczek i trenera Szymona Biegajskiego.

 

czytaj więcej »
Konkurs „Sowa biblioteczna” rozstrzygnięty

10.04.2019

1Jako że „Sowa – mądra głowa” jest bohaterką, która coraz częściej pojawia się na kartach książek i stanowi logo Miejskiej Biblioteki Publicznej w Sławnie, w Filii MBP nr 1 rozstrzygnięto konkurs plastyczny pod nazwą „Sowa biblioteczna”.

Konkurs ten zorganizowano w dwóch kategoriach: dzieci i młodzież oraz dorośli. Wszystkie prace plastyczne mogły być wykonane dowolną techniką, a głównym celem było nie tylko rozbudzanie postawy twórczej, ale też promowanie talentów naszych czytelników i użytkowników biblioteki. Wpłynęło wiele, niezwykle interesujących prac, a Komisja Konkursowa, kierując się określonymi kategoriami: oryginalnością prac, pomysłowością autorów, estetyką pracy i jej wartością artystyczną, przyznała nagrody i wyróżnienia. Główną nagrodę w kategorii dzieci i młodzież otrzymała Anastazja Jędrzejczyk ze Szkoły Podstawowej nr 1. Pozostali laureaci to : Szymon Zaborowski , Vanessa Dudzińska- Superson, Anna Mielniczek i Alicja Kinczel – wszyscy są uczniami Szkoły Podstawowej nr 1 w Sławnie. W kategorii dorośli nagrodę główną zdobył Paweł Sławski ze Środowiskowego Domu Samopomocy w Sławnie. Dziękujemy wszystkim za udział w konkursie i gratulujemy zwycięzcom.

czytaj więcej »
Liderki triumfują w Szczecinie

09.04.2019

1Młode szczypiornistki sławieńskiego Lidera zwyciężyły w pierwszym z dwóch turniejów o Puchar Zachodniopomorskiego Związku Piłki Ręcznej, które wyłonią mistrza województwa dziewcząt rocznik 2006.

Podopieczne Szymona Biegajskiego niedzielne zawody rozpoczęły od przekonującego zwycięstwa nad dobrze znanym rywalem z Koszalina. KU AZS Politechnika Koszalińska I (SP7) musiała uznać wyższość Liderek, które zwyciężyły 11:4.  W tym spotkaniu nie licząc jego początku, kiedy tablica świetlna wskazywała wynik 2:2 dobrze funkcjonowała zarówno obrona jak i atak.

Tego z kolei nie można powiedzieć o drugim meczu, kiedy naprzeciw sławnianek stanął zespół MKS Kusy 51 Szczecin. Mecz rozpoczął się od prowadzenia dziewcząt ze stolicy województwa 3:0. Tym razem zarówno obrona jak i gra w ofensywie nie funkcjonowały jak należy. Bardzo duża liczba błędów technicznych dawały rywalkom bardzo proste bramki. Pomimo tego zdołaliśmy dojść przeciwniczki i kilkukrotnie z nimi remisować. Wyrównującą bramkę, autorstwa Sandry Izdebskiej, rzuciliśmy również na 7 sekund przed końcem. Niestety w ostatniej akcji zawodniczka Kusego wykorzystała błąd ustawienia obrony i zdobyła zwycięską bramkę tuż przed końcową syreną (10:11).

Trzecie spotkanie to konfrontacja z SP59 Szczecin. Zwyciężyliśmy ten mecz 10:6, choć długimi fragmentami przeciwniczki stawiały nam ciężkie warunki. Pomogła zmiana ustawienia defensywy i tym samym awansowaliśmy do półfinału. W ostatnim grupowym meczu MKS Kusy 55 przegrał dwoma trafieniami z koszaliniankami, które my wysoko pokonaliśmy i dzięki temu zwyciężyliśmy grupę B.

Naszą przeszkodą na drodze do finału był drugi zespół KU AZS Politechniki Koszalińskiej (SP17), a więc drugi zespół grupy A. Od początku było to bardzo wyrównane spotkanie, a im więcej czasu upływało tym bardziej widoczna było zmęczenie wywołane krótką, bo ledwie półgodzinną przerwą, po poprzednim meczu. Ponownie dziewczętom przytrafiły się seryjne błędy techniczne, które przeciwniczki skrzętnie wykorzystywały. W samej końcówce meczu pojawiły się również nieporozumienia w defensywie, jednak z pomocą w tych sytuacjach przyszła Daria Bieżuńska, która wybroniła sytuację sam na sam oraz rzut karny i  mogliśmy myśleć o finałowej konfrontacji zwyciężając koszalinianki 8:7.

W finale rywalizowaliśmy z MKS Kusy 55 Szczecin, a więc drużyną gospodyń, która wspierana była przez liczne grono kibiców. Od początku narzuciliśmy bardzo trudne warunki w obronie grając bardzo aktywnie. Dzięki temu wielokrotnie przechwyciliśmy piłkę i mogliśmy wyprowadzić atak szybki. Pierwsza połowa to koncertowa gra naszego zespołu. Prowadziliśmy 5:3 z zespołem, który zwyciężył bez porażki grupę A. Na początku drugiej połowy rzuciliśmy dwie bramki zwiększając przewagę do czterech trafień (7:3). Od tego momentu gospodynie zaczęły nas gonić. Zdobyły trzy bramki pod rząd (7:6), jednak wówczas najpierw bardzo dobrą akcją popisała się Dagmara Bajtek, która wywalczyła rzut karny, a ten z zimną krwią na bramkę zamieniła kapitan zespołu Agata Myślińska i zwyciężyliśmy 8:6!

Za postawę w niedzielnym turnieju wielkie brawa nalezą się całemu zespołowi. Triumf w turnieju ligowym jest bez wątpienia dużym sukcesem. Wiemy jednak,  że to dopiero półmetek rywalizacji o mistrzostwo województwa. Drugi turniej rozegrany zostanie w dniach 11-12 maja w Sianowie i wówczas poznamy medalistów. A już w najbliższą niedzielę będziemy rywalizowali w ostatnim w tym sezonie turnieju Auto DIUG Ligi, który rozegrany zostanie w Sławnie.

 

GRUPA A

MKS Kusy 55 – SP 23 CKS SMS 13:4

UKS Morski – KU AZS Politechnika II 6:8

SP 23 CKS SMS – KU AZS Politechnika II 5:10

MKS Kusy 55 – UKS Morski 11:3

MKS Kusy 55 – KU AZS Politechnika II 8:7

SP 23 CKS SMS – UKS Morski 3:6

 

KLASYFIKACJA PO ROZGRYWKACH GRUPOWYCH

1. MKS Kusy 55 Szczecin

2. KU AZS Politechnika II Koszalin

3. UKS Morski Sianów

4. SP 23 CKS SMS Szczecin

 

GRUPA B

MKS Kusy 51 – SP 59 Szczecin 12:7

UKS LIDER Sławno – KU AZS Politechnika I 11:4

MKS Kusy 51 – UKS LIDER Sławno 10:9

SP 59 – KU AZS Politechnika I 6:13

MKS Kusy 51 – KU AZS Politechnika I 10:12

SP 59 Szczecin – UKS LIDER Sławno 6:10

 

KLASYFIKACJA PO ROZGRYWKACH GRUPOWYCH

1. UKS LIDER Sławno

2. MKS Kusy 51 Szczecin

3. KU AZS Politechnika I Koszalin

4. SP 59 Szczecin

 

PÓŁFINAŁY

MKS KUSY 55 Szczecin – MKS KUSY 51 Szczecin 14:7

KU AZS Politechnika II – UKS LIDER Sławno 7:8

 

Mecz o 7.miejsce

SP 23 CKS SMS Szczecin – SP 59 Szczecin 14:9

Mecz o 5.miejsce

UKS Morski Sianów- KU AZS Politechnika I 6:14

Mecz o 3.miejsce

MKS KUSY 51 Szczecin – KU AZS Politechnika II 9:9 (k.0:2)

Mecz o 1.miejsce

MKS Kusy 55 Szczecin – UKS LIDER Sławno 6:8

Kolejne inwestycje w celu usprawnienia systemu gospodarki odpadami

09.04.2019

1Budowa hali, rozbudowa placu kompostowego i zakup rozdrabniacza - to składowe inwestycji pn. „Rozbudowa i modernizacja infrastruktury mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów w Gwiazdowie”, na które spółka MPGKiM w Sławnie otrzymała  85% dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego - działanie 3.7 Rozwój gospodarki odpadami komunalnymi.

Kwota dofinansowania wynosi 3.575.504,88 zł, natomiast całkowita wartość inwestycji to 5.173.965,90 zł, w tym część kwalifikowalna to 4.206.476,34 zł. Projekt ten jest kontynuacją poprzednich już inwestycji zrealizowanych przez spółkę. To wszystko jest pokłosiem rewolucji odpadowej, która nastąpiła w 2013 roku.

W latach 2013-2014 spółka realizowała projekt usprawnienia systemu gospodarki odpadami w powiecie sławieńskim poprzez rozbudowę składowiska odpadów w Gwiazdowie. Dzięki uzyskanemu dofinansowaniu zakupiono instalację do mechanicznego przetwarzania odpadów,  specjalistyczną ładowarkę kołową oraz dostosowano obiekt do obowiązujących przepisów i norm w zakresie ochrony środowiska i gospodarki odpadami. W 2015 r. spółka zakupiła instalację do biologicznego przetwarzania odpadów w systemie zamkniętym. Dzięki zastosowaniu tej technologii odpady ulegające biodegradacji zostają zagospodarowane w tunelu foliowym,  co ogranicza uciążliwość zapachową przetwarzających się odpadów.

Zgodnie z założeniami obecnie realizowanego projektu, zmodernizowania zostanie obecna już instalacja RIPOK w Gwiazdowie. Prowadzone inwestycje obejmują rozbudowę oraz modernizację istniejącej już infrastruktury, która skuteczniej i sprawniej zagospodaruje odpady wytwarzane przez mieszkańców miasta oraz powiatu sławieńskiego.  Zakres inwestycji umożliwi właściwe przetwarzanie odpadów i zoptymalizuje cały proces technologiczny, który będzie prowadził do uzyskania zwiększonych efektów odzysku odpadów podlegających recyklingowi. Dzięki wybudowanej hali zmniejszy się pylenie odpadów. Odpady będą również zabezpieczone przed warunkami atmosferycznymi. Warto podkreślić, że zaplanowane przedsięwzięcia są zgodne z tzw. dyrektywą ramową o odpadach, która nadaje priorytet zapobieganiu powstawania odpadów, przygotowaniu ich do ponownego użycia i recyklingowi.


Drugim, realizowanym przez spółkę działaniem, jest montaż zespołu paneli fotowoltaicznych polikrystalicznych o mocy 39,75 kWp, które zostaną zainstalowane na dachu nowej hali. Celem tego działania jest stworzenie możliwości przejścia na gospodarkę niskoemisyjną i wykorzystanie energii ze źródeł odnawialnych. Pozwoli to na obniżenie rachunków za energię elektryczną oraz zmniejszenie ilości CO2 i tzw. współtowarzyszących zanieczyszczeń (pyły, dwutlenek siarki, tlenki azotu).  Całkowita wartość tej inwestycji to 254 610,00 zł, z czego kwota dofinansowania wynosi 175 950,00 zł.

logotypy

czytaj więcej »
Finałowy Turniej AUTODIUG Multisalon Ligi Piłkarek Ręcznych w Sławnie!

08.04.2019

Finałowy Turniej AUTO DIUG Multisalon Ligi Piłkarek Ręcznych w Sławnie!

W niedzielę, 14 kwietnia 2019 roku w hali widowiskowo-sportowej przy SP3 odbędzie się finałowy turniej AutoDiug Ligi Piłkarek Ręcznych. W turnieju zmierzą się drużyny UKS Lider Sławno, SP 10 Słupsk 2007, KU AZS Politechnika Koszalińska SP7 2006 oraz KU AZS Politechnika Koszalińska SP7 2007, SP Słupsk 10 2006, SP3 Słupsk 2006, SP3 Słupsk 2007.

Rozpoczęcie turnieju o godz. 9:00, zaś uroczyste zakończenie o godz. 15:15.

 

1

Ogłoszenie o głośnej próbie syren

08.04.2019

6W dniu 10 kwietnia 2019 roku, o godzinie  8.41 na terenie miasta zostanie przeprowadzony trening uruchamiania syren alarmowych. Natomiast w dniu 9 kwietnia od godz. 9.00 do 15.00 zostaną  przeprowadzone głośne próby syren alarmowych w celu sprawdzenia ich sprawności technicznej.

                           

Burmistrz Miasta Sławno

dr inż. Krzysztof Marek Frankenstein

 

Sławno - moje miasto

08.04.2019

15 kwietnia br. osiem patroli drużyn harcerskich Hufca ZHP Sławno wzięło udział w grze terenowej pod nazwą „Sławno – moje miasto”.

Imprezę zorganizowaną w ramach projektu „Sprawni i świadomi – w zgodzie z naturą” i sfinansowaną ze środków Miasta Sławno, rozpoczęto odprawą, na której uczestnicy zwiadu po stolicy powiatu sławieńskiego poznali trasę wędrówki oraz przygotowane przez organizatorów zadania. Ich stopień trudności był różnorodny i wymagał od zuchów oraz harcerzy przede wszystkim spostrzegawczości, umiejętności zdobywania i wykorzystywania pozyskanych informacji, orientacji w terenie, a także dobrej kondycji fizycznej. Każdy z patroli przy pomocy planu musiał odnaleźć trzynaście punktów – charakterystycznych dla Sławna obiektów, do których przypisane były konkretne zadania. O ile liczba okien na Bramie Koszalińskiej, nazwa wydarzenia kulturalnego, na które 5 kwietnia zapraszał Sławieński Dom Kultury, czy opisanie głazu pamiątkowego przed ratuszem lub na ilu filarach zbudowany jest „Pawilon przyjaźni” w Parku im. Polskiej Organizacji Wojskowej nie stanowiło większego wyzwania, to już na przykład odnalezienie dziewiętnastowiecznej kamienicy i odczytanie oraz przetłumaczenie znajdującego się na niej napisu, poprawne wybranie spośród kilku łudząco podobnych do siebie i wykonanych z różnej perspektywy fotografii budynku Poczty Polskiej, umiejscowienie rzeźby „stojącego rycerza”, odnalezienie konkretnej płaskorzeźby lub wskazanie spośród zaproponowanych grafik zgodnego z zasadami heraldyki herbu Sławna, mogło już przysporzyć graczom pewnych trudności. Szczególnie, że karta patrolu, w którą byli zaopatrzeni opiekunowie, zawierała sporą dawkę dezinformacji. Grę dla najmłodszych znawców grodu nad Wieprzą zakończono wspólną fotografią przed sławieńskim magistratem. Natomiast starsi uczestnicy imprezy – członkowie kręgów instruktorskich „Sami Swoi” i „Wiarusy” - w tym czasie zmagali się w Domu Harcerza z zadaniami, których poziom trudności był adekwatny do ich wieku. Całkiem proste z pozoru krzyżówki i kwizy tematyczne okazały się nie lada dużym wyzwaniem – tu również organizatorzy gry zadbali o wprowadzenie dużej porcji mylących danych. To niezwykle ciekawe przedsięwzięcie podsumowano apelem. Druhna komendant Hufca ZHP im. WOP hm. Barbarą Sobczak podziękowała za wspaniałą zabawę i wręczyła wszystkim drużynom pamiątkowe dyplomy oraz niezwykle przydatne - nie tylko podczas harcerskich wędrówek - nagrody rzeczowe. Na starcie Miejskiej gry terenowej „Sławno – moje miasto” zdobywając tytuł znawców Sławna, stanęły wraz z drużynowymi patrole z: 5. Środowiskowej Wielopoziomowej Drużyny Harcerskiej „Wilki Morskie” (pwd. Anna Batorska), 6. Wielopoziomowej Drużyny Harcerskiej „Dzieci Neptuna” (hm. Barbara Sobczak), 8. Wielopoziomowej Drużyny Harcerskiej „Gryf” (phm. Emilia Foryś), 12. Leśnej Wielopoziomowej Drużyny Harcerskiej „Drzewianie” (pwd. Michał Fleran), 25. Wielopoziomowej Drużyny Harcerskiej im. ppor. Emilii Gierczak (phm. Anna Wegner), 27. Wielopoziomowej Drużyny Harcerskiej im. Jerzego Kukuczki (pwd. Sylwia Hutman) oraz 50. Wielopoziomowej Drużyny Harcerskiej im. Władysława Sikorskiego (phm. Anida Rydlichowska), a także II Instruktorski Krąg Seniora „Wiarusy” i VII Krąg Instruktorski „Sami Swoi” – łącznie 81 osób. Historia organizowania przez Hufiec ZHP Sławno zwiadów terenowych poświęconych tej pięknej miejscowości ma bogatą tradycję i za każdym razem umożliwia ich uczestnikom ciekawie spędzić wolny czas, a także pozwala poznawać mniejsze lub większe ciekawostki związane ze Sławnem.

Galeria: http://slawno.zhp.pl/?page_id=29107

hm. Jacek Błaszczyk

Cenna lekcja z kuratorem

05.04.2019

1Uczniowie klas VII ze Szkoły Podstawowej Nr 1 w Sławnie spotkali się z zawodowym kuratorem sądowym Panią Anetą Wronkowską.

Tematyka spotkania dotyczyła odpowiedzialności karnej nieletnich. Pani kurator wytłumaczyła młodzieży, czym jest demoralizacja, poinformowała o konsekwencjach prawnych nieodpowiedniego zachowania w szkole i łamania prawa przez nieletnich. Zwróciła uwagę na zagrożenia wynikające ze spożywania substancji odurzających: alkoholu, narkotyków i dopalaczy przez osoby nieletnie. Uczniowie z zainteresowaniem wzięli udział w prelekcji. Uświadomienie zagrożeń jest ważnym procesem profilaktycznym wśród uczniów.

Współpraca z zawodowymi kuratorami rodzinnymi: Panią Anetą Wronkowską i Panią Hanną Bobowską, to jeden z aspektów pracy szkoły, która jako instytucja dydaktyczno - wychowawcza na co dzień realizuje liczne zadania i przedsięwzięcia.

czytaj więcej »

Sport i Kultura

Banner Sławieński Dom Kultury
Banner OSiR Sławno
Banner Miejska Biblioteka Publiczna w Sławnie

Edukacja

Banner Przedszkole nr 1 im. Kubusia Puchatka w Sławnie
Przedszkole nr 2 im. Jana Brzechwy w Sławnie
Banner Przedszkole Jasia i Małgosi w Sławnie
Banner Przedszkole nr 4 im. Krasnala Hałabały w Sławnie
Banner Szkoła Podstawowa nr 1 w Sławnie
Banner Szkoła Podstawowa nr 3 w Sławnie
Banner Gimnazjum Miejskie nr 1 w Sławnie

Turystyka

Banner Pomorska droga sw Jakuba, Pomeranian Way of St James
Banner Europejski Szklak Gotyku Ceglanego
Banner Darlot

Projekt i wykonanie 2014-2015 Maxus Net Communications
Wszelkie prawa zastrzeżone Miasto Sławno (C) Copyright 2015

TREŚĆ