Przejdz do BIP instagram twitter_logo Przejdź do facebook youtube - kanał Urzędu Miejskiego w Sławnie aparat RSS Drukuj Przejdź do lokalizacji Przejdź do Kontakt

 •  
 •  
 •  
 •  

Strefa Kibica

Strefa Kibica

czytaj więcej »
Repertuar kina

Kino

czytaj więcej »
Zmiana kont bankowych

Zmiana kont

czytaj więcej »
Ja w internecie

Ja w internecie

czytaj więcej »
Kalendarz wydarzeń

Kalendarz wydarzeń

czytaj więcej »

 

 

 

Archiwum wiadomości

Nabór uczestników do projektu "Ja w internecie"

28.01.2019

1Urząd Miejski w Sławnie rozpoczyna rekrutację do projektu „Ja w internecie”. Projekt to program finansowania bezpłatnych szkoleń mający na celu zwiększenie grupy świadomych i kompetentnych użytkowników internetu i e-usług publicznych, zdolnych realizować potrzeby informacyjne, kulturalne, biznesowe, administracyjne i społeczne w bezpieczny i legalny sposób przy użyciu nowoczesnych narzędzi cyfrowych.

Przypomnijmy, że w ub. roku Urząd Miejski w Sławnie otrzymał dofinansowanie na realizację projektu grantowego pn. „Ja w Internecie. Program szkoleniowy w zakresie rozwoju kompetencji cyfrowych”. Celem projektu jest zwiększenie grup świadomych i kompetentnych użytkowników Internetu i  e-usług publicznych, zdolnych realizować potrzeby informacyjne, kulturalne, biznesowe, administracyjne i społeczne w bezpieczny i legalny sposób przy użyciu narzędzi cyfrowych. Wartość projektu wynosi 56 tys. zł. Projekt jest w całości sfinansowany przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.

Nabór uczestników szkoleń odbywać się będzie od 1 lutego 2019 r. do wyczerpania 100 miejsc. Tematy szkoleń:

 1. Rodzic w internecie

Czy wiesz, co Twoje dziecko robi w sieci? Szkolenie „Rodzic w internecie” przeznaczone jest dla rodziców chcących chronić swoje dzieci przed realnymi zagrożeniami, które wiążą się z  korzystaniem z internetu. W specjalnym kursie poświęconym m.in. zwalczaniu cyberprzestępczości mogą wziąć udział również opiekunowie, nauczyciele, dziadkowie. Uczestnicy szkolenia poznają źródła wartościowych i pochodzących z legalnych źródeł treści dostępnych w bibliotekach i muzeach cyfrowych oraz nauczą się, jak zapewnić dziecku bezpieczeństwo w sieci i reagować na zagrożenia typu hate lub trolling. Ponadto uczestnicy szklenia zdobędą wiedzę, jak korzystać z podstawowych usług e-administracji dla rodzin (takich, jak złożenie wniosku Rodzina 500+, uzyskanie Karty Dużej Rodziny i in.), a także z usług związanych ze zdrowiem. Szkolenie „Rodzic w internecie” posłuży podniesieniu kompetencji rodziców i opiekunów w zakresie korzystania z kultury i edukacji w internecie, a jednocześnie umożliwi zmniejszenie bariery komunikacyjnej pomiędzy nimi a dziećmi, dla których rzeczywistość cyfrowa jest codziennością.

 1. Moje finanse i transakcje w sieci

Szkolenie „Moje finanse i transakcje w sieci” przeznaczone jest dla osób chcących nauczyć się załatwiać skutecznie swoje sprawy biznesowe, finansowe i urzędowe za pośrednictwem internetu. Po zakończeniu szkolenia każdy uczestnik będzie potrafił, wykorzystując sieć, zarządzać kontem bankowym, dokonywać płatności, realizować zakupy, rezerwować podróż, płacić podatki oraz nauczy się, jak korzystać z podstawowych usług e-administracji, m.in. wnioskując o zaświadczenia czy też występując o dowód osobisty – wszystko w sposób elektroniczny, szybko i bezpiecznie. Ponadto udział w szkoleniu umożliwi uczestnikom podniesienie kompetencji w zakresie korzystania z kultury i z zasobów edukacyjnych w internecie, co jest bardzo istotne w niwelowaniu barier społecznych i przeciwdziałaniu wykluczeniu kulturowemu.

 1. Działam w sieciach społecznościowych

Szkolenie „Działam w sieciach społecznościowych” przeznaczone jest dla osób, które chcą nauczyć się skutecznie korzystać z portali społecznościowych (takich jak YouTube, Facebook, Twitter, Instagram i in.) w swojej codziennej pracy i w życiu prywatnym.

Uczestnicy w trakcie szkolenia nabędą umiejętności pozwalające na bezpieczne poruszanie się w świecie mediów społecznościowych, w tym m.in. nauczą się nawiązywać i podtrzymywać znajomości, współdziałać z innymi użytkownikami internetu, kształtować swój publiczny wizerunek, dzielić się swoją twórczością oraz korzystać z twórczości innych zgodnie z prawem. Ponadto nauczą się obsługi podstawowych narzędzi e-administracji z wykorzystaniem konta w ePUAP i profilu zaufanego. Mieszkańcy zdobędą umiejętności, które ułatwią im funkcjonowanie w coraz bardziej złożonej i dynamicznie zmieniającej się cyfrowej rzeczywistości. Początkujący użytkownicy przejdą ponadto kurs wprowadzający w zakresie obsługi komputera, korzystania z internetu, obsługi poczty elektronicznej oraz posługiwania się serwisami i aplikacjami ułatwiającymi funkcjonowanie w życiu codziennym. Nasze kursy są tematyczne, sprofilowane, bezcenne m.in. dla rodziców, likwidują bariery w dostępie do wiedzy, a także wyrównują szanse w korzystaniu z dobrodziejstw nowych technologii. Istotnym elementem szkoleń jest przygotowanie mieszkańców do korzystania z usług publicznych online (np. załatwianie spraw urzędowych, składanie wniosków o dopłaty dla rolników czy 500+), poruszania się w portalach społecznościowych. Uczestnicy zdobędą wiedzę na temat tworzenia stron internetowych i ochrony dzieci przed niepożądanymi treściami. Celem programu jest również zwiększenie dostępu mieszkańców do kultury, edukacji i informacji z legalnych źródeł.

Program szkolenia jest dostosowany do poziomu wiedzy i umiejętności uczestników. W szkoleniu mogą wziąć udział:

 • osoby początkujące, stawiające pierwsze kroki w sieci
 • osoby swobodnie korzystające z komputera, chcące zdobyć nowe umiejętności
 • osoby zaawansowane, chcące poszerzyć swoją wiedzę i kompetencje

Szkolenia odbywać się będą w budynku Urzędu Miejskiego. Czas trwania szkolenia to 12 godzin rozłożone na dwa lub trzy dni:

 • w dni robocze – od środy do piątku po 4h dziennie (9-13 i/lub 15-19)
 • w soboty i niedziele (9-15)

Zgłoszenia można dokonywać osobiście w Biurze Projektu – Urząd Miejski w Sławnie, ul. M. C. Skłodowskiej 9, pokój nr 58 lub drogą elektroniczną: piotr.janiak@slawno.pl

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 59 810 00 18 lub e-mail: piotr.janiak@slawno.pl

 

 

Formularz rekrutacyjny

Regulamin uczestnictwa w projekcie

Oświadczenie o zapoznaniu się z obowiązkiem informacyjnym

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

Projekt jest w całości sfinansowany przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.

logotypy

czytaj więcej »
Zimowe prawa i obowiązki

24.01.2019

1Urząd Miejski w Sławnie informuje, iż pogarszające się zimą warunki atmosferyczne i związane z nimi  silne mrozy oraz intensywne opady śniegu dokładają zarządcom i administratorom nieruchomości dodatkowych obowiązków związanych z opieką nad powierzonym obiektem.

Nowelizacja ustawy Prawo budowlane z roku 2007 nałożyła nowe wymagania zwłaszcza w zakresie bezpieczeństwa obiektu w sytuacjach, gdy występują niezależne od człowieka czynniki zewnętrzne, tj. wyładowania atmosferyczne, silne wiatry, intensywne opady atmosferyczne lub inne, które mogą stać się przyczyną uszkodzenia obiektu budowlanego i w konsekwencji stanowić zagrożenie dla życia i zdrowia ludzi. Dodatkowo każdy budynek przed nadejściem zimy powinien zostać oceniony pod kątem stanu technicznego. W związku z powyższym zarządcy nieruchomości w okresie zimowym muszą zadbać o:

1. Odśnieżanie dachu, usuwanie sopli i nawisów

Intensywne opady śniegu, połączone niekiedy z deszczem stanowią poważne zagrożenie dla konstrukcji dachu, zwłaszcza w czasie odwilży. Ciężar topniejącego śniegu wynosi blisko 900 kg/m3. Dlatego zgodnie z zapisami prawa budowlanego zarządca ma obowiązek usunąć nadmiar śniegu, a także zwisające z budynków sople lodowe i nawisy śnieżne. W praktyce oznacza to stałą kontrolę grubości i ciężaru pokrywy śnieżnej. Ciężar pokrywy śnieżnej zależy nie tylko od ilości opadów, ale także od długości ich zalegania, temperatury na zewnątrz i wilgotności. Dach powinien wytrzymać obciążenie od 70 do 110 kilogramów śniegu na metr kwadratowy powierzchni dachu. Niedopełnienie obowiązku odśnieżania i usuwania niebezpiecznych sopli grozi nałożeniem kar na właścicieli i zarządców nieruchomości. Usuwanie śniegu, sopli i nawisów oraz wchodzenie na dach w celu kontroli w okresie zimowym są czynnościami niebezpiecznymi. Dlatego zarządca ma obowiązek zatrudnić osoby przeszkolone, posiadające zaświadczenie uprawniające do pracy na wysokościach, wyposażone w odpowiedni sprzęt BHP i alpinistyczny. Dodatkowo w trakcie prac należy zabezpieczyć budynek i otaczający go teren, by nie stwarzać zagrożenia dla ludzi. Należy informować przechodniów o przeprowadzanych pracach porządkowych.

2. Odśnieżanie chodników, dróg i parkingów

W czasie zimy zarządca nieruchomości ma ustawowy obowiązek usuwania zalegającego śniegu i lodu z chodników, dróg i parkingów otaczających obiekt budowlany. Tereny te muszą zostać oczyszczone ze śniegu i lodu w takim stopniu, by nie stanowiły zagrożenia dla zdrowia i życia ludzi. W przeciwnym razie uczestnicy wypadku spowodowanego niedopełnieniem tego obowiązku mogą dochodzić  odszkodowania. Ustawa o ochronie przyrody podaje wykaz środków chemicznych, które mogą zostać użyte w tym celu.

W związku z powyższym prosimy o przestrzeganie ww. zaleceń i informowanie Miejskiego Centrum Zarzadzania Kryzysowego o  zaistniałych  niebezpiecznych sytuacjach (tel. 59 810 3118 lub tel. kom. 502845313).

 

Hej kolęda, kolęda

22.01.2019

1Podtrzymując atmosferę Świąt Bożego Narodzenia Sławieński Dom Kultury zaprosił mieszkańców Sławna na przepiękny koncert kolęd i pastorałek w wykonaniu dzieci i młodzieży ze sławieńskich przedszkoli i szkół.

Jury w składzie: Maciej Poprawski oraz ks. Marian Dziemianko oceniało występy w dwóch kategoriach, wybierając tym samym laureatów Złotego, Srebrnego i Brązowego Anioła. W kategorii przedszkoli oraz klas I-III szkół podstawowych I miejsce i Złotego Anioła zdobył Adam Antosik z Państwowej Szkoły Muzycznej w Sławnie, II miejsce i Srebrnego Anioła wyśpiewały „Radosne Pszczółki” z Przedszkola Radosny Maluch w Sławnie, a III miejsce i Brązowego Anioła otrzymała Nina Machnacka z Przedszkola nr 1 w Sławnie. Wyróżnienia w tej kategorii otrzymali: Antoni Gracz ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Sławnie i Zespół „Jedyneczki” z Przedszkola nr 1.

W kategorii klas IV-VIII i gimnazjów zwyciężyła, zdobywając Złotego Anioła Anna Paczkowska z Gimnazjum Miejskiego nr 1 w Sławnie, na II miejscu, Srebrnego Anioła wyśpiewały i zagrały dziewczęta z Zespołu „Kornelki” reprezentujące Szkołę Podstawową nr 1 w Sławnie, a III miejsce i Brązowego Anioła zdobył duet instrumentalny: Hubert Frankenstein i Jakub Hetmański. Wyróżnienie w tej kategorii otrzymał Krzysztof Paczkowski.

W koncercie wzięło udział 37 uczestników, którzy prezentowali najpiękniejsze kolędy, pastorałki oraz piosenki świąteczne. Sławieński Dom Kultury dziękuje instytucjom oraz opiekunom, którzy poświęcili czas, by przygotować wszystkie, wspaniałe występy.

 

Bezpłatna mammografia

22.01.2019

Rak piersi co roku odbiera życie kilkunastu tysiącom polskich Kobiet – Mamom, Siostrom, Przyjaciółkom. Często Kobiety zbyt późno dowiadują się, że są chore – rak nie boli, w początkowym stadium nie wpływa źle na samopoczucie, dlatego Panie rzadko zadają sobie pytanie, czy ta choroba może ich dotyczyć. Tymczasem, tylko regularne kontrolowanie stanu zdrowia pozwala ocenić, czy w organizmie nie zachodzą niebezpieczne zmiany chorobowe. Niestety zadowalający wynik poprzedniej mammografii nie zawsze gwarantuje, że obecnie nie zagraża nam nowotwór piersi. Bezpłatna mammografia w ramach Programu Profilaktyki Raka Piersi finansowanego przez NFZ pozwala to skutecznie sprawdzić.

Badanie wykonywane jest przez wyspecjalizowany i bardzo doświadczony personel medyczny LUX MED. Jest szybkie i całkowicie bezpieczne, a wielu kobietom uratowało życie. Zdjęcia w technice obrazowania cyfrowego oceniane są przez dwóch niezależnych lekarzy radiologów, a w przypadkach wątpliwych, nawet trzech lekarzy. Istotnym elementem opisu badania jest ocena porównawcza z poprzednimi obrazami, dlatego uprzejmie prosimy o zabranie ze sobą zdjęć z poprzednich mammografii. Paniom, u których zaistnieje konieczność wykonania badań uzupełniających LUX MED udzieli wszelkich wskazówek i pomoże w umówieniu dogodnego i szybkiego terminu dalszych badań. Nasza mobilna pracownia mammograficzna będzie oczekiwała na Panie w miejscowości:

Sławno –  1 i 4 lutego 2019 na Placu Ks. Kardynała Wyszyńskiego

Do badania uprawnione są panie w wieku 50-69 lat, które są ubezpieczone, nie są leczone z powodu raka piersi a także:

 •        nie miały wykonanej mammografii w ramach Programu w ciągu ostatnich 24 miesięcy
 •        lub są w grupie ryzyka i w roku poprzedzającym otrzymały pisemne wskazanie do wykonania ponownej mammografii po upływie 12 miesięcy

Aby uniknąć oczekiwania w kolejce oraz sprawdzić uprawnienie do badania prosimy o wcześniejszą rejestrację pod nr tel. 58 666 24 44 lub na http://www.mammo.pl/formularz.

Przy rejestracji telefonicznej NFZ wymaga weryfikacji uprawnień do badania na podstawie podanego numeru PESEL. Prosimy o przygotowanie dowodu osobistego przed połączeniem telefonicznym. Badanie nie wymaga skierowania lekarskiego.

Wszystkie Panie uczestniczące w badaniu otrzymają prezent w postaci próbek kosmetyków.

 

1

Roczna odprawa Komendy Powiatowej Policji w Sławnie

22.01.2019

122 stycznia 2019 roku w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Sławnie odbyła się odprawa roczna podsumowująca wyniki ubiegłorocznej pracy Komendy Powiatowej Policji w Sławnie.

W spotkaniu uczestniczyli zaproszeni goście, m.in. insp. Piotr Ostrowski – Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Szczecinie, Wojciech Wiśniowski - starosta sławieński, burmistrzowie, wójtowie oraz przewodniczący rad z powiatu sławieńskiego, funkcjonariusze i funkcjonariuszki z KPP Sławno oraz zaproszeni goście.

Podczas odprawy insp Grzegorz Śrek – Komendant Powiatowy Policji w Sławnie przedstawił wyniki pracy poszczególnych pionów komendy oraz stan bezpieczeństwa na terenie powiatu sławieńskiego.

W 2018 roku policjanci osiągnęli 74,50% wykrywalności ogólnej przestępstw, w tym 66,10% przestępstw kryminalnych. Z najbardziej uciążliwych i niebezpiecznych przestępstw sławieńscy policjanci wykryli 100% spraw dotyczących bójek i pobić, 43,60% kradzieży, 47,70% kradzieży z włamaniami oraz 34,20% spraw dotyczących zniszczenia mienia. Łącznie policjanci wszczęli i przeprowadzili 1208 postępowań przygotowawczych. Stwierdzono 28 przestępstw korupcyjnych. Przedstawili zarzuty 100 osobom, które kierowały pojazdami w stanie nietrzeźwym. Interweniowali łącznie 11452 razy – policjanci nie tylko reagowali na zgłoszenia obywateli, ale także z własnej inicjatywy interweniowali. Policjanci pilnowali porządku na 3 imprezach o charakterze masowym oraz na 35 imprezach wymagających znacznych sił i środków. Średni czas reakcji to 9 minut i 53 sekundy.

Komenda Powiatowa Policji w Sławnie realizowała również różne programy społeczne: bezpieczny senior, bezpieczne wakacje, bezpieczne ferie, krajowy program przeciwdziałania narkomanii, dzielnicowy – policjant, któremu ufam, gryfuś czy kręci mnie bezpieczeństwo przez cały rok. Priorytetem Komendy na 2019 rok to przede wszystkim popularyzacja Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa, wzmacnianie roli dzielnicowego w relacjach ze społeczeństwem oraz bezpieczeństwo imprez masowych, zabezpieczenie przejazdów kibiców

Komendant przedstawił również aktualny etap trwającej budowy nowej siedziby Komendy Powiatowej Policji w Sławnie, która ma zakończyć się do 2020 roku.

czytaj więcej »
Udane zawody dla sławnian

21.01.2019

1Trzy medale, pięć nowych rekordów życiowych plus dwa rekordy wyrównane to plon startu zawodników MKS Święc Sławno w „Halowych mistrzostwach województwa w lekkiej atletyce”, które w sobotnie popołudnie odbyły się w Szczecinie.

Ola Kowalczyk (145 cm) i Gracjan Sroka (173 cm) zostali halowymi mistrzami województwa w skoku wzwyż w kategorii młodzików. Maks Karpiński (170 cm) dorzucił tytuł wicemistrza. Janek Gostomczyk - z wyrównanym rekordem 165 cm – był czwarty. Życiówki poprawili też Oskar Piwowarczyk (130 cm) i Oliwier Karpiński (155 cm). Kuba Wilczewski (155 cm) wyrównał osiągnięcie ze Spały i w próbach na wysokości 160 cm pokazał, że granica jego możliwości wraz ze wzrostem wędruje do góry. Ola jako jedyna z ekipy startowała też w biegu na 60 m i wybiegała nowy rekord – 9.69 sek.
Brawa i gratulacje dla wszystkich startujących !!!

Noc biologów

21.01.2019

1W styczniu tego roku uczniowie klasy biologiczno- chemicznej z Gim. Miejskiego nr1, kolejny raz uczestniczyli w Ogólnopolskiej Nocy Biologów, którą organizuje Instytut Biologii i Ochrony Środowiska Akademii Pomorskiej w Słupsku.

Cukrzyca, nadciśnienie, zawał serca, otyłość- brzmi groźnie? Do powstawania tych i wielu innych schorzeń cywilizacyjnych, które są plagą XXI wieku, przyczynia się nadmierne spożycie cukru. Ale zaraz, czy tylko słodycze szkodzą? A napoje gazowane, gotowe dania, słone przekąski? Gdzie jeszcze czyha na nas ukryty cukier? O tym wszystkim dowiedzieliśmy się podczas warsztatów. Zbadaliśmy, w których produktach jest go najwięcej i czym można go bezpiecznie zastąpić. (Nigdy więcej napojów słodzonych!) Największym zainteresowaniem cieszyły się warsztaty i zabiegi z „ Kosmetyki naturalnej- innowacyjna pielęgnacja skóry w zgodzie z naturą.” Wzrost poziomu życia oraz wydłużający się okres aktywności zawodowej powoduje, że coraz częściej i chętniej korzystamy z szerokiej gamy produktów kosmetycznych pochodzenia naturalnego, co powoduje, że czujemy się bardziej atrakcyjni i młodzi. Poznaliśmy przepisy na delikatny peeling rumiankowy i egzotyczny peeling do ciała. W jaki sposób zadbać o skórę twarzy, pokazała nam studentka 3-go roku kosmetologii, ( pod bacznym nadzorem dr hab. Natalii Kurhaluk) Natalia Tulin, wykonując zabieg ochotnikom.

Warsztaty przeprowadzone przez dr Mariolę Truchan i dr hab. prof. AP Zbigniewa Sobisza, połączone były z rozpoznawaniem roślin leczniczych i zasadami przygotowywania naparów i maceratów. Pokazano nam niezwykle interesujące zbiory surowców zielarskich z naszych terenów z roku 1812. Warsztaty zakończyły się degustacją herbat ziołowych rozgrzewających

czytaj więcej »
Mayday

21.01.2019

1Co zrobić, gdy skrywana od wielu lat tajemnica wychodzi na jaw? Jak ocalić resztki szczęścia w wieloletnim małżeństwie… a raczej małżeństwach? Odpowiedź jest prosta: z humorem.

Sławieński Dom Kultury serdecznie zaprasza na spektakl w  wykonaniu aktorów z Bałtyckiego Teatru Dramatycznego pt. „Mayday” (część pierwsza), który odbędzie się 07 lutego (czwartek) o godz. 19.00. Mayday”,  to jedna z najlepszych komedii autorstwa Ray’a Cooney’a – brytyjskiego komediopisarza, określanego jako mistrza farsy. Sztuka opowiada historię taksówkarza-bigamisty, który przez wiele lat wiedzie szczęśliwe życie u boku dwóch kobiet. Na skutek wypadku, jego tajemnica wychodzi jednak na jaw, co wywołuje lawinę komplikacji. Bilety w cenie 30 zł już dostępne w kasie SDK lub online na www.sdk.slawno.pl. Rezerwacje pod numerem telefonu: 59 810 76 70

czytaj więcej »
Oddaj głos na lokalną inicjatywę społeczną!

21.01.2019

3Od 21 stycznia do 17 lutego wszyscy mieszkańcy Polski mogą głosować na najciekawsze inicjatywy społeczne, które otrzymają dofinansowanie w ramach programu „Decydujesz, pomagamy”. Patronat nad programem objął Burmistrz Miasta Sławno. W regionie konkurują ze sobą: Szkoła Podstawowa im. majora Henryka Sucharskiego w Jezierzycach, Postomińskie Stowarzyszenie „Razem lepiej”, Akademia Młodego Lekkoatlety.

Od 21 stycznia do 17 lutego klienci Tesco mogą głosować na projekty realizowane w ich najbliższej okolicy. Wystarczy zrobić zakupy w Tesco, a otrzymany wraz z paragonem żeton wrzucić do urny.

Projekty ze Sławna i okolicy, które rywalizują ze sobą to:

 • Szkoła Podstawowa im. majora Henryka Sucharskiego w Jezierzycach

Celem projektu jest podnoszenie świadomości na temat Autyzmu wśród lokalnej społeczności. Chcemy sprawić aby osoby z Autyzmem z najbliższego otoczenia Jezierzyc czuły się akceptowane, szanowane i ważne. Projekt sprawi, że uczestnicy będą mogli realizować swoje pasje, spędzać czas razem z innymi dziećmi oraz pozwoli przełamać stereotpypy - dzieci autystyczne to wyjątkowe oosby, które potrzebują odrobiny zrozumienia i empatii.

 • Postomińskie Stowarzyszenie „Razem lepiej”

W ramach projektu odbędzie 30 godzin warsztatów garncarskich, w czasie których uczestnicy poznają nową technikę, stworzą własne rękodzieła z gliny, dowiedzą się jakie są podstawowe techniki formowania ręcznego oraz techniki toczenia na kole garncarskim. Odbędzie się również wizyta studyjna do profesjonalnej pracowni gancarskiej w Chmielnie. Lokalna społeczność stworzy „dzieła", które będą mogły służyć jako przedmioty użytkowe oraz jako ozdoby wnętrz lub płotów.

 • Akademia Młodego Lekkoatlety

Celem projektu jest zaproponowanie mieszkańcom oryginalnej formy ponadregionalnej integracji oraz aktywnej formy spędzania wolnego czasu. Działania będą skupiały się na popularyzacji lekkiej atletyki wśród dzieci i dorosłych, przedstawieniu znanych pomorskich lekkoatletów, budowaniu nawyków dbałości o zdrowie i samopoczucie oraz promocji aktywnego wypoczynku. Projekt pozwoli na rozwinięcie zręczności, zwinności, zasad współpracy w grupie, koordynacji ruchowej oraz umocni więzi rodzinne.

 

W V edycji programu w każdym ze 125 mikroregionów przyznane zostaną trzy granty, w wysokości 5 000, 3 000 i 1 000 złotych. O tym, jakie projekty wejdą w życie w poszczególnych mikroregionach, decydują klienci Tesco, którzy za jeden paragon otrzymują jeden żeton, uprawniający do głosowania na ich zdaniem – najciekawszy i najpotrzebniejszy – projekt.

Razem możemy więcej!

Tesco wraz z Fundacją Tesco od 2016 roku realizuje program społeczny „Decydujesz, pomagamy” i tym samym wspiera mieszkańców naszego kraju w realizowaniu ich pomysłów na lokalne inicjatywy. Projekty dotyczyły ważnych dla klientów aspektów: edukacji, promocji zdrowego stylu życia, rewitalizacji przestrzeni miejskich, aktywizacji osób starszych i wielu innych. Listę wszystkich projektów, na które można głosować w V edycji programu „Decydujesz, pomagamy” oraz dotychczasowo zrealizowane projekty można znaleźć na stronie www.tesco.pl/pomagamy.

 

2

Msza św. w intencji Pawła Adamowicza

17.01.2019

1Z inicjatywy Krzysztofa Frankensteina - Burmistrza Miasta Sławno oraz Marzeny Łużyńskiej - Przewodniczącej Rady Miejskiej w Sławnie w dniu 20 stycznia 2019 roku o godz. 12:00 w kościele pw. WNMP w Sławnie odbyła się msza św. w intencji zamordowanego Prezydenta Gdańska Pawła Adamowicza.

Po mszy św. władze samorządowe oraz mieszkańcy miasta odpalili symboliczne znicze na pl. ks. kard. Wyszyńskiego.

 

czytaj więcej »
Kondolencje

17.01.2019

Z wielkim smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci śp.  Pawła Adamowicza - wieloletniego Prezydenta Miasta Gdańska, który w dniu 13 stycznia 2019 roku   został śmiertelnie  zaatakowany podczas 27. Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Rodzinie i współpracownikom prezydenta Pawła Adamowicza przekazujemy głębokie wyrazy współczucia.

1

Wielki sukces "Jedynki"

17.01.2019

111 stycznia nastąpiło wręczenie nagród w II edycji  wojewódzkiego konkursu historycznego "Skąd mój ród, skąd moje korzenie?"                                                                            

Konkurs, organizowany przez Zachodniopomorskie Towarzystwo Genealogiczne "Pomerania" został objęty honorowym patronatem Wojewody Zachodniopomorskiego, Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty oraz Dyrektora Archiwum Państwowego w Szczecinie. Głównym celem konkursu było zainspirowanie uczniów do poznania historii swoich rodzin w oparciu o pozyskane informacje i pamiątki oraz utrwalenie zebranych informacji dla przyszłych pokoleń. Na konkurs wpłynęły 23 prace uczniów szkół podstawowych z całego województwa zachodniopomorskiego.  Komisja konkursowa wyłoniła dwoje laureatów głównych, którymi zostali uczniowie Szkoły Podstawowej nr 1 w Sławnie: Oliwia Hennig i Oskar Sienkiewicz. II laureatką konkursu została Amelia Lauren – również ze SP nr 1. Uczniowie opisali historię swoich rodzin oraz miejsc rodzinnych. Oliwia Hennig otrzymała też wyróżnienia od Archiwum Państwowego oraz Stowarzyszenia Kresów Wschodnich „ Dziedzictwo i Pamięć ”.

Szczególnym wyróżnieniem dla szkoły było wręczenie statuetki "Orlęta" od stowarzyszeń kresowych, którą odebrała Pani Aneta Świątek - dyrektor SP nr 1. Był to wyraz uznania środowisk kresowych za propagowanie i podtrzymywanie historii Kresów Wschodnich. Pani Ewa Byszewska, nauczycielka historii ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Sławnie otrzymała specjalne wyróżnienie za przygotowanie uczniów, którzy zostali laureatami konkursu. Dodatkową nagrodą dla szkoły będzie cykl wykładów i warsztatów o tematyce genealogicznej, zorganizowanych przez Towarzystwo Genealogiczne Pomerania oraz umieszczenie zwycięskich prac w Archiwum Państwowym.  

Województwo zachodniopomorskie jest specyficznym regionem pod względem budowania historii rodzinnych. Znaczna większość obecnych mieszkańców przybyła na te tereny po 1945 roku z innych zakątków Polski, przynosząc ze sobą wspomnienia stron rodzinnych i nieliczne, ocalałe z pożogi wojennej pamiątki i zdjęcia. Po ponad 70 latach od zakończenia drugiej wojny światowej pozostało niewielu świadków, którzy mogą się dziś podzielić się opowieściami o miejscach, które ich przodkowie zamieszkiwali czasami od setek lat. Opowiedzieć historię swych ojców i dziadków, którzy tworzyli zręby Rzeczpospolitej w 1918 roku po 123 latach zaborów, czy uczestniczyli w dziewiętnastowiecznych zrywach narodowych. Przeciwstawili się niemieckiej napaści w 1939 roku i wpisali się w walkę podczas drugiej wojny światowej. Prowadzili walkę o wolną i niezależną Polskę. Przodków, którzy swoją ciężką pracą przyczyniali się do rozwoju naszego kraju i miasta.

Każdego dnia ubywa świadków tych historii, a jedynym sposobem na utrwalenie w pamięci ich wspomnień i opowieści jest ich zapis.

czytaj więcej »
Niezapomniany wieczór

15.01.2019

1„Pod dachami Paryża” to tytuł koncertu noworoczno-karnawałowego, na który w minioną niedzielę zaprosił nas Sławieński Dom Kultury. A było to niezapomniane spotkanie z francuską piosenką za sprawą wspaniałych wykonawców: Macieja Osady Sobczyńskiego, który utwory aranżował i poprowadził orkiestrę Filharmonii Koszalińskiej oraz Moniki Węgiel- aktorki Teatru Współczesnego z Warszawy i piosenkarki, która te utwory brawurowo wykonała.

Piosenka francuska zajmuje poczesne miejsce w historii tego gatunku. Są to zapewne najpiękniejsze na świecie piosenki o miłości przykuwające naszą uwagę i tematem i formą, a nade wszystko poetyckim tekstem i piękną melodią. To chcieli pokazać nam twórcy tego programu i przywołać takie indywidualności, jak Édith Piaf, Jacques Brel, Charles Dumont, Joseph Kosma i wielu innych.

Zdawało się , że to nieosiągalne bo wspomnienia zawsze są piękniejsze niż rzeczywistość. Jednak nie tym razem! Rzeczywistość na tej Sali dorównywała naszym wspomnieniom sprzed lat. Uświadomiliśmy sobie raz jeszcze, jak uniwersalna jest francuska piosenka. Mistrzowski był popis orkiestry: trzymała w napięciu, szarpała za serce, każdą liryczną nutkę musieliśmy wysłuchać, zadziwiały bogactwem aranżacji. 56 muzyków na różnych instrumentach zawładnęło widownią prawdziwą sztuką, w tym nieodzownym dla francuskiej piosenki akordeonista. A sam maestro z batutą czarował. Niewątpliwie od pierwszej piosenki czar rzuciła na nas solistka p. Monika Węgiel, a nasz zachwyt pogłębiał się w miarę śpiewania. To rzadki talent: głos, dykcja, muzykalność, interpretacja, kontakt ze słuchaczem. Nikt nie został obojętny. Wkroczyliśmy w Nowy 2019 rok oczarowani francuską piosenką, zdawało by się wyjęta z lamusa, ale ciągle żywą i piękną. To był rzeczywiście niezapomniany wieczór. Jesteśmy wdzięczni pracownikom SDK, że umiejętnie sięgają po kulturę dla nas z najwyższej półki. Szczęśliwego nowego Roku, Kochani.

czytaj więcej »
Po raz kolejny rekordowy Finał WOŚP w Sławnie!

14.01.2019

1To już pewne! 27. Finał  WOŚP w Sławnie, przeprowadzony pod patronatem Burmistrza Miasta Sławno Krzysztofa Frankensteina, przejdzie do historii. W dniu 13 stycznia 2019 roku Sławno po raz kolejny okazało się Miastem Ludzi Wielkich Serc, gdyż to właśnie dzięki Państwa wsparciu ten finał był wyjątkowy i rekordowy. I choć wszyscy podkreślają, że nie o bicie rekordów tu chodzi to suma jaką udało się zebrać Miejskiemu Sztabowi robi wrażenie. Zebrano łącznie 50.044,67 zł!!!

Celem tegorocznego finału była zbiórka na zakup nowoczesnego sprzętu medycznego dla specjalistycznych szpitali dziecięcych. Są to placówki z oddziałami II oraz III stopnia referencyjności, czyli takie, które mogą dokonać specjalistycznej diagnozy oraz udzielić pomocy medycznej najciężej chorym dzieciom. W Polsce funkcjonuje dziś blisko 50 takich szpitali. Swoim zasięgiem obejmują one teren całego kraju. W placówkach tego rodzaju szczególnie ważne jest nowoczesne, spełniające najwyższe standardy wyposażenie, które daje lekarzom i personelowi medycznemu jak najlepsze możliwości diagnozy i leczenia najtrudniejszych przypadków.  Fundacja skupiła się przede wszystkim na zakładach diagnostyki specjalistycznej – zwłaszcza obrazowej, radiologicznej oraz laboratoryjnej. W zależności od wyników zbiórki Zarząd Fundacji może zdecydować także o realizacji próśb dotyczących pomocy w większych inwestycjach, jak chociażby wsparcie w wyposażeniu centralnych sterylizatorni czy pracowni MRI. W głównej mierze zbiórka ma jednak umożliwić podniesienie standardu wyposażenia. Do szpitali trafić mają tak zaawansowane urządzenia jak chociażby: rezonanse magnetyczne, tomografy komputerowe, aparaty do diagnostyki RTG (w tym aparaty mobilne), wysokiej klasy ultrasonografy, echokardiografy czy sprzęt endoskopowy z torem wizyjnym dla gastroenterologii. Wspieranie Fundacji ma również realny wpływ na nasz Szpital Powiatowy w Sławnie. Placówka w 2018 roku otrzymała różny sprzęt i wyposażenie od Fundacji o łącznej wartości około 300.000,00 zł.

Miejski Sztab WOŚP przygotował wiele atrakcji, które zapewniły całodzienną, wspaniałą zabawę dla mieszkańców miasta. W niedzielę od samego rana na terenie miasta kwestowało 135 wolontariuszy.  Imprezę, która odbyła się w hali widowiskowo-sportowej przy Szkole Podstawowej nr 3 w Sławnie, poprowadzili: Marta Stępień, Marzena Łużyńska oraz Dominik Margielewski. O godzinie 13:00 prowadzący wspólnie z Krzysztofem Frankensteinem – burmistrzem Sławna oraz Anetą Świątek – szefową sztabu, dokonali oficjalnego otwarcia imprezy. W pierwszej kolejności odbyły się występy artystyczne uczniów sławieńskich szkół i przedszkoli, wystąpiła Orkiestra Dętej im Ziemi Sławieńskiej. Pokaz taneczny zaprezentowali podopieczni szkoły tańca Magnetica, a pokaz ratownictwa zaprezentowali uczniowie i nauczyciele Zespołu Szkół Agrotechnicznych w Sławnie. Występy przeplatane były aukcjami różnego rodzaju przedmiotów, m.in. zaproszeń, kuponów, voucherów, rybek, koszulek, a nawet pieczonego prosiaka ufundowanego przez Grzegorza Sendeckiego, prowadzącego Zakład Uboju i Przetwórstwa Mięsnego w Bobrowiczkach. O godz. 15:00 przyszedł czas na główną licytację, m.in. srebrnego serduszka ufundowanego przez Radnych Rady Miejskiej w Sławnie oraz Złotego Serduszka ufundowanego przez Pracownię Złotniczą – Marzena Dresler. Złote Serduszko wylicytowała Pani Amelia za kwotę 3000zł!

Po aukcjach na scenie pojawiła się grupa taneczna Gracja i Finezja, a dwukrotnie krótki pokaz swoich wokalnych umiejętności zaprezentował zespół Projekt Hubas z Goleniowa. Wystąpiła także szkoła tańca i baletu Assemble oraz wokalistki z Gimnazjum Miejskiego nr 1 w Sławnie. Podczas imprezy swoje stoiska miał Szpital Powiatowy w Sławnie, który wykonywał badania słuchu i ciśnienia, było stoisko z warkoczykami, a także stoisko malowania twarzy. Nad zabezpieczeniem medycznym czuwała firma FALCK, a nad bezpieczeństwem uczestników członkowie USKS GROM w Sławnie.  Po godzinie 17:00 pojawił się wielki tort, ufundowany przez Piekarnię Państwa Jakubowskich ze Sławna. Na zakończenie wystąpił z mini-recitalem Dominik Margielewski, który porwał licznie zebraną tego dnia publiczność. O godz. 20:00 zostało puszczone światełko do nieba, uświetnione wyjątkowym, widowiskowym pokazem laserów.

Miejski Sztab Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w Sławnie dziękuje jeszcze raz wszystkim wolontariuszom, sponsorom, darczyńcom, lokalnym mediom i wszystkim mieszkańcom za udzieloną pomoc bo przecież gramy do końca świata i jeden dzień dłużej. Bez Was nie byłoby tego wszystkiego !!!

 

Sponsorzy i darczyńcy:

Pracownia złotnicza – Marzena Dresler – „ZŁOTE SERDUSZKO”
Radni Rady Miejskiej w Sławnie - „SREBRNE SERDUSZKO”
GS w Sławnie
Klub Piłkarski Pogoń Szczecin
Gabinety Dentystyczne – p. Elwira Fengler
Aquapark Health Resort & Medical SPA Panorama Morska
Magnetica Szkoła Tańca i Rekreacji – p. Agata Ludwikowska-Kaczan
Szpital Powiatowy w Sławnie
Urząd Miejski w Sławnie
Burmistrz Miasta Sławno – p. Krzysztof Frankenstein
Radni Rady Miejskiej w Sławnie
Starostwo Powiatowe w Sławnie
Pan Rajmund Norwaisz
Salon Brafitingu Margaret – p. Małgorzata Ambroziak
Autoserwis -p. Mariusz Wolowski
Park Wodny Jan – p. Janina Kroplewska
Pizzeria Venezia
Sklep „Kleks” - p. Izabela Święcicka
Gabinet Kosmetyczny p. Iwona Siernicka
Radna Miejska - p. Ewelina Stach
Kwiaciarnia – p. Bożena Walczak
Sklep Geno – p. Genowefa Gulig
Klub AZS Koszalin
Pracownia my fashion home – p. Agnieszka Pitus
Zakład Uboju i Przetwórstwa Mięsnego – Pan Grzegorz Sendecki
Gospodarstwo Ogrodnicze państwa Beaty i Pawła Hope
Pizzeria Caspartino - p. Karolina Fedor
Salon Fryzjerski p. Artur Woszczyk
Salon Fryzjerski Margo – p. Małgorzata Steczek-Białkowska
Sklep Styl Jubiler p. Renata Sokołowska
Gabinet Cosmetica - p. Agnieszka Staciwa
Studio Urody p. Anna Panek
Pani Jolanta Ziarkiewicz
Pani Bożena Paszkiewicz
Pani Iwona Wieczotek-Miranowicz
Sklep MIX Sławno Firma Handlowo Usługowa K&Z p. Katarzyna Haręża
Salon Fryzjerski Marta - p. Marta Gałka
Państwo Anna i Jacek Wełniak
Sklep Creative
Studio Kulturystyki i Fitnesu p. Anna Kulczyk
Cukiernia Edyta p. Edyta Żebryk
Piekarnia Jakubowscy p. Wanda i Tadeusz Jakubowscy
Sklep „Kleks”-p. Izabela Święcicka
Studio Tatuażu Artystycznego p. Paweł Wielgos
Pani Agnieszka Maj
Salon Orange w Sławnie
Pracownia Urody Mariaż
Solarium Piramida
Jubiler Antuanett – p. Marzena Jakimiak
Środowiskowy Dom Samopomocy w Sławnie
FUH Wikpol –p. Irena Sikorska
Pani Krystyna Grabowska Sklep Sportowy PUMA
Sklep M jak Meble
Salon Jubilerski Szkatułka
Pani Alicja Pawełek
MGZ Spaw p. Andrzej Chwojnicki
Pani Renata Sokołowska -sklep Styl Jubiler
Salon Fryzjerski – p. Beata Głaszczka
Salon Fryzjerski Marlena – p. Marlena Rucińska
Zespół H. Lucyna
Butik odzieżowy Ella - p. Edward Pawełek
Pizzeria SOLAS p. Agnieszka Śniegowska
Salon Fryzjerski p. Moniki Kowalskiej
FHU Papirus –p. Jolanta Bronowicka
Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej
Bank Spółdzielczy w Sławnie
Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Sławnie
Wodociągi i Kanalizacja w Sławnie
"Społem" Powszechna Spółdzielnia Spożywców w Sławnie
Łukasz Anikiej - Zakład Produkcyjno Odzieżowy Export Import
"Dom na 100%" Firma Usługowo-Handlowa Agata Witkowska Damian Witkowski
Mak-Gaz
Hurtownia Magda
Falck Medycyna
Restauracja Morska
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Sławnie
Hurtownia Rywal p. Jolanta i Paweł Łozińscy
Sklep ence-pence
USKS Grom Sławno

Pan Włodzimierz Olszewski

Obserwator Lokalny w Sławnie

Pan Andrzej Olszewski

czytaj więcej »
Zagrali dla WOŚP

14.01.2019

1Zanim rozpoczął się niedzielny, 27. Finał WOŚP w Sławnie, dzień wcześniej na hali OSiR przy Gimnazjum Miejskim w Sławnie rozegrano II Samorządowy Turniej Piłki Nożnej o przechodni Puchar Burmistrza Miasta Sławno.

Do rywalizacji przystąpiły następujące samorządy: miasto Sławno, gmina Postomino, gmina Malechowo, gmina Darłowo oraz drużyna Powiatu Sławieńskiego. W turnieju zwycięską drużyną okazała się Gmina Darłowo, drugie miejsce przypadło Gminie Malechowo, trzecie Miastu Sławno, czwarte Gminie Postomino, a piąte Powiatowi Sławieńskiemu. Pamiątkowe dyplomy oraz zwycięski Puchar wręczali Radni Rady Miejskiej w Sławnie - Marzena Łużyńska, Dominik Margielewski i Marcin Bojaryn. Wszyscy podkreślali, że wynik nie jest najważniejszy, a szczytny cel w postaci zbiórki z turnieju! Z wpisowego uzbierano łącznie 600zł.

Wyniki:
Gmina Darłowo – Gmina Malechowo 1:1
Gmina Postomino – Miasto Sławno 1:2
Gmina Darłowo – Powiat Sławieński 10:1
Gmina Malechowo – Gmina Postomino 5:3
Miasto Sławno - Powiat Sławieński 5:1
Gmina Darłowo – Gmina Postomino 8:1
Gmina Malechowo – Miasto Sławno 1:0
Gmina Postomino - Powiat Sławieński 5:1
Gmina Darłowo – Miasto Sławno 3:0
Gmina Malechowo - Powiat Sławieński 9:1

czytaj więcej »
Zawiadomienie

10.01.2019

i

Zawiadamiamy, że 16.01.2019r. (środa) o godz. 8:00 w sali nr 30  Urzędu  Miejskiego    w Sławnie odbędzie  się  wspólne  posiedzenie  Komisji  Socjalnej, Spraw  Publicznych, Gospodarki  i  Budżetu, Rewizyjnej oraz Skarg, Wniosków i Petycji.

Porządek posiedzenia: 

 1. Sprawy organizacyjne:
 1. otwarcie posiedzenia, stwierdzenie kworum,
 2. przyjęcie porządku obrad,
 3. przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
 1. Analiza nowej taryfy sprzedaży energii cieplnej przez MPEC Sp. z o.o.
 2. Wnioski radnych, sprawy bieżące.
 3. Zamknięcie posiedzenia.

                   

Przewodniczący Komisji:

 

Socjalnej – Paweł Kopczyński   

Spraw Publicznych – Marta Stępień 

Gospodarki i Budżetu – Włodzimierz Śledź 

Rewizyjnej – Joanna Iwko

Skarg, Wniosków i Petycji – Adam Poprawski

Informacja o przetwarzaniu Twoich danych osobowych

Ulicami Sławna przeszedł Orszak Trzech Króli

07.01.2019

1Kilkaset osób, w tym aniołowie, mędrcy, pastuszkowie i rycerze, wzięło udział w Orszaku Trzech Króli, który przeszedł po raz pierwszy w niedzielę ulicami Sławna. Orszak rozpoczął się na pl. Wyszyńskiego i przeszedł ulicami: Powstańców Warszawskich, Kopernika, Jedności Narodowej, Polanowską, Kościelną i  zakończył się przed stajenką przy kościele pw. św. Antoniego w Sławnie.

Na trasie przygotowano cztery scenki jasełkowe. Większość uczestników założyła papierowe korony na głowy, w ten sposób nawiązując do wizyty mędrców - biblijnych królów. Uczestnicy dostali też balony i śpiewniki, by każdy mógł włączyć się w kolędowanie. Na finalnej stacji królowie oddali pokłon świętej rodzinie. Dla wszystkich uczestników przygotowano ciepły posilek, a wydarzenie zakończyło się wspólnym kolędowaniem.

Organizatorami wydarzenia była organizacja katolicka "Rycerze Kolumba" przy parafii p.w. Wniebowzięcia NMP w Sławnie, parafia pw. WNMP w Sławnie oraz Miasto Sławno. W organizację włączyły się także instytucje działające na terenie miasta: Sławieński Dom Kultury, Zespół Szkół im. J.H. Dąbrowskiego, miejskie szkoły, miejskie i prywatne przedszkola, harcerze, Orkiestra Dęta im. Ziemi Sławieńskiej. Partnerami w przygotowanie Orszaku były także spółki miejskie, Spółdzielnia Mieszkaniowa "Wybrzeże", Ośrodek Sportu i Rekreacji w Sławnie, parafia pw. św. Antoniego oraz lokalni przedsiębiorcy i osoby prywatne. Za wszelką pomoc serdecznie dziękujemy!

 

czytaj więcej »
Nietypowe rozpoczęcie Nowego Roku w Sławnie

02.01.2019

1Nietypowe rozpoczęcie Nowego Roku w Sławnie za nami!

Nowy Rok kojarzy się ze zmianami, śniegiem, ostatnimi kartkami w kalendarzu, ale także ze wspaniałą zabawą w Sylwestra. W nietypowy sposób Nowy Rok powitali sławnianie - biorąc udział w niecodziennym meczu piłkarskim, w którym kawalerzy zagrali przeciwko żonatym. Po zaciętym spotkaniu kawalerzy pokonali ostatecznie żonatych 3:2, dwie bramki dla zwycięskiej drużyny strzelił Mateusz Tomczyk, a jedną Janek Marczyński. Dla żonatych bramki strzelali Marcin Bojaryn i Krzysztof Zdybał.

Z powodów warunków atmosferycznych mecz rozegrano na boisku bocznym, lecz silny, porywisty wiatr i padający deszcz nie był straszny licznie zebranym tego dnia zawodnikom. Mecz sędziował Jerzy Szeląg, a całe zawody przebiegły w przyjaznej atmosferze. Grano 2x 45 minut.

Efektem spotkania była zbiórka karmy dla bezdomnych psów i kotów, przeprowadzona przez Stowarzyszenie „Śladem Tropika”. Inicjatorami wydarzenia byli radni Rady Miejskiej w Sławnie - Adam Poprawski i Marcin Bojaryn.

czytaj więcej »
EKS Start Elbląg zwyciężył w turnieju o Puchar Burmistrza Miasta Sławno

31.12.2018

1Sympatycy piłki ręcznej w Sławnie mieli po raz kolejny doskonałą okazję, aby obejrzeć mecz ekstraklasowych drużyn PGNiG Superligi Kobiet. 29 grudnia 2018 roku w hali widowiskowo-sportowej przy Szkole Podstawowej nr 3 w Sławnie odbył się towarzyski turniej topowych drużyn damskiego szczypiorniaka o Puchar Burmistrza Miasta Sławno, w którym udział wzięły drużyny Energii AZS Koszalin, SPR Pogoni Szczecin oraz EKS Startu Elbląg.

Był to ostatni mecz drużyn przed startem PGNiG Superligi. Publiczność w Sławnie nie zawiodła, a miejscowa hala była wypełniona na każdym spotkaniu. W pierwszym meczu Elblążanki zaskoczyły głównie w pierwszej części meczu otwarcia. Po 30 minutach rywalizacji z Energą AZS-em prowadziły 14:7. Bardzo dobrze spisywały się wówczas Justyna Świerczek, Patrycja Świerżewska czy też Paulina Uścinowicz. Trio zawodniczek aż 10-krotnie wpisywało się na listę strzelczyń. Trener Andrzej Niewrzawa mógł również skorzystać z Joanny Wagi - środkowej rozgrywającej, która wznowiła swoją karierę sportową. Koszalinianki wzięły się solidnie za odrabianie strat po przerwie, ale rywalki pozwoliły im jedynie zdobyć bramkę kontaktową 15:16. Potem znów lepiej prezentował się Start, który ostatecznie zwyciężył trzema trafieniami. Przeciwko SPR Pogoni szósta ekipa PGNiG Superligi Kobiet ponownie sprawiła swoim kibicom bardzo miłą niespodziankę. Przez większą część meczu elblążanki musiały nadrabiać dystans. Wykorzystały jednak nieskuteczność szczecinianek i po 4 bramkach z rzędu w samej końcówce mogły cieszyć się z pucharu za pierwsze miejsce sławieńskiej imprezy.

Sporo emocji przyniosło ostatnie spotkanie. Nie może to jednak dziwić, jeśli mierzą się ze sobą dwa zespoły z województwa zachodniopomorskiego. Cała pierwsza część przebiegała pod dyktando akademiczek. Podopieczne Anity Unijat rozbijały przeciwniczki skuteczną kontrą. Wynik mógł być wyższy, ale nieźle między słupkami spisywała się Natalia Krupa.Po zmianie stron zawodniczki z Grodu Gryfa bardzo często uruchamiały na skrzydle Darię Zawistowską. Ta zaś, choć nie ustrzegła się błędów, zrobiła swoje. W Enerdze wyraźnie brakowało Romana Roszak, która przez kontuzję nie pojechała na mistrzostwa Europy we Francji. Jej miejsce zajmowały: Tamara Smbatian i Adrianna Nowicka. Ta pierwsza zmarnowała rzut karny, który mógł dać triumf jej drużynie. Ostatecznie sprawy w swoje ręce wzięła dwukrotnie Joanna Wołoszyk i skończyło się szczęśliwym zwycięstwem Pogoni.

Dla drużyn był to ostatni etap przygotowań do rundy rewanżowej, która startuje już 5 i 6 stycznia. Inicjatorem i jednym z organizatorów turnieju jest Szymon Biegajski - trener UKS Lider Sławno. Przed ostatnim spotkaniem podziękowania za udział w turnieju oraz promocję piłki ręcznej w regionie wręczył kapitanom drużyn Krzysztof Frankenstein - burmistrz Sławna oraz Dominik Margielewski - Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Sławnie.

Komplet wyników turnieju w Sławnie:

Energa AZS Koszalin - Start Elbląg 23:26 (7:14)

Start Elbląg - SPR Pogoń Szczecin 28:26 (12:14)

SPR Pogoń Szczecin - Energa AZS Koszalin 27:26 (11:14)

PATRONAT HONOROWY

Krzysztof Frankenstein - Burmistrz Miasta Sławno

SPONSORZY

Bank Spółdzielczy SGB w Sławnie,

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Wybrzeże” w Sławnie,

Wodociągi i Kanalizacja Sławno Sp. z o.o. w Sławnie,

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Sławnie,

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Sławnie.

ORGANIZATOR

Urząd Miejski w Sławnie,

Ośrodek Sportu i Rekreacji w Sławnie,

UKS Lider Handball Sławno,

SPR Pogoń Szczecin,

EKS Start Elbląg,

Energa AZS Koszalin.

czytaj więcej »

Sport i Kultura

Banner Sławieński Dom Kultury
Banner OSiR Sławno
Banner Miejska Biblioteka Publiczna w Sławnie

Edukacja

Banner Przedszkole nr 1 im. Kubusia Puchatka w Sławnie
Przedszkole nr 2 im. Jana Brzechwy w Sławnie
Banner Przedszkole Jasia i Małgosi w Sławnie
Banner Przedszkole nr 4 im. Krasnala Hałabały w Sławnie
Banner Szkoła Podstawowa nr 1 w Sławnie
Banner Szkoła Podstawowa nr 3 w Sławnie
Banner Gimnazjum Miejskie nr 1 w Sławnie

Turystyka

Banner Pomorska droga sw Jakuba, Pomeranian Way of St James
Banner Europejski Szklak Gotyku Ceglanego
Banner Darlot

Projekt i wykonanie 2014-2015 Maxus Net Communications
Wszelkie prawa zastrzeżone Miasto Sławno (C) Copyright 2015

TREŚĆ