Przejdz do BIP instagram twitter_logo Przejdź do facebook youtube - kanał Urzędu Miejskiego w Sławnie aparat RSS Drukuj Przejdź do lokalizacji Przejdź do Kontakt

 •  
 •  
 •  
 •  

Strefa Kibica

Strefa Kibica

czytaj więcej »
Repertuar kina

Kino

czytaj więcej »
Zmiana kont bankowych

Zmiana kont

czytaj więcej »
Ja w internecie

Ja w internecie

czytaj więcej »
Kalendarz wydarzeń

Kalendarz wydarzeń

czytaj więcej »

 

 

 

Archiwum wiadomości

Zostań pączkowym mistrzem Sławna!

14.02.2019

1Zostań pączkowym mistrzem Sławna! 28 lutego 2019 r. o godz. 16:30 w hali przy SP 3 w Sławnie odbędą się IV Mistrzostwa Sławna w jedzeniu pączków.

Organizatorzy - Urząd Miejski w Sławnie, Ośrodek Sportu i Rekreacji w Sławnie, Piekarnia Wyrób i Sprzedaż Jakubowscy ze Sławna, „Społem” Powszechna Spółdzielnia Spożywców w Sławnie oraz Obserwator Lokalny ze Sławna zapraszają na konkurs w jedzeniu pączków. Zapraszamy tych, którzy zmierzą się w zawodach, oraz kibiców i dzieci dla których przewidziany jest słodki poczęstunek i zabawa taneczna.

Zawodnicy (osoby pełnoletnie, muszą legitymować się dowodem osobistym) mogą zgłaszać się 28 lutego od godz. 15.00 w hali widowiskowo-sportowej. Warunkiem wzięcia udziału w losowaniu uczestnictwa w „IV Mistrzostwach Sławna w jedzeniu pączków na czas” jest wrzucenie do kuli losującej zgłoszenia (oświadczenia o braku przeciwskazań zdrowotnych) osoby pełnoletniej. Uwaga! - w zmaganiach weźmie udział 9 wylosowanych osób + mistrz z poprzedniego roku (w kategorii kobiet i mężczyzn). Na zwycięzców (pięć pierwszych osób w poszczególnych kategoriach) czekają nagrody rzeczowe, ufundowane przez partnerów wydarzenia.

W ubiegłym roku pączkową mistrzynią została Grażyna Antosik z czasem 4:56. Drugie miejsce zajęła Katarzyna Pasik, zaś trzecie Olga Sobieraj-Sosińska. Pączkowym mistrzem Sławna został Grzegorz Nienałtowski, który w rekordowym czasie 7 minut i 56 sekund uporał się z zawartością swojego talerza.  Drugie miejsce zajął Wacław Ruchlewicz, zaś trzeci był ubiegłoroczny mistrz - Grzegorz Czarnecki.

Zmagania wygra ta osoba która pierwsza zje w jak najkrótszym czasie 10 pączków w kategorii mężczyzn i 5 paczków w kategorii kobiet. Wszelkie techniki jedzenia dozwolone!

czytaj więcej »
Pożegnanie Komendanta Powiatowego Policji w Sławnie

13.02.2019

1W Komendzie Powiatowej Policji w Sławnie odbyła się uroczystość pożegnania dotychczasowego komendanta insp. Grzegorza Śreka. Po ponad dwuletniej służbie na kierowniczym stanowisku w sławieńskim garnizonie policji, komendant przeszedł do świnoujskiej jednostki, gdzie objął stanowisko Komendanta Miejskiego.

Komendant Grzegorz Śrek żegnany był przez policjantów, pracowników cywilnych Policji, samorządowców, przedstawicieli działających w regionie instytucji, oraz przedstawicieli innych służb mundurowych. W imieniu władz samorządowych oraz mieszkańców Sławna życzenia Komendantowi złożył Krzysztof Frankenstein - burmistrz Sławna. 

"Swoją pracą i postawą w rozwiązywaniu problemów społeczeństwa naszych mieszkańców dał Pan dowód prawdziwej sumienności i rzetelności na powierzonym stanowisku. Wzorowo również ułożyła nam się współpraca podczas ważnego dla miasta jubileuszu 700-lecia Sławna. To był czas wyjątkowej pracy dla lokalnej społeczności" - powiedział burmistrz.

W życzeniach złożonych policjantom i pracownikom cywilnym Policji odchodzący szef sławieńskiej jednostki podziękował za dotychczasową pracę. Słowa podziękowania skierował również do przedstawicieli władz samorządowych, oraz innych instytucji współpracujących ze sławieńską jednostką. Dziękował za udaną współpracę, za chęć nawiązywania dialogu. Dodał, że z sympatią będzie wspominał ten czas. Wszyscy goście bardzo pozytywnie podsumowali współpracę ze sławieńską Policją pod kierownictwem dotychczasowego komendanta i dziękowali mu za wszystkie działania na rzecz bezpieczeństwa mieszkańców. Komendantowi insp. Grzegorzowi Śrek serdecznie gratulujemy awansu, życząc wielu dalszych zawodowych sukcesów.

czytaj więcej »
Wdrożono system eSesja – transmisje sesji Rady Miejskiej w Sławnie na żywo

12.02.2019

1Od początku bieżącej kadencji Radni Rady Miejskiej w Sławnie wyposażeni są w tablety i otrzymują swoje materiały w formie elektronicznej bowiem kompleksowo wdrożony został innowacyjny system elektronicznej obsługi rady, elektronicznego głosowania oraz transmisji obrad na żywo. Zgodnie z przepisami znowelizowanej ustawy o samorządzie gminnym, od nowej kadencji Rada Miejska ma obowiązek imiennego głosowania oraz utrwalania i transmitowania sesji.

Program kompleksowo obsługuje prace Rady Miejskiej. Podstawową jego zaletą jest wspomaganie i prowadzenie sesji Rady. Program zawiera system do głosowania przy użyciu urządzeń elektronicznych (laptopy, tablety, smartfony). System umożliwia zarządzanie dyskusją na sesji, porządkując jej przebieg. Każdy z radnych może zgłosić chęć wypowiedzi za pomocą swojego urządzenia elektronicznego. Dodatkowymi walorami systemu jest elektroniczna dystrybucja materiałów dla radnych oraz stały dostęp do pełnego kalendarium posiedzeń oraz projektów uchwał.

Wszystkie wyniki głosowań są  automatycznie publikowane w Portalu mieszkańca systemu eSesja, pod adresem http://slawno.esesja.pl/. System pozwala na prezentację przebiegu oraz wyników głosowania podczas transmisji na żywo. Oddane głosy spływają w czasie rzeczywistym i są prezentowane na żywo podczas transmisji obrad Rady Miejskiej w Sławnie. System obsługuje wszelkie typy głosowań: jawne, niejawne, imienne, nieimienne, a nawet wybory kandydatów, czy ankietowanie.

Do tut. urzędu zostały dostarczone między innymi tablety marki Huawei, system konferencyjny JTS, a także kamera szybkoobrotowa marki Dahua, odpowiedzialna za realizacje w pełni zautomatyzowanej transmisji obrad online.„eSesja”. Nagrania z sesji Rady Miejskiej dostępne są pod adresem - www.esesja.tv, a transmisje na żywo transmitowane są na profilu YouTube pod adresem - https://www.youtube.com/user/UMSlawno .

czytaj więcej »
Nowe stawki za gospodarowanie odpadami

12.02.2019

112 lutego 2019 roku radni Rady Miejskiej w Sławnie podjęli uchwałę dotyczącą m.in. nowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Zgodnie z nią od 01 marca 2019 roku wzrosną opłaty za gospodarowanie odpadami. Opłaty wzrosną z 5,30 zł na 6,70 zł miesięcznie od 1m3 zużytej wody za odpady segregowane oraz z 5,50 zł na 7,00 zł miesięcznie od 1m3 zużytej wody za odpady niesegregowane.

Miasto Sławno objęło systemem gospodarowania odpadami komunalnymi nieruchomości zamieszkałe. Z pobranych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi miasto pokrywa koszty funkcjonowania systemu, w skład którego wchodzą koszty odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, koszt utrzymania punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych, obsługi administracyjnej oraz edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi. Od razu należy zaznaczyć, że podwyżka opłat nie jest uznaniowa i w żaden sposób nie zasili innych zadań w budżecie miasta. System gospodarowania odpadami komunalnymi powinien się samofinansować. Oznacza to, że opłaty wnoszone przez mieszkańców powinny w całości pokrywać odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych. Nie ma możliwości dotowania systemu z budżetu miasta. Na konieczność zmiany wysokości stawek opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wpływają następujące składniki:

 • wzrost ilości odbieranych odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych,
 • wzrost ilości odpadów komunalnych dostarczanych własnym transportem przez mieszkańców miasta do PSZOK (Punk Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych),
 • wzrost ceny za odbiór odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych,
 • wzrost cen za gospodarowanie i składowanie odpadów komunalnych w RIPOK Gwiazdowo.
   

W 2018 roku wydatki na system gospodarowania odpadami w mieście wyniosły 1.794.606,74 zł. Przy liczbie 12189 mieszkańców, które są objęte systemem gospodarowania odpadami, z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami wpłynęło łącznie 1.715.838,40 zł. To oznacza, że strata w 2018 roku wyniosła 78.768,34 zł i została pokryta ze środków własnych Miasta Sławno. Z czego wynika więc ta podwyżka opłat? Wymusza ją strona wydatkowa systemu, a więc odbieranie i transport odpadów oraz ich zagospodarowanie.

Decydującym elementem, który wpływa na wzrost opłat „za śmieci” dla mieszkańców, jest ich zagospodarowanie. Przy zagospodarowaniu odpadów koszt zależy od ilości odpadów przekazanych do RIPOK w Gwiazdowie oraz rodzaju odpadu przekazywanego do instalacji. Każdy odpad ma inna cenę za Megagram. Średnioroczny wzrost kosztu zagospodarowania odpadów w latach 2015-2018 wyniósł 6,15 %. Na wzrost kosztów zagospodarowania odpadów komunalnych wpływa zarówna rosnąca ilość odbieranych odpadów od mieszkańców, jak i wzrost ceny za  zagospodarowanie odpadów. Podstawowym i najliczniej przekazywanym odpadem (około 85 %) są niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne. Przykładowo w 2015 roku RIPOK przyjął 2.484,34 Mg, zaś w 2018 roku 2.741,13 Mg. To pokazuje, że  ilość odpadów jest większa, a wzrost w latach od 2015 do 2018 wyniósł 10,34%.

Dodatkowo od 2019 roku zmianie uległ cennik za zagospodarowanie odpadów w RIPOK Gwiazdowo. Aktualna cena Mg niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych wynosi 334,69 zł brutto wobec 286,20 zł brutto w 2018 r. Wzrost wyniósł 16,94%, a wpłynęło na to wzrost płacy minimalnej, cen paliwa, kosztów utrzymania taboru, wzrost opłaty „marszałkowskiej” za składowanie niektórych odpadów oraz konieczność spełnienia wymogów przeciwpożarowych i wymogów zainstalowania wizyjnego systemu kontroli miejsca magazynowania i składowania odpadów. Wobec powyższego w roku2019przewidywany szacunkowy koszt zagospodarowania wszystkich rodzajów odpadów wyniesie 1.104.500,00zł. Koszty odbioru odpadów komunalnych od mieszkańcóww 2018 roku wyniosły759.600,00 złrocznie. W roku 2019 szacowany koszt odbioru odpadów komunalnych od mieszkańców wyniesie 869.742,00 zł.

Łączny koszt funkcjonowania systemu gospodarki odpadami komunalnymi w 2019 r. szacuje się na kwotę 2.154.300,00 zł. Przy założeniu obowiązującej od 2016 roku stawki wpływy wyniosłyby 1.715.838,40 zł, co dałoby stratę w wysokości 438.416,60 zł. Aby spełnić ustawowy obowiązek samofinansowania systemu gospodarowania odpadami konieczne było więc zwiększenie opłat. Wprowadzenie tych stawek nastąpi od 1 marca 2019 roku. Zmiana stawki za gospodarowanie odpadami komunalnymi nie oznacza konieczności składania nowych deklaracji przez mieszkańców, każdy, indywidualnie otrzyma informację o wysokości opłaty na podstawie złożonej wcześniej deklaracji.

Szczegółowa informacja o nowych stawkach zostanie opublikowana na naszej stronie internetowej www.czyste.slawno.pl

 

 

czytaj więcej »
Sesja Rady Miejskiej na żywo

12.02.2019

1Zawiadamiam, że 12.02.2019 (wtorek) o godz. 09:00 w sali konferencyjnej (nr  32) Urzędu  Miejskiego  w  Sławnie  odbędzie  się  sesja  Rady  Miejskiej o następującej  tematyce:

 1. Sprawy regulaminowe.
 2. Trybuna obywatelska.
 3. Podjęcie uchwał w sprawie:
 1. zmiany budżetu Miasta Sławno na 2019 rok,
 2. zmieniająca uchwałę  w sprawie uchwalenia Statutu Miasta Sławno,
 3. zmiany Uchwały nr I/4/2018 z dnia 23 listopada 2018r. w sprawie wyboru przewodniczących powołanych komisji stałych Rady Miejskiej w Sławnie,
 4. zmiany Uchwały nr III/5/2018 Rady Miejskiej w Sławnie z dnia 14 grudnia 2018r. w sprawie ustalenia składów osobowych stałych komisji Rady Miejskiej w Sławnie,
 5. zmieniająca Uchwałę nr XXXII/179/2016 Rady Miejskiej w Sławnie z dnia 30 grudnia 2016r.,
 6. zmiany Uchwały nr IV/21/2018 Rady Miejskiej w Sławnie z dnia 31 grudnia 2018r. w sprawie dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli w 2019 roku,
 7. określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli przedszkoli pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie i dzieci młodsze,
 8. przyjęcia „Programu Ochrony Środowiska dla Miasta Sławno na lata 2019-2022 z uwzględnieniem perspektywy na lata 2023-2026”,
 9. zmieniająca uchwałę nr XXV/127/2016 Rady Miejskiej w Sławnie z dnia 30 czerwca 2016r. w sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki tej opłaty.
 1. Przyjęcie sprawozdania z realizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Sławno na lata 2018-2023 za rok 2018.
 2. Informacja o działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sławnie za 2018r.
 3. Informacja o realizacji uchwał Rady Miejskiej w Sławnie podjętych w IV kwartale 2018r.
 4. Informacja Burmistrza o jego działalności między sesjami Rady Miejskiej w Sławnie.
 5. Wnioski radnych.
 6. Zamknięcie posiedzenia.   

ZAINTERESOWANYCH ZAPRASZAMY

                           

                        

                                                                                                                       Przewodnicząca   Rady

                                                                                                                  /  -  /    Marzena Łużyńska

Informacja o przetwarzaniu Twoich danych osobowych

 

czytaj więcej »
I Mistrzostwa Sławna w układaniu kostki rubika za nami

11.02.2019

109 lutego 2019 r. w hali widowiskowo-sportowej przy SP3 odbyły się I Mistrzostwa Sławna w Układaniu Kostki Rubika. Zwycięzcą został 13-letni Jan Kowalczyk, który ułożył kostkę w 17,21 sekundy! Drugie miejsce zajął 14-letni Szymon Myśliński (22,01), zaś trzecie 14-letni Dominik Cichoński (32,63).

Pierwszą częścią mistrzostw było spotkanie ze zwycięzcą programu „The Brain. Genialny Umysł” - Adamem Polkowskim, który jest również Mistrzem Polski w Układaniu kostki Rubika na czas. W blisko godzinnym wystąpieniu wprowadził uczestników w magiczny świat łamigłówek ruchomych. Wykład przeplatany był konkursami dla widzów. Następnie odbyły się rodzinne warsztaty w układaniu kostki Rubika, w których uczestniczyła duża grupa mieszkańców Sławna i okolic. Ich celem było pokazanie, że z odrobiną zapału i otwartym umysłem można dokonać czegoś co przez wielu uznawane jest za niemożliwe – czyli ułożenie całej kostki Rubika! Cenne rady dla najlepszych zawodników przekazywała Kalina Jakubowska – brązowa medalistka Mistrzostw Świata 2018. Na koniec odbyły się Otwarte Mistrzostwa Sławna, w których uczestniczyło łącznie 22 zawodników. W kategorii do lat 10 wygrał Piotr Kowalczyk z czasem 1:16. W kategorii 11-12 lat zwyciężczynią została Zuzanna Warać, drugie miejsce zajął Bartosz Schiele, zaś trzecie Aleksander Wojciechowski. W kategorii 13-14 lat zwyciężył Jan Kowalczyk, drugi był Szymon Myśliński, trzeci Dominik Cichoń. Ci zawodnicy wygrali również w kategorii OPEN. Do finałów awansowało 6 najlepszych zawodników - o miejscu szóstym w finale decydowało 0,79 sekundy! (Szymon Wojtowicz Sławno 45,17, Jakub Iwanicki Słupsk 45,96)

Nagrody dla zwycięzców wręczali: Marzena Łużyńska - Przewodnicząca Rady Miejskiej w Sławnie oraz Dominik Margielewski - Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej. Gratulacje dla wszystkich uczestników. Zapraszamy za rok. Świetna atmosfera gwarantowana!!!

Organizatorzy Mistrzostw:

 • Ośrodek Sportu i Rekreacji w Sławnie
 • Urząd Miejski w Sławnie
 • RubiArt Adam Polkowski Gdańsk
czytaj więcej »
Babski Wieczór z Kabaretem Zachodnim

11.02.2019

1Sławieński Dom Kultury serdecznie zaprasza na XVI Babski Wieczór. Tradycyjnie 08 marca wspólnie z Paniami świętować będziemy ich dzień. Tym razem na sławieńskiej scenie swój dorobek przedstawi Kabaret Zachodni.

„Zachodni” to czwórka artystów, którzy kabaretem zaczęli zajmować się jeszcze w poprzednim wieku. Dwudziestym – dla jasności. Mężczyźni tworzyli wtedy jako kabaret Słuchajcie, a pani współtworzyła formację “Babeczki z rodzynkiem”, ale to dawne dzieje – przedwczorajsze. Teraz w nowym, pełnym składzie ruszają w Polskę z nowa energia i nową nazwą.  

Wywodzą się i nieustannie działają w Zielonogórskim Zagłębiu Kabaretowym. Pojawiali się na wszystkich ważnych festiwalach kabaretowych i w wielu widowiskach telewizyjnych. Program kabaretu Zachodniego składa się ze skeczy i piosenek. Charakteryzuje go kreowanie zaskakujących sytuacji: podryw na wózek z dzieckiem czy też niespodziewana wizyta Zygmunta Hajzera. Doświadczenie, talent aktorski i umiejętność wejścia w bezpośredni kontakt z widzem sprawiają, że Zachodni na długo wpadną sławieńskim widzom do głowy. 08 marca godz. 18.00. Bilety w cenie 50 zł w kasie SDK lub na www.sdk.slawno.pl. Więcej informacji i rezerwacje pod numerem telefonu: 793 967 670.

 

2

Turniej Break Dance

11.02.2019

1Sławieński Dom Kultury serdecznie zaprasza tancerzy amatorskich i zawodowych do wzięcia udziału w Turnieju Tańca Break Dance.

Na naszej scenie może zaprezentować się każdy. Zmagania odbędą się w 11 kategoriach, zarówno męskich, jak i żeńskich, a sędziować będą znani, jak Polska długa i szeroka: Bboy Grzybek, Bboy Golo i Bgirl Natalia. Przez wszystkie zmagania poprowadzą nas: Dj Lesio i Bboy Cinek. Będzie się działo i będzie gorąco. Zaczynamy 16 lutego o godz. 12.00. Zapisy już od 11.00, wpisowe dla zawodników wynosi 10 zł, a bilety dla widzów jedyne 5 zł.

 

 

2

Mayday w SDK

11.02.2019

1Dwie godziny świetnej zabawy i rozrywki na najwyższym poziomie zapewnili sławieńskiej publiczności aktorzy z Bałtyckiego Teatru Dramatycznego w Koszalinie.

W miniony czwartek, 07 lutego na deskach Sławieńskiego  Domu Kultury gościnnie wystawili jedną z najlepszych komedii teatralnych świata. „Mayday” autorstwa Ray’a Cooney’a to historia taksówkarza-bigamisty, którego niezwykle uporządkowane życie w jednej chwili skręca o 180 stopni i staje się serią wypadków, która niechybnie prowadzi do wyjawienia najskrytszej tajemnicy. Salwy śmiechu towarzyszyły aktorom od początku do końca, a ich kunszt nagrodzony został owacjami na stojąco.

czytaj więcej »
Harcerska zima w Zakopanem

08.02.2019

1Kilka dni temu wróciliśmy z zimowiska Hufca ZHP Sławno zorganizowanego w ramach Harcerskiej Akcji Zimowej w Zakopanem.

W wypoczynku trwającym od 27 stycznia do 3 lutego wzięli udział nie tylko harcerze i instruktorzy ZHP, ale również dzieci i młodzież niezrzeszona. Opuszczając deszczowe Sławno nawet nie marzyliśmy o tym, że Zakopane przywita nas tak piękną scenerią. Całe miasteczko pokryte było białym, śnieżnym puchem. Już pierwszego dnia, mimo zmęczenia podróżą, udaliśmy się na spacer po tej zimowej krainie. Śnieg sprawił wszystkim wielką radość zwłaszcza, ze w tym roku nad morzem jest go niewiele. Przygotowany program wypełniał każdą minutę dnia i nikt nie miał czasu na nudę. Drugiego dnia poddaliśmy się szałowi zakupów na Krupówkach. Ciupagi, bamboszki, drewniane zabawki to tylko niektóre z zakupionych gadżetów. Próbowaliśmy też tradycyjnych oscypków, a niektórzy mogli skosztować ich w postaci grillowanej z żurawiną. Były pyszne. Kolejny punkt naszej wyprawy to przejażdżka kolejką na Gubałówkę. Pogoda była piękna i dzięki temu oglądaliśmy z góry cudowną panoramę Tatr. Wieczorem udaliśmy się do wypożyczalni sprzętu sportowego, aby dopasować buty, kaski, narty i deski, gdyż już od następnego dnia mieliśmy zaplanowane szusowanie na stokach. Tym, którzy stawiali na nartach i deskach swoje pierwsze kroki, tajniki tych zimowych sportów tłumaczyli wykwalifikowani instruktorzy. Następnego dnia wszyscy samodzielnie zjeżdżali na nartach i snowboardach. Ci, dla których stok okazał się zbyt wielkim wyzwaniem, mogli szaleć na sankach na pobliskich górkach lub wziąć udział w zawodach polegających na ulepieniu jak największego bałwana. Jedną z najprzyjemniejszych wieczornych atrakcji był wyjazd do Bukowiny Tatrzańskiej i kąpiel w basenach termalnych. Ciepła woda z wnętrza ziemi oraz liczne zjeżdżalnie wodne sprawiły, że zaraz po powrocie do hotelu wszyscy usnęli. Wśród licznych atrakcji nie możemy pominąć wspomnień z hotelowej stołówki; posiłki były przepyszne, a panie kucharki dbały o to, by nikt nie wyszedł głodny. Ciężko było nam pożegnać się z zimą i cudownymi widokami, ale wyjazd z Zakopanego nie oznaczał zakończenia zimowiska. Przedostatni dzień spędziliśmy w Krakowie. Co prawda śniegu tam nie było, ale pogoda wciąż nam sprzyjała. W pierwszej kolejności udaliśmy się na Wawel, który zachwycił wszystkich swoją okazałością. Smok Wawelski przestraszył najmłodszych uczestników, ale gdy poznali oni legendę, wnet przestali się bać. Po wspólnym zdjęciu ze Smokiem udaliśmy się na Rynek Główny oraz zwiedziliśmy dzielnicę Kazimierz. Oczywiście na Kazimierzu zakupiliśmy pyszne krakowskie zapiekanki. Zadowoleni udaliśmy się do hotelu, aby po dość krótkiej nocy, wyruszyć w drogę do Warszawy, ostatniego miasta, które zaplanowaliśmy odwiedzić w ramach zimowiska. Stolica przywitała nas słonecznym dniem i wiosenną temperaturą. Pierwsze kroki skierowaliśmy do Centrum Nauki Kopernik, gdzie wśród licznych wystaw i atrakcji każdy znalazł coś interesującego dla siebie. Wieczorny spacer uliczkami Warszawy sprawił, że wszystkim na długo pozostał w pamięci obraz tego pięknego, stołecznego miasta. Ostatnią atrakcją zimowiska była dyskoteka na łyżwach zorganizowana na Stadionie Narodowym przez telewizję 4funTV. To było niezapomniane przeżycie. Niektórym udało się otrzymać pamiątkowe gadżety od prowadzących. Pełni wrażeń wróciliśmy do domów. Część grupy dopytywała już o wyjazd w przyszłym roku. Jako komendantce formy wypoczynku nie pozostaje mi nic innego, jak tylko brać się za planowanie i organizację kolejnego zimowiska.

phm. Joanna Radziwon

Oferta pracy

08.02.2019

1Burmistrz Miasta Sławno ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy ds. serwisu internetowego BIP w Wydziale Organizacyjnym Urzędu Miejskiego w Sławnie.

Szczegółowe informacje o naborze umieszczone są w Biuletynie Informacji Publicznej, w zakładce „Praca”.

Jubileusz drużyny harcerskiej ze Sławna

07.02.2019

1 12. Leśna Wielopoziomowa Drużyna Harcerska "Drzewianie", działająca przy Domu Harcerza w Sławnie obchodziła swoje jakże ważne, pierwsze urodziny!

Na początku lutego 2018 roku została założona 12. Leśna Wielopoziomowa Drużyna Harcerska „Drzewianie”. Drużyna od początku działa przy Domu Harcerza, gdzie zrzesza uczniów ze wszystkich sławieńskich szkół. Nazwa wywodzi się do dawnego plemienia słowiańskiego Drzewian i nawiązuje do obrzędowości drużyny. Zbiórki drużyny odbywają się w weekendy i niemal zawsze w lesie. Podczas zbiórek harcerze zajmują się terenoznawstwem, tropieniem, poznawaniem lasu, bushcraftem, leśną kuchnią, pierwszą pomocą, trenowaniem musztry, grami terenowymi, szyframi, harcerskimi grami, śpiewami bądź po prostu wędrówką po lesie. W pierwszym roku działalności drużyna często brała udział w miejskich uroczystościach, takich jak Dzień Niepodległości, Święto Flagi, Festiwal Orkiestr Dętych, Bieg Święców, „Mundurowi dla…” czy miejski finał WOŚP.

Z okazji jubileuszu drużyny, w dniu 07 lutego 2019 roku, Krzysztof Frankenstein - burmistrz Sławna odwiedził młodych harcerzy w siedzibie hufca i złożył na ich ręce serdeczne gratulacje z okazji pierwszych urodzin , jednocześnie dziękując za dotychczasową, bardzo dobrą współpracę. 

"Bycie harcerzem nie jest łatwe,  ale wszystkie trudy i prace wynagradzają zbiórki, biwaki, rajdy i obozy. Dziękuję Wam za kształtowanie postaw patriotyzmu i wrażliwości na drugiego człowieka oraz dziękuję przede wszystkim za owocną współpracę.Gratuluję wszystkim i każdemu z Was z osobna godnego wypełniania przyrzeczeń harcerskich i pomnażania harcerskiego dobra" - powiedział burmistrz.

Ponadto w prezencie młodzi harcerze otrzymali okolicznościowy list gratulacyjny oraz zestaw radiotelefonów, które pomogą w łączności podczas wędrówek i zabezpieczenia imprez.

Harcerzom, Harcerkom oraz drużynowemu - pwd. Michałowi Fleranowi życzymy kolejnych lat sukcesów, prężnego rozwoju oraz wszelkiej pomyślności i satysfakcji z wypełniania harcerskich ideałów.

czytaj więcej »
Ogłoszenie

04.02.2019

1Ogłoszenie o złożeniu,  w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (j.t. Dz. U. z 2018r., poz. 450 ze zmianami) oferty na realizację zadania publicznego.

Burmistrz Miasta Sławno informuje, że w dniu 31stycznia 2019 r. do Urzędu Miejskiego w Sławnie wpłynęła oferta złożona przez Chorągiew Zachodniopomorską ZHP Hufiec im. Wojsk Ochrony Pogranicza w Sławnie, 76-100 Sławno, ul. Chopina 11  na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu pt.„Sprawni i świadomi – w zgodzie z naturą”. Na podstawie art. 19 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (j.t. Dz. U. z 2018 r., poz. 450 ze zmianami) uznając celowość realizacji zadania publicznego, Burmistrz Miasta Sławno zamierza zlecić Chorągwi Zachodniopomorskiej ZHP im. Wojsk Ochrony Pogranicza w Sławnie, 76-100 Sławno, ul. Chopina 11, z pominięciem otwartego konkursu ofert, realizację wyżej wymienionego zadania publicznego pt. „Sprawni i świadomi – w zgodzie z naturą”.

Oferta złożona przez oferenta spełnia warunki określone w art. 19a ust. 1 pkt 1 powołanej wyżej ustawy. W związku z powyższym zgodnie z art. 19 a ust. 3 cytowanej ustawy zamieszczam złożoną ofertę na okres 7 dni roboczych tj. od dnia 05 lutego  2019 r. do dnia 13 lutego 2019r.: 

 1. w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Sławnie,
 2. na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Sławnie,
 3. na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Sławnie.  

Każdemu w terminie 7 dni roboczych od dnia zamieszczenia niniejszej oferty przysługuje prawo zgłaszania uwag dotyczących tej oferty. Uwagi należy składać w formie pisemnej z dopiskiem „Uwagi” w terminie do dnia 13 lutego 2019 r.  do godz.14.30. w następujący sposób:

-  w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Sławnie, ul. M. Curie-Skłodowskiej 9 (pok.36)

-  za pośrednictwem poczty na adres Urzędu Miejskiego, ul. M. Curie-Skłodowskiej 9, 76-100 Sławno – o zachowaniu terminu decyduje data i godzina wpływu do Urzędu Miejskiego w Sławnie,

-  drogą elektroniczną na adres e-mail: zofia.dabrowska@slawno.pl

 

Burmistrz Miasta Sławno

 

 dr inż. Krzysztof Marek Frankenstein

Oferta stanowi załącznik do niniejszej informacji.

Podsumowanie pierwszego tygodnia ferii w SDK

04.02.2019

1Tegoroczne Cool-turalne Ferie w Sławieńskim Domu Kultury przyciągnęły mieszkańców powiatu sławieńskiego i to nie tylko tych najmłodszych. Z oferty kinowej, zajęć artystycznych oraz wydarzeń kulturalnych skorzystało blisko 2500 osób! I to tylko przez jeden tydzień.  

Dla najmłodszych w kinie SDK wyświetlono najnowsze dziecięce produkcje: premierowo, niezwykłego „Chłopca z burzy”,  „Spider-Mana: Uniwersum”, „Ralpha Demolkę w Internecie” czy „Królową Śniegu: Po drugiej stronie lustra”. Wiernych uczestników miał też cykl zajęć plastycznych pod hasłem „Zimowe ferie ze sztuką”, gdzie maluchy lepiły z gliny i gipsu oraz wykonywały maski karnawałowe. Nie zabrakło  chętnych na widowiskowe i pełne niesamowitych akrobacji warsztaty tańca break dance, prowadzonych przez utytułowanego mistrza Marcina Grzybowskiego. Był film, taniec, zajęcia plastyczne, więc i musiał być teatr, a raczej „Feriatr”. Podczas feryjnego spotkania z teatrem dzieci poznały przygody „Słupskiego chłopca”, który zwiedził cały świat, pomagając tacie sprzedawać ser. Spektakl przygotowali aktorzy z Teatru „Władca Lalek” ze Słupska.

Więcej czasu na kinowe przygody znaleźli także dorośli, towarzysząc swoim pociechom podczas seansów dziecięcych.  Ogromnym zainteresowaniem cieszy się film „Miszmasz, czyli kogel mogel 3”, który bije rekordy popularności w całej Polsce.

Przed nami kolejny tydzień, kolejne emocje, kolejne zajęcia i kolejne filmy. W dalszym ciągu od wtorku do piątku będzie można wziąć udział w „Zimowych feriach ze sztuką”, a w sobotę, 09 lutego w przygotowaniach prawdziwych masek karnawałowych, które przydadzą się na organizowany tego samego dnia bal karnawałowy. W kinie, seanse: „Ralpha Demolki w Internecie”, „Królowej Śniegu: Po drugiej stronie lustra”, „Sekretnego świata kotów” oraz Asterixa i Obelixa i tajemnicy magicznego wywaru. A od piątku 08 lutego, kolejna premiera dla trochę starszych feriowiczów, czyli „Planeta Singli 3”.

           

czytaj więcej »
Zawiadomienie o wspólnej Komisji Rady Miejskiej

01.02.2019

1Zawiadamiamy, że 11.02.2019r. (poniedziałek) o godz. 14:00 w sali nr 32  Urzędu  Miejskiego w Sławnie odbędzie  się  wspólne  posiedzenie  Komisji:  Socjalnej, Spraw  Publicznych, Gospodarki  i  Budżetu, Rewizyjnej oraz Skarg, Wniosków i Petycji.

 Porządek posiedzenia: 

 1. Sprawy organizacyjne:
 1. otwarcie posiedzenia, stwierdzenie kworum,
 2. przyjęcie porządku obrad,
 3. przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
 1. Opinia dotycząca projektów uchwał w sprawie:
 1. zmiany budżetu Miasta Sławno na 2019 rok,
 2. zmieniająca uchwałę  w sprawie uchwalenia Statutu Miasta Sławno,
 3. zmiany Uchwały nr I/4/2018 z dnia 23 listopada 2018r. w sprawie wyboru przewodniczących powołanych komisji stałych Rady Miejskiej w Sławnie,
 4. zmiany Uchwały nr III/5/2018 Rady Miejskiej w Sławnie z dnia 14 grudnia 2018r. w sprawie ustalenia składów osobowych stałych komisji Rady Miejskiej w Sławnie,
 5. zmieniająca Uchwałę nr XXXII/179/2016 Rady Miejskiej w Sławnie z dnia 30 grudnia 2016r.,
 6. zmiany Uchwały nr IV/21/2018 Rady Miejskiej w Sławnie z dnia 31 grudnia 2018r. w sprawie dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli w 2019 roku,
 7. określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli przedszkoli pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie i dzieci młodsze,
 8. przyjęcia „Programu Ochrony Środowiska dla Miasta Sławno na lata 2019-2022 z uwzględnieniem perspektywy na lata 2023-2026”,
 9. zmieniająca uchwałę nr XXV/127/2016 Rady Miejskiej w Sławnie z dnia 30 czerwca 2016r. w sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki tej opłaty.
 1. Opinia dotycząca sprawozdania z realizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Sławno na lata 2018-2023  za rok 2018.
 2. Informacja o działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sławnie za 2018r.
 3. Informacja o realizacji uchwał Rady Miejskiej w Sławnie podjętych w IV kwartale 2018r.
 4. Informacja Burmistrza o jego działalności między sesjami Rady Miejskiej  w Sławnie.
 5. Wnioski radnych, sprawy bieżące.
 6. Zamknięcie posiedzenia.

          

Przewodniczący Komisji:

Socjalnej – Paweł Kopczyński   

Spraw Publicznych – Marta Stępień 

Gospodarki i Budżetu – Włodzimierz Śledź 

Rewizyjnej – Joanna Iwko

Skarg, Wniosków i Petycji – Adam Poprawski

Informacja o przetwarzaniu Twoich danych osobowych

 

Zawiadomienie o sesji Rady Miejskiej

01.02.2019

iZawiadamiam, że 12.02.2019 (wtorek) o godz. 09:00 w sali konferencyjnej (nr  32) Urzędu  Miejskiego  w  Sławnie  odbędzie  się  sesja  Rady  Miejskiej o następującej  tematyce:

 1. Sprawy regulaminowe.
 2. Trybuna obywatelska.
 3. Podjęcie uchwał w sprawie:
 1. zmiany budżetu Miasta Sławno na 2019 rok,
 2. zmieniająca uchwałę  w sprawie uchwalenia Statutu Miasta Sławno,
 3. zmiany Uchwały nr I/4/2018 z dnia 23 listopada 2018r. w sprawie wyboru przewodniczących powołanych komisji stałych Rady Miejskiej w Sławnie,
 4. zmiany Uchwały nr III/5/2018 Rady Miejskiej w Sławnie z dnia 14 grudnia 2018r. w sprawie ustalenia składów osobowych stałych komisji Rady Miejskiej w Sławnie,
 5. zmieniająca Uchwałę nr XXXII/179/2016 Rady Miejskiej w Sławnie z dnia 30 grudnia 2016r.,
 6. zmiany Uchwały nr IV/21/2018 Rady Miejskiej w Sławnie z dnia 31 grudnia 2018r. w sprawie dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli w 2019 roku,
 7. określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli przedszkoli pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie i dzieci młodsze,
 8. przyjęcia „Programu Ochrony Środowiska dla Miasta Sławno na lata 2019-2022 z uwzględnieniem perspektywy na lata 2023-2026”,
 9. zmieniająca uchwałę nr XXV/127/2016 Rady Miejskiej w Sławnie z dnia 30 czerwca 2016r. w sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki tej opłaty.
 1. Przyjęcie sprawozdania z realizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Sławno na lata 2018-2023 za rok 2018.
 2. Informacja o działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sławnie za 2018r.
 3. Informacja o realizacji uchwał Rady Miejskiej w Sławnie podjętych w IV kwartale 2018r.
 4. Informacja Burmistrza o jego działalności między sesjami Rady Miejskiej w Sławnie.
 5. Wnioski radnych.
 6. Zamknięcie posiedzenia.   

ZAINTERESOWANYCH ZAPRASZAMY

                           

                        

                                                                                                                       Przewodnicząca   Rady

                                                                                                                  /  -  /    Marzena Łużyńska

Informacja o przetwarzaniu Twoich danych osobowych

Uroczyste pożegnanie Dyrektora MBP

31.01.2019

1Po 31 latach pracy na stanowisku dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej w Sławnie Pani Elżbieta Kosińska-Róg przechodzi na emeryturę. 

31 stycznia 2019 roku w sławieńskim ratuszu Mieczysław Grabowski - zastępca burmistrza, w obecności Danuty Borowskiej - skarbnik miasta, Marty Konfederak - Naczelnik Wydziału Spraw Społecznych i Edukacji oraz Iwony Zilm - inspektora ds. kadr, podziękował Pani Dyrektor za dotychczasową pracę.

"Dziękujemy Pani za wieloletnią współpracę, za trud i zaangażowanie, które znacząco przyczyniły się do popularyzacji czytelnictwa oraz upowszechniania kultury słowa. Życzymy Pani dużo zdrowia, wszelkiej pomyślności w życiu osobistym oraz realizacji wszystkich planów i zamierzeń" - powiedział Mieczysław Grabowski.

Pani Elżbieta była dyrektorem Miejskiej Biblioteki Publicznej od 1988 roku. Przez wszystkie lata swojej kariery z ogromną pasją i zaangażowaniem wykonywała powierzone Jej obowiązki. Dbała o to, aby biblioteka stale się rozwijała. To pod nadzorem odchodzącej Pani Dyrektor wybudowano obecną siedzibę MBP przy ul. Rapackiego 16.

"Moje działania były zawsze podyktowane dobrem biblioteki. Jestem jej miłośniczką i całą swoją prace traktowałam jako służbę książce i kulturze. Biblioteka jest i będzie moim najstarszym dzieckiem" - mówiła ze wzruszeniem Pani Elżbieta.

Elżbieta Kosińska-Róg urodziła się 30 sierpnia 1949 roku w Zielnicy. Uczęszczała do Szkoły Podstawowej w Drzeńsku, a następnie do Szkoły Podstawowej w Lejkowie, którą ukończyła w 1963 roku. Następnie uczęszczała do Liceum Ogólnokształcącego w Sławnie, a kolejnym etapem była  edukacja na Uniwersytecie Wrocławskim, wydział filologiczny - specjalność bibliotekoznawca. Swoją pracę w Miejskiej Bibliotece Publicznej rozpoczęła w 1967 roku. W bibliotece przeszła wszystkie szczeble kariery - od młodszego bibliotekarza po starszego kustosza. Dyrektorem placówki została  01 maja 1988 roku.

Od 1 lutego 2019 roku obowiązki dyrektora pełnić będzie Pani Hanna Dobak.

czytaj więcej »
Kwalifikacja wojskowa 2019

31.01.2019

1O B W I E S Z C Z E N I E

WOJEWODY ZACHODNIOPOMORSKIEGO

z dnia 18 stycznia 2019 roku

o kwalifikacji wojskowej w województwie zachodniopomorskim w 2019 roku

               

Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2018 r., poz. 1459 z późn. zm.), § 3 ust. 1 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministra Obrony Narodowej z dnia 23 listopada 2009 r. w sprawie kwalifikacji wojskowej (Dz. U. z 2017 r., poz. 1980) oraz rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministra Obrony Narodowej z dnia 4 października 2018 r. w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2019 r.  (Dz.U. z 2018 r. poz. 1982), podaje się do publicznej wiadomości, że:

 1. W okresie od dnia 4 lutego 2019 r. do dnia 26 kwietnia 2019 r., każdego tygodnia od poniedziałku do piątku, z wyjątkiem dni świątecznych, będzie przeprowadzana kwalifikacja wojskowa na obszarze województwa zachodniopomorskiego
 2. Do stawienia się do kwalifikacji wojskowej wzywa się:

1) mężczyzn urodzonych w 2000 r.;

2) mężczyzn  urodzonych w latach 1995 - 1999,  którzy nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej;

3) osoby urodzone w latach 1998 – 1999, które:

a) zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływa przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej,

b) zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływa po zakończeniu kwalifikacji wojskowej i złożyły, w trybie art. 28 ust. 4 i 4b ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej, wniosek o zmianę kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej;

4) kobiety urodzone w latach 1995-2000, posiadające kwalifikacje przydatne do czynnej służby wojskowej, oraz kobiety pobierające naukę w celu uzyskania tych kwalifikacji, które w roku szkolnym lub akademickim 2018/2019 kończą naukę w szkołach lub uczelniach medycznych
i weterynaryjnych oraz na kierunkach psychologicznych, albo będące studentkami lub absolwentkami tych szkół lub kierunków, o których mowa w § 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 kwietnia 2017 r. w sprawie wskazania grup kobiet poddawanych obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji wojskowej (Dz.U. z 2017 r., poz. 944);

5) osoby, które ukończyły 18 lat życia i zgłosiły się ochotniczo do kwalifikacji wojskowej do końca roku kalendarzowego, w którym kończą
24 lata życia, jeżeli nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej.

 1. Osoby wymienione ust. 2 pkt 1-5, mające miejsce stałego pobytu lub miejsce pobytu czasowego trwającego ponad trzy miesiące w wymienionych powiatach (miastach na prawach powiatu), winny stawić się do kwalifikacji wojskowej w poniżej określonych miejscach i terminach jej prowadzenia:

Miejsce stałego pobytu lub miejsce pobytu czasowego trwającego ponad trzy miesiące

Miejsce prowadzenia kwalifikacji wojskowej

Termin kwalifikacji wojskowej

POWIAT BIAŁOGARDZKI - miasto Białogard i gminy: Białogard, Karlino, Tychowo.

Liceum Ogólnokształcące im. Bogusława X
w Białogardzie, ul. Grunwaldzka 46

06 lutego – 22 lutego

2019 roku

POWIAT CHOSZCZEŃSKI - gmina: Bierzwnik, Choszczno, Drawno, Krzęcin, Pełczyce, Recz.

Choszczeński Dom Kultury w Choszcznie,
ul. Bohaterów Warszawy 17

18 marca – 02 kwietnia

2019 roku

POWIAT DRAWSKI - gmina: Czaplinek, Drawsko Pomorskie, Kalisz Pomorski, Wierzchowo, Złocieniec.

Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego
i Ustawicznego w Drawsku Pomorskim, ul. Warmińska 1

06 marca – 22 marca

2019 roku

POWIAT GOLENIOWSKI - gmina: Goleniów, Maszewo, Nowogard, Osina, Przybiernów, Stepnica.

Szpitalne Centrum Medyczne w Goleniowie sp. z o.o.,
 ul. Nowogardzka 2

19 lutego – 14 marca 2019 roku

POWIAT GRYFICKI - gmina: Brojce, Gryfice, Karnice, Płoty, Rewal, Trzebiatów.

Gryficki Dom Kultury w Gryficach, ul. Niepodległości 53

20 marca – 05 kwietnia 2019 roku

POWIAT GRYFIŃSKI - gmina: Banie, Cedynia, Chojna, Gryfino, Mieszkowice, Moryń, Stare Czarnowo, Trzcińsko-Zdrój, Widuchowa.

Internat Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2
w Gryfinie, ul. Łużycka 91

19 marca – 10 kwietnia 2019 roku

POWIAT KAMIEŃSKI - gmina: Dziwnów, Golczewo, Kamień Pomorski, Międzyzdroje, Świerzno, Wolin.

Starostwo Powiatowe w Kamieniu Pomorskim,
ul. Wolińska 7b.

04 marca – 15 marca 2019 roku

POWIAT KOŁOBRZESKI - miasto Kołobrzeg i gminy: Dygowo, Gościno, Kołobrzeg, Rymań, Siemyśl, Ustronie Morskie.

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej
w Kołobrzegu, ul. Żurawia 12b.

04 marca – 22  marca

2019 roku

POWIAT KOSZALIŃSKI - gmina: Będzino, Biesiekierz, Bobolice, Manowo, Mielno, Polanów, Sianów, Świeszyno.

Wojskowa Specjalistyczna Przychodnia Lekarska SP ZOZ
w Koszalinie, ul. Zwycięstwa 204A

15 lutego – 08 marca

2019 roku

POWIAT ŁOBESKI - gmina: Dobra, Łobez, Radowo Małe, Resko, Węgorzyno.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łobzie,
ul. Bema 27

08 kwietnia –
19 kwietnia 2019 roku

POWIAT MYŚLIBORSKI - gmina: Barlinek, Boleszkowice, Dębno, Myślibórz, Nowogródek Pomorski.

Starostwo Powiatowe w Myśliborzu, ul. Północna 15

08 kwietnia –
26 kwietnia 2019 roku

POWIAT POLICKI - gmina: Dobra, Kołbaskowo, Nowe Warpno, Police.

Gustaw Securitas w Szczecinie, ul. Firlika 19

29 marca – 23  kwietnia

2019 roku

POWIAT PYRZYCKI - gmina: Bielice, Kozielice, Lipiany, Przelewice, Pyrzyce, Warnice.

Starostwo Powiatowe w Pyrzycach, ul. Lipiańska 4

11 lutego – 22 lutego 2019 roku

POWIAT SŁAWIEŃSKI - miasta: Darłowo i Sławno oraz gminy: Darłowo, Malechowo, Postomino, Sławno.

Zespół Szkół Agrotechnicznych w Sławnie,
ul. Sempołowskiej 2 D

04 marca  – 25 marca

2019 roku

POWIAT STARGARDZKI - miasto Stargard i gminy: Chociwel, Dolice, Dobrzany, Ińsko, Kobylanka, Marianowo, Stara Dabrowa, Stargard, Suchań.

Samodzielny Publiczny Wielospecjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Stargardzie, ul. Wojska Polskiego 27

04 lutego – 08 marca 2019 roku

Miejsce stałego pobytu lub miejsce pobytu czasowego trwającego ponad trzy miesiące

Miejsce prowadzenia kwalifikacji wojskowej

Termin kwalifikacji wojskowej

POWIAT SZCZECINECKI - miasto Szczecinek i gminy: Barwice, Biały Bór, Borne Sulinowo, Grzmiąca, Szczecinek.

Zakład Obsługi Nieruchomości Powiatu Szczecineckiego w Szczecinku, ul. Kościuszki 47 - 49

04 lutego– 01 marca
2019 roku

POWIAT ŚWIDWIŃSKI - miasto Świdwin i gminy: Brzeżno, Połczyn Zdrój, Rąbino, Sławoborze, Świdwin.

Zespół Szkół Rolniczych CKP w Świdwinie,
ul. Szczecińska 88

04 lutego – 19 lutego

2019 roku

POWIAT WAŁECKI - miasto Wałcz i gminy: Człopa, Mirosławiec, Tuczno, Wałcz.

Klub Wojskowy Brygady Wsparcia Dowodzenia Wielonarodowego Korpusu Północny – Wschód
w Wałczu, ul. Mazowiecka 2

01 kwietnia –
16 kwietnia 2019 roku

Miasto KOSZALIN

Wojskowa Specjalistyczna Przychodnia Lekarska SP ZOZ
w Koszalinie, ul. Zwycięstwa 204 A

11 marca –08 kwietnia 2019 roku

Miasto SZCZECIN

Gustaw Securitas w Szczecinie, ul. Firlika 19

15 lutego – 23 kwietnia 2019 roku

Miasto ŚWINOUJŚCIE

Urząd Miasta  (Wydział Zarządzania Kryzysowego)
w Świnoujściu,  ul. Wojska Polskiego 1/1

20 lutego – 28 lutego
2019 roku

 1. Spełnienie obowiązku stawienia się do kwalifikacji wojskowej obejmuje zgłoszenie się w określonym terminie i miejscu przed wójtem lub burmistrzem (prezydentem miasta), powiatową komisją lekarską oraz wojskowym komendantem uzupełnień.
 2. Osoba stawiająca się  do kwalifikacji wojskowej po raz pierwszy obowiązana jest przedstawić:

1)      wójtowi lub burmistrzowi (prezydentowi miasta): dowód osobisty lub inny dokument pozwalający na ustalenie tożsamości, a także dokument potwierdzający przyczyny niestawienia się do kwalifikacji wojskowej, jeżeli stawienie się w terminie określonym w wezwaniu nie było możliwe;

2)      powiatowej komisji lekarskiej: posiadaną  dokumentację medyczną dotyczącą  stanu  zdrowia, w tym wyniki badań specjalistycznych, przeprowadzonych w okresie dwunastu miesięcy przed dniem stawienia się do kwalifikacji wojskowej;

3)       wojskowemu komendantowi uzupełnień: aktualną  fotografię o wymiarach   3 x 4  cm (bez nakrycia głowy), dokumenty stwierdzające  poziom wykształcenia lub pobieranie nauki oraz posiadane kwalifikacje zawodowe.

 1. Osoba, która stawała już do kwalifikacji wojskowej i ubiega się o zmianę kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej, przedstawia:

1)      wójtowi lub burmistrzowi (prezydentowi miasta): dowód osobisty lub inny dokument pozwalający na ustalenie tożsamości, a także dokument potwierdzający przyczyny niestawienia się do kwalifikacji wojskowej, jeśli stawienie się do kwalifikacji wojskowej w terminie określonym
w wezwaniu nie było możliwe;

2)      powiatowej komisji lekarskiej - posiadaną dokumentację medyczną, w tym wyniki badań specjalistycznych przeprowadzonych w okresie dwunastu miesięcy przed dniem stawienia się do kwalifikacji wojskowej;

3)      wojskowemu komendantowi uzupełnień – wojskowy dokument osobisty oraz dokumenty potwierdzające poziom wykształcenia lub pobieranie nauki oraz posiadane kwalifikacje zawodowe.

 1. Osoby podlegające kwalifikacji wojskowej, które:

1)      w okresie od początku 2019 roku do dnia rozpoczęcia kwalifikacji wojskowej zmieniły miejsce pobytu stałego lub pobytu czasowego trwającego ponad 3 miesiące, zgłaszają się do wójta lub burmistrza (prezydenta miasta) właściwego ze względu na ich nowe miejsce pobytu stałego lub czasowego trwającego ponad 3 miesiące, który wyznacza im miejsce i termin stawienia się do kwalifikacji wojskowej;

2)      po rozpoczęciu kwalifikacji wojskowej na danym terenie zamierzają zmienić miejsce pobytu stałego lub czasowego trwającego ponad
3 miesiące, stawiają się do kwalifikacji wojskowej przed opuszczeniem dotychczasowego miejsca pobytu.

 1. Obwieszczenie niniejsze stanowi wezwanie do stawienia się do kwalifikacji wojskowej. Nieotrzymanie wezwania imiennego nie zwalnia osób podlegających kwalifikacji wojskowej, które dotychczas do niej nie stawały, od obowiązku stawienia się w terminie i miejscu wskazanym
  w obwieszczeniu.
 2. W razie niestawienia się do kwalifikacji wojskowej bez uzasadnionej przyczyny, wójt lub burmistrz (prezydent miasta) z urzędu albo na wniosek przewodniczącego powiatowej komisji lekarskiej lub wojskowego komendanta uzupełnień nakłada grzywnę w celu przymuszenia albo zarządza przymusowe doprowadzenie przez Policję do kwalifikacji wojskowej w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.
 3. Wezwani, którzy wbrew obowiązkom wynikającym z ustawy lub przepisów wydanych na jej podstawie nie stawią się do kwalifikacji wojskowej przed wójtem lub burmistrzem (prezydentem miasta), właściwą komisją lekarską lub wojskowym komendantem uzupełnień, w określonym terminie i miejscu albo nie przedstawią dokumentów, których przedstawienie zostało nakazane, bądź nie zgłoszą się w określonym terminie
  i miejscu na wezwanie właściwych organów w sprawach dotyczących powszechnego obowiązku obrony oraz odmówią poddania się badaniom lekarskim, podlegają grzywnie albo karze ograniczenia wolności zgodnie z art. 224 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej.                                                                                                                                                                                                                

 

WOJEWODA ZACHODNIOPOMORSKI

 

/-/ Tomasz HINC               

Miasto Sławno w statystyce

29.01.2019

1387 - tyle dzieci przyszło na świat w sławieńskim szpitalu w 2018 roku. Z miasta Sławno – 86 dzieci, w tym 32 chłopców i 54 dziewczynki.

W 2018 roku w sławieńskim szpitalu urodziło się 387 dzieci, z czego 199 chłopców i 188 dziewczynek. W sławieńskim Urzędzie Stanu Cywilnego w 2018 r. małżeństwa zawarło 93 pary.  Z miasta Sławno małżeństwa zawarło 36 mężczyzn i  39 kobiet. Odnotowano 25 rozwodów. W ub. roku zarejestrowano 196 zgonów – 93 mężczyzn i 103 kobiet. Z miasta Sławno – 75 zgonów – 34 mężczyzn i 41 kobiet.

Liczba ludności miasta Sławno na dzień 31.12.2018r. wynosi 12.189 osób. Na stałe zameldowanych jest 11847 osób, w tym 5569 mężczyzn i 6278 kobiet. Do 18 roku życia zameldowanych jest 2190 osób, zaś powyżej 60. roku życia 2747 osób. Czasowo zameldowanych jest 342 osób.

URODZENIA

W Sławnie urodziło się w 2018 roku 387 dzieci- z tego; chłopcy-199,dziewczynki-188

Z miasta Sławno – 86 dzieci – chłopcy - 32, dziewczynki-54

Z gminy Sławno-  83 dzieci – chłopcy- 47, dziewczynki-36

Z pozostałego terenu- 218 dzieci- chłopcy-120, dziewczynki-98

Umiejscowiono urodzenia dzieci z terenu miasta i gminy za granicą – Niemcy 23, Wielka Brytania 14,  Szwecja 4, Dania -1, Irlandia-2, Włochy-2, Kanada -1,Cypr -1

 

MAŁŻEŃSTWA:

Zawarto 93  małżeństw, w tym 44 cywilnych i 49 wyznaniowych.

Z miasta Sławno małżeństwa zawarło 36 mężczyzn i 39 kobiet.

Z gminy Sławno 25 mężczyzn i 32 kobiet.

Z terenu poza m. i gm. Sławno małżeństwa zawarło  32 mężczyzn i 22 kobiet.

Umiejscowiono małżeństwa mieszkańców miasta i gminy zawarte za granicą – Niemcy - 4, Cypr – 1, Holandia-1, Słowacja-1

Odnotowano 25 rozwodów.

Zgony:

Zarejestrowano 196 zgonów – 93 mężczyzn i 103 kobiet.

Z miasta Sławno – 75 zgonów – 34 mężczyzn i 41 kobiet,

Z gminy Sławno -52 zgony – 30 mężczyzn i 22 kobiety.

Z terenu poza miastem i gminą Sławno – 69 zgony- 29 mężczyzn i 40 kobiet.

Umiejscowiono zgony mieszkańców miasta i gminy za granicą – Niemcy – 2,

 

Pobyt stały:

Wiek

Mężczyzn

Kobiet

Ogółem

0-2

155

177

332

3

61

51

112

4-5

115

123

238

6

78

59

137

7

64

46

110

8-12

314

303

617

13-15

151

144

295

16-17

109

120

229

18

61

59

120

19-65

3639

0

3639

19-60

0

3271

3271

> 65

822

0

822

> 60

0

1925

1925

ogółem

5569

6278

11847

 Pobyt czasowy:

Wiek

Mężczyzn

Kobiet

Ogółem

0-2

6

5

11

3

1

5

6

4-5

13

4

17

6

4

2

6

7

5

3

8

8-12

23

9

32

13-15

15

8

23

16-17

14

4

18

18

4

8

12

19-65

90

0

90

19-60

0

102

102

> 65

9

0

9

> 60

0

8

8

ogółem

184

158

342

Jak to przed wiekami bywało

28.01.2019

125 stycznia br. II Instruktorski Krąg Seniora „Wiarusy”, zgodnie z wieloletnią tradycją, zorganizował w Domu Harcerza wyjątkowo ujmujące spotkanie pn. „Wieczór kolęd i pastorałek”, na którym wspólnie z członkami 7. Kręgu Instruktorskiego „Sami Swoi”, harcerscy seniorzy kolędowali i dzielili się niezwykłymi opowieściami.

Za każdym razem spotkania te mają nieco inny charakter, lecz zawsze dotyczą obrzędów, zwyczajów i kultury obchodzenia Świąt Bożego Narodzenia oraz powitania Nowego Roku. W poprzednich latach niezmiernie ciekawie było dowiedzieć się, jak świętują te dni inne narody w różnych częściach świata. W tym roku tematem przewodnim wieczoru poprowadzonego przez druhnę hm. Albinę Dykas – komendantkę kręgu „Wiarusy”, były najstarsze polskie obrzędy – wywodzące się z samych początku naszych dziejów. Każdy z uczestników miał możliwość przedstawienia fragmentu historii związanej z tym jakże interesującym tematem, a następnie włączyć się w chóralne śpiewanie kolęd, któremu ton nadała przepiękną pastorałką druhna Barbara Sobczak. Przy świecach i świątecznej dekoracji wspólny śpiew za każdym razem nabiera szczególnego uroku, przenosi w czasie i wzrusza. W drugiej części spotkania zabawiono się w odgadywanie kalamburów, czyli znanych polskich przysłów ludowych. Aktorskie oraz muzyczne popisy druhen i druhów pozwoliły wszystkim zrelaksować się i powrócić do minionych lat, gdzie jako bardzo młodzi ludzie wygrywali różne (niekoniecznie świąteczne) melodie na tamburynach, marakasach i grzechotkach. Był to naprawdę mile spędzony czas, który jeszcze bardziej umocnił poczucie wspólnoty i braterstwa w naszym środowisku.

hm. Jacek Błaszczyk

Sport i Kultura

Banner Sławieński Dom Kultury
Banner OSiR Sławno
Banner Miejska Biblioteka Publiczna w Sławnie

Edukacja

Banner Przedszkole nr 1 im. Kubusia Puchatka w Sławnie
Przedszkole nr 2 im. Jana Brzechwy w Sławnie
Banner Przedszkole Jasia i Małgosi w Sławnie
Banner Przedszkole nr 4 im. Krasnala Hałabały w Sławnie
Banner Szkoła Podstawowa nr 1 w Sławnie
Banner Szkoła Podstawowa nr 3 w Sławnie
Banner Gimnazjum Miejskie nr 1 w Sławnie

Turystyka

Banner Pomorska droga sw Jakuba, Pomeranian Way of St James
Banner Europejski Szklak Gotyku Ceglanego
Banner Darlot

Projekt i wykonanie 2014-2015 Maxus Net Communications
Wszelkie prawa zastrzeżone Miasto Sławno (C) Copyright 2015

TREŚĆ