Przejdz do BIP instagram twitter_logo Przejdź do facebook youtube - kanał Urzędu Miejskiego w Sławnie aparat RSS Drukuj Przejdź do lokalizacji Przejdź do Kontakt

 •  
 •  
 •  
 •  

Strefa Kibica

Strefa Kibica

czytaj więcej »
Repertuar kina

Kino

czytaj więcej »
Zmiana kont bankowych

Zmiana kont

czytaj więcej »
Ja w internecie

Ja w internecie

czytaj więcej »

 

 

 

Przewiń listę kalendarza do tyłuPrzewiń listę kalendarza do przodu

 

Informacja o naborze do PSM w Sławnie

25.04.2019

Trwa nabór do Państwowej Szkoły Muzycznej w Słupsku - Filia w Sławno.

INFORMACJE DLA KANDYDATÓWDO PSM I i II STOPNIA W SŁUPSKU - Filia w Sławnie

1

 

 

 

Losowanie do Rady Seniorów w Sławnie

25.04.2019

1Zgodnie z Zarządzeniem Nr 73/19 Burmistrza Miasta Sławno z dnia 23 kwietnia 2019r. w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia losowania spośród zgłoszonych kandydatów na członków Rady Seniorów wyznaczono termin losowania do Rady na 8 maja 2019 r. na godzinę 10.00 w sali nr 30  w budynku Urzędu Miejskiego przy ul. M.C. Skłodowskiej 9. Losowane jest jawne.

Informacja

25.04.2019

infoW dniu 2 maja 2019 r. (czwartek) Urząd Miejski w Sławnie będzie nieczynny.

Za 2 maja 2019 r. Urząd Miejski w Sławnie będzie czynny 18 maja 2019 r. (sobota).

Sesja Rady Miejskiej na żywo

25.04.2019

iZawiadamiam, że 25.04.2019 (czwartek) o godz. 09:00 w sali konferencyjnej (nr  32) Urzędu  Miejskiego  w  Sławnie  odbędzie  się  sesja  Rady  Miejskiej o następującej  tematyce:

 1. Sprawy regulaminowe.
 2. Trybuna obywatelska.
 3. Podjęcie uchwał w sprawie:
 1.  wyboru osób na przedstawicieli do Rady Społecznej Szpitala Powiatowego w Sławnie,
 2. powołania doraźnej Komisji do opracowania Regulaminu Nagrody Złotego Gryfa Sławieńskiego,
 3. wyznaczenia inkasentów opłaty targowej.
 1. Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Mieście Sławno na lata 2016 - 2018 za rok 2018.
 2. Informacja z realizacji Miejskiego Programu Przeciwdziałania Uzależnieniom i Przemocy w 2018 roku.
 3. Informacja o realizacji uchwał Rady Miejskiej w Sławnie podjętych w I kwartale 2019r.
 4. Informacja o pracy Burmistrza Miasta Sławno za I kwartał 2019r.
 5.  Wnioski radnych.
 6. Zamknięcie posiedzenia. 

ZAINTERESOWANYCH ZAPRASZAMY

                           

                        

                                                                                                                       Przewodnicząca   Rady

                                                                                                                  /  -  /    Marzena Łużyńska

Informacja o przetwarzaniu Twoich danych osobowych

Zawiadomienie o wspólnej komisji Rady Miejskiej

24.04.2019

1Zawiadamiamy, że 06.05.2019 r. (poniedziałek) o godz. 11:00 w sali nr 30  Urzędu  Miejskiego w Sławnie odbędzie  się  wspólne  posiedzenie  Komisji:  Socjalnej, Spraw  Publicznych, Gospodarki  i  Budżetu oraz Skarg, Wniosków i Petycji.

 Porządek posiedzenia: 

 1. Sprawy organizacyjne:
 1. otwarcie posiedzenia, stwierdzenie kworum,
 2. przyjęcie porządku obrad.
 1. Analiza i ocena wykonania budżetu miasta oraz rozpatrzenie sprawozdania finansowego Miasta Sławno za 2018 rok.
 2. Opinia dotycząca projektów uchwał w sprawie:
 1. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Sławno za 2018 rok,
 2. absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2018.
 1. Wnioski radnych, sprawy bieżące.
 2. Zamknięcie posiedzenia.

   

Przewodniczący Komisji:

   Socjalnej – Paweł Kopczyński  

   Spraw Publicznych – Marta Stępień 

   Gospodarki i Budżetu – Bożena Kallaur

   Skarg, Wniosków i Petycji – Adam Poprawski

Informacja o przetwarzaniu Twoich danych osobowych

Sławieńska Majówka 2019

23.04.2019

Mieszkańców Sławna zapraszamy do udziału w sławieńskiej majówce!

3 maja 2019 roku o godz. 09:00 w kościele pw. Wniebowzięcia N.M.P w Sławnie odbędzie się uroczysta msza św. w intencji ojczyzny. W mszy św. udział wezmą władze samorządowe, związki kombatantów oraz poczty sztandarowe sławieńskich szkół. Po mszy św. odbędzie się uroczystość złożenia kwiatów i zapalenia zniczy pod Pomnikiem Poległych Żołnierzy oraz pod Krzyżem Katyńskim na Cmentarzu komunalnym w Sławnie.

Z kolei 04 maja 2019 roku w Sławnie odbędzie się szereg imprez i atrakcji plenerowych. Dzień rozpocznie się sportowo od maratonów na raty, które rozpoczną się o godz. 9:00 na stadionie miejskim w Sławnie. O godz. 9:00 start w kat. mężczyzn, o godz. 09:15 start w kat. kobiet, zaś od 09:30 w kat. dzieci i młodzieży.

Następnie o godz. 12:00 na pl. Wyszyńskiego w Sławnie rozpoczną się uroczyste obchody Dnia Flagi Rzeczypospolitej Polskiej w asyście Centrum Szkolenia Sił Powietrznych w Koszalinie. Uroczystość będzie przebiegała według ceremoniału wojskowego – rozpocznie się od złożenia meldunku przez Komendanta Centrum Szkolenia Sił Powietrznych im. Romualda Traugutta w Koszalinie, następnie przy dźwiękach Hymnu Narodowego oraz w asyście Kompanii Honorowej na maszt wciągnięta zostanie flaga państwowa. Uroczystość zakończy koncert Orkiestry Wojskowej z Koszalina, defilada pododdziałów oraz pokaz sprzętu wojskowego. Później swój koncert zagra Orkiestra Dęta im. Ziemi Sławieńskiej.

Tego samego dnia odbędą się także siłowe atrakcje – zawody armwrestling – siłowanie na rękę poprowadzi stowarzyszenie USKS Grom ze Sławna. Dla dzieci i młodzieży przygotowane zostaną konkursy, zabawy oraz atrakcje w postaci dmuchańców! Zabawę i warsztaty taneczne poprowadzi instruktor tańca - Adrian Zieliński.

Na koniec muzyczną zabawę poprowadzi DJ Floor oraz Mathilda. Dj Floor, czyli Daniel Ditrich, to młody Dj i producent. W tak niedługim czasie ma na koncie współpracę z takimi artystami jak DJ Hazel, DJ Mark Robinson, Bernard Drago, Matt5ki, Jorge Leon, Marko Liv, Armin van Buuren i wiele wiele innych. Cechuje go zamiłowanie do występów na żywo i dobrego kontaktu z publicznością. Mathilda to wokalistka i skrzypaczka związana ze sceną od 18-lat. Grywała na wielu koncertach polskich i zagranicznych scen, miała przyjemność pracować z takimi orkiestrami jak Toronto Sinfonietta oraz Celebrity Symphony Orchestra. Dodatkowo jest zwyciężczynią IV Konkursu Młodych Talentów w Kanadzie. Cechuje ją duże zamiłowanie do skrzypiec oraz Live Actu.

Na kibiców piłkarskich tego dnia czeka także mecz piłkarski na stadionie miejskim w Sławnie, gdzie Sława Sławno zmierzy się z Koroną Człopa.

Imprezę na placu poprowadzi Daniel Zmitek!

Serdecznie zapraszamy!

1

12

Nie wypalaj traw!

18.04.2019

Ustawa o ochronie przyrody zabrania wypalania łąk i pastwisk, nieużytków, rowów, pasów przydrożnych, trzcinowisk i szuwarów. Natomiast ustawa o lasach zabrania wypalania wierzchniej warstwy gleby i pozostałości roślinnych w lasach i na terenach śródleśnych oraz w odległości do 100 m od granicy lasu.

Przepis dotyczący zakazu wypalania gruntów rolnych znajduje się również w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie norm w zakresie dobrej kultury rolnej zgodnej z ochroną środowiska. Zakaz wypalania gruntów rolnych jest normą dobrej kultury rolnej, którą zobowiązani są przestrzegać rolnicy przez caty rok kalendarzowy, w którym został złożony wniosek o przyznanie płatności bezpośrednich, płatności ON W, płatności rolnośrodowiskowej (PROW 2007-2013), płatności rolno-środowiskowo-klimatycznej (PROW 2014-2020), płatności ekologicznej (PROW 2014-2020), wypłatę pomocy na zalesianie Schemat I (PROW 2007-2013), premii pielęgnacyjnej i premii zalesieniowej (PROW 2014-2020),

Ustawa o ochronie przyrody zabrania wypalania łąk i pastwisk, nieużytków, rowów, pasów przydrożnych, trzcinowisk i szuwarów. Natomiast ustawa o lasach zabrania wypalania wierzchniej warstwy gleby i pozostałości roślinnych w lasach i na terenach śródleśnych oraz w odległości do 100 m od granicy lasu. Zakaz wypalania gruntów rolnych jest normą dobrej kultury rolnej, którą zobowiązani są przestrzegać rolnicy przez cały rok kalendarzowy, w którym został złożony wniosek o przyznanie płatności bezpośrednich, płatności ON W, płatności rolnośrodowiskowej (PROW 2007-2013), płatności rolno-środowiskowo-klimatycznej (PROW 2014-2020), płatności ekologicznej (PROW 2014-2020), wypłatę pomocy na zalesianie Schemat I (PROW 2007-2013), premii pielęgnacyjnej i premii zalesieniowej (PROW 2014-2020), Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa prowadzi kontrole wzajemnej zgodności na obszarze całego gospodarstwa rolnego, na działkach zadeklarowanych we wniosku, zgłoszonych oraz niezgłoszonych do płatności. Za nieprzestrzeganie zakazu wypalania gruntów rolnych ARiMR nakłada kary administracyjne, które skutkują zmniejszeniem płatności o 5% w przypadku zaniedbania i niecelowego działania. Jeszcze surowszą karę poniesie rolnik w przypadku, gdy świadomie wypala grunty rolne. Wówczas całkowita kwota należnych mu płatności może być obniżona od 20% do 100% całej kwoty płatności za dany rok. W zupełnie skrajnych przypadkach, np. stwierdzenia uporczywego wypalania traw, wypalania rżyska na dużej powierzchni, wypalania trwałych użytków zielonych cennych przyrodniczo, wypalania łąk i pastwisk na obszarze Natura 2000 (nieszczelnie siedlisk przyrodniczych oraz fauny i flory) Agencja może pozbawić rolnika płatności.
Przypadki wypalania stwierdza się w wyniku kontroli na miejscu realizowanych przez ARiMR.
Więcej informacji:
www.arimr.gov.pl
• bezpłatna infolinia: 800 38 00 84
• punkty informacyjne w biurach powiatowych 1 oddziałach regionalnych (czynne w godzinach pracy tych placówek)
• info@arimr.gov.pl31

Ogłoszono przetarg na projekt budowlany drogi S6

18.04.2019

1Ogłoszono przetarg na opracowanie dokumentacji technicznej dla budowy drogi ekspresowej S6 na odcinku od obwodnicy Koszalina, przez Sławno do obwodnicy Słupska o łącznej długości 45,2 km.

Ogłoszenie przetargu było możliwe dzięki zatwierdzeniu przez Ministra Infrastruktury 21 marca tego roku aneksu do Programu Inwestycji, w którym zapewniono blisko 130 mln złotych na dokumentację i pozyskanie nieruchomości. Odcinek został podzielony na 2 zadania: Sianów-Sławno i Sławno-Słupsk. Wykonawca zadania będzie miał 12 miesięcy na opracowanie i zatwierdzenie dokumentacji, następnie zostanie złożony wniosek o wydanie decyzji ZRID, na mocy której przejęte zostaną nieruchomości pod inwestycję oraz zostaną wypłacone odszkodowania. Realizacja inwestycji przewidziana jest w formule partnerstwa publiczno-prywatnego.

Odcinek od Sianowa do Słupska posiada wydaną w 2010 roku decyzję środowiskową oraz opracowane koncepcje programowe. Teraz proces przygotowawczy dla tego zadania będzie finalizowany. W III kwartale tego roku powinna zostać podpisana umowa na prace projektowe w ramach ogłoszonego właśnie przetargu. Te z kolei mają pozwolić w III kwartale 2020 roku na złożenie wniosku o wydanie decyzji ZRID, co nastąpi jeszcze w okresie ważności decyzji środowiskowej (który upływa w marcu 2021 roku). Decyzja ZRID w takiej sytuacji powinna zostać wydana w II kwartale 2021 roku. Wówczas ten odcinek będzie przygotowany do realizacji robót budowlanych, tj. do rozpoczęcia w połowie 2021 roku postepowania przetargowego na realizację trasy S6 od obwodnicy Koszalina i Sianowa do obwodnicy Słupska.

 

Zawiadomienie o sesji Rady Miejskiej

16.04.2019

iZawiadamiam, że 25.04.2019 (czwartek) o godz. 09:00 w sali konferencyjnej (nr  32) Urzędu  Miejskiego  w  Sławnie  odbędzie  się  sesja  Rady  Miejskiej o następującej  tematyce:

 1. Sprawy regulaminowe.
 2. Trybuna obywatelska.
 3. Podjęcie uchwał w sprawie:
 1.  wyboru osób na przedstawicieli do Rady Społecznej Szpitala Powiatowego w Sławnie,
 2. powołania doraźnej Komisji do opracowania Regulaminu Nagrody Złotego Gryfa Sławieńskiego,
 3. wyznaczenia inkasentów opłaty targowej.
 1. Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Mieście Sławno na lata 2016 - 2018 za rok 2018.
 2. Informacja z realizacji Miejskiego Programu Przeciwdziałania Uzależnieniom i Przemocy w 2018 roku.
 3. Informacja o realizacji uchwał Rady Miejskiej w Sławnie podjętych w I kwartale 2019r.
 4. Informacja o pracy Burmistrza Miasta Sławno za I kwartał 2019r.
 5.  Wnioski radnych.
 6. Zamknięcie posiedzenia. 

ZAINTERESOWANYCH ZAPRASZAMY

                           

                        

                                                                                                                       Przewodnicząca   Rady

                                                                                                                  /  -  /    Marzena Łużyńska

Informacja o przetwarzaniu Twoich danych osobowych

Zawiadomienie o wspólnej komisji Rady Miejskiej

16.04.2019

1Zawiadamiamy, że 24.04.2019 r. (środa) o godz. 13:00 w sali nr 30 Urzędu  Miejskiego  w Sławnie odbędzie  się  wspólne  posiedzenie  Komisji:  Socjalnej, Spraw  Publicznych, Gospodarki  i  Budżetu, Rewizyjnej oraz Skarg, Wniosków i Petycji.

 Porządek posiedzenia: 

 1. Sprawy organizacyjne:
 1. otwarcie posiedzenia, stwierdzenie kworum,
 2. przyjęcie porządku obrad,
 3. przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia – z 28 marca 2019r.
 1. Opinia dot. projektów uchwał w sprawie:
 1. wyboru osób na przedstawicieli do Rady Społecznej Szpitala Powiatowego w Sławnie,
 2. powołania doraźnej Komisji do opracowania Regulaminu Nagrody Złotego Gryfa Sławieńskiego,
 3. wyznaczenia inkasentów opłaty targowej.
 1. Sprawozdanie z prac Rady Społecznej Szpitala Powiatowego w Sławnie.
 2. Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Mieście Sławno na lata 2016-2018 za rok 2018.
 3. Informacja z realizacji Miejskiego Programu Przeciwdziałania Uzależnieniom i Przemocy w 2018 roku.
 4. Informacja o realizacji uchwał Rady Miejskiej w Sławnie podjętych w I kwartale 2019r.
 5. Informacja o pracy Burmistrza Miasta Sławno za I kwartał 2019r.
 6.  Wnioski radnych, sprawy bieżące.
 7. Zamknięcie posiedzenia.

      

Przewodniczący Komisji:

   Socjalnej – Paweł Kopczyński  

   Spraw Publicznych – Marta Stępień 

   Gospodarki i Budżetu – Bożena Kallaur 

   Rewizyjnej – Joanna Iwko

   Skarg, Wniosków i Petycji – Adam Poprawski

Informacja o przetwarzaniu Twoich danych osobowych

Zmiany godzin pracy biblioteki

16.04.2019

1W związku z trwającym w szkołach strajkiem nauczycieli Miejska Biblioteka Publiczna w Sławnie, do czasu odwołania strajku, zmienia godziny pracy.

Z myślą o naszych młodych czytelnikach Miejska Biblioteka Publiczna w Sławnie prowadzi zajęcia dla dzieci w godz. 8:00 – 16:00. Zapraszamy na:
-wspólne czytanie bajek, baśni
-zajęcia plastyczne
-gry i zabawy literackie
-biblioteczne zakamarki - zwiedzanie biblioteki
-gry logiczne
-gry planszowe
-wspólne układanie puzzli.

 

Nowe stroje dla piłkarzy UKS Sławy-Jedynki Sławno

16.04.2019

1We wtorek, 16 kwietnia 2019 roku w sławieńskim ratuszu odbyła się uroczystość przekazania nowych strojów sportowych dla piłkarzy klubu UKS Sława-Jedynka Sławno - rocznik 2011/2012.

Klub zakupił dwadzieścia cztery komplety strojów piłkarskich składających się z koszulek, spodenek, dresów, bidonów, czapek oraz toreb sportowych. Na przodzie każdej koszulki i bluzy dresowej widnieje logo klubu oraz logotyp miasta. Z tyłu umieszczony jest numer zawodnika, a nad nim nazwa klubu. Cały komplet jest w jednolitych, czarno - biało - czerwonych barwach. Komplety zostały przeznaczone dla piłkarzy z rocznika 2011/2012.

W sali konferencyjnej Krzysztof Frankenstein - burmistrz Sławna przywitał młodych piłkarzy wraz z rodzicami i przedstawicielami klubu. Następnie złożył na ich ręce gratulacje i życzenia dalszych sukcesów oraz sportowego szczęścia.

"Pragnę podkreślić, że na nasze wsparcie zawsze możecie liczyć, w miarę możliwości finansowych. Cieszę się, że mogliśmy wspólnie połączyć siły, czego efektem są nowe komplety strojów piłkarskich dla młodych piłkarzy" - powiedział burmistrz.

W imieniu klubu Marek Nowak - trener zespołu rocznika 2011/2012 złożył okolicznościowe podziękowanie na ręce burmistrza w postaci okolicznościowego grawertonu. Na zakończenie spotkania każdy z zawodników odebrał swój komplet piłkarski.

 

 

Przewiń listę aktualności w lewoPrzewiń listę aktualności w prawo

   Na skróty

   Archiwum wiadomości

   Instytucje

   Oświata

   Sport

   Kultura

 • Banner zastrzeganie dokumentów tożsamości - co zrobić w sytuacji gdy utracimy dokumentyBanner gospodarka odpadami - zasady wywozu odpadów, harmonogramy Banner pogotowie oświetlenia ulic Banner system informacji przestrzennej - emapaBanner nieruchomosci gminne na sprzedażBanner galeria - wydarzenia w objektywie
 • Banner mikroporady.plBanner pytania do burmistrza Banner zobacz filmy ze sławnaBanner katalog firm Banner katalog turystyczny
 • Banner ogłoszenia Banner mapa interaktywna - poznaj swoje okolice Banner WKU w Koszalinie Banner Academia Pomeraniensis Banner Komenda Powiatowa Policji w Sławnie

 

Sport i Kultura

Banner Sławieński Dom Kultury
Banner OSiR Sławno
Banner Miejska Biblioteka Publiczna w Sławnie

Edukacja

Banner Przedszkole nr 1 im. Kubusia Puchatka w Sławnie
Przedszkole nr 2 im. Jana Brzechwy w Sławnie
Banner Przedszkole Jasia i Małgosi w Sławnie
Banner Przedszkole nr 4 im. Krasnala Hałabały w Sławnie
Banner Szkoła Podstawowa nr 1 w Sławnie
Banner Szkoła Podstawowa nr 3 w Sławnie
Banner Gimnazjum Miejskie nr 1 w Sławnie

Turystyka

Banner Pomorska droga sw Jakuba, Pomeranian Way of St James
Banner Europejski Szklak Gotyku Ceglanego
Banner Darlot

Projekt i wykonanie 2014-2015 Maxus Net Communications
Wszelkie prawa zastrzeżone Miasto Sławno (C) Copyright 2015

TREŚĆ