Przewiń listę kalendarza do tyłuPrzewiń listę kalendarza do przodu

 

Strażacy podsumowali miniony rok

22.02.2018

122 lutego 2018 roku w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Sławnie odbyła się odprawa roczna podsumowująca wyniki ubiegłorocznej pracy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Sławnie.

W spotkaniu uczestniczyli zaproszeni goście, m.in. st. bryg. mgr inż. Jacek Staśkiewicz –  Zachodniopomorski Komendant Wojewódzki Straży Pożarnej w Szczecinie, Robert Stępień – Zachodniopomorski Wicekurator Oświaty, Wojciech Wiśniowski - starosta sławieński, Krzysztof Frankenstein – burmistrz Sławna, Radosław Głażewski – wójt Gminy Darłowo, Janusz Bojkowski – wójt Gminy Postomino, Arkadiusz Klimowicz – burmistrz Darłowa, przedstawiciele służb mundurowych z regionu, byli komendanci jednostki oraz strażacy i pracownicy cywilni  Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Sławnie.

Następnie merytorycznie odpowiedzialni pracownicy przedstawili wyniki pracy poszczególnych pionów komendy oraz stan bezpieczeństwa na terenie powiatu sławieńskiego.

Uwzględniając siły i środki KPPSP w Sławnie obecny potencjał ratowniczy liczy 23 strażaków w stałej gotowości, w tym 13 strażaków z PSP i 10 strażaków z JW, 660 strażaków ochotników, 17 lekkich samochodów gaśniczych, 36 średnich samochodów gaśniczych, 13 ciężkich samochodów gaśniczych, w tym jedna cysterna, 9 samochodów operacyjnych, ratowniczo-rozpoznawczych, kwatermistrzowskich, 1 quad z przyczepą do transportu, 3 łodzie z przyczepą do transportu oraz 1 zestaw pompowy. W 2017 roku na 205 pożarów, 196 to były pożary małe, 9 pożary średnie, nie odnotowano natomiast pożarów dużych i bardzo dużych. Odnotowano w ciągu całego roku 610 miejscowych zagrożeń, z czego najwięcej stanowiły zagrożenia lokalne. Odnotowano 45 fałszywych alarmów, z czego 30 były to alarmy w dobrej wierze, 11 z instalacji wykrywania oraz 4 alarmy złośliwe. Powiat sławieński z liczbą 860 zdarzeń odnotowanych w 2017 roku zajmuje 9 miejsce pod względem ilości odnotowanych zdarzeń w województwie zachodniopomorskim. Średni czas dojazdu jednostki OSP wynosi 10 minut, w tym czas ten uwzględnia średnio 2 minutowy czas formowania się jednostki do wyjazdu.

„Pragnę podziękować wszystkim strażakom za zaangażowanie w służbę, za wkład pracy, ofiarność i za to wszystko co robicie na rzecz bezpieczeństwa mieszkańców powiatu” – powiedział Jacek Staśkiewicz - Zachodniopomorski Komendant Wojewódzki Straży Pożarnej

Po prezentacji odbyła się uroczystość przekazania sprzętu ratowniczego, przekazanego przez Stowarzyszenie „Bezpieczny Powiat Sławieński”. Sprzęt ratowniczy na ręce Pawła Faryno – Komendanta Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Sławnie przekazał Wojciech Ludwikowski – Prezes Stowarzyszenia "Bezpieczny Powiat Sławieński".  Za kwotę blisko 30 tysięcy złotych udało się zakupić cztery pary rękawic elektroizolacyjnych, kamerę termowizyjną, przyczepę do łodzi ratowniczej oraz zestaw komputerowy. Po uroczystości przekazania sprzęt został  poświęcony przez kapelana strażaków województwa zachodniopomorskiego - ks. mł. bryg. Ryszarda Szczygła. (Rafał Szymczewski)

 

Rozstrzygnięto konkurs ofert na wspieranie realizacji zadań publicznych Miasta Sławno w 2018 roku

21.02.2018

1Rozstrzygnięto  konkurs ofert w sprawie przyznania dotacji na wspieranie realizacji zadań publicznych Miasta Sławno w 2018 roku.

Po zapoznaniu się ze złożonymi ofertami Burmistrz Miasta Sławno przyznał dotację na realizację zadań publicznych w 2018r. z zakresu:

1) wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu:

a)         Miejski Klub Sportowy „Sława” Sławno - 60.000,00 zł

b)         Uczniowski Klub Sportowy Lider Sławno - 5.000,00 zł

c)         UKS „Sława-Jedynka” - 10.000,00 zł

d)        UKS OSiR Badminton - 4.000,00 zł

e)         Miejski Klub Sportowy „Święc” - 5.000,00 zł

f)         Stowarzyszenie Przyjaciół Sceny w Sławnie - 3.000,00 zł

g)         Stowarzyszenie Gracja - 4.500,00 zł

h)         Stowarzyszenie Promocji tańca „Finezja” w Sławnie - 3.000,00 zł

i)          Uczniowski Strzelecki Klub Sportowy  Grom - 3.000,00 zł

 

2) działalności na rzecz osób niepełnosprawnych oraz w sferze ochrony zdrowia:    

a)         Stowarzyszenia Rodziców i Przyjaciół Dzieci ze Specjalnymi Potrzebami Edukacyjnymi „Razem” - 4.000,00 zł

b)         Stowarzyszenie „AKSON” - 6.000,00 zł

c)         Polski Związek Niewidomych Koło Terenowe w Sławnie - 2.000 ,00 zł

 

3) działania w zakresie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego:

a)         Stowarzyszenie „Śladem Tropika” - 1.500,00 zł

4) działania w zakresie nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji i oświaty:         

a)         Fundacja „RODZINA” - 6.000,00 zł

Szczegółowe wyniki konkursu dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej urzędu www.slawno.pl oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Sławnie.

 

 

Plebiscyt na Najpopularniejszego Sportowca Powiatu Sławieńskiego 2017 roku

20.02.2018

1Zakończył się Plebiscyt na Najpopularniejszego Sportowca Powiatu Sławieńskiego 2017 roku, organizowany przez Dziennik Bałtycki. W Szkole Podstawowej w Starym Jarosławiu odbyło się podsumowanie plebiscytu oraz nagrodzono, wspólnie z partnerami plebiscytowymi,  laureatów konkursu.

Galę Sportu swoimi występami uświetnili uczniowie SP w Starym Jarosławiu.Z Miasta Sławno w kategorii najpopularniejszy biegacz pierwsze miejsce zajął Dariusz Woźniak. Z kolei w kategorii Sportowa Nadzieja Młodego Pokolenia trzecie miejsce zajął Jan Gostomczyk. Nagrody na ręce laureatów przekazał Tomasz Turczyn – redaktor Dziennika Bałtyckiego w Sławnie oraz Krzysztof Frankenstein – burmistrz Sławna. Laureatami zostąły osoby, które w każdej z kategorii uplasowali się na miejscach: 1-3. Głosowanie się zakończyło 9 stycznia 2018 roku.  A oto wyniki:

Kategoria - Sportowiec roku 2017

1. Dariusz Winiarski - Klub Ashihara Karate
2. Piotr Brzozowski - Aktywni Postomino
3. Marika Dyrcz - Sławno

Kategoria - Najpopularniejszy Piłkarz

1. Mariusz Cherbeć – Sława Sławno
2. Przemysław Kowalski – Strong Zielenica

3. Mateusz Mejsner – Błękitni Stary Jarosław

Kategoria - Najpopularniejszy Biegacz
1.Darisuz Woźniak – Sławno

2. Rafał Zagajewski – wychowanek UKSN Sprint Sławno
3. Bartosz Sajko – Darłowskie Charty

 

Kategoria - Najpopularniejsza Biegaczka
1.Monika Harbutiak – Cisowo

2. Marika Dyrcz - Sławno
3. Monika Nieckarz - Sławno

 

Kategoria Sportowa Nadzieja Młodego Pokolenia
1. Filip Perżyło – Klub Ashihara Karate

2. Milena Patejuk – AML Słupsk
3. Jan Gostomczyk – MKS Święc Sławno

Partnerzy - fundatorzy nagród

- Wojciech Wiśniowski, starosta sławieński; 
- Krzysztof Frankenstein, Burmistrz Miasta Sławno; 
- Janusz Bojkowski, Wójt Gminy Postomino; 
- Ryszard Stachowiak, Wójt Gminy Sławno; 
- Radosław Nowakowski, Wójt Gminy Malechowo; 
- Radosław Głażewski, Wójt Gminy Darłowo; 
- Health Resort Medical & Spa Panorama Morska w Jaro-sławcu; 
- Megawat Postomino; 
- Villa Makro w Darłówku; 
- Casa Nostra Ristorante w Darłówku; 
- „Dziennik Sławieński”

Czwarta edycja programu „Decydujesz, pomagamy”

19.02.2018

1

Aktywni mieszkańcy już po raz czwarty mają okazję otrzymać finansowe wsparcie na realizację lokalnych projektów społecznych. W puli nagród jest łącznie aż 1 125 000 zł.

Program Tesco „Decydujesz, pomagamy” od 2016 roku wspiera lokalne społeczności. W ciągu trzech dotychczasowych edycji do organizacji społecznych trafiły granty o łącznej puli 2,15 mln złotych. Zaangażowani mieszkańcy zrealizowali ponad 400 projektów, wpływających na modernizację lokalnego otoczenia. IV edycja programu przyniosła uczestnikom korzystne zmiany. Na potrzeby programu mapa Polski kolejny raz została podzielona na 125 mikroregionów, jednak w każdym z nich finansowe wsparcie otrzymać mogą – już nie jedna – a trzy inicjatywy! Aktywni mieszkańcy swoje pomysły na działania mogą zgłaszać za pomocą formularza, dostępnego na stronie www.tesco.pl/pomagamy do 30 marca 2018 roku. Inicjatywy mogą dotyczyć edukacji, promocji zdrowego stylu życia, rewitalizacji przestrzeni miejskich, aktywizacji osób starszych, działań na rzecz zwierząt i środowiska naturalnego, pielęgnowania lokalnych tradycji lub innych obszarów, na które mieszkańcy chcieliby zwrócić uwagę. Spośród zgłoszonych pomysłów, w każdym z mikroregionów, jury wybierze po trzy projekty, które przejdą do otwartego głosowania klientów Tesco. W praktyce każda organizacja, która dojedzie do etapu głosowania zwycięży, jednak to liczba głosów, oddanych przez klientów Tesco, przesądzi czy grant wynosił będzie 5000, 3000 czy 1000 złotych.

„Każdy, nawet najmniejszy pomocny gest ma wielkie znaczenie” – tak brzmi jedna z podstawowych wartości firmy. Podkreśla ona, iż suma wszystkich drobnych działań, może nieść wielką zmianę w obszarach, które mają znaczenie dla klientów i pracowników Tesco, ich lokalnego otoczenia oraz całego społeczeństwa. Kluczowe priorytety, na których Tesco skupia się globalnie to m.in. poprawa zdrowia, przeciwdziałanie marnowaniu żywności, wspieranie lokalnych społeczności oraz dostarczanie przyjaznych środowisku, wysokiej jakości produktów w atrakcyjnych cenach.

Już od 19 lutego 2018 roku lokalne organizacje społeczne i aktywni mieszkańcy będą mogli zgłaszać swoje pomysły na inicjatywy poprawiające życie w ich lokalnym otoczeniu. Projekty mogą dotyczyć edukacji, promocji zdrowego stylu życia, rewitalizacji przestrzeni miejskich, aktywizacji osób starszych, działań na rzecz zwierząt i środowiska naturalnego, pielęgnowania lokalnych tradycji lub innych obszarów, na które zaangażowani mieszkańcy chcieliby zwrócić uwagę. Pomysły można zgłaszać za pomocą formularza zgłoszeniowego na stronie: https://pomagamy.tesco.pl/. Zgłoszone do 30 marca 2018 roku projekty przejdą weryfikację komisji grantowej. Wybrane inicjatywy zostaną poddane głosowaniu klientów Tesco. W tej edycji w każdym z mikroregionów grant zdobędzie nie jedna, a trzy organizacje społeczne!

W ciągu trzech dotychczasowych edycji programu „Decydujesz, pomagamy” klienci Tesco w Polsce wrzucili do urn ponad 15 mln żetonów, wybierając tym samym najciekawsze pomysły. W ten sposób Tesco, słuchając głosów lokalnych społeczności wsparło 400 projektów, przekazując na ich realizację  2,15 mln złotych.

Patronat Honorowy nad IV edycją programu grantowego „Decydujesz, pomagamy” objął Krzysztof Frankenstein - burmistrz Sławna. 

Więcej informacji o programie znajduje się na stronie internetowej: www.tesco.pl/pomagamy

 
Wernisaż wystawy „Pasja według Gąsiora”

19.02.2018

116 lutego 2018 roku w w salonie wystawowym Sławieńskiego Domu Kultury odbył się wernisaż wystawy Pasja według Gąsiora – Asamblaże i rzeźby. Wystawę otworzyli organizatorzy: Izabella Sozańska-Majchrzak - dyrektor SDK oraz Jan Sroka - wiceprezes fundacji Dziedzictwo. 

Jerzy Gąsiorek (Gąsior) urodził się  17 stycznia 1941 roku w Granowcu koło Ostrowa Wielkopolskiego. W latach 1948-54 mieszkał z rodzicami w Sławnie i tu  skończył siedmioletnią szkołę podstawową. Do miasta swego dzieciństwa czuje szczególny  sentyment i często tu wraca. Był nauczycielem, pracował w gorzowskim muzeum okręgowym i przez ponad ćwierć wieku (1980-2006) był dyrektorem Biura Wystaw Artystycznych w Gorzowie Uprawia rzeźbę, malarstwo  i asamblaże,  a także pisze –  wydał m. in. 10 tomików poezji, w których znalazły się także wiersze o Sławnie. Wśród jego prac często pojawia się  tematyka biblijna: męka pańska  i martyrologia ludzi zwłaszcza podczas II wojny światowej. Sławieńską ekspozycję jej twórca zatytułował: Pasja według Gąsiora: asamblaże i rzeźby. Odbywa się w okresie Wielkiego Postu i jej tematyka koresponduje z tym okresem liturgicznym –  droga krzyżowa, pieta, cierpienie, wojna i holokaust to elementy tej wystawy.

Metamorfoza sławieńskiego kina

16.02.2018

1W pełni klimatyzowana sala, akustyczny system ścienny, ekran 3D, nowe nagłośnienie i wygodne fotele – sławieńskie kino przeszło prawdziwą metamorfozę. Oficjalne otwarcie kina już pod koniec lutego br.  

            Przypomnijmy, że w ub. roku ruszyły prace przy przebudowie sławieńskiego kina. Trzeci etap modernizacji odbywał się w systemie zaprojektuj i wybuduj. Zakres prac obejmował prace projektowe – opracowanie projektu budowlanego, instalacji elektrycznych, instalacji sanitarnych, akustyki sali. Następnie rozpoczęto prace budowlane, gdzie dokonano demontażu i utylizacji boazerii i podłogi. W następnej kolejności  wymieniono stolarkę okienną, przebudowano istniejącą podłogę, wykonano podkonstrukcję pod nowy sufit, położono nową wykładzinę dywanową, wykonano klimatyzację i wentylacje mechaniczną, zainstalowano nowe oświetlenie, uruchomiono system sygnalizacji pożaru oraz wykonano dokumentację powykonawczą prac.

Całkowity koszt III etapu modernizacji kina wyniósł 982.813,00 zł, z czego dotacja celowa Miasta Sławno wyniosła 519.131,00zł, wkład własny Sławieńskiego Domu Kultury w wysokości 263.683,00zł oraz dofinansowanie z Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej w wysokości 200.000,00. Warto podkreślić, że tylko dwa kina w całej Polsce uzyskały tak wysokie dofinansowanie z PISF.

            Kolejny IV etap obejmował prace akustyczne, tj. stworzenie systemu akustycznego sufitu i ścian sali kinowej,  wykonanie nowego oświetlenia kinowego oraz dostawę i montaż nowych foteli. Całkowity koszt IV etapu modernizacji kina wyniósł 434.805,00zł, z czego dotacja celowa Miasta Sławno wyniosła 238.150,00zł, dofinansowanie z Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej w wysokości 80.000,00zł,a pozostała część to wkład własny Sławieńskiego Domu Kultury.

            Jeszcze wcześniej, bo w 2016 roku w sławieńskim kinie zainstalowano nowy ekran cyfrowy, który umożliwia projekcję filmów 3D oraz nowe nagłośnienie.  Wtedy łączny koszt modernizacji wyniósł 221.400,00zł, z czego dotacja celowa Miasta Sławno wyniosła 72.000,00zł, dofinansowanie z Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej w wysokości 90.000,00zł oraz wkład własny Sławieńskiego Domu Kultury w wysokości 59.400,00zł. W 2015 roku zakupiono projektor cyfrowy - łączny koszt modernizacji wyniósł 156.210,00zł, z czego dotacja celowa Miasta Sławno wyniosła 50.785,00zł, dofinansowanie z Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej w wysokości 63.500,00zł oraz wkład własny Sławieńskiego Domu Kultury w wysokości 41.925,00zł

Trwa modernizacja przejścia podziemnego na sławieńskim dworcu PKP

14.02.2018

1Trwa modernizacja przejścia podziemnego na dworcu PKP w Sławnie. Prace rozpoczęły się na początku grudnia 2017 roku i planowo mają zakończyć się do końca kwietnia 2018 roku.

Modernizacja polega na wykonaniu nowej kamiennej posadzki, nowych okładzin kamiennych na ścianach, malowaniu sufitu oraz wykonaniu okładzin z tworzyw i aluminium. Renowacji poddane zostaną także schody prowadzące na perony, zaś nad zejściami do tunelu wykonane zostaną nowe wiaty. Tunel oraz zejścia z peronów będą zaopatrzone w nowe oświetlenie typu LED. Przy zejściach do tunelu wykonane będą oznakowania dotykowe w formie kostek ostrzegawczych „STOP”. Na posadzce tunelu wykonane zostaną linie prowadzące typu „TROP” oraz guziki ostrzegawcze „STOP”. Wewnątrz tunelu wykonane zostanie nowe odwodnienie posadzki. Dla poprawy warunków bezpieczeństwa w przejściu podziemnym zainstalowane zostały już nowe windy, balustrady, platforma przyschodowa oraz stacje wzywania pomocy SOS.

Prace modernizacyjne wykonuje Zakład Usług Stoczniowych i Mostowych w Szczecinie. Koszt prac to około 1,3 mln zł, a środki pochodzą z budżetu Polskich Linii Kolejowych.

One Billion Rising w Sławnie - zatańczyli przeciw przemocy

14.02.2018

114 lutego w wielu miastach w Polsce i na świecie odbywają się happeningi pod szyldem "Nazywam się Miliard - One Billion Rising". To globalna inicjatywa, która ma zwrócić uwagę na problem przemocy wobec kobiet.

Akcję zainicjowała w 2013 roku Eve Ensler - aktywna działaczka przeciw przemocy wobec kobiet. "One Billion Rising" nieprzypadkowo organizowana jest w Walentynki. W dniu, w którym szczęśliwi zakochani celebrują swoją miłość, pomysłodawcy akcji chcą zwrócić uwagę na kobiety, które doznały przemocy - psychicznej i fizycznej.  Happening skupia się na problematyce wykorzystywania kobiet i jej ujawnianiu oraz zachęca do jeszcze większej międzynarodowej solidarności w domaganiu się położenia kresu wszystkim formom przemocy wobec kobiet i dziewcząt.

Przez ostatnie tygodnie sławnianki pod okiem Marty Stępień ćwiczyły układ Break the Chain - choreografii, która jest taka sama na całym świecie. Dla jednych to prosty układ, dla innych - dość skompilowany, lecz najważniejszym dla organizatorek był sam fakt bycia z nimi w tym ważnym dniu. 13 lutego 2018 roku na pl. Wyszyńskiego w Sławnie odbył się wspólny taniec, w którym udział mógł wziąć każdy. Organizatorem akcji było Stowarzyszenie Wspierania Aktywności "Krok po kroku" w Sławnie.

Mistrzowie zbiórki makulatury roku szkolnego 2017/2018

14.02.2018

1Zakończył się pierwszy etap konkursu "Mistrzowie zbiórki makulatury roku szkolnego 2017/2018", organizowanego przez Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sławnie. Celem konkursu jest propagowanie wśród dzieci, młodzieży i ich rodziców idei ochrony środowiska.

W konkursie udział wzięły dwie szkoły podstawowe i cztery przedszkola. W ramach zbiórki trwającej od 02.10.2017r. do 31.12.2017r. zebrano blisko 15 ton makulatury.  Uczestnicy byli bardzo zmotywowani do zwycięstwa ponieważ organizator ufundował nagrody główne w kwocie do 3000 zł. W dniu 13 lutego 2018 roku odbyło się podsumowanie I etapu konkursu oraz wręczenie nagród.

Mistrzowską szkołą w zbiórce makulatury została Szkoła Podstawowa nr 1 w Sławnie, która zebrała łącznie 3920kg makulatury, co daje 12,56kg makulatury w przeliczeniu na jednego ucznia. Nagrodę w postaci telewizora oraz okolicznościowy dyplom na ręce dyrektor szkoły – Pani Anny Hruzd przekazali: Krzysztof Frankenstein – burmistrz Sławna oraz Jacek Ścigała – prezes MPGKiM w Sławnie. Ponadto wręczono nagrody dla trzech najlepszych zbieraczy makulatury. Pierwsze miejsce w szkole zajęła Karolina Ostrowska (1407kg), drugie Antonina Czyż (450kg), zaś trzecie Adam Popczyk (265kg).

Mistrzowskim przedszkolem w zbiórce makulatury zostało Niepubliczne Przedszkole Radosny Maluch, które zebrało łącznie 2900kg makulatury, co daje 38,67 kg makulatury w przeliczeniu na jednego ucznia. Nagrodę w postaci tablicy interaktywnej i projektora oraz okolicznościowy dyplom na ręce dyrektor przedszkola – Pani Joanny Marcinkowskiej przekazali: Krzysztof Frankenstein – burmistrz Sławna oraz Jacek Ścigała – prezes MPGKiM w Sławnie. W przedszkolu wręczono także nagrody dla trzech najlepszych zbieraczy makulatury. Pierwsze miejsce w przedszkolu zajęła Maja Rakowska (512kg), drugie Paweł Wilk (249kg), zaś trzecie Mikołaj Rudnik (203kg).

 „Bardzo serdecznie pragnę Wam pogratulować. Ta świadomość ochrony środowiska jest niezwykle ważna. Tak  naprawdę  sukces całej gospodarki odpadowej zależy od nas. Im większa będzie nasza świadomość tym lepiej. Największą nadzieję mam zawsze związaną z dziećmi – dzieci szybko taką wiedzę zdobywają i przekazują ją dalej – swoim kolegom, koleżankom, a także dorosłym, którzy czasami takiej wiedzy nie posiadają” – powiedział burmistrz Sławna.

„Zebraliśmy łącznie blisko 15 ton makulatury od placówek, które brały udział w konkursie. Trzymamy kciuki, aby w kolejnym etapie, który już się rozpoczął, ta ilość makulatury była jeszcze większa. Życzmy sobie też, aby dzięki temu nasze środowisko było przyjemniejsze i czystsze”  - powiedział Jacek Ścigała – prezes MPGKiM.

Drugi etap konkursu trwa od 01 stycznia 2018 roku do 31 maja 2018 roku. W konkursie udział mogą brać placówki oświatowe z terenu Miasta Sławno. Rozstrzygnięcie drugiego etapu nastąpi do 15 czerwca 2018 roku. Wartościowe nagrody czekają! (Rafał Szymczewski)

Mistrzostwa Powiatu w Piłce Ręcznej

13.02.2018

108.02.2018 r. w  Szkole Podstawowej w Postominie odbyły się Mistrzostwa Powiatu w Piłce Ręcznej dziewcząt w ramach Igrzysk Młodzieży Szkolnej. Do rozgrywek przystąpiło 7 drużyn: z Postomina, Malechowa, Pieszcza, Staniewic, Jarosławca, Darłowa i Sławna. Mecze rozegrano w dwóch grupach systemem „każdy z każdym”.

Reprezentacja Gimnazjum Miejskiego NR1 dzielnie walczyła, wychodząc z grupy, by w finale zagrać o I miejsce z drużyną z Malechowa. Niestety, różnicą jednej bramki przegrałyśmy to spotkanie zajmując II miejsce. Skład naszej reprezentacji: Domnika Bańkowska, Oliwia Borkowicz, Paulina Domżał, Patrycja Maciejewska, Aleksandra Skoczylas, Weronika Zych, Gracja Kadylak, Daria Liśkiewicz, Ewa Cieślarczyk, Oliwia Grabowska, Marcelina Dereń. Organizatorzy wybrali 7 najlepszych zawodniczek całego turnieju. Wśród wyróżnionych znalazły się: Weronika Zych i Oliwia Borkowicz !!! Gratulujemy im i całej drużynie !!!

Opiekę nad zespołem sprawowały p. Marta Stępień i p. Justyna Marzec.

Ogłoszono kolejne przetargi inwestycyjne

12.02.2018

1

Ogłoszono postępowanie przetargowe na przebudowę skwerów na terenie Miasta Sławno wraz z wyznaczeniem miejsc dla małej architektury oraz budową miejsc odpoczynku i rekreacji dla kajakarzy.  

Pierwszą inwestycją jest zagospodarowanie skweru między ul. Matejki i Kopernika w Sławnie. Zakres prac obejmuje m.in. rozbiórkę istniejących nawierzchni ścieżek i placów, demontaż istniejącego czołgu wraz z cokołem, demontaż masztu wraz z cokołem i tablicą, zdjęcie darniny oraz warstwy ziemi urodzajnej z całego obszaru,  przygotowanie podłoża pod nowe ścieżki i utwardzenia działki, ustawienie z montażem ławek, koszy na śmieci, altany i pergoli, wyznaczenie miejsca pod fontannę posadzkową w centralnej części skweru oraz wykonanie dokumentacji projektowej fontanny w systemie zaprojektuj i wybuduj. Ponadto zakres prac obejmuje wykonanie przebudowy/budowy przyłączy kanalizacji, wody i energii wraz z szafą sterowniczą dla potrzeb planowanej fontanny, doświetlenie terenu skweru poprzez  ustawienie słupów oświetleniowych typu parkowego ozdobnego, wykonanie plantowania i humusowania terenu z założeniem zieleńców oraz inwentaryzację geodezyjną powykonawczą wykonanych prac.

Kolejną inwestycją jest zagospodarowanie skweru pomiędzy Kanałem Miejskim a budynkiem Gimnazjum. Zakres prac obejmuje zdjęcie darniny oraz warstwy ziemi urodzajnej z całego obszaru, wykonanie plantowania i humusowania terenu z wykonaniem trawników dywanowych, obsadzenia kwiatowe, sadzenie krzewów żywopłotowych, przygotowanie podłoża pod odtworzenie ścieżek, montaż ławek parkowych, montaż koszy na śmieci, montaż lampy solarnej oraz inwentaryzację geodezyjną powykonawczą wykonanych prac.

Ostatnią inwestycją w ramach ogłoszonego przetargu jest budowa miejsca odpoczynku i rekreacji dla kajakarzy przy ul. Gdańskiej. Zakres prac obejmuje budowę pomostu pływającego,  budowę wiaty, montaż ław i stołów, montaż ławek, montaż koszy na śmieci, montaż stojaków na kajaki, montaż lampy solarnej, wykonanie plantowania i humusowania terenu z wykonaniem trawników dywanowych, wykonanie ogrodzenia terenu oraz inwentaryzację geodezyjną powykonawczą wykonanych prac.

Termin zakończenia inwestycji przewidziano do 31 sierpnia 2018 r.  Wykonawcy swoje oferty mogą składać do dnia 22.02.2018 r. do godz. 1000 w Urzędzie Miejskim w Sławnie.

Operacja pn. „Przebudowa skwerów na terenie Miasta Sławno wraz z wyznaczeniem miejsc dla małej architektury oraz budowa miejsca odpoczynku i rekreacji dla kajakarzy przy ul. Gdańskiej” współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.2 „wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

2

Poniedziałkowe spotkania z książką

12.02.2018

1Od kilku lat Szkoła Podstawowa nr 3 w Sławnie realizuje program "Poniedziałkowe spotkania z książką" w ramach ogólnopolskiej akcji „Cała Polska czyta dzieciom”.

Cyklicznie w każdy poniedziałek organizowane są spotkania dla dzieci, podczas których rodzice, pracownicy szkoły bądź zaproszeni goście czytają dzieciom wybrane przez siebie fragmenty książek. 12 lutego 2018 roku uczniowie z klasy IA i IB odwiedzili w sławieńskim ratuszu Krzysztofa Frankensteina – burmistrza Sławna. Pan burmistrz przybliżył uczniom literaturę Juliana Tuwima, czytając m.in. rzepkę i lokomotywę. Na koniec uczniowie zwiedzili sławieński ratusz oraz zrobili sobie pamiątkowe zdjęcia w gabinecie burmistrza. Dziękujemy za wizytę!

Przewiń listę aktualności w lewoPrzewiń listę aktualności w prawo

   Na skróty

   Archiwum wiadomości

   Instytucje

   Oświata

   Sport

   Kultura

  • Banner zastrzeganie dokumentów tożsamości - co zrobić w sytuacji gdy utracimy dokumentyBanner gospodarka odpadami - zasady wywozu odpadów, harmonogramy Banner pogotowie oświetlenia ulic Banner system informacji przestrzennej - emapaBanner nieruchomosci gminne na sprzedażBanner galeria - wydarzenia w objektywie
  • Banner mikroporady.plBanner pytania do burmistrza Banner zobacz filmy ze sławnaBanner katalog firm Banner katalog turystyczny
  • Banner ogłoszenia Banner mapa interaktywna - poznaj swoje okolice Banner WKU w Koszalinie Banner Academia Pomeraniensis Banner Komenda Powiatowa Policji w Sławnie

 

Sport i Kultura

Banner Sławieński Dom Kultury
Banner OSiR Sławno
Banner Miejska Biblioteka Publiczna w Sławnie

Edukacja

Banner Przedszkole nr 1 im. Kubusia Puchatka w Sławnie
Przedszkole nr 2 im. Jana Brzechwy w Sławnie
Banner Przedszkole Jasia i Małgosi w Sławnie
Banner Przedszkole nr 4 im. Krasnala Hałabały w Sławnie
Banner Szkoła Podstawowa nr 1 w Sławnie
Banner Szkoła Podstawowa nr 3 w Sławnie
Banner Gimnazjum Miejskie nr 1 w Sławnie

Turystyka

Banner Pomorska droga sw Jakuba, Pomeranian Way of St James
Banner Europejski Szklak Gotyku Ceglanego
Banner Darlot

Projekt i wykonanie 2014-2015 Maxus Net Communications
Wszelkie prawa zastrzeżone Miasto Sławno (C) Copyright 2015

TREŚĆ