Przejdz do BIP instagram twitter_logo Przejdź do facebook youtube - kanał Urzędu Miejskiego w Sławnie aparat RSS Drukuj Przejdź do lokalizacji Przejdź do Kontakt

  •  
  •  
  •  
  •  

Fotowoltaika

Fotowoltaika

czytaj więcej »
Holi Festival

Holi Festival

czytaj więcej »
Miejskie wakacje

Miejskie wakacje

czytaj więcej »
Utrudnienia w ruchu

Utrudnienia

czytaj więcej »
Strefa Kibica

Strefa Kibica

czytaj więcej »

 

 

 

Przewiń listę kalendarza do tyłuPrzewiń listę kalendarza do przodu

 

Trwa przebudowa skwerów na terenie miasta

27.02.2019

1Trwa przebudowa skwerów na terenie Miasta Sławno wraz z wyznaczeniem miejsc dla małej architektury oraz budowa miejsca odpoczynku i rekreacji dla kajakarzy przy ul. Gdańskiej.

Inwestycja pn. „Przebudowa skwerów na terenie Miasta Sławno wraz z wyznaczeniem miejsc dla małej architektury oraz budowa miejsca odpoczynku i rekreacji dla kajakarzy przy ul. Gdańskiej” współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.2 „wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Inwestycje przyczynią się do rozwoju obszaru wykorzystując przy tym potencjał unikatowych atrakcji i potencjał turystyczny regionu.

Pierwsze przedsięwzięcie ma na celu przebudowę terenu skweru między ulicami Matejki i Kopernika. Celem robót jest podniesienie walorów estetycznych i użytkowych przedmiotowego obszaru. Przewiduje się przebudowę istniejących utwardzeń działki oraz wykonanie nowych, które pełnić będą rolę ciągów komunikacyjnych ( pieszych), które będą połączone z chodnikami biegnącymi wdłuż przyległych ulic, mających skłaniać do spacerowania i rekreacji. W związku z faktem, że miejsce planowanej inwestycji jest jedynym ogólnodostępnym miejscem dla wypoczynku osób mieszkających w pobliskich blokach mieszkalnych zakłada się, że operacja służyć będzie zaspokajaniu potrzeb społeczności lokalnej. Skwer po zakończeniu inwestycji będzie miał ogólnodostępny i niekomercyjny charakter. Planowana inwestycja zakłada rozbiórkę istniejących nawierzchni ścieżek i placów, demontaż umiejscowionego tam czołgu wraz z cokołem oraz demontaż masztu i tablicy. W dalszej kolejności przewiduje się zdjęcie darniny oraz warstwy ziemi urodzajnej z całego obszaru (ziemia urodzajna do ponownego wbudowania, co pozwoli na zmimalizowanie negatywnego wpływu na stan środowiska naturalnego), wykonanie koryta pod nawierzchnię, przygotowanie podłoża pod nowe ścieżki i utwardzenia działki, wykonanie utwardzeń gruntu działki nr 625 w postaci alejek i placów, ustawienie wraz z montażem ławek, koszy na śmieci, altany, pergoli. Następnie zostanie wyznaczone miejsce pod fontanne posadzkową w centralnej części skweru, wykonanie przebudowy/budowy przyłączy kanalizacji,wody i energii wraz z szafą sterowniczą dla potrzeb planowanej fontanny, doświetlenie terenu skweru działki nr 625 obr.002, poprzez ustawienie słupów oświetleniowych typu parkowego, ozdobnego z wykorzystaniem technologii LED, która przyczyni się do zmniejszenia zużycia energii, a co za tym idzie poprawy jakości stanu środowiska. Dogodna lokalizacja- centrum miasta Sławno, pobliże drogi wojewódzkiej nr 205, pobliże szkół i przedszkoli sprawią, że miejsce to będzie chętnie uszczęszczane i pełnić będzie swoją rolę. Inwestycja jest odpowiedzią na potrzeby lokalnej społeczności.

Następnym zadaniem wykonanym w ramach projektu będzie budowa miejsca odpoczynku i rekreacji dla kajakarzy przy ul. Gdańskiej w Sławnie w obrębie dz. Nr 273/2 obr.002 m.Sławno. Zakres prac dotyczy zaprojektowania i wybudowania małej infrastruktury tj. budowy dwóch wiat pojedyńczych, dostawę i montaż stołów, ławek z oparciem pod wiatę, ławek stałych bez oparcia, koszy na śmieci, drewnianych stojaków na kajaki. Inwestycja zrealizowana  przy rzece Wieprzy, która jest jedną z najbardziej uczęszczanych rzek przez kajakarzy, co wpłynie na jej ogólnodostępność. Teren inwestycji zostanie przystosowany jako miejsce rekreacji i odpoczynku dla turystów kajakarzy. Wykorzystane zostaną rozwiązania nie mające wpływu na naturalny stan środowiska, co korzystnie wpłynie na jego zachowanie. Do oświetlenia terenu wykorzystane zostaną rozwiązania z technologią LED, oraz lampa solarna hybrydowa- wykorzystująca siłę wiatru do produkcji energii. Przyjęte rozwiązania są ekologiczne i nie mają wpływu na zmianę kllimatu, a także przyczyniają się do ochrony środowiska dzięki wykorzystaniu nowoczesnych elementów oświetlenia, wykonanych z naturalnego surowca elementów małej architektury, a także zwiększają świadomość użytkowników na temat zachowania walorów środowiska naturalnego.

Trzecim zadaniem  w ramach którego przebudowany zostanie teren skweru położonego pomiędzy Kanałem Miejskim a Gminazjum planuje się utworzonie miejsca rekreacji przyjaznego mieszkańcom i turystom. Odtworzone zostaną ścieżki, klomby zieleni oraz elementy małej architektury. Działka o numerze ewidencyjnym 969 to obszar z którego przebudowane  zostanie ok. 1800m2. Obecnie teren funkcjonujący jako zaniedbana część kompleksu parkowego na terenie miasta Sławno. Przebudowa polegać będzie na odtworzeniu zniszczonych ścieżek pieszych, odtworzeniu trawników i klombu, ustawieniu ławek i koszy na śmieci, nasadzeniu roślin i krzewów ozdobnych, tak by wszystko stworzyło miejsce przyjazne do wypoczynku i rekreacji. Stworzenie klombów zieleni przyczyni się do poprawy jakości powietrza, natomiast wykorzystanie rozwiązań typu lampa solarna z napędem hybrydowym w oświetleniu pozwoli na zmniejszenie zużycia energii elektrycznej i przyczyni się ochrony powietrza atmosferycznego. Wszystkie zadania pozwolą na stworzenie infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej na terenie Miasta Sławno, co przyczyni się do wzmocnienia atrakcyjności całego regionu. Obiekty zostaną oddane do bezpłatnego i nieograniczonego użytku dla mieszkańców i turystów.            

Inwestycja pn. „Przebudowa skwerów na terenie Miasta Sławno wraz z wyznaczeniem miejsc dla małej architektury oraz budowa miejsca odpoczynku i rekreacji dla kajakarzy przy ul. Gdańskiej” współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.2 „wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

 

logotyp

 

 

 

 

1 2

                                                                                                                                                                           

Przebudowa skwerów na terenie Miasta Sławno wraz z wyznaczeniem miejsc dla małej architektury oraz budowa miejsca odpoczynku i rekreacji dla kajakarzy przy ul. Gdańskiej

27.09.2017

1Operacja pn. „Przebudowa skwerów na terenie Miasta Sławno wraz z wyznaczeniem miejsc dla małej architektury oraz budowa miejsca odpoczynku i rekreacji dla kajakarzy przy ul. Gdańskiej” współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.2 „wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

 

 

Przewiń listę aktualności w lewoPrzewiń listę aktualności w prawo

   Na skróty

   Archiwum wiadomości

   Instytucje

   Oświata

   Sport

   Kultura

  • Banner zastrzeganie dokumentów tożsamości - co zrobić w sytuacji gdy utracimy dokumentyBanner gospodarka odpadami - zasady wywozu odpadów, harmonogramy Banner pogotowie oświetlenia ulic Banner system informacji przestrzennej - emapaBanner nieruchomosci gminne na sprzedażBanner galeria - wydarzenia w objektywie
  • Banner mikroporady.plBanner pytania do burmistrza Banner zobacz filmy ze sławnaBanner katalog firm Banner katalog turystyczny
  • Banner ogłoszenia Banner mapa interaktywna - poznaj swoje okolice Banner WKU w Koszalinie Banner Academia Pomeraniensis Banner Komenda Powiatowa Policji w Sławnie

 

Sport i Kultura

Banner Sławieński Dom Kultury
Banner OSiR Sławno
Banner Miejska Biblioteka Publiczna w Sławnie

Edukacja

Banner Przedszkole nr 1 im. Kubusia Puchatka w Sławnie
Przedszkole nr 2 im. Jana Brzechwy w Sławnie
Banner Przedszkole Jasia i Małgosi w Sławnie
Banner Przedszkole nr 4 im. Krasnala Hałabały w Sławnie
Banner Szkoła Podstawowa nr 1 w Sławnie
Banner Szkoła Podstawowa nr 3 w Sławnie
Banner Gimnazjum Miejskie nr 1 w Sławnie

Turystyka

Banner Pomorska droga sw Jakuba, Pomeranian Way of St James
Banner Europejski Szklak Gotyku Ceglanego
Banner Darlot

Projekt i wykonanie 2014-2015 Maxus Net Communications
Wszelkie prawa zastrzeżone Miasto Sławno (C) Copyright 2015

TREŚĆ