Przejdz do BIP instagram twitter_logo Przejdź do facebook youtube - kanał Urzędu Miejskiego w Sławnie aparat RSS Drukuj Przejdź do lokalizacji Przejdź do Kontakt

 •  
 •  
 •  
 •  

Tłusty Czwartek

Tłusty Czwartek

czytaj więcej »
Ja w internecie

Ja w internecie

czytaj więcej »
Zostań dawcą szpiku

Ferie

czytaj więcej »
Kalendarz wydarzeń

Kalendarz wydarzeń

czytaj więcej »
Harmonogram

Harmonogram

czytaj więcej »

 

 

 

Archiwum aktualności

Podziękowali wolontariuszom za 27. Finał WOŚP

18.02.2019

1Za nami 27. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w Sławnie. Podczas tegorocznego Finału mieszkańcy po raz kolejny pokazali, że mają wielkie i otwarte serca. I choć wszyscy podkreślają, że nie o bicie rekordów tu chodzi to suma jaką udało się zebrać Miejskiemu Sztabowi robi wrażenie, bo zebrano ponad 50.000,00 zł.

Na ten wspaniały wynik z pewnością zapracowali także wolontariusze - uczniowie miejskich, gminnych i powiatowych szkół, którzy bardzo zaangażowali się w akcję. Łącznie kwestowało blisko 130 osób. Wiele osób również organizacyjnie pomagało przy miejskich finale. I właśnie za poświęcenie wolnego czasu i udział w zbiórce Krzysztof Frankenstein – burmistrz Sławna złożył wszystkim wolontariuszom serdeczne podziękowania oraz wręczył dyplomy z wyszczególnioną kwotą zebranych przez nich pieniędzy. Głos zabrała również Aneta Świątek – szefowa miejskiego sztabu, która podziękowała sztabowi i wolontariuszom za współpracę przy organizacji tegorocznego finału.

Celem tegorocznego finału była zbiórka na zakup nowoczesnego sprzętu medycznego dla specjalistycznych szpitali dziecięcych. Są to placówki z oddziałami II oraz III stopnia referencyjności, czyli takie, które mogą dokonać specjalistycznej diagnozy oraz udzielić pomocy medycznej najciężej chorym dzieciom. W Polsce funkcjonuje dziś blisko 50 takich szpitali. Swoim zasięgiem obejmują one teren całego kraju. W placówkach tego rodzaju szczególnie ważne jest nowoczesne, spełniające najwyższe standardy wyposażenie, które daje lekarzom i personelowi medycznemu jak najlepsze możliwości diagnozy i leczenia najtrudniejszych przypadków.  Fundacja skupiła się przede wszystkim na zakładach diagnostyki specjalistycznej – zwłaszcza obrazowej, radiologicznej oraz laboratoryjnej. W zależności od wyników zbiórki Zarząd Fundacji może zdecydować także o realizacji próśb dotyczących pomocy w większych inwestycjach, jak chociażby wsparcie w wyposażeniu centralnych sterylizatorni czy pracowni MRI. W głównej mierze zbiórka ma jednak umożliwić podniesienie standardu wyposażenia. Do szpitali trafić mają tak zaawansowane urządzenia jak chociażby: rezonanse magnetyczne, tomografy komputerowe, aparaty do diagnostyki RTG (w tym aparaty mobilne), wysokiej klasy ultrasonografy, echokardiografy czy sprzęt endoskopowy z torem wizyjnym dla gastroenterologii. Wspieranie Fundacji ma również realny wpływ na nasz Szpital Powiatowy w Sławnie. Placówka w 2018 roku otrzymała różny sprzęt i wyposażenie od Fundacji o łącznej wartości około 300.000,00 zł.

Miejski Sztab Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w Sławnie dziękuje jeszcze raz wszystkim wolontariuszom, sponsorom, darczyńcom, lokalnym mediom i wszystkim mieszkańcom za udzieloną pomoc bo przecież gramy do końca świata i jeden dzień dłużej. Bez Was nie byłoby tego wszystkiego !!!

czytaj więcej »
Mistrzostwa Sławna w skoku wzwyż

15.02.2019

Ośrodek Sportu i Rekreacji, MKS Święc Sławno i Urząd Miejski w Sławnie serdecznie zapraszają na XVII Mistrzostwa Sławna w Skoku wzwyż, które odbędą się 23 lutego 2019 roku w Hali Widowiskowo-sportowej OSiR przy SP 3 w Sławnie.

Przyjdźcie, spróbujcie jak to fajnie jest sobie trochę „polatać” nad poprzeczką. W Sławnie zobaczymy czołówkę sławieńskich skoczków, którzy pod kierunkiem trenera Leszka Kapały zdobyli wiele cennych wyników zostając: mistrzami powiatu, województwa, byli finalistami ogólnopolskich czwartków lekkoatletycznych. Rekordy życiowe naszych zawodników plasują ich na  czołowych miejscach w Polsce w wielu rocznikach.Serdecznie zapraszamy, uczestników, widzów; zobaczycie jak w wieku 10 lat dziewczynki fruwają na wysokość powyżej 125 cm, a chłopcy  w wieku 13-14 lat  skaczą  już powyżej 150 cm. Sławno, sobota 23 lutego 2019 roku od godz. 10.00 !

 

REKORDY  MISTRZOSTW  MIASTA  SŁAWNO 2018

10 LAT I MŁODSI

dziewczynki:         Milena Patejuk           MKS Święc Sławno       - 117 cm (2016r.)

chłopcy:               Jan Gostomczyk          MKS Święc Sławno       - 115cm (2015r.)

11 LAT

dziewczynki:         Pamela Maksajda         SP Nr 3 Sławno             - 136 cm (2010r.)

chłopcy:               Jakub Korowajczyk     MKS Święc Sławno       - 135cm (2018r.)

12 LAT

dziewczynki:         Milena Patejuk             AML Słupsk                      - 150 cm (2018r.)

chłopcy:               Maksymilian Karpiński MKS Święc Sławno     - 145 cm (2017r.)

13 LAT

dziewczęta:           Zofia Flis                      SKLA Słupsk                - 155 cm (2015r.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

chłopcy:               Maksymilian Karpiński  MKS Święc Sławno     - 160 cm (2018r.)

14-15 LAT

dziewczęta:           Adrianna Litwin          AML Słupsk                  - 150 cm (2018r.)

chłopcy:               Gracjan Sroka             MKS Święc Sławno       - 170 cm (2018r.)

16-17 LAT

dziewczęta:           Edyta Łomakin            GM Barwice                  - 135 cm (2018r.)

chłopcy:               Oliwier Jończyk           AML Słupsk                  - 180 cm (2018r.)

OPEN (OD 18 LAT)

kobiety:                Marcelina Witek          SKLA Słupsk                - 155cm (2011r.)

mężczyźni:           Paweł Roziński              SKLA Słupsk                 - 200cm (2014r.)

 

1

Podpisano umowę na realizację inwestycji

15.02.2019

1Inwestycja pn. „Przebudowa skwerów na terenie Miasta Sławno wraz z wyznaczeniem miejsc dla małej architektury oraz budowa miejsca odpoczynku i rekreacji dla kajakarzy przy ul. Gdańskiej” staje się faktem. W dniu 15 lutego 2019 roku w sławieńskim ratuszu doszło do podpisania umowy z Przedsiębiorstwem Budownictwa Specjalistycznego Olszewski i Synowie Sp. z o.o. ze Sławna, które złożyło najkorzystniejszą ofertę w przetargu nieograniczonym - 1.081.170,00 zł za wykonanie inwestycji wraz z 60 miesięczną gwarancją. Umowę parafowali Włodzimierz Olszewski - właściciel firmy oraz Krzysztof Frankenstein - burmistrz Sławna.

            Przypomnijmy, że we wrześniu 2017 roku miasto otrzymało dofinansowanie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020. W 2018 roku sławieński samorząd ogłosił dwukrotnie przetarg na realizację powyższej inwestycji, lecz nie udało się wyłonić wykonawcy. Kolejny, trzeci przetarg został ogłoszony na początku 2019 roku i w tym przypadku ofertę w wysokości 1.081.170,00 zł złożyło Przedsiębiorstwo Budownictwa Specjalistycznego Olszewski i Synowie  Sp. z o.o. ze Sławna. Zaoferowana kwota jest wyższa od kwoty przeznaczonej na inwestycję o ponad 100 tysięcy złotych, lecz ze względu na termin wykonania inwestycji (prace muszą zostać zakończone i rozliczone do końca września 2019 roku) samorząd przeznaczył dodatkowe środki z budżetu miasta.

W ramach projektu zrealizowane zostaną trzy zadania inwestycyjne, które uzupełnią braki w infrastrukturze rekreacyjnej na terenie miasta. Pierwsze przedsięwzięcie ma na celu uporządkowanie terenu skweru między ulicami Matejki i Kopernika wraz z nawiązaniem do układu drogowego przyległych ulic. Przewiduje się przebudowę istniejących utwardzeń działki oraz wykonanie nowych, pełniących rolę ciągów komunikacyjnych, które będą połączone z chodnikami biegnącymi wzdłuż przyległych ulic. Planowana inwestycja zakłada rozbiórkę istniejących nawierzchni ścieżek i placów, przygotowanie podłoża pod nowe ścieżki, montaż ławek, koszy na śmieci, altany i pergoli. Następnie zostanie wyznaczone miejsce pod wykonanie fontanny posadzkowej w centralnej części skweru, łącznie z przebudową przyłączy kanalizacji, wody i energii wraz z szafą sterowniczą dla potrzeb planowanej fontanny. Zamontowane zostanie również oświetlenie ozdobne typu parkowego,  z wykorzystaniem technologii LED.

Następnym zadaniem wykonanym w ramach projektu będzie budowa miejsca odpoczynku i rekreacji dla kajakarzy przy ul. Gdańskiej. Inwestycja będzie umiejscowiona przy rzece Wieprzy, która jest jedną z najbardziej uczęszczanych rzek przez kajakarzy. Zakres prac dotyczy zaprojektowania i wybudowania małej infrastruktury  tj. budowy dwóch wiat pojedynczych, dostawę i montaż stołów, ławek z oparciem pod wiatą, ławek stałych bez oparcia, koszy na śmieci oraz drewnianych stojaków na kajaki. Teren inwestycji zostanie przystosowany jako miejsce rekreacji i odpoczynku dla kajakarzy. Do oświetlenia terenu wykorzystane zostaną rozwiązania z technologią LED oraz lampa solarna hybrydowa - wykorzystująca siłę wiatru do produkcji energii.

Trzecim działaniem będzie zagospodarowanie skweru położonego pomiędzy Kanałem Miejskim, a Gimnazjum. Odtworzone zostaną ścieżki, klomby zieleni oraz elementy małej architektury.  Modernizacja polegać będzie na odtworzeniu zniszczonych ścieżek pieszych, odtworzeniu trawników i klombu, ustawieniu ławek i koszy na śmieci, nasadzeniu roślin i krzewów ozdobnych, tak by wszystko stworzyło miejsce przyjazne do wypoczynku i rekreacji. Zamontowane zostanie oświetlenie oraz lampa solarna z napędem hybrydowym, która pozwoli na zmniejszenie zużycia energii elektrycznej i przyczyni się ochrony powietrza atmosferycznego.

Koszt całkowity powyższych inwestycji to 1.081.170,00 zł, z czego dofinansowanie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 wynosi 429.626,00 zł.

logotypy

 

 

 

czytaj więcej »
Komunikat w sprawie braku uwag i zastrzeżeń do oferty złożonej w trybie uproszczonym – pozakonkursowym

15.02.2019

1Oferta złożona przez Chorągiew Zachodniopomorską ZHP Hufiec im. Wojsk Ochrony Pogranicza w Sławnie, 76-100 Sławno, ul. Chopina 11, spełnia warunki określone w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (j.t.  Dz. U. z 2018 r. poz. 450 ze zm.), art. 19a ust. 1, ust. 6, ust. 7, ust. 8 powołanej ustawy).

Zgodnie z cytowaną ustawą (art. 19 a ust. 3-5) oferta była zamieszczona na BIP-ie, na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Sławnie oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Sławnie w dniach od 05 lutego 2019 r. do 13 lutego 2019 r. (wymagany termin zamieszczenia oferty 7 dni). Żaden z podmiotów nie zgłosił uwag i zastrzeżeń dotyczących powyższej oferty.

Spotkanie z dzielnicowymi KPP w Sławnie

14.02.2019

1W dniu 26 lutego 2019 roku o godz. 10:00 w sali herbowej Urzędzie Miejskim w Sławnie odbędzie się spotkanie z dzielnicowymi KPP na Sławno.

W spotkaniu będzie uczestniczył policjant tzw. pierwszego kontaktu odpowiedzialny za poszczególny rejon służbowy.

KIEROWNIK REWIRU – mł. asp. Iwona Ordak tel. 59 810 05 21 511 860 90

Rejon nr I (miejski)  - obsługuje  st. sierż. Aleksandra Zielińska, tel. 59 810 05 23,  571 323 901 Aleja Zachodnia (od ul. Chopina do ul. Jagiełły), ul. Armii Krajowej (od ul. Morskiej do ul. Chopina), ul. Buczka, ul. Chopina, ul. Chrobrego,  ul. Gdańska, ul. Jagiełły,  ul. Kosynierów, ul. Kwiatowa, Lasek Komunalny, ul. Leśna, ul. Morska,  ul. 3 Maja, ul. Mieszka I, ul. Ogrodowa, ul. Polna,      ul. I Pułku Ułanów,  ul. Reja, ul. Rolna, ul. Sadowa,  ul. Traugutta, Plac Traugutta, Osiedle Północ

Rejon nr II (miejski) - obsługuje Kacper Szarkiewicz, tel. 59 810 05 22,  571 323 903 Aleja Zachodnia (od Chopina do W. Polskiego), ul. Armii Krajowej, ul. Basztowa (od ul. Skłodowskiej do ul. Powstańców Warszawskich), ul. Chełmońskiego, ul. Dworcowa, ul. Emilii Plater,  Osiedle Dzieci Wrzesińskich  ul. Harcerska, ul. Koszalińska, ul. Kolejowa, ul. Kopernika,ul. Krasickiego, ul. Lipowa, ul. 11 Listopada, ul. Łączna, ul. Matejki, ul. Mickiewicza,  ul. Mikołaja,   ul. Nałkowskiej, ul. Okrzei, Plac Wolności, ul. Powstańców Warszawskich (za wyjątkiem budynków nr 1 i 3), ul. Sienkiewicza, ul. Wojska Polskiego, ul. Zielona,.

Rejon nr III (miejski) - obsługuje sierż. szt. Paulina Paszkiewicz 59 810 05 23, 571 323 904, ul. Basztowa (od Skłodowskiej do Jedności Narodowej), ul. Cieszkowskiego, ul. Daszyńskiego, ul. Dąbrowskiego, ul. Dąbrowskiej, ul. Gierymskiego, ul. Grottgera, ul. Gruntowa, ul. Grunwaldzka, ul. Jedności Narodowej, ul. Kąpielowa, ul. Kisielewskiego, ul. Konopnickiej, ul. Kościelna, ul. Kościuszki, ul. Kraszewskiego, ul. 8 Marca, ul. Mielczarskiego, ul. Moniuszki, ul. Norwida, ul. Ojca Talarka, ul. Orzeszkowej, Plac Sportowy, Plac KSW , ul. Pocztowa,  ul. Polanowska,  ul. Prusa, ul. Powstańców Warszawskich nr 1 i 3, Park im. POW, ul. Rapackiego, ul. Rejtana, ul. Reymonta, ul. Skłodowskiej, ul. Słowackiego, ul. Staszica, ul. Tuwima, ul. Wyspiańskiego,  ul. Żeromskiego.

Zostań pączkowym mistrzem Sławna!

14.02.2019

1Zostań pączkowym mistrzem Sławna! 28 lutego 2019 r. o godz. 16:30 w hali przy SP 3 w Sławnie odbędą się IV Mistrzostwa Sławna w jedzeniu pączków.

Organizatorzy - Urząd Miejski w Sławnie, Ośrodek Sportu i Rekreacji w Sławnie, Piekarnia Wyrób i Sprzedaż Jakubowscy ze Sławna, „Społem” Powszechna Spółdzielnia Spożywców w Sławnie oraz Obserwator Lokalny ze Sławna zapraszają na konkurs w jedzeniu pączków. Zapraszamy tych, którzy zmierzą się w zawodach, oraz kibiców i dzieci dla których przewidziany jest słodki poczęstunek i zabawa taneczna.

Zawodnicy (osoby pełnoletnie, muszą legitymować się dowodem osobistym) mogą zgłaszać się 28 lutego od godz. 15.00 w hali widowiskowo-sportowej. Warunkiem wzięcia udziału w losowaniu uczestnictwa w „IV Mistrzostwach Sławna w jedzeniu pączków na czas” jest wrzucenie do kuli losującej zgłoszenia (oświadczenia o braku przeciwskazań zdrowotnych) osoby pełnoletniej. Uwaga! - w zmaganiach weźmie udział 9 wylosowanych osób + mistrz z poprzedniego roku (w kategorii kobiet i mężczyzn). Na zwycięzców (pięć pierwszych osób w poszczególnych kategoriach) czekają nagrody rzeczowe, ufundowane przez partnerów wydarzenia.

W ubiegłym roku pączkową mistrzynią została Grażyna Antosik z czasem 4:56. Drugie miejsce zajęła Katarzyna Pasik, zaś trzecie Olga Sobieraj-Sosińska. Pączkowym mistrzem Sławna został Grzegorz Nienałtowski, który w rekordowym czasie 7 minut i 56 sekund uporał się z zawartością swojego talerza.  Drugie miejsce zajął Wacław Ruchlewicz, zaś trzeci był ubiegłoroczny mistrz - Grzegorz Czarnecki.

Zmagania wygra ta osoba która pierwsza zje w jak najkrótszym czasie 10 pączków w kategorii mężczyzn i 5 paczków w kategorii kobiet. Wszelkie techniki jedzenia dozwolone!

czytaj więcej »
Pożegnanie Komendanta Powiatowego Policji w Sławnie

13.02.2019

1W Komendzie Powiatowej Policji w Sławnie odbyła się uroczystość pożegnania dotychczasowego komendanta insp. Grzegorza Śreka. Po ponad dwuletniej służbie na kierowniczym stanowisku w sławieńskim garnizonie policji, komendant przeszedł do świnoujskiej jednostki, gdzie objął stanowisko Komendanta Miejskiego.

Komendant Grzegorz Śrek żegnany był przez policjantów, pracowników cywilnych Policji, samorządowców, przedstawicieli działających w regionie instytucji, oraz przedstawicieli innych służb mundurowych. W imieniu władz samorządowych oraz mieszkańców Sławna życzenia Komendantowi złożył Krzysztof Frankenstein - burmistrz Sławna. 

"Swoją pracą i postawą w rozwiązywaniu problemów społeczeństwa naszych mieszkańców dał Pan dowód prawdziwej sumienności i rzetelności na powierzonym stanowisku. Wzorowo również ułożyła nam się współpraca podczas ważnego dla miasta jubileuszu 700-lecia Sławna. To był czas wyjątkowej pracy dla lokalnej społeczności" - powiedział burmistrz.

W życzeniach złożonych policjantom i pracownikom cywilnym Policji odchodzący szef sławieńskiej jednostki podziękował za dotychczasową pracę. Słowa podziękowania skierował również do przedstawicieli władz samorządowych, oraz innych instytucji współpracujących ze sławieńską jednostką. Dziękował za udaną współpracę, za chęć nawiązywania dialogu. Dodał, że z sympatią będzie wspominał ten czas. Wszyscy goście bardzo pozytywnie podsumowali współpracę ze sławieńską Policją pod kierownictwem dotychczasowego komendanta i dziękowali mu za wszystkie działania na rzecz bezpieczeństwa mieszkańców. Komendantowi insp. Grzegorzowi Śrek serdecznie gratulujemy awansu, życząc wielu dalszych zawodowych sukcesów.

czytaj więcej »
Wdrożono system eSesja – transmisje sesji Rady Miejskiej w Sławnie na żywo

12.02.2019

1Od początku bieżącej kadencji Radni Rady Miejskiej w Sławnie wyposażeni są w tablety i otrzymują swoje materiały w formie elektronicznej bowiem kompleksowo wdrożony został innowacyjny system elektronicznej obsługi rady, elektronicznego głosowania oraz transmisji obrad na żywo. Zgodnie z przepisami znowelizowanej ustawy o samorządzie gminnym, od nowej kadencji Rada Miejska ma obowiązek imiennego głosowania oraz utrwalania i transmitowania sesji.

Program kompleksowo obsługuje prace Rady Miejskiej. Podstawową jego zaletą jest wspomaganie i prowadzenie sesji Rady. Program zawiera system do głosowania przy użyciu urządzeń elektronicznych (laptopy, tablety, smartfony). System umożliwia zarządzanie dyskusją na sesji, porządkując jej przebieg. Każdy z radnych może zgłosić chęć wypowiedzi za pomocą swojego urządzenia elektronicznego. Dodatkowymi walorami systemu jest elektroniczna dystrybucja materiałów dla radnych oraz stały dostęp do pełnego kalendarium posiedzeń oraz projektów uchwał.

Wszystkie wyniki głosowań są  automatycznie publikowane w Portalu mieszkańca systemu eSesja, pod adresem http://slawno.esesja.pl/. System pozwala na prezentację przebiegu oraz wyników głosowania podczas transmisji na żywo. Oddane głosy spływają w czasie rzeczywistym i są prezentowane na żywo podczas transmisji obrad Rady Miejskiej w Sławnie. System obsługuje wszelkie typy głosowań: jawne, niejawne, imienne, nieimienne, a nawet wybory kandydatów, czy ankietowanie.

Do tut. urzędu zostały dostarczone między innymi tablety marki Huawei, system konferencyjny JTS, a także kamera szybkoobrotowa marki Dahua, odpowiedzialna za realizacje w pełni zautomatyzowanej transmisji obrad online.„eSesja”. Nagrania z sesji Rady Miejskiej dostępne są pod adresem - www.esesja.tv, a transmisje na żywo transmitowane są na profilu YouTube pod adresem - https://www.youtube.com/user/UMSlawno .

czytaj więcej »
Nowe stawki za gospodarowanie odpadami

12.02.2019

112 lutego 2019 roku radni Rady Miejskiej w Sławnie podjęli uchwałę dotyczącą m.in. nowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Zgodnie z nią od 01 marca 2019 roku wzrosną opłaty za gospodarowanie odpadami. Opłaty wzrosną z 5,30 zł na 6,70 zł miesięcznie od 1m3 zużytej wody za odpady segregowane oraz z 5,50 zł na 7,00 zł miesięcznie od 1m3 zużytej wody za odpady niesegregowane.

Miasto Sławno objęło systemem gospodarowania odpadami komunalnymi nieruchomości zamieszkałe. Z pobranych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi miasto pokrywa koszty funkcjonowania systemu, w skład którego wchodzą koszty odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, koszt utrzymania punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych, obsługi administracyjnej oraz edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi. Od razu należy zaznaczyć, że podwyżka opłat nie jest uznaniowa i w żaden sposób nie zasili innych zadań w budżecie miasta. System gospodarowania odpadami komunalnymi powinien się samofinansować. Oznacza to, że opłaty wnoszone przez mieszkańców powinny w całości pokrywać odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych. Nie ma możliwości dotowania systemu z budżetu miasta. Na konieczność zmiany wysokości stawek opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wpływają następujące składniki:

 • wzrost ilości odbieranych odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych,
 • wzrost ilości odpadów komunalnych dostarczanych własnym transportem przez mieszkańców miasta do PSZOK (Punk Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych),
 • wzrost ceny za odbiór odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych,
 • wzrost cen za gospodarowanie i składowanie odpadów komunalnych w RIPOK Gwiazdowo.
   

W 2018 roku wydatki na system gospodarowania odpadami w mieście wyniosły 1.794.606,74 zł. Przy liczbie 12189 mieszkańców, które są objęte systemem gospodarowania odpadami, z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami wpłynęło łącznie 1.715.838,40 zł. To oznacza, że strata w 2018 roku wyniosła 78.768,34 zł i została pokryta ze środków własnych Miasta Sławno. Z czego wynika więc ta podwyżka opłat? Wymusza ją strona wydatkowa systemu, a więc odbieranie i transport odpadów oraz ich zagospodarowanie.

Decydującym elementem, który wpływa na wzrost opłat „za śmieci” dla mieszkańców, jest ich zagospodarowanie. Przy zagospodarowaniu odpadów koszt zależy od ilości odpadów przekazanych do RIPOK w Gwiazdowie oraz rodzaju odpadu przekazywanego do instalacji. Każdy odpad ma inna cenę za Megagram. Średnioroczny wzrost kosztu zagospodarowania odpadów w latach 2015-2018 wyniósł 6,15 %. Na wzrost kosztów zagospodarowania odpadów komunalnych wpływa zarówna rosnąca ilość odbieranych odpadów od mieszkańców, jak i wzrost ceny za  zagospodarowanie odpadów. Podstawowym i najliczniej przekazywanym odpadem (około 85 %) są niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne. Przykładowo w 2015 roku RIPOK przyjął 2.484,34 Mg, zaś w 2018 roku 2.741,13 Mg. To pokazuje, że  ilość odpadów jest większa, a wzrost w latach od 2015 do 2018 wyniósł 10,34%.

Dodatkowo od 2019 roku zmianie uległ cennik za zagospodarowanie odpadów w RIPOK Gwiazdowo. Aktualna cena Mg niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych wynosi 334,69 zł brutto wobec 286,20 zł brutto w 2018 r. Wzrost wyniósł 16,94%, a wpłynęło na to wzrost płacy minimalnej, cen paliwa, kosztów utrzymania taboru, wzrost opłaty „marszałkowskiej” za składowanie niektórych odpadów oraz konieczność spełnienia wymogów przeciwpożarowych i wymogów zainstalowania wizyjnego systemu kontroli miejsca magazynowania i składowania odpadów. Wobec powyższego w roku2019przewidywany szacunkowy koszt zagospodarowania wszystkich rodzajów odpadów wyniesie 1.104.500,00zł. Koszty odbioru odpadów komunalnych od mieszkańcóww 2018 roku wyniosły759.600,00 złrocznie. W roku 2019 szacowany koszt odbioru odpadów komunalnych od mieszkańców wyniesie 869.742,00 zł.

Łączny koszt funkcjonowania systemu gospodarki odpadami komunalnymi w 2019 r. szacuje się na kwotę 2.154.300,00 zł. Przy założeniu obowiązującej od 2016 roku stawki wpływy wyniosłyby 1.715.838,40 zł, co dałoby stratę w wysokości 438.416,60 zł. Aby spełnić ustawowy obowiązek samofinansowania systemu gospodarowania odpadami konieczne było więc zwiększenie opłat. Wprowadzenie tych stawek nastąpi od 1 marca 2019 roku. Zmiana stawki za gospodarowanie odpadami komunalnymi nie oznacza konieczności składania nowych deklaracji przez mieszkańców, każdy, indywidualnie otrzyma informację o wysokości opłaty na podstawie złożonej wcześniej deklaracji.

Szczegółowa informacja o nowych stawkach zostanie opublikowana na naszej stronie internetowej www.czyste.slawno.pl

 

 

czytaj więcej »
Sesja Rady Miejskiej na żywo

12.02.2019

1Zawiadamiam, że 12.02.2019 (wtorek) o godz. 09:00 w sali konferencyjnej (nr  32) Urzędu  Miejskiego  w  Sławnie  odbędzie  się  sesja  Rady  Miejskiej o następującej  tematyce:

 1. Sprawy regulaminowe.
 2. Trybuna obywatelska.
 3. Podjęcie uchwał w sprawie:
 1. zmiany budżetu Miasta Sławno na 2019 rok,
 2. zmieniająca uchwałę  w sprawie uchwalenia Statutu Miasta Sławno,
 3. zmiany Uchwały nr I/4/2018 z dnia 23 listopada 2018r. w sprawie wyboru przewodniczących powołanych komisji stałych Rady Miejskiej w Sławnie,
 4. zmiany Uchwały nr III/5/2018 Rady Miejskiej w Sławnie z dnia 14 grudnia 2018r. w sprawie ustalenia składów osobowych stałych komisji Rady Miejskiej w Sławnie,
 5. zmieniająca Uchwałę nr XXXII/179/2016 Rady Miejskiej w Sławnie z dnia 30 grudnia 2016r.,
 6. zmiany Uchwały nr IV/21/2018 Rady Miejskiej w Sławnie z dnia 31 grudnia 2018r. w sprawie dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli w 2019 roku,
 7. określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli przedszkoli pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie i dzieci młodsze,
 8. przyjęcia „Programu Ochrony Środowiska dla Miasta Sławno na lata 2019-2022 z uwzględnieniem perspektywy na lata 2023-2026”,
 9. zmieniająca uchwałę nr XXV/127/2016 Rady Miejskiej w Sławnie z dnia 30 czerwca 2016r. w sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki tej opłaty.
 1. Przyjęcie sprawozdania z realizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Sławno na lata 2018-2023 za rok 2018.
 2. Informacja o działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sławnie za 2018r.
 3. Informacja o realizacji uchwał Rady Miejskiej w Sławnie podjętych w IV kwartale 2018r.
 4. Informacja Burmistrza o jego działalności między sesjami Rady Miejskiej w Sławnie.
 5. Wnioski radnych.
 6. Zamknięcie posiedzenia.   

ZAINTERESOWANYCH ZAPRASZAMY

                           

                        

                                                                                                                       Przewodnicząca   Rady

                                                                                                                  /  -  /    Marzena Łużyńska

Informacja o przetwarzaniu Twoich danych osobowych

 

czytaj więcej »
I Mistrzostwa Sławna w układaniu kostki rubika za nami

11.02.2019

109 lutego 2019 r. w hali widowiskowo-sportowej przy SP3 odbyły się I Mistrzostwa Sławna w Układaniu Kostki Rubika. Zwycięzcą został 13-letni Jan Kowalczyk, który ułożył kostkę w 17,21 sekundy! Drugie miejsce zajął 14-letni Szymon Myśliński (22,01), zaś trzecie 14-letni Dominik Cichoński (32,63).

Pierwszą częścią mistrzostw było spotkanie ze zwycięzcą programu „The Brain. Genialny Umysł” - Adamem Polkowskim, który jest również Mistrzem Polski w Układaniu kostki Rubika na czas. W blisko godzinnym wystąpieniu wprowadził uczestników w magiczny świat łamigłówek ruchomych. Wykład przeplatany był konkursami dla widzów. Następnie odbyły się rodzinne warsztaty w układaniu kostki Rubika, w których uczestniczyła duża grupa mieszkańców Sławna i okolic. Ich celem było pokazanie, że z odrobiną zapału i otwartym umysłem można dokonać czegoś co przez wielu uznawane jest za niemożliwe – czyli ułożenie całej kostki Rubika! Cenne rady dla najlepszych zawodników przekazywała Kalina Jakubowska – brązowa medalistka Mistrzostw Świata 2018. Na koniec odbyły się Otwarte Mistrzostwa Sławna, w których uczestniczyło łącznie 22 zawodników. W kategorii do lat 10 wygrał Piotr Kowalczyk z czasem 1:16. W kategorii 11-12 lat zwyciężczynią została Zuzanna Warać, drugie miejsce zajął Bartosz Schiele, zaś trzecie Aleksander Wojciechowski. W kategorii 13-14 lat zwyciężył Jan Kowalczyk, drugi był Szymon Myśliński, trzeci Dominik Cichoń. Ci zawodnicy wygrali również w kategorii OPEN. Do finałów awansowało 6 najlepszych zawodników - o miejscu szóstym w finale decydowało 0,79 sekundy! (Szymon Wojtowicz Sławno 45,17, Jakub Iwanicki Słupsk 45,96)

Nagrody dla zwycięzców wręczali: Marzena Łużyńska - Przewodnicząca Rady Miejskiej w Sławnie oraz Dominik Margielewski - Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej. Gratulacje dla wszystkich uczestników. Zapraszamy za rok. Świetna atmosfera gwarantowana!!!

Organizatorzy Mistrzostw:

 • Ośrodek Sportu i Rekreacji w Sławnie
 • Urząd Miejski w Sławnie
 • RubiArt Adam Polkowski Gdańsk
czytaj więcej »
Babski Wieczór z Kabaretem Zachodnim

11.02.2019

1Sławieński Dom Kultury serdecznie zaprasza na XVI Babski Wieczór. Tradycyjnie 08 marca wspólnie z Paniami świętować będziemy ich dzień. Tym razem na sławieńskiej scenie swój dorobek przedstawi Kabaret Zachodni.

„Zachodni” to czwórka artystów, którzy kabaretem zaczęli zajmować się jeszcze w poprzednim wieku. Dwudziestym – dla jasności. Mężczyźni tworzyli wtedy jako kabaret Słuchajcie, a pani współtworzyła formację “Babeczki z rodzynkiem”, ale to dawne dzieje – przedwczorajsze. Teraz w nowym, pełnym składzie ruszają w Polskę z nowa energia i nową nazwą.  

Wywodzą się i nieustannie działają w Zielonogórskim Zagłębiu Kabaretowym. Pojawiali się na wszystkich ważnych festiwalach kabaretowych i w wielu widowiskach telewizyjnych. Program kabaretu Zachodniego składa się ze skeczy i piosenek. Charakteryzuje go kreowanie zaskakujących sytuacji: podryw na wózek z dzieckiem czy też niespodziewana wizyta Zygmunta Hajzera. Doświadczenie, talent aktorski i umiejętność wejścia w bezpośredni kontakt z widzem sprawiają, że Zachodni na długo wpadną sławieńskim widzom do głowy. 08 marca godz. 18.00. Bilety w cenie 50 zł w kasie SDK lub na www.sdk.slawno.pl. Więcej informacji i rezerwacje pod numerem telefonu: 793 967 670.

 

2

Turniej Break Dance

11.02.2019

1Sławieński Dom Kultury serdecznie zaprasza tancerzy amatorskich i zawodowych do wzięcia udziału w Turnieju Tańca Break Dance.

Na naszej scenie może zaprezentować się każdy. Zmagania odbędą się w 11 kategoriach, zarówno męskich, jak i żeńskich, a sędziować będą znani, jak Polska długa i szeroka: Bboy Grzybek, Bboy Golo i Bgirl Natalia. Przez wszystkie zmagania poprowadzą nas: Dj Lesio i Bboy Cinek. Będzie się działo i będzie gorąco. Zaczynamy 16 lutego o godz. 12.00. Zapisy już od 11.00, wpisowe dla zawodników wynosi 10 zł, a bilety dla widzów jedyne 5 zł.

 

 

2

Mayday w SDK

11.02.2019

1Dwie godziny świetnej zabawy i rozrywki na najwyższym poziomie zapewnili sławieńskiej publiczności aktorzy z Bałtyckiego Teatru Dramatycznego w Koszalinie.

W miniony czwartek, 07 lutego na deskach Sławieńskiego  Domu Kultury gościnnie wystawili jedną z najlepszych komedii teatralnych świata. „Mayday” autorstwa Ray’a Cooney’a to historia taksówkarza-bigamisty, którego niezwykle uporządkowane życie w jednej chwili skręca o 180 stopni i staje się serią wypadków, która niechybnie prowadzi do wyjawienia najskrytszej tajemnicy. Salwy śmiechu towarzyszyły aktorom od początku do końca, a ich kunszt nagrodzony został owacjami na stojąco.

czytaj więcej »
Harcerska zima w Zakopanem

08.02.2019

1Kilka dni temu wróciliśmy z zimowiska Hufca ZHP Sławno zorganizowanego w ramach Harcerskiej Akcji Zimowej w Zakopanem.

W wypoczynku trwającym od 27 stycznia do 3 lutego wzięli udział nie tylko harcerze i instruktorzy ZHP, ale również dzieci i młodzież niezrzeszona. Opuszczając deszczowe Sławno nawet nie marzyliśmy o tym, że Zakopane przywita nas tak piękną scenerią. Całe miasteczko pokryte było białym, śnieżnym puchem. Już pierwszego dnia, mimo zmęczenia podróżą, udaliśmy się na spacer po tej zimowej krainie. Śnieg sprawił wszystkim wielką radość zwłaszcza, ze w tym roku nad morzem jest go niewiele. Przygotowany program wypełniał każdą minutę dnia i nikt nie miał czasu na nudę. Drugiego dnia poddaliśmy się szałowi zakupów na Krupówkach. Ciupagi, bamboszki, drewniane zabawki to tylko niektóre z zakupionych gadżetów. Próbowaliśmy też tradycyjnych oscypków, a niektórzy mogli skosztować ich w postaci grillowanej z żurawiną. Były pyszne. Kolejny punkt naszej wyprawy to przejażdżka kolejką na Gubałówkę. Pogoda była piękna i dzięki temu oglądaliśmy z góry cudowną panoramę Tatr. Wieczorem udaliśmy się do wypożyczalni sprzętu sportowego, aby dopasować buty, kaski, narty i deski, gdyż już od następnego dnia mieliśmy zaplanowane szusowanie na stokach. Tym, którzy stawiali na nartach i deskach swoje pierwsze kroki, tajniki tych zimowych sportów tłumaczyli wykwalifikowani instruktorzy. Następnego dnia wszyscy samodzielnie zjeżdżali na nartach i snowboardach. Ci, dla których stok okazał się zbyt wielkim wyzwaniem, mogli szaleć na sankach na pobliskich górkach lub wziąć udział w zawodach polegających na ulepieniu jak największego bałwana. Jedną z najprzyjemniejszych wieczornych atrakcji był wyjazd do Bukowiny Tatrzańskiej i kąpiel w basenach termalnych. Ciepła woda z wnętrza ziemi oraz liczne zjeżdżalnie wodne sprawiły, że zaraz po powrocie do hotelu wszyscy usnęli. Wśród licznych atrakcji nie możemy pominąć wspomnień z hotelowej stołówki; posiłki były przepyszne, a panie kucharki dbały o to, by nikt nie wyszedł głodny. Ciężko było nam pożegnać się z zimą i cudownymi widokami, ale wyjazd z Zakopanego nie oznaczał zakończenia zimowiska. Przedostatni dzień spędziliśmy w Krakowie. Co prawda śniegu tam nie było, ale pogoda wciąż nam sprzyjała. W pierwszej kolejności udaliśmy się na Wawel, który zachwycił wszystkich swoją okazałością. Smok Wawelski przestraszył najmłodszych uczestników, ale gdy poznali oni legendę, wnet przestali się bać. Po wspólnym zdjęciu ze Smokiem udaliśmy się na Rynek Główny oraz zwiedziliśmy dzielnicę Kazimierz. Oczywiście na Kazimierzu zakupiliśmy pyszne krakowskie zapiekanki. Zadowoleni udaliśmy się do hotelu, aby po dość krótkiej nocy, wyruszyć w drogę do Warszawy, ostatniego miasta, które zaplanowaliśmy odwiedzić w ramach zimowiska. Stolica przywitała nas słonecznym dniem i wiosenną temperaturą. Pierwsze kroki skierowaliśmy do Centrum Nauki Kopernik, gdzie wśród licznych wystaw i atrakcji każdy znalazł coś interesującego dla siebie. Wieczorny spacer uliczkami Warszawy sprawił, że wszystkim na długo pozostał w pamięci obraz tego pięknego, stołecznego miasta. Ostatnią atrakcją zimowiska była dyskoteka na łyżwach zorganizowana na Stadionie Narodowym przez telewizję 4funTV. To było niezapomniane przeżycie. Niektórym udało się otrzymać pamiątkowe gadżety od prowadzących. Pełni wrażeń wróciliśmy do domów. Część grupy dopytywała już o wyjazd w przyszłym roku. Jako komendantce formy wypoczynku nie pozostaje mi nic innego, jak tylko brać się za planowanie i organizację kolejnego zimowiska.

phm. Joanna Radziwon

Oferta pracy

08.02.2019

1Burmistrz Miasta Sławno ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy ds. serwisu internetowego BIP w Wydziale Organizacyjnym Urzędu Miejskiego w Sławnie.

Szczegółowe informacje o naborze umieszczone są w Biuletynie Informacji Publicznej, w zakładce „Praca”.

Jubileusz drużyny harcerskiej ze Sławna

07.02.2019

1 12. Leśna Wielopoziomowa Drużyna Harcerska "Drzewianie", działająca przy Domu Harcerza w Sławnie obchodziła swoje jakże ważne, pierwsze urodziny!

Na początku lutego 2018 roku została założona 12. Leśna Wielopoziomowa Drużyna Harcerska „Drzewianie”. Drużyna od początku działa przy Domu Harcerza, gdzie zrzesza uczniów ze wszystkich sławieńskich szkół. Nazwa wywodzi się do dawnego plemienia słowiańskiego Drzewian i nawiązuje do obrzędowości drużyny. Zbiórki drużyny odbywają się w weekendy i niemal zawsze w lesie. Podczas zbiórek harcerze zajmują się terenoznawstwem, tropieniem, poznawaniem lasu, bushcraftem, leśną kuchnią, pierwszą pomocą, trenowaniem musztry, grami terenowymi, szyframi, harcerskimi grami, śpiewami bądź po prostu wędrówką po lesie. W pierwszym roku działalności drużyna często brała udział w miejskich uroczystościach, takich jak Dzień Niepodległości, Święto Flagi, Festiwal Orkiestr Dętych, Bieg Święców, „Mundurowi dla…” czy miejski finał WOŚP.

Z okazji jubileuszu drużyny, w dniu 07 lutego 2019 roku, Krzysztof Frankenstein - burmistrz Sławna odwiedził młodych harcerzy w siedzibie hufca i złożył na ich ręce serdeczne gratulacje z okazji pierwszych urodzin , jednocześnie dziękując za dotychczasową, bardzo dobrą współpracę. 

"Bycie harcerzem nie jest łatwe,  ale wszystkie trudy i prace wynagradzają zbiórki, biwaki, rajdy i obozy. Dziękuję Wam za kształtowanie postaw patriotyzmu i wrażliwości na drugiego człowieka oraz dziękuję przede wszystkim za owocną współpracę.Gratuluję wszystkim i każdemu z Was z osobna godnego wypełniania przyrzeczeń harcerskich i pomnażania harcerskiego dobra" - powiedział burmistrz.

Ponadto w prezencie młodzi harcerze otrzymali okolicznościowy list gratulacyjny oraz zestaw radiotelefonów, które pomogą w łączności podczas wędrówek i zabezpieczenia imprez.

Harcerzom, Harcerkom oraz drużynowemu - pwd. Michałowi Fleranowi życzymy kolejnych lat sukcesów, prężnego rozwoju oraz wszelkiej pomyślności i satysfakcji z wypełniania harcerskich ideałów.

czytaj więcej »
Ogłoszenie

04.02.2019

1Ogłoszenie o złożeniu,  w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (j.t. Dz. U. z 2018r., poz. 450 ze zmianami) oferty na realizację zadania publicznego.

Burmistrz Miasta Sławno informuje, że w dniu 31stycznia 2019 r. do Urzędu Miejskiego w Sławnie wpłynęła oferta złożona przez Chorągiew Zachodniopomorską ZHP Hufiec im. Wojsk Ochrony Pogranicza w Sławnie, 76-100 Sławno, ul. Chopina 11  na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu pt.„Sprawni i świadomi – w zgodzie z naturą”. Na podstawie art. 19 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (j.t. Dz. U. z 2018 r., poz. 450 ze zmianami) uznając celowość realizacji zadania publicznego, Burmistrz Miasta Sławno zamierza zlecić Chorągwi Zachodniopomorskiej ZHP im. Wojsk Ochrony Pogranicza w Sławnie, 76-100 Sławno, ul. Chopina 11, z pominięciem otwartego konkursu ofert, realizację wyżej wymienionego zadania publicznego pt. „Sprawni i świadomi – w zgodzie z naturą”.

Oferta złożona przez oferenta spełnia warunki określone w art. 19a ust. 1 pkt 1 powołanej wyżej ustawy. W związku z powyższym zgodnie z art. 19 a ust. 3 cytowanej ustawy zamieszczam złożoną ofertę na okres 7 dni roboczych tj. od dnia 05 lutego  2019 r. do dnia 13 lutego 2019r.: 

 1. w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Sławnie,
 2. na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Sławnie,
 3. na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Sławnie.  

Każdemu w terminie 7 dni roboczych od dnia zamieszczenia niniejszej oferty przysługuje prawo zgłaszania uwag dotyczących tej oferty. Uwagi należy składać w formie pisemnej z dopiskiem „Uwagi” w terminie do dnia 13 lutego 2019 r.  do godz.14.30. w następujący sposób:

-  w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Sławnie, ul. M. Curie-Skłodowskiej 9 (pok.36)

-  za pośrednictwem poczty na adres Urzędu Miejskiego, ul. M. Curie-Skłodowskiej 9, 76-100 Sławno – o zachowaniu terminu decyduje data i godzina wpływu do Urzędu Miejskiego w Sławnie,

-  drogą elektroniczną na adres e-mail: zofia.dabrowska@slawno.pl

 

Burmistrz Miasta Sławno

 

 dr inż. Krzysztof Marek Frankenstein

Oferta stanowi załącznik do niniejszej informacji.

Podsumowanie pierwszego tygodnia ferii w SDK

04.02.2019

1Tegoroczne Cool-turalne Ferie w Sławieńskim Domu Kultury przyciągnęły mieszkańców powiatu sławieńskiego i to nie tylko tych najmłodszych. Z oferty kinowej, zajęć artystycznych oraz wydarzeń kulturalnych skorzystało blisko 2500 osób! I to tylko przez jeden tydzień.  

Dla najmłodszych w kinie SDK wyświetlono najnowsze dziecięce produkcje: premierowo, niezwykłego „Chłopca z burzy”,  „Spider-Mana: Uniwersum”, „Ralpha Demolkę w Internecie” czy „Królową Śniegu: Po drugiej stronie lustra”. Wiernych uczestników miał też cykl zajęć plastycznych pod hasłem „Zimowe ferie ze sztuką”, gdzie maluchy lepiły z gliny i gipsu oraz wykonywały maski karnawałowe. Nie zabrakło  chętnych na widowiskowe i pełne niesamowitych akrobacji warsztaty tańca break dance, prowadzonych przez utytułowanego mistrza Marcina Grzybowskiego. Był film, taniec, zajęcia plastyczne, więc i musiał być teatr, a raczej „Feriatr”. Podczas feryjnego spotkania z teatrem dzieci poznały przygody „Słupskiego chłopca”, który zwiedził cały świat, pomagając tacie sprzedawać ser. Spektakl przygotowali aktorzy z Teatru „Władca Lalek” ze Słupska.

Więcej czasu na kinowe przygody znaleźli także dorośli, towarzysząc swoim pociechom podczas seansów dziecięcych.  Ogromnym zainteresowaniem cieszy się film „Miszmasz, czyli kogel mogel 3”, który bije rekordy popularności w całej Polsce.

Przed nami kolejny tydzień, kolejne emocje, kolejne zajęcia i kolejne filmy. W dalszym ciągu od wtorku do piątku będzie można wziąć udział w „Zimowych feriach ze sztuką”, a w sobotę, 09 lutego w przygotowaniach prawdziwych masek karnawałowych, które przydadzą się na organizowany tego samego dnia bal karnawałowy. W kinie, seanse: „Ralpha Demolki w Internecie”, „Królowej Śniegu: Po drugiej stronie lustra”, „Sekretnego świata kotów” oraz Asterixa i Obelixa i tajemnicy magicznego wywaru. A od piątku 08 lutego, kolejna premiera dla trochę starszych feriowiczów, czyli „Planeta Singli 3”.

           

czytaj więcej »
Zawiadomienie o wspólnej Komisji Rady Miejskiej

01.02.2019

1Zawiadamiamy, że 11.02.2019r. (poniedziałek) o godz. 14:00 w sali nr 32  Urzędu  Miejskiego w Sławnie odbędzie  się  wspólne  posiedzenie  Komisji:  Socjalnej, Spraw  Publicznych, Gospodarki  i  Budżetu, Rewizyjnej oraz Skarg, Wniosków i Petycji.

 Porządek posiedzenia: 

 1. Sprawy organizacyjne:
 1. otwarcie posiedzenia, stwierdzenie kworum,
 2. przyjęcie porządku obrad,
 3. przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
 1. Opinia dotycząca projektów uchwał w sprawie:
 1. zmiany budżetu Miasta Sławno na 2019 rok,
 2. zmieniająca uchwałę  w sprawie uchwalenia Statutu Miasta Sławno,
 3. zmiany Uchwały nr I/4/2018 z dnia 23 listopada 2018r. w sprawie wyboru przewodniczących powołanych komisji stałych Rady Miejskiej w Sławnie,
 4. zmiany Uchwały nr III/5/2018 Rady Miejskiej w Sławnie z dnia 14 grudnia 2018r. w sprawie ustalenia składów osobowych stałych komisji Rady Miejskiej w Sławnie,
 5. zmieniająca Uchwałę nr XXXII/179/2016 Rady Miejskiej w Sławnie z dnia 30 grudnia 2016r.,
 6. zmiany Uchwały nr IV/21/2018 Rady Miejskiej w Sławnie z dnia 31 grudnia 2018r. w sprawie dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli w 2019 roku,
 7. określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli przedszkoli pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie i dzieci młodsze,
 8. przyjęcia „Programu Ochrony Środowiska dla Miasta Sławno na lata 2019-2022 z uwzględnieniem perspektywy na lata 2023-2026”,
 9. zmieniająca uchwałę nr XXV/127/2016 Rady Miejskiej w Sławnie z dnia 30 czerwca 2016r. w sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki tej opłaty.
 1. Opinia dotycząca sprawozdania z realizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Sławno na lata 2018-2023  za rok 2018.
 2. Informacja o działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sławnie za 2018r.
 3. Informacja o realizacji uchwał Rady Miejskiej w Sławnie podjętych w IV kwartale 2018r.
 4. Informacja Burmistrza o jego działalności między sesjami Rady Miejskiej  w Sławnie.
 5. Wnioski radnych, sprawy bieżące.
 6. Zamknięcie posiedzenia.

          

Przewodniczący Komisji:

Socjalnej – Paweł Kopczyński   

Spraw Publicznych – Marta Stępień 

Gospodarki i Budżetu – Włodzimierz Śledź 

Rewizyjnej – Joanna Iwko

Skarg, Wniosków i Petycji – Adam Poprawski

Informacja o przetwarzaniu Twoich danych osobowych

 

Sport i Kultura

Banner Sławieński Dom Kultury
Banner OSiR Sławno
Banner Miejska Biblioteka Publiczna w Sławnie

Edukacja

Banner Przedszkole nr 1 im. Kubusia Puchatka w Sławnie
Przedszkole nr 2 im. Jana Brzechwy w Sławnie
Banner Przedszkole Jasia i Małgosi w Sławnie
Banner Przedszkole nr 4 im. Krasnala Hałabały w Sławnie
Banner Szkoła Podstawowa nr 1 w Sławnie
Banner Szkoła Podstawowa nr 3 w Sławnie
Banner Gimnazjum Miejskie nr 1 w Sławnie

Turystyka

Banner Pomorska droga sw Jakuba, Pomeranian Way of St James
Banner Europejski Szklak Gotyku Ceglanego
Banner Darlot

Projekt i wykonanie 2014-2015 Maxus Net Communications
Wszelkie prawa zastrzeżone Miasto Sławno (C) Copyright 2015

TREŚĆ