Ikonka Bip Ikonka Instagram Ikonka Twitter Ikonka Facebook Ikonka Youtube Ikonka aparatu fotograficznego Ikonka RSS Ikonka drukarki ikonka Mapki Ikonka koperty

Strefa Kibica

Strefa Kibica

czytaj więcej »
Repertuar kina

Kino

czytaj więcej »
Zmiana kont bankowych

Zmiana kont

czytaj więcej »
Ja w internecie

Ja w internecie

czytaj więcej »
Kalendarz wydarzeń

Kalendarz wydarzeń

czytaj więcej »

 

 

 

Przewiń listę kalendarza do tyłuPrzewiń listę kalendarza do przodu

„Na Drodze – Patrz i Słuchaj”

22.03.2019

1„Na Drodze – Patrz i Słuchaj” – rusza akcja informacyjno-edukacyjna skierowana do pieszych i kierujących pojazdami.

Celem prowadzonych działań profilaktycznych będzie:

- zwrócenie uwagi pieszych, w tym osób starszych na zagrożenia związane m.in. z  nieostrożnym wejściem na przejście, w tym bezpośrednio przed jadący pojazd, korzystaniem z telefonu podczas przechodzenia przez jezdnię, przebieganiem przez jezdnię;

- uświadamianie i przypominanie kierującym pojazdami o: obserwacji drogi i jej otoczenia, obowiązku zachowania szczególnej ostrożności zbliżając się do przejść dla pieszych, w tym zwalnianiu przed przejściami dla pieszych, ustępowaniu pierwszeństwa pieszemu znajdującemu się na przejściu.

Wiele osób wychodzi z domów każdego dnia do pracy, szkoły, miejsc kultu religijnego, na spotkania z przyjaciółmi do centrów handlowych… i już nigdy nie wraca. Giną w wypadkach drogowych, doznają obrażeń ciała, stają się trwale niepełnosprawnymi. Wypadki te powodują cierpienie i zmartwienie, a także trudności finansowe dla rodzin i najbliższych, zarówno sprawcy, jak i ofiary wypadku drogowego.

Dlatego tak bardzo ważna jest koncentracja uczestników ruchu drogowego oraz znajomość obowiązujących przepisów na drodze, w tym podstawowych zasad bezpieczeństwa i stosowania się do nich. Należy zwrócić uwagę na to, że znajomość przepisów i przestrzeganie zasad bezpieczeństwa w ruchu drogowym nie dotyczy tylko kierujących pojazdami, ale także pozostałych jego uczestników.

Policja przypomina

Postęp technologii i ciągła potrzeba bycia online sprawia, że z jednej strony wszelkie nowinki techniczne ułatwiają i poprawiają bezpieczeństwo uczestnikom ruchu drogowego, z drugiej natomiast mogą pośrednio przyczynić się do tragedii. Telefony, tablety czy też „urządzenia GPS” pomagają, ale także rozpraszają uwagę i przez to mogą być przyczyną niebezpiecznych sytuacji na drodze.

Koncentrację użytkowników drogi mogą rozpraszać następujące czynniki:

 1. wizualne, które odciągają wzrok od drogi np. reklamy, wystawy, rozmowy z innym uczestnikiem ruchu drogowego, obsługa telefonu, tabletu czy nawigacji. Pieszy czy kierowca zajęty rozmową, bezpośrednio czy też przez telefon, przechodząc przez jezdnię lub kierując pojazdem, w trakcie rozmowy spogląda np. na drugą osobę albo na wyświetlacz telefonu czy innego urządzenia, co  powoduje, że nie skupia się w pełni na drodze i jest rozkojarzony.
 2. słuchowe, które odciągają percepcję słuchową od sytuacji drogowej, np. głośne słuchanie muzyki, rozmowy, hałas. Mimo że zdecydowaną większość informacji dostarcza nam wzrok, nie należy bagatelizować roli sygnałów dźwiękowych. Słuchając głośno muzyki poprzez słuchawki lub w samochodzie, pieszy czy też kierowca może narazić siebie oraz innych uczestników ruchu drogowego na niebezpieczeństwo. Pieszy np. podczas przechodzenia przez jezdnię, powinien nie tylko się rozejrzeć, ale również skupić swój słuch, gdyż w wielu przypadkach wcześniej może usłyszeć nadjeżdżający z dużą prędkością pojazd, niż go zauważy. Kierowca słuchający głośno muzyki w samochodzie lub poprzez słuchawki może nie usłyszeć sygnałów dźwiękowych pojazdów uprzywilejowanych, nadjeżdżających samochodów lub innych dźwięków, które pozwalają na analizowanie sytuacji na drodze.
 3. poznawcze, które odciągają uwagę np. poprzez myślenie o sprawach niezwiązanych ze świadomym uczestnictwem na drodze. Codzienne sprawy, rozmyślanie o nich, „wyłączanie się” z bycia świadomym uczestnikiem ruchu drogowego również mogą mieć wpływ na bezpieczeństwo. Rozkojarzony pieszy lub kierowca może nie zauważyć zagrożenia i doprowadzić do niebezpiecznej sytuacji na drodze. Nawet doświadczeni kierowcy potrzebują czasu, aby móc zareagować na zmieniające się warunki i sytuacje na drodze.

Dynamicznie zmieniająca się sytuacja na drodze oraz duże natężenie ruchu powoduje, że zagrożenie powstaje zwykle w bardzo krótkim czasie. Dlatego też wszelkiego rodzaju tzw. „rozpraszacze” (telefony, smartfony, tablety, nawigacje, reklamy itd.) mają również wpływ na poziom koncentracji. Niższy poziom koncentracji powoduje wzrost czasu reakcji i podjęcie niewłaściwej decyzji. Opóźniony refleks i nieodpowiednie zachowania  uczestników ruchu drogowego mogą mieć katastrofalne w skutkach konsekwencje.

Używanie wielu tzw. „rozpraszaczy” nie jest zakazane prawem, dlatego też policjanci, kolejny już rok, w ramach akcji informacyjno-edukacyjnej „NA DRODZE - PATRZ I SŁUCHAJ!” będą informować, edukować uczestników ruchu drogowego oraz apelować o rozwagę i zachowanie ostrożności.

Przestrzeganie przepisów, koncentracja, obserwacja, nawiązanie kontaktu wzrokowego pieszy-kierowca, wzajemny szacunek i życzliwość to czynniki, które z pewnością mają istotny wpływ na poprawę bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego.

(Biuro Ruchu Drogowego KGP)

Samorządowcy spotkali się z ministrem infrastruktury

21.03.2019

120 marca 2019 roku  w sławieńskim ratuszu Krzysztof Frankenstein – burmistrz Sławna gościł ministra infrastruktury Andrzeja Adamczyka, wiceministra MSWiA Pawła Szefernakera oraz Tomasza Hinca – Wojewodę Zachodniopomorskiego. Tematem rozmów była kwestia budowy odcinka drogi ekspresowej S6 na odcinku Sianów-Słupsk oraz dofinansowanie zadań w ramach Funduszu Dróg Samorządowych.

W spotkaniu udział wzięli także zaproszeni goście: Wojciech Wiśniowski – starosta sławieński, Tomasz Bobin – Przewodniczący Rady Powiatu, Ryszard Stachowiak – Wójt Gminy Sławno, Radosław Nowakowski – Wójt  Gminy Malechowo, Janusz Bojkowski – Wójt Gminy Postomino, Arkadiusz Klimowicz – burmistrz Darłowa, Robert Stępień - Kierownik Zespołu ds. Obsługi Wniosków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie – Biuro w Koszalinie, Marzena Łużyńska – Przewodnicząca Rady Miejskiej w Sławnie oraz Mieczysław Grabowski – zastępca burmistrz Sławna.

Najważniejszą częścią rozmów była budowa odcinka drogi ekspresowej S6 na odcinku Sianów – Słupsk. Minister Adamczyk potwierdził, że nowy plan inwestycyjny zakłada przeznaczenie niemal 130 mln zł na projekty budowlane i uzyskanie decyzji ZRID wraz z wykupami nieruchomości. Dzięki  temu w kwietniu 2019 roku ma ruszyć przetarg na projekt tej trasy.

„Zabezpieczyliśmy kwotę 130 mln zł na wykup gruntów między Sianowem a Słupskiem. To pozwoli nam przygotować tę inwestycję  do przetargu w trybie partnerstwa publiczno-prywatnego” – powiedział minister Adamczyk.

Cała droga S6 od Szczecina do Gdańska, jeśli wszystkie procedury zostaną dopełnione, ma powstać w terminie, który by zapowiadany, czyli do końca 2023 roku.

Kolejnym tematem było dofinansowanie ze środków  Funduszu Dróg Samorządowych. Dofinansowanie przeznaczone będzie  głównie na budowy, przebudowy i remonty dróg powiatowych i gminnych. Uzależnione będzie od dochodów jednostek samorządu terytorialnego: im niższy dochód własny jst, tym większa wartość dofinansowania, przy czym maksymalne dofinansowanie będzie mogło wynieść do 80% kosztów realizacji zadania. Nowością jest także to, że z FDS możliwe będzie dofinansowanie zadań wieloletnich, co pozwoli na realizację większych inwestycji, które dotychczas były przez samorządy odkładane.

Łączna pula dofinansowania zadań, realizowanych przez samorządy województwa zachodniopomorskiego, wyniesie 174 394 903,33 zł. Utworzenie Funduszu ma na celu poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego i parametrów technicznych lokalnej sieci drogowej, a także poprawę oraz zwiększenie atrakcyjności i dostępności terenów inwestycyjnych. W ramach Funduszu Dróg Samorządowych, środki przekazywane będą na zasadach konkursowych.  Wsparcie będzie przyznawane na podstawie wniosków o dofinansowanie, składanych przez jednostki samorządu terytorialnego w ramach naborów przeprowadzanych na terenie każdego województwa. Za przeprowadzenie naboru oraz późniejszą ocenę wniosków o dofinansowanie będą odpowiadać wojewodowie. Źródła finansowania Funduszu Dróg Samorządowych to wpłaty pochodzące z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW), dotacje z budżetu państwa, Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe oraz z zysku jednoosobowych spółek Skarbu Państwa i spółek, w których wszystkie akcje (udziały) są własnością Skarbu Państwa. Ponadto Fundusz może zostać zasilony środkami pochodzącymi z przekazania skarbowych papierów wartościowych, a także dobrowolnych wpłat na rzecz Funduszu np. przez spółki, w których udziały albo akcje posiada Skarb Państwa. 

„Lepsze drogi to większe szanse na rozwój, inwestycje i nowe miejsca pracy. Dlatego przygotowaliśmy Fundusz Dróg Samorządowych, z którego dofinansujemy modernizację i budowę tysięcy kilometrów dróg lokalnych. W ciągu 10 lat na zadania infrastrukturalne realizowane przez samorządy przeznaczymy 36 mld zł. Jeszcze nigdy na drogi powiatowe i gminne nie trafiły tak duże środki” - powiedział minister infrastruktury Andrzej Adamczyk.

„Zaprosiłem na to spotkanie wszystkich przedstawicieli władz z terenu powiatu sławieńskiego. Była to doskonała okazja do określenia priorytetów inwestycyjnych w naszym regionie. W samym Sławnie bardzo ważnym zadaniem jest przebudowa ulicy Gdańskiej i Chopina, które są drogami powiatowymi. W tym zakresie będziemy szukać wspólnych rozwiązań z Panem Starostą, aby taki projekt wspólnie zrealizować” – powiedział burmistrz.

Mistrzostwa Sławna w tenisie stołowym

21.03.2019

16 marca 2019r. w Sławnie odbyły się Otwarte Mistrzostwa Miasta Sławno w Tenisie Stołowym. Mistrzostwa były okazją do podsumowania zmagań w trwającym od 20. października 2018r. cyklu Grand Prix.  W całym cyklu GP uczestniczyło 21 zawodników w kilku kategoriach wiekowych. Najlepszych zawodników uhonorowano pucharami, medalami i nagrodami. Koordynatorem rozgrywek była Renata Pietruszka. Zawody organizowane były w ramach programu profilaktyki Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Sławnie.

Wyniki Otwartych Mistrzostw Miasta Sławno w Tenisie Stołowym:

 

MISTRZOSTWA MIASTA SŁAWNO

Skrzat rocznik 2009 i młodsi

Udział wzięło 2 zawodników

1. Piotr Kowalczyk                            Sławno                                              

2. Jakub Kazusek                               Sławno                                                 

 

MISTRZOSTWA MIASTA SŁAWNO

Młodzik rocznik 2008-2006

Udział wzięło 3 zawodników

1. Jan Kowalczyk                               Sławno

2. Ernest Laskowski                           Sławno

3. Miłosz Czarnuch                            Sławno

 

MISTRZOSTWA MIASTA SŁAWNO

Kadet rocznik 2005-2003

Udział wzięło 3 zawodników

1. Paweł Laskowski                           Sławno

2. Wojciech Stanik                             Sławno

3. Alan Roczeń                                  Sławno

 

MISTRZOSTWA MIASTA SŁAWNO

Seniorzy - rocznik 2000 i starsi

Udział wzięło 8 zawodników

1. Łukasz Kwiatkowski                     Sławno

2. Adam Kubacki                               Krępa słupska

3. Ireneusz Partyka                            Sławno

4. Tomasz Pankiewicz                       Słupsk

5. Marcin Miękus                               Boryszewo

6. Zbigniew Mielczarski                     Sławno

7. Wiktor Kwiatkowski                     Sławno

8. Andrzej Piasecki                            Wrześnica                                         

                                                          

Wyniki końcowe Grand Prix Miasta Sławno w Tenisie Stołowym:

Skrzat rocznik 2009 i młodsi

Udział wzięło 2 zawodników

1. Jakub Kazusek                               Sławno                                       80

2. Piotr Kowalczyk                            Sławno                                       17

 

Młodzik rocznik 2008-2006

Udział wzięło 4 zawodników

1. Ernest Laskowski                           Sławno                                       60

2. Łukasz Różkowski                         Słupsk                                        20

2. Mikołaj Winiarski                          Sławno                                       20

4. Wiktor Kazusek                             Sławno                                       17

 

Kadet rocznik 2005-2003

Udział wzięło 4 zawodników

1. Paweł Laskowski                           Sławno                                       71

2. Wojciech Stanik                             Sławno                                       66

3. Alan Roczeń                                  Sławno                                       35

4. Patryk Madejski                             Biesowice                                  20

 

Open rocznik 2002 i starsi

Udział wzięło 11 zawodników

1. Zbigniew Mielczarski                     Sławno                                       53

2. Piotr Brzozowski                           Sławno                                       49

3. Tomasz Pankiewicz                       Słupsk                                        46

4. Filip Soroka                                   Słupsk                                        33

5. Mariusz Iwko                                 Darłowo                                     32

6. Dzmitry Aniskiewicz                     Sławno                                       20

6. Łukasz Garbino                              Słupsk                                        20

8. Wiktor Kwiatkowski                     Sławno                                       17

9. Marcin Biernacki                           Sławno                                       14

9. Andrzej Piasecki                            Sławno                                      14

11. Michał Sawka                              Barcino                                      11

1

Wieczór z oscarami

19.03.2019

1Filmową niespodziankę dla widzów przygotował Sławieński Dom Kultury. W najbliższą sobotę, 23 marca odbędą się projekcje oscarowych hitów.

O godz. 15.30 rozpocznie się pokaz filmu „Narodziny gwiazdy”, statuetka za najlepszy utwór filmowy. O godz. 18.00 „Bohemian Rhapsody”. Historia Freddie’ego Mercurego zdobyła, najwięcej, bo aż 4 nagrody, w tym za pierwszoplanową rolę męską, dźwięk, montaż dźwięku i montaż. O godz. 20.30 wyświetlony zostanie najlepszy film Oscarów 2019- „Green book”, który zdobył jeszcze statuetki dla drugoplanowego aktora oraz scenariusza oryginalnego. Bilety na poszczególne filmy to tylko 10 zł. Dostępne są w kasie kina i na www.sdk.slawno.pl w zakładce repertuar.

 

 

Jurki w SDK

19.03.2019

1Życie w pośpiechu. Posługiwanie się schematami. Utarte konwenanse. Kabaret Jurki udowodnił, że śmiać się można z wielu rzeczy, zwłaszcza jeśli z nami śmieje się jeszcze 200 innych osób.

Po raz kolejny wystąpili na scenie domu kultury, tym razem z programem „Last minute”. Skecze inteligentne i nietuzinkowe nie pozwalały na nudę i bawiły sławieńską publiczność do łez. Pełen  błyskotliwej improwizacji oraz stonowanej interakcji występ pokazał, że kabaret, choć rozpatrywany w kategorii rozrywki, również jest sztuką, i to sztuką, która stanowi ogromne wyzwanie, zarówno dla aktora, jak i dla widza. 

III Regionalny Kongres Kobiet

19.03.2019

116 marca 2019 r. w Gminie Darłowo odbył się III Regionalny Kongres Kobiet. Jest to cykliczne wydarzenie skierowane do kobiet – działających aktywnie na rzecz swoich społeczności lokalnych oraz tych, które mają ochotę solidarnie pobyć i wzmocnić się w swoim towarzystwie. Organizatorami wydarzenia było Stowarzyszenie Kuźnia Pomysłów, Stowarzyszenie Era Kobiet z Koszalina,  Stowarzyszenie Akademia Kobiet Wiejskich Gminy Darłowo.

W pierwszej części powitano gości III Regionalnego Kongresu Kobiet oraz dokonano rozstrzygnięcia konkursu „Kobieta Powiatu Sławieńskiego 2019”. Spośród nadesłanych zgłoszeń specjalnie powołana kapituła wybierała zwycięzców i zadecydowała o przyznaniu nagrody. Laureatkami Konkursu na Kobietę Powiatu Sławieńskiego 2019 została Przewodnicząca Rady Miejskiej w Sławnie - p. Marzena Łużyńska – w kategorii działalność w administracji i sferze publicznej; p. Ewa Dziemieszonek (zam. Gmina Darłowo) - w kategorii działalność społeczna; p. Elżbieta Betlińska (zam. Miasto Darłowo) – w kategorii działalność społeczna. Organizatorki również przyznały zgodnie z założeniami konkursu nagrodę specjalną w czwartej kategorii - równość i różnorodność dla mężczyzny, który między innymi aktywnie wspiera lokalne inicjatywy na rzecz równego traktowania kobiet i mężczyzn. Nagrodą specjalną w tej kategorii został uhonorowany p. Krzysztof Frankenstein Burmistrz Miasta Sławno na wniosek pracowników.

Kongres uświetniony został poprzez wystąpienia zespołu „Czerwone Korale” z Dobiesławia, który swoją otwartością i zakorzenionymi ludowymi tradycjami ujął publiczność.

Fot. i materiał - Gmina Darłowo

Pierwsze szkolenia "Ja w internecie" za nami

18.03.2019

1Za nami pierwsze szkolenia w ramach Programu "Ja w Internecie". Przypomnijmy, że projekt zakłada przeprowadzenie bezpłatnych szkoleń mających na celu zwiększenie grupy świadomych i kompetentnych użytkowników internetu i e-usług publicznych, zdolnych realizować potrzeby informacyjne, kulturalne, biznesowe, administracyjne i społeczne w bezpieczny i legalny sposób przy użyciu nowoczesnych narzędzi cyfrowych. Projekt jest w całości sfinansowany przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.

W dniach 16-17 marca 2019 roku odbyły się pierwsze szkolenia obejmujące tematykę finansów i transakcji w sieci. Szkolenie pozwoliło nauczyć się załatwiać skutecznie swoje sprawy biznesowe, finansowe i urzędowe za pośrednictwem internetu. Każdy uczestnik zapoznał  się z informacjami jak zarządzać kontem bankowym, dokonywać płatności, realizować zakupy, rezerwować podróż, płacić podatki oraz jak korzystać z podstawowych usług e-administracji. W pierwszym szkoleniu wzięło udział 10 mieszkańców Sławna.

W dalszym ciągu trwa nabór uczestników do bezpłatnych szkoleń. W szkoleniu mogą wziąć udział osoby początkujące, stawiające pierwsze kroki w sieciosoby swobodnie korzystające z komputera, chcące zdobyć nowe umiejętności oraz osoby zaawansowane, chcące poszerzyć swoją wiedzę i kompetencje.

Program zakłada następującą tematykę:

 1. Rodzic w internecie

Czy wiesz, co Twoje dziecko robi w sieci? Szkolenie „Rodzic w internecie” przeznaczone jest dla rodziców chcących chronić swoje dzieci przed realnymi zagrożeniami, które wiążą się z  korzystaniem z internetu. W specjalnym kursie poświęconym m.in. zwalczaniu cyberprzestępczości mogą wziąć udział również opiekunowie, nauczyciele, dziadkowie. Uczestnicy szkolenia poznają źródła wartościowych i pochodzących z legalnych źródeł treści dostępnych w bibliotekach i muzeach cyfrowych oraz nauczą się, jak zapewnić dziecku bezpieczeństwo w sieci i reagować na zagrożenia typu hate lub trolling. Ponadto uczestnicy szklenia zdobędą wiedzę, jak korzystać z podstawowych usług e-administracji dla rodzin (takich, jak złożenie wniosku Rodzina 500+, uzyskanie Karty Dużej Rodziny i in.), a także z usług związanych ze zdrowiem. Szkolenie „Rodzic w internecie” posłuży podniesieniu kompetencji rodziców i opiekunów w zakresie korzystania z kultury i edukacji w internecie, a jednocześnie umożliwi zmniejszenie bariery komunikacyjnej pomiędzy nimi a dziećmi, dla których rzeczywistość cyfrowa jest codziennością.

 1. Moje finanse i transakcje w sieci

Szkolenie „Moje finanse i transakcje w sieci” przeznaczone jest dla osób chcących nauczyć się załatwiać skutecznie swoje sprawy biznesowe, finansowe i urzędowe za pośrednictwem internetu. Po zakończeniu szkolenia każdy uczestnik będzie potrafił, wykorzystując sieć, zarządzać kontem bankowym, dokonywać płatności, realizować zakupy, rezerwować podróż, płacić podatki oraz nauczy się, jak korzystać z podstawowych usług e-administracji, m.in. wnioskując o zaświadczenia czy też występując o dowód osobisty – wszystko w sposób elektroniczny, szybko i bezpiecznie. Ponadto udział w szkoleniu umożliwi uczestnikom podniesienie kompetencji w zakresie korzystania z kultury i z zasobów edukacyjnych w internecie, co jest bardzo istotne w niwelowaniu barier społecznych i przeciwdziałaniu wykluczeniu kulturowemu.

 1. Działam w sieciach społecznościowych

Szkolenie „Działam w sieciach społecznościowych” przeznaczone jest dla osób, które chcą nauczyć się skutecznie korzystać z portali społecznościowych (takich jak YouTube, Facebook, Twitter, Instagram i in.) w swojej codziennej pracy i w życiu prywatnym.

Uczestnicy w trakcie szkolenia nabędą umiejętności pozwalające na bezpieczne poruszanie się w świecie mediów społecznościowych, w tym m.in. nauczą się nawiązywać i podtrzymywać znajomości, współdziałać z innymi użytkownikami internetu, kształtować swój publiczny wizerunek, dzielić się swoją twórczością oraz korzystać z twórczości innych zgodnie z prawem. Ponadto nauczą się obsługi podstawowych narzędzi e-administracji z wykorzystaniem konta w ePUAP i profilu zaufanego. Mieszkańcy zdobędą umiejętności, które ułatwią im funkcjonowanie w coraz bardziej złożonej i dynamicznie zmieniającej się cyfrowej rzeczywistości. Początkujący użytkownicy przejdą ponadto kurs wprowadzający w zakresie obsługi komputera, korzystania z internetu, obsługi poczty elektronicznej oraz posługiwania się serwisami i aplikacjami ułatwiającymi funkcjonowanie w życiu codziennym. Nasze kursy są tematyczne, sprofilowane, bezcenne m.in. dla rodziców, likwidują bariery w dostępie do wiedzy, a także wyrównują szanse w korzystaniu z dobrodziejstw nowych technologii. Istotnym elementem szkoleń jest przygotowanie mieszkańców do korzystania z usług publicznych online (np. załatwianie spraw urzędowych, składanie wniosków o dopłaty dla rolników czy 500+), poruszania się w portalach społecznościowych. Uczestnicy zdobędą wiedzę na temat tworzenia stron internetowych i ochrony dzieci przed niepożądanymi treściami. Celem programu jest również zwiększenie dostępu mieszkańców do kultury, edukacji i informacji z legalnych źródeł.

Szkolenia odbywają się będą w budynku Urzędu Miejskiego. Czas trwania szkolenia to 12 godzin rozłożone na dwa lub trzy dni:

 • w dni robocze – od środy do piątku po 4h dziennie (9-13 i/lub 15-19)
 • w soboty i niedziele (9-15)

Zgłoszenia można dokonywać osobiście w Biurze Projektu – Urząd Miejski w Sławnie, ul. M. C. Skłodowskiej 9, pokój nr 58 lub drogą elektroniczną: piotr.janiak@slawno.pl

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 59 810 00 18 lub e-mail: piotr.janiak@slawno.pl

Formularz rekrutacyjny

Regulamin uczestnictwa w projekcie

Oświadczenie o zapoznaniu się z obowiązkiem informacyjnym

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

logotypy

Projekt jest w całości sfinansowany przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.

Dzień kobiet w MBP

15.03.2019

113 marca w Miejskiej Bibliotece Publicznej odbyło się spotkanie dedykowane naszym wspaniałym Czytelniczkom.

Korzystając z okazji Dnia Kobiet zaprosiliśmy je na koncert w wykonaniu uczniów Państwowej Szkoły Muzycznej w Sławnie. Karolina Laskowska mistrzowsko zagrała na flecie poprzecznym. Duet gitarowy Wiktoria Mądrala i Kamil Roman wprowadził gości w melacholijny nastrój, a Jakub Hetmański, swoją grą na akordeonie, chciał porwać wszyskich do tańca. Odwiedziła nas także pani Justyna Wełniak, właścicielka Centrum Ogrodniczego "Justyna", która zaprezentowała tzw. rośliny "kolekcyjne". Zdradziła wiele tajników hodowli tychże roślin, podpowiedziała jak o nie dbać, nawozić czy rozsadzać. Uczestniczki miały szansę na rozwianie swoich wątpliwości, dotyczących pielęgnacji i hodowli roślin.

Spotkanie minęło w atmosferze dobrej zabawy i serdeczności. Mamy nadzieję, że okazja do ponownego spotkania nadarzy się już niebawem.

Strefa Kibica ponownie w Sławnie!

14.03.2019

Trener Jerzy Brzęczek powołał kadrę na mecze eliminacji mistrzostw Europy z Austrią (21 marca, Wiedeń) i Łotwą (24 marca, Warszawa). Wspólne oglądanie transmisji spotkań Polaków pozwala poczuć się jak na stadionie. Ubiegłoroczna, wyjątkowa atmosfera, która towarzyszy i radość przy każdej bramce Polaków przyczyniły się do tego, że i w tym roku zapraszany mieszkańców Sławna do strefy kibica i wspólnego przeżywania spotkań biało-czerwonych. Wszystkie mecze eliminacyjne naszej reprezentacji będzie można obejrzeć na żywo w sławieńskiej sali kinowej!!!

W eliminacjach do piłkarskich Mistrzostw Europy 2020 wezmą udział reprezentacje narodowe z 55 europejskich federacji krajowych, które powalczą o 20 miejsc dających prawo występu w finałach ME. Polska zagra z Austrią, Izraelem, Słowenią, Macedonią i Łotwą w grupie G eliminacji Euro 2020. Rywalizację biało-czerwoni rozpoczną od wyjazdowego meczu z Austrią. Wszystkie spotkania rozegrane zostaną między marcem i listopadem br.

Jesteśmy oficjalną strefą kibica TVP. Strefa otwarta będzie od godz. 20:15, spotkania startują o godz. 20:45. Przypominamy, że będzie obowiązywał całkowity zakaz wnoszenia napojów.

Wejściówki w cenie 10zł w przedsprzedaży oraz 15zł w dniu imprezy dostępne będą od jutra w kasie SDK bądź online pod adresem www.sdk.slawno.pl.

KUP BILET

Organizatorami strefy kibica są Urząd Miejski w Sławnie oraz Sławieński Domu Kultury.

1

Utrudnienia w ruchu - przebudowa na drodze wojewódzkiej nr 205

13.03.2019

2Od dnia dzisiejszego trwają prace przy wykonaniu odwodnienia (drenażu) wiaduktu kolejowego w ciągu ul. Koszalińskiej w Sławnie i włączenia go do istniejącej kanalizacji deszczowej wraz z odtworzenieniem konstrukcji nawierzchni drogi.

Roboty prowadzone będą przy zamknięciu drogi dla ruchu kołowego i wprowadzeniu lokalnego objazdu. Przewidywany termin wykonania robót: od dnia 13.03.2019 do dnia 30.03.2019 r..

 

fot. Obserwator Lokalny w Sławnie

Projekt „Wspieraj lokalnie”

13.03.2019

1Urząd Miejski w Sławnie w ramach współpracy z Instytutem Wsparcia Organizacji Pozarządowych w projekcie „Wspieraj lokalnie” udostępnia podatnikom możliwość bezpłatnego rozliczenia PIT oraz wsparcia lokalnych organizacji pożytku publicznego. W udostępnionym programie znajduje się katalog lokalnych OPP, którym można - przy okazji rocznego rozliczenia PIT - przekazać 1% należnego podatku.

Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych.

LINK DO PROGRAMU

 

 

Tydzień Wędrownych Ptaków

13.03.2019

Jaskółki, żurawie, łabędzie…, to bohaterowie „Tygodnia Wędrownych Ptaków”, który obchodzony będzie w dniach 18 – 25 marca w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Sławnie.

W związku z tym zaplanowano wiele ciekawych imprez, które pozwolą choć na chwilę przenieść się w świat wędrownych ptaków. Będzie więc spotkanie z ornitologiem, który opowie o zwyczajach naszych skrzydlatych przyjaciół. Zawita do nas „ognisty ptak” – bohater przedstawienia kukiełkowego. Wystawa prac p. Iwony Hukały zaprowadzi nas do tajemniczego PTASILASU. Nie zabraknie konkursów i propozycji książkowych. Zapraszamy wszystkich do naszej biblioteki.

 

1

Przewiń listę aktualności w lewoPrzewiń listę aktualności w prawo

 • JakośćJa w interneciepitaxBanner zastrzeganie dokumentów tożsamości - co zrobić w sytuacji gdy utracimy dokumentyBanner gospodarka odpadami - zasady wywozu odpadów, harmonogramy Banner pogotowie oświetlenia ulic Banner system informacji przestrzennej - emapa
 • Banner mikroporady.plBanner nieruchomosci gminne na sprzedaż Banner zobacz filmy ze sławna
 •  Banner mapa interaktywna - poznaj swoje okolice Banner WKU w Koszalinie Banner Academia Pomeraniensis Banner Komenda Powiatowa Policji w Sławnie

 

Sport i Kultura

Banner Sławieński Dom Kultury
Banner OSiR Sławno
Banner Miejska Biblioteka Publiczna w Sławnie

Edukacja

Banner Przedszkole nr 1 im. Kubusia Puchatka w Sławnie
Przedszkole nr 2 im. Jana Brzechwy w Sławnie
Banner Przedszkole Jasia i Małgosi w Sławnie
Banner Przedszkole nr 4 im. Krasnala Hałabały w Sławnie
Banner Szkoła Podstawowa nr 1 w Sławnie
Banner Szkoła Podstawowa nr 3 w Sławnie
Banner Gimnazjum Miejskie nr 1 w Sławnie

Turystyka

Banner Pomorska droga sw Jakuba, Pomeranian Way of St James
Banner Europejski Szklak Gotyku Ceglanego
Banner Darlot

Projekt i wykonanie 2014-2015 Maxus Net Communications
Wszelkie prawa zastrzeżone Miasto Sławno (C) Copyright 2015

TREŚĆ