Ikonka Bip Ikonka Instagram Ikonka Twitter Ikonka Facebook Ikonka Youtube Ikonka aparatu fotograficznego Ikonka RSS Ikonka drukarki ikonka Mapki Ikonka koperty

Turniej Piłki Ręcznej

Turniej Piłki Ręcznej

czytaj więcej »
Repertuar kina

Kino

czytaj więcej »
Kalendarz imprez 2018

Kalendarz

czytaj więcej »
Harmonogram

harmonogram

czytaj więcej »

 

 

 

Przewiń listę kalendarza do tyłuPrzewiń listę kalendarza do przodu

Podsumowanie Festiwalu Biegowego Powiatu Sławieńskiego

12.12.2018

1Informujemy, że podsumowanie Festiwalu Biegowego Powiatu Sławieńskiego odbędzie się 12 stycznia 2019 r. na stadionie lekkoatletycznym w Postominie wraz z odbywającym się corocznie biegiem „Policz się z Cukrzycą" w ramach Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.

Starostwo Powiatowe w Sławnie oraz Centrum Kultury i Sportu w Postominie przygotowało dla wszystkich uczestników biegu „podsumowującego" unikatowe medale i koszulki. Biegacze, którzy spełnili kryteria Festiwalu (min. 5 z 6 biegów) otrzymają pamiątkowe statuetki z miejscem na medale poszczególnych biegów. Opłata startowa to min. 20zł „wrzucone" do puszki WOŚP. Limit uczestników to 60 osób (w tym około 40 zawodników nagradzanych w GP).  Po biegu w sali wielofunkcyjnej przy Centrum Kultury i Sportu w Postominie odbędzie się uroczysta Gala Podsumowująca Festiwal Biegowy Powiatu Sławieńskiego. Serdecznie zapraszamy!!!

Wkrótce opublikujemy pełną listę zawodników sklasyfikowanych w Biegowym Festiwalu Powiatu Sławieńskiego.

Zawiadomienie o sesji Rady Miejskiej

11.12.2018

iZawiadamiam, że 14.12.2018 (piątek) o godz. 15:00 w sali konferencyjnej (nr  32) Urzędu  Miejskiego  w  Sławnie  odbędzie  się nadzwyczajna sesja  Rady  Miejskiej o następującej  tematyce:

 1. Sprawy regulaminowe.
 2. Trybuna obywatelska.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia składów osobowych stałych komisji Rady Miejskiej w Sławnie.
 4. Sprawozdanie Burmistrza z jego działalności między sesjami Rady Miejskiej w Sławnie.
 5. Wnioski radnych.
 6. Zamknięcie posiedzenia.

ZAINTERESOWANYCH ZAPRASZAMY

                           

                        

                                                                                                                       Przewodnicząca   Rady

                                                                                                                  /  -  /    Marzena Łużyńska

Informacja o przetwarzaniu Twoich danych osobowych

Zostań rodziną zastępczą

11.12.2018

1W imieniu Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sławnie zapraszamy do oglądania i udostępniania videoklipu promującego rodzicielstwo zastępcze na terenie powiatu sławieńskiego.

Videoklip powstał w ramach projektu "Bądźmy Razem VII" dofinansowanego ze środków Fundacji Ernst&Young. Zapraszamy do oglądania i udostępniania videoklipu promującego rodzicielstwo zastępcze. Zostań rodziną zastępczą!

Oficjalne otwarcie przebudowanej ul. Kopernika

10.12.2018

5Przebudowa ulicy M. Kopernika  wraz ze skrzyżowaniami i częścią ul. Matejki w Sławnie dobiegła końca. W dniu 10 grudnia 2018 roku oficjalnego otwarcia drogi dokonali: Marek Subocz - Wicewojewoda Zachodniopomorski, Krzysztof Frankenstein - Burmistrz Miasta Sławno oraz Marzena Łużyńska - Przewodnicząca Rady Miejskiej w Sławnie.

Uroczystość otworzył burmistrz Sławna, który podziękował Wojewodzie za uzyskane wsparcie finansowe. Przypomnijmy, że pod koniec 2017 roku Wojewoda Zachodniopomorski ogłosił listę rankingową wniosków o dofinansowanie w ramach Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019. Na dziewiątym miejscu znalazł się wniosek złożony przez Miasto Sławno pn. Poprawa infrastruktury drogowej Miasta Sławno poprzez przebudowę ulicy Mikołaja Kopernika wraz ze skrzyżowaniami i częścią ulicy Jana Matejki, uzyskując dofinansowanie w kwocie 900.627,00 zł.

Na początku 2018 roku ogłoszono przetarg na realizację inwestycji oraz wyłoniono wykonawcę - firmę Hydrogeobudowa Sp. z o.o. ze Sławna.  Zakres prac obejmował m.in. wymianę nawierzchni jezdni ulic, przebudowę chodników, przebudowę kanalizacji deszczowej wraz ze studniami i wpustami deszczowymi oraz wykonanie nowego oświetlenia drogowego. Długość remontowanego odcinka to 471m. Zrealizowana inwestycja jest bardzo ważna dla mieszkańców Sławna - od kilku lat ulica Kopernika borykała się z problemem kanalizacji deszczowej, a skutkiem tego były podtopienia i zalania okolicznych budynków.

 

 

Powstanie nowa siedziba Komendy Powiatowej Policji w Sławnie

10.12.2018

2W Komendzie Wojewódzkiej Policji w Szczecinie została podpisana umowa dotycząca budowy nowej siedziby Komendy Powiatowej Policji w Sławnie przy ul. Polanowskiej.

Budowa jest realizowana w ramach ustawy z dnia 15 grudnia 2016 r. o ustanowieniu „Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Biura Ochrony Rządu w latach 2017-2020”. Umowa zawarta została przez Zastępcę Komendanta Wojewódzkiego Policji w Szczecinie  mgr Marka Jasztala  z przedstawicielami firmy ATP Budownictwo z siedzibą w Słupsku mgr inż. Tomaszem Pastwa i mgr inż. Mateuszem Pagel. Nowa siedziba Komendy będzie znajdować się przy ul. Polanowskiej w Sławnie. Powierzchnia działki pod planowaną budowę wynosi 11.904 m2 , natomiast powierzchnia użytkowa będzie wynosić  1.080,76 m2. Oprócz tego do użytku zostanie oddany: budynek garażowy6, kojce dla psów i miejsca parkingowe.

Budynek główny będzie dwukondygnacyjny z podpiwniczeniem, dostępny także dla osób niepełnosprawnych. Bryła budynku zostanie ukształtowana na wzór litery U. W strefie ogólnodostępnej znajdzie się patio z zielenią, ławkami i oświetleniem dostępne ze strefy wejściowej. W piwnicy przewidziano pomieszczenia magazynowe, szatnie wraz z zapleczem sanitarnym, pomieszczenia techniczne, salę ćwiczeń. Na parterze będą się znajdować pomieszczenia dla osób zatrzymanych, dyżurnego, Wydziału Prewencji. Ruchu Drogowego oraz Sztabu kryzysowego. Znajdzie tam się również przyjazny pokój przesłuchań dla dzieci oraz pomieszczenia socjalne i sanitarne. Na I piętrze przewidziano pokoje Komendantów, sale odpraw pokoje Wydziału Kryminalnego i pracowników administracyjnych oraz Izbę Tradycji- Pamięci, Obiekt wyposażony zostanie w instalację solarną oraz panele fotowoltaiczne.

Działkę pod budowę nowej Komendy oraz środki na przygotowanie projektu inwestycji zabezpieczyły jednostki samorządu powiatu sławieńskiego. Maksymalny czas realizacji budowy trwać będzie do 2020 roku. Pierwsze prace budowlane rozpoczną się już w grudniu  a całkowity koszt prac budowlach to ok 25 mln złotych łącznie z wyposażeniem.

Ogłoszenie Burmistrza Miasta Sławno

07.12.2018

Ogłoszenie

Burmistrz Miasta Sławno

zaprasza do składania ofert na świadczenie usług motywacyjnych,  edukacyjnych, wspierających oraz konsultacyjnych w Punkcie  Informacyjno – Konsultacyjnym do spraw Uzależnień i Przemocy

 

 1. Zaproszenie dotyczy składania ofert w zakresie:
 1. Prowadzenia zajęć indywidualnych:
 • motywacyjno – wspierających dla osób uzależnionych oraz ofiar i sprawców przemocy - w wymiarze 3 godzin tygodniowo,
 • edukacyjno – motywacyjno - wspierających dla osób uzależnionych oraz współuzależnionych od substancji psychoaktywnych i uzależnień behawioralnych - w wymiarze 2 godzin co tydzień.
 1. Prowadzenia zajęć grupowych edukacyjno – motywacyjno – wspierających jako:
 • grupa wsparcia dla osób uzależnionych – w wymiarze 1,5 godziny tygodniowo,
 • grupa wsparcia dla osób współuzależnionych (po utworzeniu grupy) – w wymiarze 1,5 godziny tygodniowo.
 1. Doradztwa w pojawiających się problemach dla osób uzależnionych oraz ofiar i sprawców przemocy w ramach konsultacji specjalistów:
 • psychologa - w wymiarze 3 godzin tygodniowo,
 • radcy prawnego - w wymiarze 3 godzin tygodniowo.
 1. Badania i opiniowania w przedmiocie uzależnienia skierowanych osób przez:
 • psychologa/terapeutę,
 • lekarza psychiatrę

II.  Oferta powinna zawierać – wymagane dokumenty:

 1. życiorys (CV) własnoręcznie podpisany,
 2. określenie wysokości stawki godzinowej brutto, z zaznaczeniem czy jest do negocjacji,
 3. kopie dokumentów potwierdzających  uprawnienia do świadczenia ww usług (świadectwa, dyplomy, certyfikaty, zaświadczenia itp.),
 4. kopia dowodu osobistego,
 5. program (harmonogram) cyklu zajęć realizowanych w ciągu roku – dotyczy prowadzenia zajęć grupowych określonych w punkcie I 1.,
 6. oświadczenie zawierające klauzulę:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie   dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r. poz.1000)” 

III.  Składanie ofert:

Oferty wraz z  kompletem dokumentów w zamkniętej kopercie z dopiskiem :

„Oferta na świadczenie usług w PIK” należy składać osobiście w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Sławnie (pok.36) lub drogą pocztową na adres:

Urząd Miejski w Sławnie

ul. M. Curie Skłodowskiej 9

76 – 100 Sławno

w terminie do dnia 21 grudnia 2018 r. do godz. 14:00 (liczy się data wpływu do Urzędu)

 

                                                                            Burmistrz Miasta Sławno

                                                                            Krzysztof Frankenstein

Pomocnicy św. Mikołaja

07.12.2018

1Radosnym nastrojem i uśmiechami na twarzy, 6 grudnia 2018r., na placu kard. S. Wyszyńskiego mieszkańcy Sławna przywitali św. Mikołaja.

Tegoroczna zabawa pod hasłem „ Pomocnicy Św. Mikołaja” zapewniła mikołajkowo - świąteczny klimat i dobrą zabawę. Dla dzieci przygotowano konkursy, zabawy, świąteczne karaoke oraz występy przyozdobione utworami związanymi z nadchodzącymi świętami Bożego Narodzenia. Dookoła placu stanęły stragany ze świątecznymi ozdobami. O godzinie 17:00 uroczyście zapalono światełka na miejskiej choince i wspólnie wysłano, wcześniej napisane listy do św. Mikołaja. Kartki do św. Mikołaja zamocowano na balonikach i wypuszczono w niebo.

Zawiadomienie o nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej

06.12.2018

iZawiadamiam, że 10.12.2018 (poniedziałek) o godz. 14.00 w sali konferencyjnej (nr  32) Urzędu  Miejskiego  w  Sławnie  odbędzie  się nadzwyczajna sesja  Rady  Miejskiej o następującej  tematyce:

 1. Sprawy regulaminowe.
 2. Trybuna obywatelska.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia składów osobowych stałych komisji Rady Miejskiej w Sławnie.
 4. Sprawozdanie Burmistrza z jego działalności między sesjami Rady Miejskiej w Sławnie.
 5. Wnioski radnych.
 6. Zamknięcie posiedzenia.                    

ZAINTERESOWANYCH ZAPRASZAMY

                           

                        

                                                                                                                       Przewodnicząca   Rady

                                                                                                                  /  -  /    Marzena Łużyńska

Informacja o przetwarzaniu Twoich danych osobowych

Zimowa Olimpiada Przedszkolaków

04.12.2018

1

We wtorek  4 grudnia  2018r.  w hali widowiskowo-sportowej OSiR przy SP Nr 3 odbyła się Zimowa Olimpiada Sportowa przygotowana przez sławieńskie przedszkola, Urząd Miejski w Sławnie, Ośrodek Sportu i Rekreacji i Szkołę Podstawową Nr 3.

Olimpiada odbyła się pod patronatem Burmistrza Miasta Sławno Krzysztofa Frankensteina.  W  zawodach uczestniczyły przedszkola: Przedszkole Nr 1 im. Kubusia Puchatka, Przedszkole Nr 2 im. Jana Brzechwy, Przedszkole Nr 3 im. Jasia i Małgosi, Przedszkole Nr 4 im. Krasnala Hałabały i Niepubliczne Przedszkole „Radosny Maluch”.  Przedszkolaki startowały pod opieką swoich opiekunek, dopingowane przez dyrektorów przedszkoli. Olimpiadę otworzyła dyrektor SP Nr 3 Dagmara Wojtczak, która życzyła uczestnikom wiele radości podczas zmagań sportowych w hali. Po rozgrzewce prowadzonej przez pomocników św. Mikołaja reprezentacje przedszkoli startowały w konkurencjach:

- „List do św. Mikołaja” -  sztafeta wahadłowa z przekazywaniem tekturowej pałeczki.

-  Zbieranie kolorowego śniegu – zbieranie piłeczek plastikowych do kosza.

- „Prezenty św. Mikołaja” - wyścigi z przenoszeniem prezentów do kół ringo (worki Mikołaja).

-  Rzucanie woreczkami do sań św. Mikołaja – rzuty do koca

-  Trening „Pomocników św. Mikołaja” - zwinnościowy tor przeszkód.

-  Toczenie kul śnieżnych – przenoszenie piłki fitness tam i z powrotem

Program zawodów przygotowali nauczyciele wychowania fizycznego z SP 3: Paweł Michalik i Bożena Paszkiewicz. Zaangażowanie i entuzjazm najmłodszych sportowców może być wzorem dla starszych uczestników zawodów sportowych. Wspaniały doping dla młodych sportowców zapewnili koleżanki i koledzy z przedszkoli. Organizatorzy nie prowadzili punktacji dla przedszkolaków, ważny był udział a nie zajęte miejsce. Na zakończenie Burmistrz Krzysztof Frankenstein z pomocą św. Mikołaja wręczyli wszystkim przedszkolom pamiątkowe dyplomy i słodkie prezenty.

Zimowa Olimpiada Sportowa organizowana jest w ramach programu profilaktyki Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Sławnie.

 

Rysunki styryczne znad Newy w sławieńskiej galerii

04.12.2018

1W  galerii W RATUSZU można obecnie oglądać wystawę rysunków satyrycznych znanego petersburskiego satyryka Wiaczesława Sziłowa.

Zaprezentowane w naszej galerii prace są – można powiedzieć – bardzo świeżutkie, bo wszystkie pochodzą z niedawno dopiero rozpoczętego i  wciąż kontynuowanego cyklu. Rysunki te nie były dotąd jeszcze nigdzie wystawiane. Z całą pewnością zostaną wkrótce pokazane w Petersburgu, w innych miastach rosyjskich, ale także i za granicą (jak to było z innymi cyklami jego prac) – ale póki co, zobaczyć je można tylko u nas! Wszystkie rysunki z nowego cyklu wykonane są w konwencji szybkiego szkicu. Są jakby niestarannie robione, co nie umniejsza jednak ich  wartości , ponieważ myśl autora jest właściwie przedstawiona,a sama idea jest czytelna dla odbiorcy. (Inne prace tego autora także są także utrzymane w podobnym stylu).

„Bohaterami” rysunków z tego cyklu są klocki domina. Zostały one prze autora jakby uczłowieczone, przez to że mają dorysowane jedną kreską ręce i nogi, czasami także jakieś dodatki w postaci czapki czy butów. Są takimi sobie specyficznymi ludzikami, zachowującymi się w swoim wyimaginowanym przez autora dziwnym światku dokładnie tak, jak zachowują się ludzie w realnym świecie. Interesujące w tej zaproponowanej widzowi zabawie z ludzikami – klockami domino, są możliwości interpretacyjne wynikające z posiadania (bądź nie) przez nie kropek we właściwych dla tej gry układach. Szyłow w najróżniejszy sposób korzysta z możliwości (niekiedy bardzo wymyślnych) wykorzystania tych kropek do stworzenia sytuacji komicznych.

Wystawa będzie czynna do 15 grudnia. Warto ją zobaczyć. Wszystkich serdecznie zapraszamy!

Wiaczesław Szyłow urodził się w 1970 r. w Poczdamie w Niemczech (wówczas NRD).  Ukończył studia dziennikarskie na Uniwersytecie Petersburskim. Karykaturą zajmuje się od wczesnej młodości. Pierwszą swoją pracę opublikował w gazecie „Kaliningradzki Komsomolec” w 1985 r. Miał wtedy 15 lat. Rok później został przyjęty do Klubu Kaliningradzkich Karykaturzystów, a w 1987 r. do analogicznego Klubu Karykaturzystów Leningradzkich. Obecnie jest członkiem Związku Malarzy i Grafików międzynarodowego stowarzyszenia artystów UNESCO. Jego rysunki były publikowane w prasie w Rosji, Niemczech, USA, Turcji, Izraelu, Estonii i w Polsce. Od 1992 do 1996 r. był karykaturzystą gazety codziennej „Newski Czas”, a w latach 1997- 1999 gazety „Wieczorny Petersburg”. Od 2001 do 2008 r. pełnił funkcję głównego plastyka fundacji „Współpraca” (Содружество). W latach 2009-2010 był kierownikiem artystycznym kompanii „Swoi w Mieście”.

W 1997 r w Niżnym Nowogrodzie odbyła się wystawa prac i wydany został katalog jego karykatur zatytułowany „I mnie także zdarzyło się coś takiego”. W 2010 r. ukazał się kolejny katalog poświęcony jego pracom w ramach serii „Galeria Mistrzów Karykatury”.

W latach 1998-2005 grupa twórcza „Niuans” (w skład której – oprócz niego - wchodzą Wiktor Bogorad i Leonid Mielnik) wydała kilka albumów swoich rysunków satyrycznych. Grupa ta przez kilka lat z rzędu brała udział w tworzeniu oprawy plastycznej słynnego karnawału w Nicei. Prace Sziłowa były wielokrotnie nagradzane na międzynarodowych konkursach karykatury. Najważniejsze jego trofea to 1 miejsce na międzynarodowym konkursie w Czanczuń  (Korea Pn.), Złoty medal na konkursie w Trento (Włochy) i w Erewaniu (Armmenia), Grand Prix na konkursie w Moskwie.

W 2010 r. Sziłow zorganizował i prowadzi do dziś internetowe przedsięwzięcie pod nazwą „Cartoonbank.Ru” w którym można kupować rysunki satyryczne autorów z Rosji i innych krajów.

W naszej galerii odbyła się już jedna (w 2015 r.) wystawa jego rysunków satyrycznych.

Pożegnanie wieloletniego pracownika

29.11.2018

1Decyzję o przejściu na emeryturę podjęła wieloletnia pracownica Biura Rady Miejskiej w Sławnie - Teresa Ożóg. 

Podczas uroczystości, w imieniu swoim oraz wszystkich pracowników Urzędu Miejskiego w Sławnie, Krzysztof Frankenstein - burmistrz Sławna oraz Mieczysław Grabowski - z-ca burmistrza podziękowali Pani Teresie za wieloletnią pracę w Urzędzie Miejskim. Podziękowania za wspólnie przepracowane lata, życzenia zdrowia i efektywnie wykorzystanego czasu na emeryturze złożyli  także współpracownicy z urzędu.

 

Zawiadomienie o sesji Rady Miejskiej

29.11.2018

iZawiadamiam, że 14 grudnia 2018 r. (piątek) o godz. 09:00 w sali konferencyjnej (nr  32) Urzędu  Miejskiego  w  Sławnie  odbędzie  się sesja  Rady  Miejskiej o następującej  tematyce:

 1. Sprawy regulaminowe.
 2. Trybuna obywatelska.
 3. Podjęcie uchwał w sprawie:
 1. ustalenia składów osobowych stałych komisji Rady Miejskiej w Sławnie,
 2. uchwalenia budżetu Miasta Sławno na rok 2019,
 3. uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Miasta Sławno na lata 2019-2034,
 4. zmiany budżetu Miasta Sławno na 2018 rok,
 5. uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Miasta Sławno na lata 2018-2032,
 6. ustanowienia wieloletniego programu osłonowego Miasta Sławno w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023,
 7. podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania  nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023,
 8. określenia zasad zwrotu wydatków poniesionych na pomoc w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023,
 9. zmiany uchwały nr L/283/2018 Rady Miejskiej w Sławnie z dnia 9 lutego 2018r. w sprawie dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli w 2018 roku.
 1. Sprawozdanie Burmistrza z jego działalności między sesjami Rady Miejskiej  w Sławnie.
 2. Wnioski radnych.
 3. Zamknięcie posiedzenia.                    

ZAINTERESOWANYCH ZAPRASZAMY

                           

                        

                                                                                                                       Przewodnicząca   Rady

                                                                                                                  /  -  /   Marzena Łużyńska

Przewiń listę aktualności w lewoPrzewiń listę aktualności w prawo

 • 700Banner zastrzeganie dokumentów tożsamości - co zrobić w sytuacji gdy utracimy dokumentyBanner gospodarka odpadami - zasady wywozu odpadów, harmonogramy Banner pogotowie oświetlenia ulic Banner galeria - wydarzenia w objektywieBanner system informacji przestrzennej - emapa
 • Banner mikroporady.plBanner nieruchomosci gminne na sprzedaż Banner zobacz filmy ze sławna
 •  Banner mapa interaktywna - poznaj swoje okolice Banner WKU w Koszalinie Banner Academia Pomeraniensis Banner Komenda Powiatowa Policji w Sławnie

 

Sport i Kultura

Banner Sławieński Dom Kultury
Banner OSiR Sławno
Banner Miejska Biblioteka Publiczna w Sławnie

Edukacja

Banner Przedszkole nr 1 im. Kubusia Puchatka w Sławnie
Przedszkole nr 2 im. Jana Brzechwy w Sławnie
Banner Przedszkole Jasia i Małgosi w Sławnie
Banner Przedszkole nr 4 im. Krasnala Hałabały w Sławnie
Banner Szkoła Podstawowa nr 1 w Sławnie
Banner Szkoła Podstawowa nr 3 w Sławnie
Banner Gimnazjum Miejskie nr 1 w Sławnie

Turystyka

Banner Pomorska droga sw Jakuba, Pomeranian Way of St James
Banner Europejski Szklak Gotyku Ceglanego
Banner Darlot

Projekt i wykonanie 2014-2015 Maxus Net Communications
Wszelkie prawa zastrzeżone Miasto Sławno (C) Copyright 2015

TREŚĆ