Ikonka kalendarzykaKalendarz wydarzeń

Przewiń listę kalendarza do tyłuPrzewiń listę kalendarza do przodu

Bezpłatne badania mammograficzne

22.09.2016

mammografiaSerdecznie zapraszamy wszystkie Panie w wieku 50 – 69 lat na bezpłatną mammografię w ramach Populacyjnego Programu Wczesnego Wykrywania Raka Piersi. Panie w wieku 40 – 49 oraz 70 – 75 lat zapraszamy na bezpłatne badania, które odbędą się 1 i 2 października na placu Ks. Kardynała Wyszyńskiego w Sławnie, finansowane z Funduszy Norweskich! Konieczna wcześniejsza rejestracja i skierowanie lekarskie. Szczegóły na www.fundusze.mammo.pl

Akcja przewonienia gazu ziemnego "Jesień 2016"

22.09.2016

informacjaSzanowni Państwo,

Uprzejmie informuję, że PSG sp. z o.o. Oddział w Gdańsku przeprowadzi w dniach 18-20 października 2016 roku na terenie miast i gmin: Bytów, Kobylnica, Lębork, Nowa Wieś Lęborska, Sławno, Słupsk i Ustka akcję przewonienia gazu "Jesień 2016", która ma na celu wykrycie i usunięcie nieszczelności na gazowej sieci rozdzielczej i instalacjach wewnętrznych w budynkach.

Wykryte nieszczelności na gazowej sieci rozdzielczej do kurka głównego i przy gazomierzach usuwane będą przez pracowników PSG sp. z o.o. Oddział w Gdańsku. Służby Pogotowia Gazowego będą pracowały w czasie trwania akcji przez całą dobę.

Jednocześnie nadmieniam, że usuwanie stwierdzonych nieszczelności na instalacjach wewnętrznych i urządzeniach gazowych w budynkach należy do obowiązku właścicieli lub administratorów obiektów.

Kierownik Działu Zarządzania Ruchem Sieci Tomasz Sowa

Wyremontowano odcinki ulic Mickiewicza, Chrobrego i Chopina w Sławnie

22.09.2016

1Zakończono prace przy przebudowie odcinków ulic Mickiewicza, Chrobrego i Chopina w Sławnie. Z początkiem lipca firma KRĘŻEL Sp. z o.o. z Kobylnicy, która złożyła najkorzystniejszą ofertę oferując 179.120,42zł za wykonane robót wraz z okresem gwarancji na 60 miesięcy, rozpoczęła prace przy przebudowie powyższych odcinków ulic. Zakres robót obejmował roboty przygotowawcze, tj. rozebranie zniszczonych nawierzchni, krawężników i obrzeży, przygotowanie podłoża/koryta pod ułożenie warstw konstrukcyjnych nawierzchni, prawidłowe zagęszczenie, wykonanie warstw wierzchnich, regulację istniejących wpustów, włazów, zaworów itp. w celu dostosowania do nowej nawierzchni, humusowanie i obsianie trawą. Nowe nawierzchnie ulic wyłożone zostały kostką granitową i kostką betonową. Przebudowa odcinków ulic finansowana była z budżetu miasta. (Rafał Szymczewski)

Dzień Przedszkolaka

21.09.2016

120 września 2016 roku w hali widowiskowo-sportowej przy Szkole Podstawowej nr 3 w Sławnie odbyła się przedszkolna, sportowa spartakiada, obchodzona w ramach Dnia Przedszkolaka oraz 700-lecia Miasta Sławno. Celem spartakiady była popularyzacja sportu i rozwijanie sprawności fizycznej dzieci. Impreza popularyzuje zdrowy i bezpieczny styl życia oraz aktywny wypoczynek. Służy wzmacnianiu wiary dziecka we własne siły, przygotowuje do przeżywania sukcesu i skutecznego radzenia sobie z porażkami. Wszystkie grupy z miejskich przedszkoli zebrały się razem i rywalizowały w różnych sportowych konkurencjach, m.in. skoki na piłkach, jazda na rowerku, zbieranie kolorowych piłek czy przenoszenie lotki. Wszystkie grupy znakomicie przygotowały się również do dopingu swoich zawodników. Sportowe zmagania dostarczyły dzieciom wiele radości. Trzeba przyznać, że dzieci wykazały się wyjątkowym duchem walki, niesamowitą zręcznością, sprawnością oraz pozytywnym współzawodnictwem. Za tak wspaniałą zabawę każda z drużyn otrzymała okolicznościowe nagrody, które wręczał Krzysztof Frankenstein – burmistrz Sławna. W tym dniu żadna z drużyn nie była przegrana! (Rafał Szymczewski)

Sesja Rady Miejskiej

21.09.2016

informacjaZawiadamiam, że w dniu 28.09.2016 r. o godz. 900 w sali konferencyjnej nr 32 Urzędu Miejskiego w Sławnie odbędzie się Sesja Rady Miejskiej o następującej tematyce:

 1. Sprawy regulaminowe.
 2. Interpelacje radnych.
 3. Wolna Trybuna.
 4. Sprawozdanie z realizacji budżetu za I półrocze 2016 r.
 5. Podjęcie uchwał w sprawie :
  • a/ pozbawienia kategorii drogi gminnej poprzez wyłączenie z użytkowania jako drogi publicznej na terenie miasta Sławno,
  • b/ wyrażenia zgody na współdziałanie z innymi gminami przez zawarcie umowy partnerskiej w zakresie realizacji przedsięwzięcia pod nazwą „ Budowa szlaków kajakowych na rzekach Wieprzy i Grabowej”,
  • c/ wyrażenia zgody na przystąpienie Miasta Sławno do projektu pod nazwą „ Budowa szlaków kajakowych na rzekach Wieprzy i Grabowej ” w ramach działania 4.9 Rozwój zasobów endogenicznych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014 - 2020,
  • d/ przyjęcia Planu działania Miasta Sławno wskazującego projekty oparte na endogenicznym potencjale obszaru gminy tworzącym produkty turystyczne,
  • e/ wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty w wysokości 98 % od ceny ustalonej przez rzeczoznawcę majątkowego na wykup w trybie bezprzetargowym lokalu mieszkalnego Nr 4 stanowiącego własność Gminy Miasto Sławno, usytuowanego przy ulicy A. Mickiewicza 1 na rzecz najemcy tego lokalu,
  • f/ zmiany budżetu Miasta Sławno na 2016 rok,                    
  • g/ zmiany wieloletniej prognozy finansowej Miasta Sławno na lata 2016 – 2030.
 6. Odpowiedzi na interpelacje radnych.
 7. Wnioski i zapytania radnych.

 ZAINTERESOWANYCH ZAPRASZAMY

Akcja poboru krwi

21.09.2016

informacjaRegionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa Imienia Jana Pawła II z siedzibą w Słupsku organizuje akcję poboru krwi w Sławnie na placu Ks. kardynała Stefana Wyszyńskiego,w dniach 22 września 2016r. i 27 października 2016 r. w godzinach od 9.00. do 14.00.

 • I Krwiodawcą może zostać osoba w wieku 18-65 lat, która w ciągu ostatnich 6 miesięcy nie miała wykonanego tatuażu, przekłucia uszu, ani innych części ciała, nie była leczona krwią i jej składnikami.
 • II Dawcami nie mogą być osoby chore min. na gruźlicę, choroby krwi, choroby serca, choroby nowotworowe oraz osoby, które przebyły wirusowe zapalenie wątroby (żółtaczka), chorzy na AIDS, nosiciele wirusa HIV.    

    Każda osoba, która odda krew otrzyma ekwiwalent kaloryczny (8 czekolad i batonik).

Informację opracowano na podstawie Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa im. Jana Pawła II z siedzibą w Słupsku.

Przebudowa żłobka na ukończeniu

20.09.2016

       zlobek     Trwają ostatnie prace remontowe w budynku przedszkola nr 4 im. Krasnala Hałabały przy ul. Cieszkowskiego w Sławnie.Przypomnijmy, że w tym budynku funkcjonować będzie miejski żłobek.Projekt przebudowy  dostosował obecne pomieszczenia do przepisów i standardów jakie musi spełniać lokal, w którym ma być prowadzony żłobek. Powstały nowe pomieszczenia: kuchnia mleczna, kuchnia główna, sypialnie dla dzieci, łazienka oraz pokój opiekunek dziecięcych. Nowopowstały żłobek przystosowany będzie do przyjęcia 32 dzieci, w systemie ośmiogodzinnym. W chwili obecnej trwają prace wykończeniowe, które mają potrwać do końca września br. Wykonana została już kanalizacja sanitarna i biały montaż. Dodatkowo wykonano instalację wody zimnej i ciepłej, instalację co, instalację elektryczną. Zamontowany został również monitoring, a przebudowie poddany został plac zabaw i teren ogródka. 

             Łączny koszt inwestycji wyniesie 1 199 708,36zł, z czego dofinansowanie projektu wynosi 618.959,00zł. (Rafał Szymczewski)

Wyjątkowe jubileusze

20.09.2016

plakat24 września 2016 roku będzie wyjątkowym dniem w Sławnie. Tego dnia swoje wyjątkowe jubileusze obchodzić będą Miejski Klub Sportowy Sława Sławno oraz Ochotnicza Straż Pożarna w Sławnie – Orkiestra Dęta im. Ziemi Sławieńskiej.

Miejski Klub Sportowy Sława Sławno ma najdłuższą tradycję wśród działających na terenie miasta Sławno klubów sportowych. Prowadzi on sekcję piłki nożnej.  MKS  Sława Sławno powstał 13 maja 1946 roku z inicjatywy rzemieślników KS "Sława". W roku 1947 na jego bazie utworzono KKS "Kolejarz".  W roku 1957 dokonano fuzji klubów, "Kolejorz" i "Start" działających na terenie Sławna, w wyniku czego powstał Międzyzakładowy KS "Sława". Prezesem nowo utworzonego klubu został Ignacy Urbaniec. W latach 1989-2015 prezesami byli:  Wilhem Jankowski, Roman Granisz, Arkadiusz Michalak, Jarosław Buczkiewicz i Marek Stukan. Trenerami drużyny w tym okresie byli: Ryszard Bućko, Andrzej Jasiński , Marek Nowak, Andrzej Żalejko, Janusz Studziński, Wojciech Megier, Andrzej Szygenda, Tomasz Zasada, Tadeusz Żakieta, Daniel Skok, Piotr Ścisło i Grzegorz Lewandowski. W latach 2006-2008 zespół grał w IV lidze w grupie zachodniopomorskiej. W sezonie 2008/2009 klub grał w III lidze pomorskiej i zakończył rozgrywki na 13 miejscu, które dawało przed sezonem utrzymania, jednak po zmianie regulaminu IV ligi i wycofaniu się z rozgrywek II ligi Kotwicy Kołobrzeg Sława spadła do IV ligi. W sezonie 2010/2011 klub awansował do IV ligi, trenerem wówczas był, były 5-krotny reprezentant Polski, Grzegorz Lewandowski. W sezonie 2015/2016 seniorzy grali w Koszalińskiej Klasie Okręgowej. W 2016 roku brali udział w półfinale Zachodniopomorskiego Pucharu Polski. Barwami klubowymi są kolory biały, czerwony, czarny i niebieski. Oprócz drużyny seniorów w rozgrywkach biorą udział drużyny żaków, juniorów młodszych i juniorów starszych. W 2016 roku klub obchodzi 70 – lecie swojego istnienia. Przez ten czas klub może poszczycić się następującymi sukcesami:

- 1998/99 zdobycie mistrzostwa młodzieżowego w regionie Koszalin-Słupsk przez Żaków prowadzonych przez  Ryszarda Bućko,

- finał Pucharu Polski ZZPN Szczecin 2004/2005 (trzykrotne występy w finałach regionalnego Pucharu Polski),

- awans do IV ligi po barażach uzupełniających 2005/2006,

- III miejsce w sezonie 2006/07 IV ligi zachodniopomorskiej jako beniaminek, awans do III ligi w sezonie 2007/07.

Z kolei Orkiestra Dęta im. Ziemi Sławieńskiej powstała 16 września 1966 roku pod patronatem Ochotniczej Straży Pożarnej. Pierwszym długoletnim kapelmistrzem był jeden z jej założycieli -  Stanisław Poprawski. Obecnie kapelmistrzem orkiestry jest Maciej Poprawski. W dniu jubileuszu X – cio lecia istnienia, orkiestra otrzymała  imię  Ziemi  Sławieńskiej.  Przez  cały okres działalności   uczestniczy  w   życiu  kulturalnym    miasta,    powiatu,   regionu  i  kraju.    Orkiestra    brała     udział     w     wielu     festiwalach,     konkursach  i  spotkaniach orkiestr w kraju i poza  granicami,  zajmując  wysokie  miejsca.  Występowała   między   innymi w  koncercie milenijnym Warszawa 2000 oraz w pawilonie polskim na targach  EXPO  –  2000  w  Hanowerze.   Wielokrotnie     uczestniczyła   także w regionalnych i ogólnopolskich przeglądach orkiestr dętych OSP. W wojewódzkich przeglądach orkiestr OSP zespół zajmował dotychczas I i II miejsca. Wielokrotnie występował poza granicami kraju - w Niemczech, na Łotwie, w Republice Czeskiej. Od   kilku    lat    orkiestra     jest   stowarzyszeniem i funkcjonuje jako Ochotnicza Straż Pożarna. Nie gasi wprawdzie pożarów, ale występuje podczas wszystkich ważniejszych uroczystości organizowanych przez władze samorządowe, służby mundurowe, inne organizacje na terenie miasta, gminy, powiatu, województwa i nie tylko. Od miasta zespół otrzymał w użytkowanie budynek, w którym mieści się jego siedziba, natomiast środki finansowe na swoje utrzymanie zdobywa samodzielnie. Podczas koncertów i parad marszowych orkiestrze towarzyszy zespół mażoretek, który jest ich niewątpliwą ozdobą. Na uwagę zasługuje fakt, że zdecydowana większość jej członków swoją przygodę z muzyką rozpoczynała w działającej przy zespole  szkółce. Uczestnictwo w orkiestrze nie przynosi żadnych gratyfikacji finansowych, a cała działalność zespołu opiera się na społecznej pracy wszystkich członków. Od  wielu lat  zespół  przyjaźni  się  z  Orkiestrą   Dętą  Ochotniczej  Straży  Pożarnej z Möllenbeck w Niemczech oraz Orkiestrą Dętą Chełmińskiego Domu Kultury. Orkiestra jest także współorganizatorem znanego w całym kraju Festiwalu Orkiestr Dętych w Sławnie. W 2016 roku Orkiestra obchodzi jubileusz 50-lecia istnienia.

Z okazji powyższych jubileuszów, 24 września 2016 roku odbędą się oficjalne uroczystości w Sławnie. O godz. 12:00 w Sławieńskim Domu Kultury nastąpi otwarcie wystawy pt. 50 lat Sławieńskiej Orkiestry Dętej oraz prezentacja osiągnięć Klubu Sportowego  Sława Sławno. Następnie o godz. 14:00 na pl. ks. kard. S. Wyszyńskiego w Sławnie nastąpi oficjalne otwarcie uroczystości jubileuszowych, podczas których odbędzie się ceremonia wręczenia odznaczeń, m.in. honorowego odznaczenia  Gryfa Zachodniopomorskiego. Ponadto zaplanowano wystąpienia przybyłych na uroczystość gości. Po oficjalnych uroczystościach odbędzie się festyn rodzinny z atrakcjami dla dzieci, a na scenie rozbrzmiewać będzie muzyka instrumentów dętych. W między czasie o godz. 16:00 na stadionie miejskim w Sławnie odbędzie się mecz piłkarski Sława Sławno - Victoria Sianów. Serdecznie zapraszamy do wspólnego uczestnictwa.

PROGRAM:

1200  - otwarcie wystawy 50 lat Sławieńskiej Orkiestry Dętej oraz prezentacja osiągnięć MKS „Sława” Sławno, / miejsce: Sławieński Dom Kultury, ul. Cieszkowskiego 2

1400 - otwarcie uroczystości jubileuszowych 50-lecia Ochotniczej Straży Pożarnej Orkiestry Dętej im.Ziemi Sławieńskiej i 70-lecia Miejskiego Klubu Sportowego „Sława” / miejsce: plac. ks. kard. S. Wyszyńskiego w Sławnie

- wystąpienia Burmistrza Miasta Sławna

- wystąpienie Członka Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego, wręczenie odznaki honorowej  Gryfa Zachodniopomorskiego

- wystąpienie Członka Zarządu Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych w Szczecinie

- koncert Orkiestry Dętej im.Ziemi Sławieńskiej i Orkiestry Dętej Chełmińskiego Domu Kultury

- festyn rodzinny i wspólna zabawa

1600 mecz piłkarski „Sława” Sławno - Victoria Sianów - Stadion miejski

Pierwszy ekran 3D w powiecie sławieńskim dotarł do Sławna

16.09.2016

116 września 2016 roku do Sławieńskiego Domu Kultury dotarł nowy ekran cyfrowy, który wchodzi w skład sprzętu umożliwiającego projekcję filmów 3D. Przypomnijmy, że modernizacja kina realizowana jest  ze środków Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej, Urzędu Miasta Sławno oraz Sławieńskiego Domu Kultury w ramach programu operacyjnego PISF, Rozwój Kin, Priorytet Modernizacja.. Łączny koszt modernizacji wyniesie 221.400,00zł.

Modernizacja sławieńskiego kina obejmuje dostawę, instalację, zestrojenie i uruchomienie kinowego sprzętu  cyfrowego, zgodnego ze standardami DCI wraz z niezbędnym wyposażeniem. Zmodernizowana zostanie również instalacja elektryczna, dostarczony i uruchomiony zostanie nowy sprzęt umożliwiający projekcję 3D z pasywnym modulatorem polaryzacji.

Ponad 13 metrowa i 800 kilogramowa skrzynia, w której znajdował się ekran cyfrowy, przyjechała z Czech i musiała zostać podniesiona na wysokość okna od frontu budynku, dalej wciągnięta na scenę do sali kinowej. Wydarzenie historyczne, niepowtarzalne widowisko na scenie, pierwszy ekran 3D w powiecie sławieńskim.

Na pierwsze filmy w technologii 3D zapraszamy już w październiku.

Za pomoc i zaangażowanie w tym przedsięwzięciu dziękujemy firmom Hydrogeobudowa Tadeusz Stukan, Spółce Olszewscy i Synowie oraz PSS Społem Sławno.

Koszalińska oficjalnie oddana do użytku

15.09.2016

2Przebudowa ulicy Koszalińskiej wraz ze skrzyżowaniem o ruchu okrężnym z ulicami: Józefa Chełmońskiego, Polanowską, Pocztową i Jedności Narodowej w Sławnie dobiegła końca.

Przypomnijmy, że firma Krężel z Kobylnicy, która złożyła najkorzystniejszą ofertę oferując 1.697.367,92 zł  za wykonane robót z okresem gwarancji na 60 miesięcy, rozpoczęła swoje pracę z początkiem kwietnia br. Zakres prac obejmował przebudowę nawierzchni jezdni ulic,  budowę skrzyżowania o ruchu okrężnym, przebudowę oraz budowę pozostałych elementów ulic, tj.: wysepki kanalizujące, pierścień ronda, wybrukowania, zjazdy, opaski, zatoki postojowe, budowę kanalizacji deszczowej oraz budowę  oświetlenia drogowego. W trakcie przebudowy usunięto również zakrzewienia, w zamian robiąc nowe nasadzenia. 

Przebudowa powyższej ulicy była możliwa dzięki dofinansowaniu w ramach Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019. Sławieńska inwestycja znalazła się na wysokim 4 miejscu, wśród 19 zgłoszonych inwestycji w kategorii dróg gminnych, otrzymując łączne dofinansowanie w wysokości ponad 760.000zł. (Rafał Szymczewski)

Bakcyl Kultury- Moje Miasto w Małej Formie

15.09.2016

ekdusSławieński Dom Kultury serdecznie zaprasza młodzież z gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych do wzięcia udziału w programie „Bakcyl Kultury- Moje Miasto w Małej Formie”. Podczas realizacji przedsięwzięcia uczniowie ze sławieńskich szkół  wezmą udział w warsztatach filmowych prowadzonych przez instruktora. W czasie warsztatów kształtować będziemy zarówno świadomego odbiorcę filmów jak i twórcę. Głównym założeniem projektu jest pokazanie młodzieży, że wszystko co jest stworzone przez człowieka składa się na kulturę i jej twórcą może być każdy. Nie trzeba być światowej sławy pisarzem, muzykiem, architektem czy reżyserem, żeby zapisać się na kartach obszernej historii rozwoju kultury, zwłaszcza w dobie dzisiejszych technologii. Podczas zajęć warsztatowych uczestnicy będą poznawać różne techniki tworzenia filmów,  jakie zabiegi stosować by film był udany, jak wymyślić historię i dopasować ją w odpowiedniej przestrzeni, czasie i miejscu. Pokażemy, że przy odrobinie kreatywności bardzo dobry film można nakręcić telefonem komórkowym i nie musi on być wcale długi (stąd mała forma). W przestrzeni miasta dzieje się jednocześnie kilka tysięcy rzeczy naraz co stanowi niesamowite pole do działania. Począwszy od filmu dokumentalnego czy reportażu, a skończywszy na filmie fabularnym jak np. thriller, horror, dramat czy komedia- jedyne ograniczenia jakie w świecie kina funkcjonują są tylko te, które sami sobie nałożymy. Projekt „Bakcyl Kultury- Moje Miasto w Małej Formie” pozwoli uczestnikom stworzyć własne dzieła filmowe, pokaże że telefon to nie tylko zabawka, ale może służyć do tworzenia rzeczy pięknych i wspaniałych. Warsztaty odbywać się będą raz w tygodniu dla 3 grup, zapisy przyjmujemy do 20 września 2016 r. w sekretariacie Sławieńskiego Domu Kultury lub pod numerami telefonu: 59 810 76 70, 793 967 670. Zajęcia są nieodpłatne. Liczba miejsc jest ograniczona. Projekt realizowany ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach programu Bardzo Młoda Kultura, którego operatorem w województwie zachodniopomorskim jest Zachodniopomorskie Forum Kultury.

Wyzwalali kolory

14.09.2016

koloryW dniach 9-11 września br. reprezentanci Hufca ZHP Sławno – 6. Wielopoziomowa Drużyna Harcerska „Dzieci Neptuna” ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Sławnie i 27. Wielopoziomowa Drużyna Harcerska im. Jerzego Kukuczki z Zespołu Szkół w Ostrowcu wzięli udział w niezwykłym i pełnym niezapomnianych wrażeń projekcie Chorągwi Zachodniopomorskiej ZHP – Zlocie pod nazwą „Wyzwolić Kolory”, który odbył się w Świnoujściu. Aby „wyzwolić kolory” i spędzić pożytecznie czas w gronie 1600 zachodniopomorskich zuchów, harcerzy, harcerzy starszych, wędrowników, instruktorów i seniorów - harcerze ze Sławna i Ostrowca musieli wykonać szereg zadań, które nawiązywały do idei przewodniej zlotu – palety barw. Kolor czerwony związany był z realizacją zadania o tematyce patriotycznej, barwa niebieska poświęcona była edukacji, pomarańcz to przedsięwzięcie z zakresu sportu i turystyki, zieleń była oczywiście powiązana z dbałością o środowisko naturalne, a fiolet musiał „wyzwolić” własną kreatywność. Trwające od kilku miesięcy przygotowania zakończyły się sukcesem i „Dzieci Neptuna” oraz „Zdobywcy” wyruszyli do słonecznego Świnoujścia, gdzie organizatorzy oprócz szeregu atrakcji przygotowali i poprowadzili także ponad 80 rodzajów zajęć dla każdego z pionów metodycznych. Zlot „Wyzwolić Kolory” rozpoczął się apelem i spotkaniem w świnoujskim Parku Zdrojowym, które uświetnił wspaniały pokaz Teatru Ognia. Sobota, to przede wszystkim czas na bardzo ciekawe zajęcia programowe i wieczorny przemarsz z miasteczka zlotowego do amfiteatru oraz koncert zespołu „Cisza jak ta”. Podekscytowani, pełni pozytywnych emocji uczestnicy udali się na zasłużony, lecz krótkotrwały odpoczynek. Nie obyło się bez nocnych rozmów i dzielenia się swoimi odczuciami, gdyż ten dzień był naprawdę wypełniony bogatą gamą propozycji dla najmłodszych i tych odrobinę starszych. Niedzielne przedpołudnie, to dalszy ciąg zajęć i przygotowania do apelu wieńczącego imprezę, której gośćmi byli między innymi: naczelnik ZHP hm. Małgorzata Sinica i wiceprzewodniczący ZHP hm. Marian Antonik, członkowie Głównej Kwatery ZHP, Zachodniopomorski Kurator Oświaty, władze samorządowe Świnoujścia oraz wnuczka Andrzeja Małkowskiego i Olgi Drahonowskiej-Małkowskiej – założycieli polskiego harcerstwa - druhna Krystyna Małkowska-Żaba. Członkowie 6. WDH oraz 27. WDH pragną serdecznie podziękować Komendzie Hufca ZHP im. WOP oraz hufcowemu koordynatorowi phm. Anidzie Rydlichowskiej za pomoc w przygotowaniu do udziału w zlocie i złożyć gratulacje sztabowi organizacyjnemu, dzięki któremu „wyzwalanie kolorów” było wspaniałą, kolorową przygodą. (hm. Jacek Błaszczyk Szef Biura KH ZHP Sławno)

Przewiń listę aktualności w lewoPrzewiń listę aktualności w prawo

 • Banner gospodarka odpadami - zasady wywozu odpadów, harmonogramy Banner pogotowie oświetlenia ulic Banner system informacji przestrzennej - emapaBanner nieruchomosci gminne na sprzedażBanner galeria - wydarzenia w objektywieBanner mikroporady.pl
 • Banner pytania do burmistrza Banner zobacz filmy ze sławnaBanner katalog firm Banner katalog turystyczny
 • Banner ogłoszenia Banner mapa interaktywna - poznaj swoje okolice Banner WKU w Koszalinie Banner Academia Pomeraniensis Banner Komenda Powiatowa Policji w Sławnie

 

Kalendarz imprez

Kalendarz wydarzeń 2016

czytaj więcej »

Przewijaj sliderZatrzymaj slider

Sport, Kultura, Sztuka - co się wydarzy?

Sport i Kultura

Banner Sławieński Dom Kultury
Banner OSiR Sławno
Banner Miejska Biblioteka Publiczna w Sławnie

Edukacja

Banner Przedszkole nr 1 im. Kubusia Puchatka w Sławnie
Przedszkole nr 2 im. Jana Brzechwy w Sławnie
Banner Przedszkole Jasia i Małgosi w Sławnie
Banner Przedszkole nr 4 im. Krasnala Hałabały w Sławnie
Banner Szkoła Podstawowa nr 1 w Sławnie
Banner Szkoła Podstawowa nr 3 w Sławnie
Banner Gimnazjum Miejskie nr 1 w Sławnie

Turystyka

Banner Pomorska droga sw Jakuba, Pomeranian Way of St James
Banner Europejski Szklak Gotyku Ceglanego
Banner Darlot

TREŚĆ