Ikonka Bip Ikonka Instagram Ikonka Twitter Ikonka Facebook Ikonka Youtube Ikonka aparatu fotograficznego Ikonka RSS Ikonka drukarki ikonka Mapki Ikonka koperty

Ostrzeżenie

ostrzeżenie meteorologiczne

czytaj więcej »
VI Mistrzostwa Miasta Sławno

Mistrzostwa Sławna

czytaj więcej »
Inauguracja ZDD

Inauguracja ZDD

czytaj więcej »
Informacja

Informacja

Wydarzenia Jubileuszowe

700-lecie Miasta Sławno

czytaj więcej »

 

 

 

Przewiń listę kalendarza do tyłuPrzewiń listę kalendarza do przodu

Powstanie park 700-lecia

21.08.2017

1Jeszcze w tym roku powstanie park 700-lecia o powierzchni 3,2 ha, który zlokalizowany będzie pomiędzy ulicami Działkową i Witosa w Sławnie. To pomysł Komitetu Organizacyjnego na upamiętnienie obchodów jubileuszu miasta. Dzięki temu sławnianie zyskają kolejne miejsce do wypoczynku i rekreacji.

Opracowana została już koncepcja zagospodarowania parku. Koncepcją przyszłego parku zajęła się firma GRAPH 31 z Gdańska. W ramach koncepcji opracowano zagospodarowanie parku z uwzględnieniem jego przyszłej funkcjonalności i uwarunkowań wraz z rozmieszczeniem zieleni  i zestawieniem roślinności dla wyodrębnionych terenów. Ponadto przedstawione zostały wytyczne do lokalizacji mebli miejskich, różnych dzieł sztuki oraz miejsc pamięci, a także lokalizacji i sposobu oświetlenia parku oraz rodzaju nawierzchni dróg, miejsc postojowych i ciągów pieszych.

Istotnym elementem koncepcji jest również określenie miejsc i sposobu rozmieszczenia nasadzeń, które stworzą niepowtarzalną przestrzeń zieloną w mieście. W parku łącznie ma być nasadzonych 589 drzew oraz 420 krzewów i bylin. Obecnie na terenie przyszłego parku znajduje się 111 drzew. Po planowanych nasadzeniach  łączna liczba drzew stanowić będzie symboliczną liczbę 700 drzew.  

Park 700-lecia stanowić będzie przestrzeń dostępną dla mieszkańców i turystów. W przyszłości przewiduje się w tym miejscu zagospodarowanie miejsc rekreacji, gdzie potencjalnie można spędzać wolny czas uprawiając sport, spacerując czy grillując. Koncepcja parku zakłada zachowanie miejsc pod przyszłościowe atrakcje, takie jak minigolf, siłownie na świeżym powietrzu, plac zabaw czy boisko multisportowe.

Pierwszym etapem prac mają być nasadzenia, które zaplanowane są na miesiąc wrzesień br. Nasadzone mają być m.in. brzozy, dęby czerwone i szypułkowe, daglezje, magnolie, lipy drobnolistne, liliowce, tawuły i modrzewie. Otwarcie parku przewiduje się podczas inauguracji Zachodniopomorskich Dni Dziedzictwa, która będzie miała miejsce w drugi weekend września w Sławnie. (Rafał Szymczewski)

Trwa remont sali kinowej w SDK

21.08.2017

1Trwa remont sali kinowej w Sławieńskim Domu Kultury. Dzięki tej inwestycji miłośnicy kina będą mogli oglądać filmy w nowoczesnym, klimatyzowanym pomieszczeniu.  

W chwili obecnej, w formule zaprojektuj i wybuduj, realizowany jest III etap modernizacji SDK – remont sali kinowej.  Prace remontowe mają na celu dostosowanie pomieszczeń sali kinowej do obowiązujących przepisów techniczno–budowlanych. W ramach inwestycji wykonawca zobowiązał się do sporządzenia kompletnego wielobranżowego projektu budowlanego i wykonawczego modernizacji oraz remontu sali kinowej wraz z uzgodnieniami wymaganymi przepisami prawa budowlanego, a także ich wykonania na podstawie tej dokumentacji.

Kompletny projekt zawiera  projekt akustyki, projekt przeniesienia projektorów i nagłośnienia, projekt oświetlenia scenicznego, aranżację wnętrz -  montaż 215 miejsc kinowych, w tym miejsc dostosowanych dla osób niepełnosprawnych, projekt instalacji wentylacji i klimatyzacji, instalację centralnego ogrzewanie z układu wentylacyjno-klimatyzacyjnego, instalację elektryczna i oświetleniową, instalacje nisko prądowe (telefoniczna, komputerowa, RTV, sygnalizacji pożaru, antywłamaniowa) oraz projekt naprawy dachu nad salą kinową. Ponadto do obowiązków wykonawcy należy uzyskanie wszystkich wymaganych przepisami decyzji administracyjnych, uzgodnień, opinii oraz sprawdzeń rozwiązań projektowych.

W chwili obecnej trwają prace rozbiórkowe, które powinny potrwać do połowy września br. Następnym etapem będą prace związane z instalacją elektryczną oraz instalacją wentylacji i klimatyzacji.  Wykonawcą całości robót jest firma AMB Group Polska sp. z o.o. z Warszawy. (Rafał Szymczewski)

 

Nowy sprzęt dla sławieńskiego szpitala

18.08.2017

1Szpital Powiatowy w Sławnie otrzymał od miasta nowy sprzęt medyczny.

W dniu 18 sierpnia 2017 roku nastąpiło przekazanie sprzętu medycznego, zakupionego przez Miasto Sławno, Gminę Darłowo oraz Starostwo Powiatowe w Sławnie, dla sławieńskiego szpitala. Sławieński samorząd zakupił kardiotokograf, który jest przeznaczony do zastosowania w położnictwie. Aparat KTG przydatny jest do przeprowadzania badań płodu na każdym etapie ciąży - w tym monitorowanie przed porodem i w trakcie porodu. Aparat monitoruje stan ciąży i dokonuje pomiarów czynności skurczów serca płodu. Jest dostosowany do monitorowania ciąży bliźniaczej oraz przystosowany do mobilnego użytkowania. Drugim urządzeniem przekazanym do Szpitala Powiatowego w Sławnie jest dezynfektor do naczyń sanitarnych. Nowa myjnia posiada 4 programy myjące z możliwością dostosowania do indywidualnych potrzeb użytkownika, panel dotykowy z wyświetlaczem graficznym oraz funkcję suszenia konwekcyjnego. Wartość przekazanego sprzętu przez sławieński samorząd to ponad 30 tysięcy złotych.

Ponadto Gmina Darłowo oraz Starostwo Powiatowe w Sławnie sfinansowało m.in. zakup stolików pod KTG, sondę DUO do badania ciąż bliźniaczych, profesjonalny fotel do pobierania krwi, pompy infuzyjne, fotele ginekologiczne, piły z tarczami do cięcia gipsu, wózko-wannę i wagę krzesełkową dla niepełnosprawnych.

Dzięki dotacji ze Starostwa  Powiatowego w Sławnie powstała nowa wiata wolnostojąca oraz drzwi prowadzące do windy. Obecnie trwają także procedury przetargowe na zakup  sprzętu w postaci słupska laparoskopowo-artroskopowego, aparatu do znieczulenia oraz respiratora.

„Chciałbym serdecznie podziękować samorządom, które dofinansowują placówkę powiatową. Szpital obsługuje pacjentów z całego powiatu i dziękuje za to, że samorządowcy chcą pomóc. To nie jest pierwszy raz, kiedy możemy liczyć na pomoc. Dzięki temu  sławieński szpital dalej będzie się rozwijał.” – powiedział Wojciech Wiśniowski – starosta sławieński. (Rafał Szymczewski)

 

Odcinek Alei Zachodniej w nowej odsłonie

17.08.2017

1Zakończyła się przebudowa ciągu pieszo-jezdnego Alei Zachodniej w Sławnie,  na odcinku od F. Chopina do B. Chrobrego.

Zakres inwestycji pn. budowa ciągu pieszo-jezdnego Alei Zachodniej w Sławnie,  na odcinku od F. Chopina do B. Chrobrego wraz z infrastrukturą obejmował m.in. roboty ziemne – wykopy, formowanie nasypów, plantowanie, obrobienie skarp i koron nasypów, humusowanie skarp z obsianiem trawą,  wykonanie nowej nawierzchni drogi i wjazdów z kostki brukowej betonowej, wykonanie ław i krawężników betonowych, przebudowę kanalizacji deszczowej,  wykonanie oświetlenia drogowego, usunięcie kolizji teletechnicznych oraz kolizji z innymi sieciami uzbrojenia inżynieryjnego, a także inwentaryzację powykonawczą wykonanych prac.

Wykonawcą całości robót była firma P.P.U.H FUKS Krystian Mendziak z Koszalina, która złożyła najkorzystniejszą ofertę w przetargu nieograniczonym na przebudowę ww. ulicy, oferując 166.814,35zł za wykonanie prac.

Letnie biegi śniadaniowe 2017

16.08.2017

112 sierpnia 2017r. po raz szósty tego lata odbyły się Sławieńskie Letnie Biegi Śniadaniowe. Rodziny – już ponad 100 osób, przebiegły latem łącznie 1.852,6 km.

Z każdą edycją rozrasta nam się „SŁAWIEŃSKA WAKACYJNA RODZINA BIEGOWA”. Osoby przyjeżdżające do Sławna (nie tylko z Polski ale również z zagranicy) na wakacje wspierają biegowo swoje rodziny i twierdzą, że to wspaniały koncept na aktywne rozpoczęcie letniego dnia. Na ciekawy pomysł integracji grupy wpadł trener UKS Lider Sławno Szymon Biegajski. Młodzi zawodnicy klubu najpierw uczestniczyli we wspólnym śniadaniowym bieganiu a później na płycie stadionu odbyli krótki trening. Zgodnie z umową ostatnie zawody zakończą się wspólnym śniadaniem, każdy z uczestników otrzyma: sok, jogurt, słodkiego rogalika, dorośli kawę. Nagrody dla najlepszych rodzin wręczone zostaną 26 sierpnia po ostatnich zawodach.

 

WYNIKI VI BIEGÓW ŚNIADANIOWYCH 2017

Krzysztof  Kowalczyk           (tata)               1999 i starsi                Sławno             10,0 km

Edyta  Kowalczyk                 (mama)            1999 i starsi                Sławno               6,4 km

Aleksandra Kowalczyk          (córka)             2006-2000                  Sławno               6,0 km

Jan Kowalczyk                       (syn)                2006-2000                  Sławno               6,0 km        

Piotr Kowalczyk                    (syn)                2007 i młodsi              Sławno               4,0 km

Magdalena Litzau                  (ciocia)            1999 i starsi                Bristol (Anglia)  5,2 km

Eugeniusz Litzau                    (kuzyn)            2006-2000                  Bristol (Anglia)  4,4 km

Wiktor Litzau                         (kuzyn)            2007 i młodsi              Bristol (Anglia)  4,0 km

Rodzina Kowalczyk razem 46,0 km

Lila Biernat                            (babcia)           1999 i starsi                Sławno               6,4 km

Sławomir Biernat                   (dziadek)         1999 i starsi                Sławno               6,0 km

Karolina Biernat                     (córka)             2006-2000                  Sławno               6,0 km

Krzysztof Biernat                   (syn)                1999 i starsi                Sławno               7,2 km

Maja Biernat                           (wnuczka)       2007 i młodsi              Sławno               3,2 km

Oliwier Purcha                       (wnuczek)       2006-2000                  Sławno               6,0 km

Oliwia Placek                         (wnuczka)       2006-2000                  Rzyszczewo       4,8 km

Rodzina Biernat razem 39,6 km

Renata Protasewicz                (mama)            1999 i starsi                Sławno               9,2 km

Andrzej Protasewicz              (tata)               1999 i starsi                Sławno             10,0 km

Aleksandra Protasewicz         (córka)             2007 i młodsi              Sławno               4,0 km

Adam Protasewicz                 (syn)                2006-2000                  Sławno               6,0 km

Rodzina Protasewicz razem 29,2 km

Henryk Chudy                       (dziadek)         1999 i starsi                Sławsko             5,2 km

Ewa Antosik                          (ciocia)            1999 i starsi                Sławno               5,2 km

Jacek Antosik                         (wujek)            1999 i starsi                Sławno               8,4 km

Liliana Antosik                       (kuzynka)        2007 i młodsi              Sławno               4,0 km

Adam Antosik                        (kuzyn)            2007 i młodsi              Sławno               4,0 km        

Rodzina Antosik razem 26,8 km

Agnieszka Komar                   (mama)            1999 i starsi                Sławno               9,6 km

Tomasz Jabłoński                   (tata)               1999 i starsi                Sławno             10,0 km

Martyna Jabłońska                 (córka)             2007 i młodsi              Sławno               4,0 km

Rodzina Jabłoński razem 23,6km

Maria Zielińska                       (babcia)           1999 i starsi                Sławno               5,2 km

Ryszard Zieliński                   (dziadek)         1999 i starsi                Sławno               7,6 km

Błażej Zieliński                       (wnuczek)       2007 i młodsi              Sławno 4,0 km                                

Adrian Zieliński                                  (wnuczek)       2006-2000                  Sławno               6,0 km

Rodzina Zieliński razem 22,8 km

Ksenia Motykowska              (mama)            1999 i starsi                Sławno              10,0km

Jarosław Motykowski            (syn)                2006-2000                  Sławno               6,0 km

Oksana Motykowska             (córka)             2007 i młodsi              Sławno               4,0 km

Rodzina Motykowski razem 20,0 km

Katarzyna Pasik                     (mama)            1999 i starsi                Sławno               6,4 km

Wiktoria Pasik                        (córka)             2007 i młodsi              Sławno               4,0 km

Daniel Pasik                           (syn)                2007 i młodsi              Sławno               4,0 km

Michał Pasik                           (syn)                2007 i młodsi              Sławno               4,0 km

Rodzina Pasik razem 18,4 km

Krzysztof  Gostomczyk         (wujek)            1999 i starsi                Sławno             10,0 km

Zofia Gostomczyk                 (babcia)           1999 i starsi                Sławno               5,2 km

Rodzina Gostomczyk razem 15,2 km

Lucyna Kamelska                   (babcia)           1999 i starsi                Sławno               6,0 km 

Jerzy Kamelski                       (dziadek)         1999 i starsi                Sławno               4,8 km

Rodzina Kamelski razem 10,8 km

Jacek Wieczorek                                            1999 i starsi                Sławno             10,0 km

Razem 10,0 km

Tomasz Turczyn                                             1999 i starsi                Sławno             10,0 km

Razem 10,0 km

Edyta Fikus                            (mama)            1999 i starsi                Sławno               5,2 km

Anna Fikus                             (córka)             2007 i młodsi              Sławno               3,2 km

Rodzina Fikus razem 8,4 km

Dagmara Bajtek                     zawodniczka   2006-2000                  UKS Lider         4,0 km

Agata Myślińska                    zawodniczka   2006-2000                  UKS Lider         4,4 km

Zuzanna Warać                      zawodniczka   2006-2000                  UKS Lider         4,4 km

Roksana Szywgarka               zawodniczka   2006-2000                  UKS Lider         4,4 km

Maja Wyrosławska                 zawodniczka   2006-2000                  UKS Lider         4,0 km

Julia Żuchowska                     zawodniczka   2007 i młodsi              UKS Lider         4,0 km

Jan Kowalczyk                       zawodnik        2006-2000                  UKS Lider         6,0 km

Aleksander Dybiec                 zawodnik        2006-2000                  UKS Lider         4,8 km

Jerzy Postraszyński                zawodnik        2006-2000                  UKS Lider         4,4 km

Jakub Golba                           zawodnik        2006-2000                  UKS Lider         3,6 km

Wiktor Sobczak                      zawodnik        2006-2000                  UKS Lider         5,6 km

Karol Stępień                         zawodnik        2006-2000                  UKS Lider         5,2 km        

„Rodzina” UKS Lider razem 54,8 km

WYNIKI RODZIN ŁĄCZNIE

Henryk Chudy                       (dziadek)         1999 i starsi                Sławsko

Grażyna Antosik                    (mama)            1999 i starsi                Sławsko                       

Grzegorz Antosik                   (tata)               1999 i starsi                Sławsko                       

Julia Antosik                          (wnuczka)       2007 i młodsi              Sławsko                       

Barbara Antosik                     (wnuczka)       2007 i młodsi              Sławsko                       

Mikołaj Antosik                     (wnuczek)       2007 i młodsi              Sławsko                       

Jacek Antosik                         (wujek)            1999 i starsi                Sławno                         

Ewa Antosik                          (ciocia)            1999 i starsi                Sławno                         

Liliana Antosik                       (kuzynka)        2007 i młodsi              Sławno                         

Adam Antosik                        (kuzyn)            2007 i młodsi              Sławno                         

Malwina Gąbka                      (kuzynka)        2007 i młodsi              Pieńkowo

Rodzina Antosik razem 247,7 km

49,2 km + 33,2 km + 48,4km +51,4km +38,7km + 26,8 km

 

Lila Biernat                            (babcia)           1999 i starsi                Sławno                         

Sławomir Biernat                   (dziadek)         1999 i starsi                Sławno

Kamil Biernat                         (syn)                1999 i starsi                Sławno                         

Krzysztof  Biernat                  (syn)                1999 i starsi                Sławno

Marcin Biernat                       (syn)                1999 i starsi                Sławno

Karolina Biernat                     (wnuczka)       2006-2000                  Sławno

Szymon Biernat                      (wnuk)            2006-2000                  Sławno

Maja Biernat                           (wnuczka)       2007 i młodsi              Sławno                         

Karina Biernat                        (wnuczka)       2007 i młodsi              Sławno

Damian Olesiak                      (wnuczek)       2007 i młodsi              Sławno                         

Dominik Olesiak                    (wnuczek)       2006-2000                  Sławno

Michał Olesiak                       (wnuczek)       2006-2000                  Sławno

Patryk Placek                         (wnuczek)       2006-2000                  Rzyszczewo

Oliwia Placek                         (wnuczka)       2006-2000                  Rzyszczewo

Oliwier Purcha                       (wnuczek)       2006-2000                  Sławno

Roksana Purcha                      (wnuczka)       2007 i młodsi              Sławno                         

Jan Purcha                              (wnuczek)       2007 i młodsi              Sławno

Antoni Purcha                        (wnuczek)       2007 i młodsi              Sławno                         

Wiktor Bury                           (wnuczek)       2006-2000                  Sławno                         

Rodzina Biernat razem 202,3 km

36,0 km + 43,2 km + 22,8km + 37,5km + 23,2km + 39,6 km                                                                         

                                              

Zofia Gostomczyk                 (babcia)           1999 i starsi                Sławno

Krzysztof  Gostomczyk         (wujek)            1999 i starsi                Sławno                         

Sylwia Gostomczyk               (ciocia)            1999 i starsi                Sławno                         

Anna Gostomczyk                 (mama)            1999 i starsi                Sławno                         

Magdalena Gostomczyk        (córka)             1999 i starsi                Sławno                         

Jan Gostomczyk                     (syn)                2006-2000                  Sławno                         

Rodzina Gostomczyk razem 156,6 km

34,8 km + 16,8 km + 26,8km + 25km + 38km + 15,2km

 

Maria Zielińska                       (babcia)           1999 i starsi                Sławno

Ryszard Zieliński                   (dziadek)         1999 i starsi                Sławno

Adrian Zieliński                     (wnuczek)       2006-2000                  Sławno                         

Błażej Zieliński                       (wnuczek)       2007 i młodsi              Sławno                         

Rodzina Zieliński razem 144,7 km

24,4 km + 25,6 km +24,8km + 24,7km + 22,4km + 22,8km

 

Lucyna Kamelska                   (babcia)           1999 i starsi                Sławno                            

Jerzy Kamelski                       (dziadek)         1999 i starsi                Sławno                         

Monika Miklasińska-Kamelska(mama)          1999 i starsi                Sławno

Piotr Kamelski                        (tata)               1999 i starsi                Sławno                         

Szymon Kamelski                  (syn)                2007 i młodsi              Sławno                            

Rodzina Kamelski razem 139,4 km

22,4km + 32,8km + 30,0km +31,4km + 12,0km + 10,8km

 

Agnieszka Komar                   (mama)            1999 i starsi                Sławno

Tomasz Jabłoński                   (tata)               1999 i starsi                Sławno

Martyna Jabłońska                 (córka)             2007 i młodsi              Sławno

Rodzina Jabłoński razem 138,7 km

22,8 km + 23,2 km + 23,6km + 21,5km+ 24,0km + 23,6km

 

Monika Nieckarz                    (mama)            1999 i starsi                Sławno

Krzysztof Nieckarz                (tata)               1999 i starsi                Sławno

Krystian Nieckarz                  (syn)                2007 i młodsi              Sławno

Antoni Nieckarz                     (syn)                2007 i młodsi              Sławno

Sylwia Jankowska                  (siostra)           1999 i starsi                Chojne

Kalina Jankowska                  (siostrzenica)   2007 i młodsi              Chojne

Michał Jankowski                   (siostrzeniec)   2007 i młodsi              Chojne

Rodzina Nieckarz razem 123,5 km

0 km + 46,0 km + 30km + 23,5km+ 24,0km + 0 km

 

Ksenia Motykowska              (mama)            1999 i starsi                Sławno                         

Jarosław Motykowski            (syn)                2006-2000                  Sławno                         

Oksana Motykowska             (córka)             2007 i młodsi              Sławno                         

Rodzina Motykowski razem 115,3 km

18,0 km + 19,6 km + 19,2 km + 19,3km + 19,2km + 20,0km

 

Krzysztof  Kowalczyk           (tata)               1999 i starsi                Sławno                         

Edyta Kowalczyk                  (tata)               1999 i starsi                Sławno

Aleksandra Kowalczyk          (córka)             2006-2000                  Sławno                         

Jan Kowalczyk                       (syn)                2006-2000                  Sławno                                  

Piotr Kowalczyk                    (syn)                2007 i młodsi              Sławno

Magdalena Litzau                  (ciocia)            1999 i starsi                Warszawa

Eugeniusz Litzau                    (kuzyn)            2006-2000                  Warszawa

Wiktor Litzau                         (kuzyn)            2007 i młodsi              Warszawa

Rodzina Kowalczyk razem 114,0 km

26,0 km + 10,0 km + 0 km+ 0 km+ 32,0 km + 46,0 km

 

Katarzyna Pasik                     (mama)            1999 i starsi                Sławno 

Wiktoria Pasik                        (córka)             2007 i młodsi              Sławno

Daniel Pasik                           (syn)                2007 i młodsi              Sławno

Michał Pasik                           (syn)                2007 i młodsi              Sławno

Rodzina Pasik razem 101,4 km

16,4 km + 19,6 km + 19,2km + 17,0km + 10,8km + 18,4km

 

Renata Protasewicz                (mama)            1999 i starsi                Sławno

Andrzej Protasewicz              (tata)               1999 i starsi                Sławno

Aleksandra Protasewicz         (córka)             2007 i młodsi              Sławno

Adam Protasewicz                 (syn)                2006-2000                  Sławno

Rodzina Protasewicz razem 80,8 km

0 km + 22,8 km + 28,8km + 0 km +0 km + 29,2 km

 

Emilia Steinke-Filipowska     (mama)            1999 i starsi                Sławno                                  

Arkadiusz Filipowski             (tata)               1999 i starsi                Sławno

Alicja Filipowska                   (córka)             2007 i młodsi              Sławno                         

Michał Filipowski                   (syn)                2007 i młodsi              Sławno                         

Rodzina Filipowski razem 62,4 km

13,2 km + 14,0 km + 20,0km + 0,0km + 15,2km + 0 km

 

Maria Wiśniewska                  (babcia)           1999 i starsi                Sławno

Edyta Fikus                            (mama)            1999 i starsi                Sławno                         

Krzysztof Fikus                      (tata)               1999 i starsi                Sławno                         

Anna Fikus                             (wnuczka)       2007 i młodsi              Sławno                         

Mikołaj Fikus                         (wnuczek)       2007 i młodsi              Sławno

Rodzina Fikus razem 34,8 km

11,6 km + 0 km + 0 km + 0 km + 14,8 km + 8,4 km

 

Sylwia Roman                        (mama)            1999 i starsi                Sławno                         

Kamil Roman                         (syn)                2006-2000                  Sławno

Rodzina Roman razem 30,0 km

0 km + 8,0 km + 10,0km + 0km + 12,0km + 0 km

 

Jacek Wieczorek                                            1999 i starsi                Sławno                         

Razem 30,0 km

0 km + 0 km + 10,0 km + 0km + 10,0 km + 10 km

 

Marek Kalinowski                  (dziadek)         1999 i starsi                Sławno                         

Magdalena Miśina-Warzych  (mama)            1999 i starsi                Sławno                         

Julia Misina                            (wnuczka)       2006-2000                  Sławno

Tymon Warzych                     (wnuczek)       2007 i młodsi              Sławno

Andrzej Kamiński                  (kuzyn)            1999 i starsi                Sławno                         

Rodzina Warzych razem 29,0 km

0 km + 4,0 km + 3,2km + 10,6km + 11,2km + 0 km

 

Anna Pobol                            (ciocia)            1999 i starsi                Sławno

Maja Kinczel                          (kuzynka)        2007 i młodsi              Sławno

Alicja Kinczel                         (kuzynka)        2007 i młodsi              Sławno

Felix Kopowski                      (kuzyn)            2007 i młodsi              Sławno

Rodzina Pobol razem 22,8 km

0 km + 14,8 km + 8km + 0 km + 0 km + 0 km

 

Karolina Korolczuk                                        1999 i starsi                Sławno                         

Razem 14,4 km

0 km + 7,6 km + 6,8km + 0,0km + 0,0km + 0 km

 

Tomasz Turczyn                                             1999 i starsi                Sławno

Razem 10,0 km

0 km + 0 km + 0 km + 0 km + 0 km + 10,0 km

 

Dagmara Bajtek                     zawodniczka   2006-2000                  UKS Lider         4,0 km

Agata Myślińska                    zawodniczka   2006-2000                  UKS Lider         4,4 km

Zuzanna Warać                      zawodniczka   2006-2000                  UKS Lider         4,4 km

Roksana Szywgarka               zawodniczka   2006-2000                  UKS Lider         4,4 km

Maja Wyrosławska                 zawodniczka   2006-2000                  UKS Lider         4,0 km

Julia Żuchowska                     zawodniczka   2007 i młodsi              UKS Lider         4,0 km

Jan Kowalczyk                       zawodnik        2006-2000                  UKS Lider         6,0 km

Aleksander Dybiec                 zawodnik        2006-2000                  UKS Lider         4,8 km

Jerzy Postraszyński                zawodnik        2006-2000                  UKS Lider         4,4 km

Jakub Golba                           zawodnik        2006-2000                  UKS Lider         3,6 km

Wiktor Sobczak                      zawodnik        2006-2000                  UKS Lider         5,6 km

Karol Stępień                         zawodnik        2006-2000                  UKS Lider         5,2 km        

„Rodzina” UKS Lider razem 54,8 km

 

RODZINY ŁĄCZNIE 1.852,6km !!!

Promocja czytelnictwa

10.08.2017

1Pracownicy Miejskiej Biblioteki Publicznej w Sławnie znaleźli nowe zastosowanie plażowiska miejskiego. W samo południe w piękny letni dzień można ich spotkać czytających dzieciom, bo jeśli chcemy, by dzieci wyrosły na wykształconych, kulturalnych, mądrych i dobrych ludzi wychowujmy je w szkole, w ogrodzie, na plaży, na dzień dobry i na dobranoc.

Bezpłatne usługi opiekuńcze w woj. zachodniopomorskim

07.08.2017

Bezpłatne usługi opiekuńczeMasz chorego w rodzinie i potrzebujesz pomocy w opiece nad nim?

Mieszkasz na terenie woj. zachodniopomorskiego? Zgłoś się do Nas!

Pomożemy Tobie, w tych ciężkich chwilach. Oferujemy bezpłatne usługi opiekuńcze. Bezpłatny wynajem sprzętu rehabilitacyjnego.

Fundacja Rozwoju Społeczno – Gospodarczego oferuje wsparcie dla osób niesamodzielnych z woj. zachodniopomorskiego w ramach projektu:

Bezpłatne usługi opiekuńcze w woj. zachodniopomorskim. Projekt jest współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

W ramach projektu oferujemy bezpłatne świadczenie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania osób niesamodzielnych. Usługi o których mowa wykonują opiekunki, wspierane przez pracowników specjalistycznych w celu zapewnienia wsparcia merytorycznego i profesjonalnego wykonania usług. W ramach usług opiekuńczych zapewniamy, m.in.: pomoc w zaspakajaniu codziennych potrzeb życiowych, opiekę higieniczna, zapewnienie kontaktów z otoczeniem, usługi treningowe w zakresie uczenia i rozwijania umiejętności niezbędnych do samodzielnego życia.

Bezpłatne usługi opiekuńcze dla osób, których dochód nie przekracza 951,00 zł na osobę samotnie gospodarującą lub 771,00 zł na osobę w rodzinie.

Udział w oferowanych formach wsparcia całkowicie bezpłatny. Jeśli chcesz skorzystać ze wsparcia i/lub uzyskać więcej informacji – zadzwoń lub

napisz: 886 468 299  lub e-mail. a.napierala@fundacjarozwoju.org.

Wsparcie dla przedsiębiorców

03.08.2017

Fundusze EuropejskieInformujemy, że Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie ogłosi nabór wniosków o dofinansowanie projektów w trybie konkursowym dla Działania 6.4 Wsparcie przedsiębiorczości, samozatrudnienia oraz tworzenia nowych miejsc pracy, poprzez środki finansowe na rozpoczęcie działalności gospodarczej oraz wsparcie doradczo-szkoleniowe. (Numer naboru: RPZP.06.04.00-IP.02-32-K30/17).

Termin ogłoszenia konkursu - 01.09.2017 r.

Termin, do którego można składać wnioski- 31.10.2017 r. (do godziny 15:00)

Termin rozstrzygnięcia konkursu- 29.01.2018 r.


Dofinansowanie na wsparcie osób zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej w jej zakładaniu i prowadzeniu, które ubiegają się o wsparcie lub je otrzymały w ramach 1 typu projektu, poprzez:

a) usługi szkoleniowo-doradcze o charakterze specjalistycznym udzielane na etapie poprzedzającym rozpoczęcie działalności gospodarczej, przygotowujące do samodzielnego prowadzenia działalności gospodarczej,

b) indywidualne usługi doradcze o charakterze specjalistycznym, udzielane w okresie pierwszych 12 miesięcy prowadzenia działalności gospodarczej, stanowiące pomoc w efektywnym wykorzystaniu wsparcia finansowego wspomagającego rozwój działalności.

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu lub maksymalna dopuszczalna kwota dofinansowania projektu wynosi 90% wartości projektu (w tym: poziom dofinansowania projektu ze środków EFS wynosi maksymalnie 85%, poziom dofinansowania projektu ze środków budżetu państwa wynosi maksymalnie 5%)
Minimalny wkład własny wnioskodawcy wynosi 10% wartości projektu

Dodatkowych informacji udziela Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie. Pytania prosimy kierować na adres efs@wup.pl, efskoszalin@wup.pl

Szczegóły, regulamin, wytyczne:
-
Serwis Beneficjenta Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 (LSI2014), www.funduszeeuropejskie.gov.pl, www.wup.pl

W godzinę „W”

02.08.2017

1Godzina "W" to kulminacyjny moment obchodów rocznicy Powstania Warszawskiego. Co roku, punktualnie o godzinie 17 - o rocznicy wybuchu powstania - alarmują syreny, a na ulicach na minutę zatrzymują się przechodnie, samochody, tramwaje i autobusy oddając hołd stolicy, która siedemdziesiąt trzy lata temu podjęła walkę z hitlerowskim okupantem.

O powstańczym zrywie przypomnieli również harcerze sławieńskiego Hufca ZHP, których starsi koledzy i koleżanki wiele lat temu zbrojnie stanęli przed najeźdźcą. 28 lipca Komenda Zgrupowania Obozów w Stanicy Harcerskiej „Leśna Polana” w Jarosławcu wraz z członkami koszalińskiego Stowarzyszenia Grupa Rekonstrukcji Historycznej „Gryf” przygotowała obrzędowe ognisko. Odtwarzający Żołnierzy Wyklętych, przedstawili obozowiczom misję stowarzyszenia, jego historię oraz zaprezentowali repliki mundurów i broni. Była to niezwykle ciekawa, wakacyjna lekcja historii, gdyż „Gryf” swoje działania opiera głównie na historycznym rozkazie dziennym ostatniego komendanta głównego Armii Krajowej generała Leopolda Okulickiego. Brzmiał on: „Żołnierze Armii Krajowej! Daję Wam ostatni rozkaz. Dalszą swą pracę i działalność prowadźcie w duchu odzyskania pełnej niepodległości Państwa i ochrony ludności polskiej przed zagładą. Starajcie się być przewodnikami Narodu i realizatorami niepodległego Państwa Polskiego. W tym działaniu każdy z Was musi być dla siebie dowódcą. W przekonaniu, że rozkaz ten spełnicie, że zostaniecie na zawsze wierni tylko Polsce oraz by Wam ułatwić dalszą pracę - z upoważnienia Pana Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zwalniam Was z przysięgi i rozwiązuję szeregi AK.”. Chociaż wezwanie generała Okulickiego skierowane było do żołnierzy Armii Krajowej, warto jednak i dziś zastanowić się nad jego głębokim sensem – każdy z nas jest swoim „dowódcą” i każdy z nas powinien postępować w sposób, który czyni go prawym człowiekiem, dbającym o swoje dobre imię i szanującym historię.

Do upamiętnienia i uhonorowania uczestników Powstania Warszawskiego ponownie włączyli się także harcerze z 7. Skockiej Drużyny Harcerskiej „Hyce” ze Skoków. Czyniąc to na przemian z 5. Środowiskową Wielopoziomową Drużyną Harcerską „Wilki Morskie” ze Smardzewa - 1 sierpnia, wspólnie z komendantem stanicy hm. Ryszardem Sobczakiem - rozdawali mieszkańcom Sławna okolicznościowe ulotki nawiązujące w treści do powstańczej historii młodego pokolenia – kilkunastoletnich dziewcząt i chłopców, którzy stając ramię w ramię z dorosłymi, rozpoczęli walkę o Warszawę. Następnie przemaszerowali na Cmentarz Komunalny, gdzie zapalili znicze pod Krzyżem Katyńskim. O godzinie 17 dźwięk syreny obwieścił rozpoczęcie rocznicowych uroczystości w „Leśnej Polanie” w Jarosławcu. 63 dni chwały uczczono apelem oraz ogniskiem, poprowadzonym przez hm. Andrzeja Surdyka – drużynowego 7. Skockiej DH.

Harcerze Hufca ZHP Sławno oraz wypoczywający w nadmorskim ośrodku hufca wezmą również udział w projekcie Głównej Kwatery ZHP – kampanii „BohaterON – włącz historię!”. Akcja, trwająca od 1 sierpnia do 2 października, polega na wysyłaniu specjalnie zaprojektowanej kartki z życzeniami do wybranego uczestnika walk o stolicę. Kampania ma edukować społeczeństwo, pokazując nie tylko tło historyczne, ale także sukcesy, dramaty i emocje osób żyjących w czasach II wojny światowej. (hm. Jacek Błaszczyk)

2

Wakacje w Bibliotece

02.08.2017

7II turnus tematycznych zajęć w bibliotece pt. "Wisła - Królowa rzek polskich" miał miejsce w dniach 24 - 28  lipca 2017 r. Uczestnicy zajęć brali udział w literackiej podróży wzdłuż rzeki Wisły i poznali legendy o Krakowie, Warszawie, Toruniu i o Gdańsku. Dzieci oglądały film, brały udział w zajęciach muzycznych, plastycznych i sportowych. Osobnym punktem zajęć była wycieczka do parku edukacji i rozrywki Leonardia.

Wycieczka do Leonardii

01.08.2017

1W czwartek 28 lipca dzieci z półkolonii organizowanej w Miejskiej Bibliotece Publicznej pojechały do królestwa gier drewnianych „Leonardia”. Jest to wspaniałe miejsce odpoczynku i dobrej zabawy. Dzieci miały możliwość m.in. strzelać z kuszy, grać w średniowieczne kręgle, zobaczyć jak wyglądała pierwotnie gra we flippery oraz cymbergaja, chodzić po drabinkach, ścigać się drewnianymi skarabeuszami. Dzieci miały również możliwość upieczenia kiełbasek na ognisku. Dzięki ponad 100 atrakcjom czas szybko upłynął.

Przewiń listę aktualności w lewoPrzewiń listę aktualności w prawo

  • 700Banner zastrzeganie dokumentów tożsamości - co zrobić w sytuacji gdy utracimy dokumentyBanner gospodarka odpadami - zasady wywozu odpadów, harmonogramy Banner pogotowie oświetlenia ulic Banner galeria - wydarzenia w objektywieBanner system informacji przestrzennej - emapa
  • Banner mikroporady.plBanner nieruchomosci gminne na sprzedaż Banner zobacz filmy ze sławna
  •  Banner mapa interaktywna - poznaj swoje okolice Banner WKU w Koszalinie Banner Academia Pomeraniensis Banner Komenda Powiatowa Policji w Sławnie

 

Sport i Kultura

Banner Sławieński Dom Kultury
Banner OSiR Sławno
Banner Miejska Biblioteka Publiczna w Sławnie

Edukacja

Banner Przedszkole nr 1 im. Kubusia Puchatka w Sławnie
Przedszkole nr 2 im. Jana Brzechwy w Sławnie
Banner Przedszkole Jasia i Małgosi w Sławnie
Banner Przedszkole nr 4 im. Krasnala Hałabały w Sławnie
Banner Szkoła Podstawowa nr 1 w Sławnie
Banner Szkoła Podstawowa nr 3 w Sławnie
Banner Gimnazjum Miejskie nr 1 w Sławnie

Turystyka

Banner Pomorska droga sw Jakuba, Pomeranian Way of St James
Banner Europejski Szklak Gotyku Ceglanego
Banner Darlot

Projekt i wykonanie 2014-2015 Maxus Net Communications
Wszelkie prawa zastrzeżone Miasto Sławno (C) Copyright 2015

TREŚĆ