herb

Witamy na stronie Miasta Sławno

Przejdz do BIP Przejdź do facebook youtube - kanał Urzędu Miejskiego w Sławnie aparat RSS Drukuj Przejdź do lokalizacji Przejdź do Kontakt

 

Dni Sławna

04.05.2015

11:01

Rita Sadowska

baner-dni-slawna-2015

czytaj więcej »

Konkurs

13.04.2015

14:14

Rita Sadowska

baner-konkurs-z-okazji-70-latKonkurs pt. "Sławno po wojnie"

czytaj więcej »

abcabc

25-lecie Samorządu Terytorialnego

27.05.2015

10:37

Rafał Szymczewski

25lat_samorzaduW dniu 27 maja obchodzimy dzień Pracownika Samorządowego, który w tym roku przypada  w jubileusz  25-lecia istnienia Samorządu Terytorialnego. 8 marca 1990 roku Sejm  uchwalił ustawę o samorządzie terytorialnym, a jej konsekwencją były pierwsze wolne wybory samorządowe, które przeprowadzono 27 maja 1990 roku. Rocznicę wyborów, datę 27 maja, obchodzimy dziś jako Dzień Samorządu Terytorialnego.

Z tej okazji Koleżankom i Kolegom, wszystkim pracownikom urzędów i jednostek samorządowych oraz radnym życzę zdrowia, wytrwałości i satysfakcji z realizacji zadań podejmowanych dla dobra społeczności lokalnej. Dzięki swojemu zaangażowaniu i codziennej ciężkiej pracy na rzecz lokalnych wspólnot, przyczyniają się Państwo do pozytywnych zmian i stałej poprawy warunków życia naszych mieszkańców.

Życzę dużo zdrowia, wytrwałości, odwagi w kreowaniu dalszego rozwoju naszego miasta, niesłabnącego zapału i wytrwałości w tej ważnej i odpowiedzialnej służbie.

Krzysztof Frankenstein

Burmistrz Miasta Sławno

Obwieszczenie

27.05.2015

08:57

Dorota Matuszczak

iOBWIESZCZENIE
KOMISJI OKRĘGOWEJ NR 6/Sł
w Sławnie (miasto)

Podaję do wiadomości członków izby rolniczej, że do Rady Powiatowej Zachodniopomorskiej Izby Rolniczej zostali zarejestrowani następujący kandydaci:

czytaj więcej »

Wernisaż wystawy pt. "Radni po godzinach"

26.05.2015

14:07

SDK

radni po godzinachCo robią sławieńscy radni w czasie wolnym? Jak spędzają czas? Jakie mają zainteresowania? Odpowiedzi na te pytania znaleźć będzie można już od piątku, 29 maja w Sławieńskim Domu Kultury. Wystawa „Radni po godzinach” to zbiór pasji i zainteresowań, które reprezentują osiągnięcia naszych radnych na różnych polach i w różnych dziedzinach. Ekspozycja pokazuje radnych w nowym, często jeszcze nieznanym świetle, dlatego warto ją zobaczyć. Wystawa czynna będzie od 29 maja do 20 czerwca, od wtorku do piątku w godz. 09.00- 19.00 oraz w soboty w godz. 08.00- 16.00. W imieniu sławieńskich radnych oraz Sławieńskiego Domu Kultury zapraszamy również na wernisaż, który odbędzie się 29 maja o godz. 18.00.

Podpisano list intencyjny w sprawie budowy szlaków rowerowych

26.05.2015

09:38

Rafał Szymczewski

1W hotelu „JAN” w Darłówku doszło do podpisania listu intencyjnego w sprawie wspólnej realizacji koncepcji budowy Międzynarodowego Szlaku R10 oraz Regionalnego Szlaku „Na Zwiniętym Torze”, jako regionalnego produktu turystyki aktywnej”. Na zaproszenie Ryszarda Stachowiaka, Wójta Gminy Sławno w spotkaniu udział wzięli m.in.: Stanisław Gawłowski – Poseł na Sejm RP, Tomasz Sobieraj - Wicemarszałek Województwa Zachodniopomorskiego, Wanda Nowotarska – pełnomocnik Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego ds. komunikacji rowerowej, Tomasz Milewski – członek Zarządu Wejherowskiego Towarzystwa Cyklistów oraz Mieczysław Grabowski, zastępca burmistrza miasta Sławno.

Sygnatariusze listu zamierzają wspólnie zrealizować projekt inwestycyjny polegający na budowie szlaków rowerowych: międzynarodowego szlaku R10 /EV10, EV13/ na odcinku: wschodnia granica gminy Postomino – Łazy oraz regionalnego szlaku „Na zwiniętym torze” na odcinku: Marszewo /gm. Postomino/ – Bobolice, jako regionalnego produktu turystyki aktywnej. Strony Porozumienia będą też czyniły starania w celu pozyskania pomocy finansowej, głównie ze środków Unii Europejskiej w celu wspólnej realizacji Projektu.

 Celem porozumienia jest w szczególności stworzenie regionalnego produktu turystyki aktywnej poprzez stworzenie szlaku rowerowego o wysokim standardzie nawierzchni wraz z infrastrukturą towarzyszącą i oznakowaniem, łączącego najbardziej atrakcyjne turystycznie, krajobrazowo i kulturowo rejony województwa zachodniopomorskiego /pojezierze Drawskie, pojezierze Szczecineckie/ z kurortami turystycznymi wschodniej, zwiększenie atrakcyjności turystycznej regionu Pomorza Zachodniego i Środkowego oraz gmin i miast będących Stronami porozumienia,, jednorodne i spójne oznakowanie szlaków na całej ich długości przez wszystkich partnerów porozumienia, opracowanie i publikowanie wspólnych materiałów promujących szlaki, podjęcie wspólnej promocji szlaków i turystyki rowerowej, jako produktu turystycznego wschodniej i środkowej części Pomorza Zachodniego na europejskim i krajowym rynku turystycznym /targi turystyczne, media elektroniczne, Internet/, podniesienie świadomości ekologicznej społeczeństwa, tj. upowszechnianie wiedzy o środowisku leśnym, wielofunkcyjnej i zrównoważonej gospodarce leśnej, naturalnym środowisku brzegu morskiego oraz zaangażowanie w realizację projektu partnerów społecznych: organizacje turystyczne, stowarzyszenia cyklistów; wdrażanie zasad partnerstwa oraz ściślejsza współpraca pomiędzy podmiotami publicznymi i partnerami społecznymi.

Do wspólnej realizacji przedsięwzięcia przystąpiło 16 partnerów, którymi są: Gmina Bobolice, Gmina Darłowo, Miasto Darłowo, Gmina Malechowo, Gmina Mielno, Gmina Polanów, Gmina Postomino, Gmina Sławno, Miasto Sławno, Powiat Sławieński, Nadleśnictwo Sławno, Nadleśnictwo Karnieszewice, Nadleśnictwo Polanów, Nadleśnictwo Bobolice, Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Szczecinku, Urząd Morski w Słupsku. (Rafał Szymczewski)

czytaj więcej »

Podsumowanie Dnia Święców

25.05.2015

15:14

Krzysztof Kowalczyk

01_podsumowanieII Dzień Święców przeszedł do historii. Odbyło się szereg imprez kulturalnych i sportowych pod wspólną nazwą Dzień Święców.

Rano wystartował rajd rowerowy „Śladami Święców”. Ideą tej imprezy było łączenie aktywności sportowej z historią. Trasa rajdu  wytyczona została mając na uwadze ważne miejsca dla historii regionu  i miasta. Trasa o długości 20 km rajdu i ponad 1100 lat historii. Rajdem na który wybrało się 50 osób kierowało Stowarzyszenie Turystyki Rowerowej i Pieszej „Na Szlaku”. Wspaniała młodzież z Gimnazjum Miejskiego Nr 1 w Sławnie  pod opieką p. Danuty Krążko-Gliszczyńskiej pełniła rolę przewodników, oprowadzając i omawiając każdy ważny obiekt na trasie rajdu. Uczestnicy rajdu otrzymali na starcie kartę na której były przygotowane pytania dotyczące historii poszczególnych miejsc. Start rajdu godz. 9.30. Rajd zakończył się na Placu ks. kard. Stefana Wyszyńskiego wspólnym posiłkiem i losowaniem nagród wśród wszystkich uczestników.

Następnie w sławieńskim ratuszu odbyła się uroczysta sesja Rady Miasta, w której udział wzięli m.in. Piotr Zientarski – Senator Rzeczpospolitej Polskiej, Jan Kuriata – radny Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego, Krzysztof Frankenstein – burmistrz miasta Sławno oraz przedstawiciele władz samorządowych z regionu, dowódcy i komendanci służb mundurowych, kombatanci, laureaci Złotego Gryfa Sławieńskiego, dyrektorzy urzędów, prezesi firm i instytucji, a także mieszkańcy Sławna.

W związku z obchodami Dni Sławna gościliśmy przedstawicieli miast partnerskich. Z Ribnitz-Damgarten przybyli: Frank Ilchmann – burmistrz miasta, Ullrich Balke – inicjator współpracy miast  Ribnitz-Damgarten-Sławno oraz laureat Złotego Gryfa Sławieńskiego i Marzena Ratajczyk – przedstawiciel niemieckiej firmy BauBeCon. Z Ząbkowic Śląskich przyjechali do nas: Marcin Orzeszek – burmistrz miasta, Paweł Onyśkow – Kierownik Wydziału Rozwoju i Promocji, Marek Błażejewski – Kierownik Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu oraz Stanisław Moderski z Urzędu Miejskiego w Ząbkowicach Śląskich.

czytaj więcej »

Debata społeczna

25.05.2015

11:08

Zofia Dąbrowska

debataKomenda Powiatowa Policji w Sławnie wraz z Urzędem Miejskim w Sławnie

Serdecznie zaprasza wszystkich mieszkańców do udziału w debacie społecznej pn.

„Bezpieczne Sławno naszym wspólnym celem”

poświęconej poprawie bezpieczeństwa w naszym mieście.

Spotkanie odbędzie się 28 maja 2015 roku 
o godzinie 17:00
w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Sławnie

czytaj więcej »

Rozstrzygnięcie konkursu na strój historyczny

25.05.2015

10:44

Rafał Szymczewski

01_stroj_historycznyPo raz trzeci Urząd Miejski w Sławnie ogłosił konkurs na strój historyczny, którego celem było uświetnienie obchodów 698. rocznicy nadania praw miejskich oraz rozpowszechnienie i pogłębienie wiadomości o historii i kulturze Pomorza, w szczególności miasta Sławno. A to  wszystko w związku ze zbliżającym się jubileuszem 700-lecia Miasta Sławno, który obchodzony będzie już za dwa lata.

W tym roku do udziału w konkursie zgłosiło się 17 osób:

- Jan Michalak, Zuzanna Jóźwiak, Zuzanna Mysiorek, Anna Paczkowska, Daria Szram - uczniowie ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Sławnie pod opieką p. Ewy Byszewskiej

- Maria Hukała i Artur Kluszczyński – podopieczni Przedszkola nr 4 im. Krasnala Hałabały w Sławnie pod opieką p. Jolanty Borkowskiej i Marzeny Sławińska-Marszałek

- Zuzanna Anikiej, Gracja Kadylak, Kinga Majkowicz, Patrycja Majchrzak, Patrycja Maciejewska, Cyprian Roczeń, Izabela Cabańska, Klaudia Kęsik, Gabriela Stark – uczniowie ze Szkoły Podstawowej nr 3 w Sławnie pod opieką p. Haliny Gaffke – Poprawskiej oraz p. Jolanty Kufel

- Robert Czech – podopieczny Środowiskowego Domu Samopomocy w Sławnie pod opieką p. Eweliny Jurczyk.

Uczestnicy konkursu zaprezentowali stroje na scenie, wraz z podkładem muzycznym oraz krótkim opisem charakterystyki. Jury oceniało wierność historyczną, pomysłowość, estetykę wykonania oraz wkład pracy. Wszystkie zaprezentowane stroje charakteryzowała staranność, wysoka jakość wykonania oraz wiernie odwzorowane. Jury postanowiło przyznać:

  • I miejsce dla Roberta Czecha ze Środowiskowego Domu Samopomocy w Sławnie
  • II miejsce dla Patrycji Maciejewskiej ze Szkoły Podstawowej nr 3 w Sławnie
  • III miejsce dla Zuzanny Jóźwiak ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Sławnie

Wszyscy uczestnicy konkursu oraz opiekunowie otrzymali  nagrody od burmistrza Sławna Krzysztofa Frankensteina. Za udział w konkursie wszystkim uczestnikom serdecznie dziękujemy!

Więcej zdjęć z konkursu pod adresem: www.galeria.slawno.pl (Rafał Szymczewski)

czytaj więcej »

Uroczysta sesja Rady Miasta

25.05.2015

10:14

Rafał Szymczewski

01_uroczysta_sesjaW ramach obchodów 698. rocznicy nadania praw miejskich, w dniu 23 maja 2015 roku, w sławieńskim ratuszu odbyła się uroczysta sesja Rady Miasta, w której udział wzięli m.in. Piotr Zientarski – Senator Rzeczpospolitej Polskiej, Jan Kuriata – radny Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego, Krzysztof Frankenstein – burmistrz miasta Sławno oraz przedstawiciele władz samorządowych z regionu, dowódcy i komendanci służb mundurowych, kombatanci, laureaci Złotego Gryfa Sławieńskiego, dyrektorzy urzędów, prezesi firm i instytucji, a także mieszkańcy Sławna.

Ponadto w związku z obchodami Dni Sławna gościliśmy przedstawicieli miast partnerskich. Z Ribnitz-Damgarten przybyli: Frank Ilchmann – burmistrz miasta, Ullrich Balke – inicjator współpracy miast  Ribnitz-Damgarten-Sławno oraz laureat Złotego Gryfa Sławieńskiego i Marzena Ratajczyk – przedstawiciel niemieckiej firmy BauBeCon. Z Ząbkowic Śląskich przyjechali do nas: Marcin Orzeszek – burmistrz miasta, Paweł Onyśkow – Kierownik Wydziału Rozwoju i Promocji, Marek Błażejewski – Kierownik Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu oraz Stanisław Moderski z Urzędu Miejskiego w Ząbkowicach Śląskich.

 Podczas uroczystości radna Maria Poprawska zaprezentowała multimedialną prezentację, przedstawiającą 70 lat Polskiego Sławna 1945-2015. Z tej też okazji burmistrz miasta Krzysztof Frankenstein oraz Edyta Szczygielska – przewodnicząca Rady Miejskiej uhonorowali mieszkańców Sławna: Panią Halinę Windak oraz Pana Henryka Garczynę, którzy w święto 70-lecia polskiego Sławna obchodzili swoje urodziny.

Podczas oficjalnego spotkania Senator RP Piotr Zientarski w imieniu Marszałka Senatu RP Bogdana Borusewicza oraz swoim wręczył listy gratulacyjne z okazji 25-lecia polskiego samorządu. 8 marca 1990 r. Sejm  uchwalił ustawę o samorządzie terytorialnym, a potem - w maju odbyły się pierwsze w pełni wolne wybory samorządowe. Podkreślając wkład w rozwój samorządu terytorialnego oraz regionu, Senator wyróżnił: Krzysztofa Frankensteina - burmistrza miasta Sławno, Mieczysława Grabowskiego - z-ce burmistrza miasta, Edytę Szczygielską – przewodniczącą Rady Miejskiej w Sławnie, Mirosława Grzegorczyka – z-ce przewodniczącej Rady Miejskiej,  Danutę Borowską – skarbnika miasta oraz Marię Poprawską – radną Rady Miejskiej w Sławnie, która pełni swoją funkcję już 21 lat.

Sesję uświetniły występy wokalne uczennic ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Sławnie. (Rafał Szymczewski)

czytaj więcej »

Komunikat

25.05.2015

09:09

Zofia Dąbrowska

iKomunikat
w sprawie braku uwag i zastrzeżeń do oferty złożonej
w trybie uproszczonym - pozakonkursowym

 

   Oferta złożona przez Stowarzyszenie Projekt Zwierzaki w Sławnie ul. Basztowa 21, spełnia warunki określone w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1118 ze zmianami), art. 19a ust. 1, ust. 6 ust. 7, ust. 8 powołanej ustawy.

    Zgodnie z cytowaną ustawą (art. 19 a ust. 3-5) oferta widniała na BIP-ie, na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Sławnie oraz umieszczona została na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Sławnie w dniach od 15 maja 2015 r. do 21 maja 2015 r. (wymagany termin zamieszczenia oferty 7 dni) żaden z podmiotów nie zgłosił uwag i zastrzeżeń dotyczących powyższej oferty.

Burmistrz Miasta Sławno

dr inż. Krzysztof Marek Frankenstein

Ogromnym sukces AWIZO...

25.05.2015

09:04

Rafał Szymczewski

1_awizoGrupa teatralna AWIZO z Gimnazjum Miejskiego nr 1 w Sławnie w Wojewódzkim Przeglądzie Amatorskiego Ruchu Artystycznego na Zamku w Świdwinie otrzymała wyróżnienie za zaprezentowane przedstawienie pt „Między dobrem, a złem”.
Spektakl wywołał niesamowite wrażenie wśród publiczności, a forma przekazu, jaką jest teatr ruchu, był wielkim zaskoczeniem dla oglądających, Po występie aktorzy i opiekunki: p. Aldona Zawarska-Anikiej i p. Anna Borowiec usłyszeli wiele miłych słów i otrzymali mnóstwo gratulacji.
My również dołączamy się do gratulacji.

czytaj więcej »

Kolejny sukces ucznia gimnazjum

25.05.2015

08:59

Rafał Szymczewski

1Mariusz Kryściak, uczeń klasy IIIa Gimnazjum Miejskiego nr 1 w Sławnie zanotował kolejne sukcesy w zawodach lekkoatletycznych. W Postominie w mityngu "Za miesiąc w Pekinie dziś w Postominie" dwukrotnie stanął na najniższym stopniu podium. Zawody składały się z dwóch części: mityng młodzieżowy oraz ogólnopolski mityng rangi mistrzowskiej - międzynarodowej. W mityngu młodzieżowym Mariusz był trzeci w biegu na dystansie 100 m, wynikiem 13.35 sek. poprawił swój rekord życiowy. W mityngu ogólnopolskim po raz pierwszy w historii tej imprezy rozegrano konkurencję skoku wzwyż kobiet i mężczyzn.

Organizatorzy mając na względzie popularyzację lekkoatletyki i skoku wzwyż w powiecie sławieńskim umożliwili start w konkursie mężczyzn gimnazjalistom, którzy kilka dni wcześniej zajęli czołowe miejsca w powiatowej gimnazjadzie. Tym razem Mariusz zrewanżował się koledze z Pieszcza i udanym skokiem na wysokości 160 cm zapewnił sobie niespodziewanie zajęcie trzeciego miejsca i nagrodę finansową. Konkurs wygrał Patryk Baran, wieloboista z Sambora Tczew, który po jedynym skoku na 180 cm zapewnił sobie pierwsze miejsce i zrezygnował z dalszych prób. Mariuszowi życzymy wytrwałości w treningach i kolejnych sportowych osiągnięć.

czytaj więcej »

V Festiwal Nauki za nami…

25.05.2015

08:51

Rafał Szymczewski

01_V_festiwal20 maja 2015r. w Gimnazjum Miejskim nr 1 w Sławnie odbył się V Festiwal Nauki. Tego dnia zamiast lekcji w naszej szkole odbywały się: konkursy, pokazy, warsztaty i wykłady. Głównym jego celem było wypromowanie uczniów, którzy realizują swoje pasje, a równocześnie zmotywowanie innych do poszukiwania i rozwijania zainteresowań. Festiwal został zrealizowany z prawdziwym zaangażowaniem, o czym świadczy różnorodność oraz jakość przygotowanych pokazów edukacyjnych. Co można było zobaczyć tego wyjątkowego dnia? Uczniowie nie tylko mogli spróbować  sił w grach i zabawach dziadków i rodziców, ale też uczestniczyć w pokazach ciekawych doświadczeń fizycznych i chemicznych. Sportowcy z naszej szkoły zaprezentowali swoje sukcesy udokumentowane licznymi dyplomami, odznaczeniami, tytułami i medalami. Dużym zainteresowaniem cieszyły się wystawy plastyczne i fotograficzne, na których uwiecznione zostały między innymi ,, Najpiękniejsze zakątki Sławna i okolic”. W świat filmu mogliśmy się przenieść dzięki prezentacji ,,Mój pierwszy film”. W jednej z sal można było podziwiać hobby rodziców i nauczycieli, a wśród nich: aromatyczne herbaty świata, różnorodne patchworki, ciekawe zdjęcia i stylową technikę decoupagu. Gimnazjaliści poznali muzyczne talenty swoich kolegów – największą popularnością cieszył się popis gry na perkusji; gry komputerowe retro oraz mogli odwiedzić gabinet, w którym zaprezentowano projekty podsumowujące ogólnopolski program ,,Szkoła z klasą2.0”. Goszczący w naszej szkole uczniowie szkół podstawowych mogli zobaczyć teatr ruchu, zaprezentowany przez uczniów klas trzecich. 20 maja 2015 roku był również bardzo ważny dla uczniów klas drugich, gdyż podsumowali oni realizację projektów edukacyjnych. Zaprezentowali swoim kolegom i koleżankom m.in. prezentacje multimedialne o zdrowym odżywianiu, zagadnienia z dziedziny biologii, chemii, geografii, historii oraz j. polskiego. W tym dniu szkołę odwiedziło wielu gości, m.in. rodzice, emerytowani nauczyciele, przedstawiciele Urzędu Miasta oraz prasy lokalnej.                                     

Festiwal zakończył się niezwykłym spotkaniem w kawiarence literacko-muzycznej, poświęconej w tym roku Markowi Grechucie. Goście mogli wysłuchać jego utworów, takich jak: Wiosna, Nie dokazuj, Niepewność, Będziesz moją panią w interpretacji uczniów naszego gimnazjum. Z pewnością V Festiwal Nauki należał do udanych. Jak zawsze towarzyszyło nam w tym dniu wiele emocji i pozytywnych wrażeń, ale pamiętając słowa M. Skłodowskiej-Curie, wiemy, że: ,,Człowiek nigdy nie ogląda się na to, co zrobione, ale na to patrzy, co ma przed sobą do zrobienia.”

A zatem do zobaczenia za rok!

 

czytaj więcej »
  • gospodarka_odpadami pogotowie_oswietlenia_male sip_malynieruchomosci_gminne_maleogloszenia_male katalog_firm pytania_do_burmistrza 
  •  mikroporady(1) wku(1) akademia_pomorska komenda

 

Sport, Kultura, Sztuka - co się wydarzy?

23 maja – Dzień Święców

15.05.2015

11:27

Krzysztof Kowalczyk

baner-dzien-swieco-2015

czytaj więcej »

Nordic Walking Sławno 2015

21.04.2015

07:25

Krzysztof Kowalczyk

nordic-walking

czytaj więcej »

9 Maraton Fitness

08.04.2015

12:20

Rita Sadowska

9-maraton-fitnessMaraton Fitness trzymaj formę!

czytaj więcej »

Powiatowe Prezentacje Zespołów Tanecznych

03.04.2015

09:45

Tomasz

9 maja godz. 11.00 miejsce: sala widowiskowa Sławieńskiego Domu Kultury ul. Cieszkowskiego 2
czytaj więcej »

Powiatowe Prezentacje Muzyczne ARA

03.04.2015

09:42

Tomasz

25 kwietnia godz. 11.00 - Piosenka Dziecięca - Solistów i Muzycznych zespołów ARA miejsce: sala widowiskowa Sławieńskiego Domu Kultury ul. Cieszkowskiego 2
czytaj więcej »

Koncert Zespołu CISZA JAK TA

03.04.2015

09:20

sdk

ciszaCisza Jak Ta to nowoczesne i bogate aranżacyjnie podejście do nurtu piosenki folk-poetyckiej, którego kurs od lat wyznaczają takie zespoły jak Stare Dobre Małżeństwo, Czerwony Tulipan czy Wolna Grupa Bukowina.

Data:  17.04.2015 r.

godz. 19.00

Miejsce: sala widowiskowa Sławieńskiego Domu Kultury

Bilety do nabycia w Sławieńskim Domu Kultury w cenie:

Przedsprzedaż 20 zł, w dniu koncertu 30 zł

tel./fax (59) 810 76 70

kom. 793 967 670

e-mail: sekretariat@sdk.slawno.pl

czytaj więcej »

Sławieńska Liga Szachowa

03.04.2015

09:15

Tomasz

Sławieńska Liga Szachowa 11 kwietnia godz. 10.00 miejsce: kawiarnia Sławieńskiego Domu Kultury ul. Cieszkowskiego 2
czytaj więcej »

Konkurs na strój historyczny

19.03.2015

13:12

Rita Sadowska

storj-historycznyKonkurs na strój historyczny

czytaj więcej »

Sport i Kultura

sdk_stopka
osir_stopka
biblioteka_stopka

 

Projekt i wykonanie 2014 Maxus Net Communications
Wszelkie prawa zastrzeżone Miasto Sławno (C) Copyright 2014

TREŚĆ