Ikonka Bip Ikonka Instagram Ikonka Twitter Ikonka Facebook Ikonka Youtube Ikonka aparatu fotograficznego Ikonka RSS Ikonka drukarki ikonka Mapki Ikonka koperty

 

Odbiór elektrośmieci

odbiór elektrośmieci

czytaj więcej »
Repertuar Kina

Repertuar kina listopad 2015

czytaj więcej »
Bądź z nami na bieżąco!

Bądź z nami na bieżąco! www.slawno.pl. https://www.facebook.com/MiastoSlawno, https://twitter.com/MiastoSlawno, https://instagram.com/MiastoSlawno

czytaj więcej »

Ikonka kalendarzykaKalendarz wydarzeń

Przewiń listę kalendarza do tyłuPrzewiń listę kalendarza do przodu

XIII Rajd Niepodległości

23.11.2015

XIII Rajd NiepodleglościW dniach 20-21.11.2015 r. w Zespole Szkół im. Mikołaja Kopernika w Ostrowcu odbył się XIII Rajd Niepodległości Hufca ZHP im. WOP w Sławnie.

Na uroczystość inaugurującą, wraz z członkami komendy, przybył komendant Hufca ZHP Sławno hm. Ryszard Sobczak, Dyrektor ZS im. M. Kopernika p. Barbara Chylewska, przewodnicząca Rady Gminy Malechowo p. Jolanta Kieres, sekretarz Gminy Malechowo p. Halina Skaza, dyrektor Zespołu Administracyjno-Oświatowego p. Ryszard Grzeszczuk, komendant Związku Drużyn ZHP Gminy Malechowo hm. Michał Bielecki oraz wiele innych osób związanych z harcerstwem i szkołą. Całość poprowadził komendant rajdu phm. Marek Jarosz przy wsparciu instruktorów funkcyjnych: Grażyny Jarosz, Teresy Jarugi, Sylwii Hutman. Celem rajdu było przybliżenie historii odzyskania niepodległości, uczczenie pamięci poległych w walkach o wolną Polskę w różnych epokach, nabycie wiedzy i praktycznych umiejętności z zakresu obrzędowości i musztry, rozwijanie sprawności fizycznej, wyrabianie higienicznego trybu życia oraz umiejętności organizowania form aktywnego wypoczynku, promowanie zasad i wartości w oparciu o Prawo Harcerskie i integracja środowiska harcerskiego oraz lokalnego. Z okazji obchodów Narodowego Święta Niepodległości zaproszonym gościom oraz jednostkom organizacyjnym hufca członkowie 27. WDH „Zdobywcy” im. Jerzego Kukuczki przedstawili program artystyczny. Wszystkie drużyny i gromady wywiązały się z zadań przedzlotowych, którymi było przygotowanie piosenki żołnierskiej, plakatu i hasła patriotycznego. Niewątpliwą atrakcją rajdu był nocny marsz z wykonywaniem różnorodnych zadań. Harcerze pokonywali trasę ok. 9 km, a zuchy ok. 2,5 km. Nadzór nad punktami kontrolnymi sprawowali rodzice harcerzy i przyjaciele „Zdobywców”. Po marszu, do późnych godzin nocnych, w miłej atmosferze i przy dźwiękach gitar pana Jarosława Górnego oraz druha Artura Hamerlinga z darłowskiej „Trzynastki” odbyły się warsztaty muzyczne. Następnego dnia zuchy i harcerze rozwiązywali test dotyczący historii Polski oraz brali udział w zajęciach z podziałem na grupy metodyczne: zajęcia muzyczno-ruchowe dla zuchów, warsztaty muzyczne dla harcerzy, wspólne zajęcia z „filcowania” i musztry. Ważnym punktem rajdu był przemarsz uczestników na miejscowy cmentarz, gdzie odczytano Apel Poległych i zapalono biało-czerwone znicze, formując kształt flagi narodowej. Po powrocie do szkoły na wszystkich czekała przepyszna grochówka, ugotowana przez panią Emilię Gawin. Rajd zakończył się apelem podsumowującym, podczas którego komendanci hufca hm. Ryszard Sobczak i rajdu phm. Marek Jarosz podziękowali pani dyrektor gościnnego zespołu szkół, rodzicom i przyjaciołom 27. WDH za pomoc w organizacji tego patriotycznego wydarzenia, a uczestnikom zbiórki za wspaniałą zabawę. Wręczyli także pamiątkowe dyplomy oraz upominki, które przypominać będą ponad 150 zuchom, harcerzom i instruktorom, że kolejna edycja rajdu już za rok.

Komenda XIII Rajdu Niepodległości

Szansa na odpracowanie długu

23.11.2015

Burmistrz podpisuje zarządzenieNajemcy lokali mieszkalnych mogą odpracować swój dług. Osoby, które z różnych przyczyn życiowych zalegają ze spłatą zadłużenia w zajmowanych mieszkaniach, znajdujących się w zasobach Miasta Sławno, mają możliwość, wykonując różne prace porządkowe, rozliczyć się ze swoich zobowiązań.

Zarządzenie wydane przez Krzysztofa Frankensteina, Burmistrza Miasta Sławno daje szansę dłużnikom do odpracowania swojego długu, powstałego m.in. w zapłacie czynszu najmu, powstałego odszkodowania za bezumowne korzystanie z lokali komunalnych, odszkodowań z tytułu zniszczenia mienia komunalnego, zaległości z tytułu dostarczania mediów do lokalu czy kosztów postępowań sądowych i komorniczych.
Osoby decydujące się na taką formę rozliczenia nie otrzymują wynagrodzenia za wykonywaną pracę. O taką umowną kwotę (12zł za godzinę) jest pomniejszany ich dług. Pracę należy wykonywać na rzecz jednostek Miasta Sławno lub jego jednostek organizacyjnych i instytucji kultury - m.in. praca konserwatora, pomocy kuchennej czy pomocy administracyjnej.

Więcej informacji na temat odpracowania zadłużenia można uzyskać u koordynatora w Urzędzie Miejskim w Sławnie, pod numerem telefonu 59 810 00 14, bądź osobiście w pok. 47.

Turniej Break Dance

23.11.2015

Turniej Break DanceW sobotę, 21 listopada odbył się organizowany przez Sławieński Dom Kultury Andrzejkowy Turniej Tańca Break- Dance.

W 6 kategoriach wystartowało 61 uczestników. W kategorii chłopców do lat 9 I miejsce zajął Adrian Kumaniecki, za nim na podium stanęli kolejno Oliwier Michno oraz Karol Stępień, wszyscy reprezentowali Sławieński Dom Kultury. W kategorii chłopców do lat 12 zwyciężyli Mateusz Grzybowski z Koszalina- I miejsce, Cyprian Olszewski ze Sławna- II miejsce oraz Mikołaj Karwowski z Polanowa- III miejsce. Wśród chłopców do lat 15 najlepsi byli: Dominik Nowakowski z Polanowa, Maciej Malina z Koszalina i Maks Jodkowski z Malechówka. W najstarszej kategorii chłopców pow. 15 roku zycia I miejsce zajął Sebastian Prusak z Darłowa, II miejsce zdobył Emil Redas również z Darłowa, III miejsce zajął Igor Szumiak z Polanowa. Tańczące dziewczęta rywalizowały w dwóch kategoriach wiekowych: do lat 12 najlepsze były : Julia Piąstka z Polanowa, Wiktoria Jasińska z Darłowa oraz Amelia Grulkowska z Rzeczycy Wielkiej. Powyżej lat 12 najlepsze miejsca wytańczyły: Mizumi Feicht, Wiktoria Jasińska (obie z Darłowa) oraz Daria Wiśniewska z Ustronia Morskiego. Ponadto Jury nagrodziło najmłodszych zarówno pod względem wieku jak i doświadczenia uczestników: Adasia Stojewskiego ze Sławna, Kingę Genge z Dąbrowy oraz Kubę Laskę z Postomina. Nagrody specjalne w turnieju otrzymali: dla najmłodszego tancerza turnieju: Szymon Gozdal z Pomiłowa, dla najmłodszej zawodniczki: Wanessa Lebioda z Polanowa, a najlepszym tancerzem turnieju został Emil Redas z Darłowa. Również nagrodami specjalnymi mogą pochwalić się dwie tancerki z Polanowa: Emilia Mentel i Jagoda Radkowska. Wyróżnienie w turnieju otrzymał Marcel Kabaczyński z Warszkowa. Tomasz Ignaciuk ze Sławna i Tymek Kawalec z Polanowa otrzymali nagrody Radnej Rady Miasta Kingi Cichawy. Dzięki ciężkiej pracy uczestników i instruktorów z roku na rok poziom zawodów jest coraz wyższy i coraz trudniej wybrać tych najlepszych.

Robocze spotkanie komitetu organizacyjnego

20.11.2015

spotkanie komitetu organizacyjnegoW dniu 20 listopada 2015 roku w sławieńskim ratuszu spotkali się członkowie Komitetu Organizacyjnego Obchodów 700-lecia miasta.

W 2017 roku Miasto Sławno będzie obchodziło jubileusz 700-lecia nadania praw miejskich ( miasto otrzymało ten przywilej 22 maja 1317 roku). Podczas spotkania omówiono złożone propozycje inicjatyw zgłoszonych do programu obchodów, z uwzględnieniem założeń organizacyjno-finansowych. Pojawiły się propozycje włączenia innych jubileuszy w święto miasta, m.in. w 2017 roku przypada 25. lecie Państwowej Straży Pożarnej w Sławnie czy 10-lecie współpracy miast partnerskich Sławno-Ribnitz-Damgarten. Padły pierwsze propozycje konkursów, okolicznościowych publikacji, gadżetów oraz imprez plenerowych.

„Wszystkie pomysły zostały zapisane i zostaną przeanalizowane. Po zamknięciu listy propozycji wspólnie zdecydujemy, które z nich będziemy realizować” – mówił Mieczysław Grabowski – z-ca burmistrza i przewodniczący Komitetu Organizacyjnego.

Przypomnijmy, że w skład komitetu organizacyjnego wchodzą:

1. Mieczysław Grabowski – Zastępca Burmistrza Sławna – Przewodniczący Komitetu
2. Maria Poprawska – Radna Rady Miejskiej – Wiceprzewodnicząca Komitetu
3. Danuta Borowska – Skarbnik Miasta
4. Margareta Sadowska – Naczelnik Wydziału Organizacyjnego
5. Grażyna Grabowska – Naczelnik Wydziału Spraw Społecznych i Edukacji
6. Łukasz Wasik – Wydział Gospodarki Komunalnej i Inwestycji
7. Rafał Szymczewski – inspektor ds. promocji i współpracy zagranicznej
8. Joanna Iwko – Radna Rady Miejskiej
9. Jolanta Tilak – Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 3
10. Małgorzata Król – Dyrektor Przedszkola Miejskiego nr 4
11. Krzysztof Kowalczyk - Dyrektor Ośrodka Sportu i Rekreacji
12. Izabella Sozańska-Majchrzak – Dyrektor Sławieńskiego Domu Kultury
13. Elżbieta Kosińska-Róg – Dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej
14. Agata Ludwikowska – właścicielka Szkoły Tańca „Magnetica”
15. Wojciech Ludwikowski – Prezes Spółki „Wodociągi i Kanalizacja”
16. Jacek Ścigała – Prezes Spółki „Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
17. Robert Jankowski – Prezes Spółki „Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej”
18. ks. Leszek Szurek – Proboszcz parafii pw. WNMP
19. ks. Mateusz Krzywicki – Proboszcz parafii pw.św.Antoniego
20. Kazimierz Olejniczak – Prezes Spółdzielni Mieszkaniowej Wybrzeże”
21. Kazimierz Małecki – Prezes PSS „Społem”
22. Ryszard Radziuk – Komendant Powiatowy Policji
23. Krzysztof Pietruszka – Komendant Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej
24. Ryszard Sobczak – Komendant Hufca ZHP
25. Genowefa Kowalik – Przewodnicząca Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów
26. Tadeusz Broś – właściciel Przedsiębiorstwa Drogowego „Drobet”
27. Roman Hennig – sławieński przedsiębiorca, Starszy Cechu, Przewodniczący Zarządu Cechu Rzemiosł Różnych

Utrudnienia w ruchu - przebudowa drogi nr 205

20.11.2015

mapa prac drogowychW związku z trwającą przebudową drogi wojewódzkiej nr 205 na odcinku miejskim w Sławnie informujemy, że w dniach od 24.11.2015r. do 23.12.2015r. nastąpi czasowe zamknięcie ulicy Bolesława Chrobrego w Sławnie, zgodnie z poniższą grafiką.

 

Sesja Rady Miejskiej

20.11.2015

infoZawiadamiam, że w dniu 27.11.2015 r. o godz. 13.00 w sali konferencyjnej nr 32 Urzędu Miejskiego w Sławnie odbędzie się Sesja Rady Miejskiej o następującej tematyce:

Uroczysta Inauguracja SLMPS

20.11.2015

Inauguracja - wystąpienie Burmistrza19 listopada 2015r. ruszyły rozgrywki Sławieńskiej Ligi Mini Piłki Siatkowej organizowane w ramach Programu Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Sławnie.

Programu mającego na celu odpowiednie kształtowanie polityki społecznej poprzez profilaktyczną działalność prowadzoną w formie organizowania pozalekcyjnych zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży z terenu miasta Sławna. Jest to już VI sezon rozgrywek SLMPS, który otworzył burmistrz miasta Sławno Krzysztof Frankenstein. W uroczystości  uczestniczyli również: Anna Hruzd – dyrektor SP Nr 1, Jolanta Tilak – dyrektor SP Nr 3, Włodzimierz Olszewski  – prezes P.B.S. Olszewski i Synowie. Firma P.B.S. Olszewski i Synowie został sponsorem tytularnym SLMPS. W części artystycznej wystąpiły zespoły: GRACJA ze Szkoły Podstawowej Nr 3 i FINEZJA działający przy OSiR i GM Nr 1.

            Do rozgrywek SLMPS zgłosiła się rekordowa ilość 28 drużyn! ze sławieńskich szkół podstawowych. Mecze rozgrywane są w hali widowiskowo-sportowej OSiR przy SP Nr 3. Spotkania sędziować będą:  Zofia Jęsiek-Czaplińska SP 1, Paweł Michalik i Wojciech Michalak SP 3.

Zakończenie rozgrywek planowane jest w marcu 2015r. a więc przez 5 miesięcy organizatorzy mają zamiar stworzyć warunki do harmonijnego rozwoju psychofizycznego dzieci, poprzez rozwijanie zainteresowań i uzdolnień ruchowych. Chcemy również popularyzować grę drużynową jaką jest mini siatkówka. Mamy nadzieję, że nasza oferta aktywnego sposobu spędzania czasu wolnego z dala od nałogów na jakie dzieci są narażone przyniesie dobre owoce wychowawcze i zdrowotne.  

TABELE PO I KOLEJCE

SLMPS P.B.S. OLSZWSKI I SYNOWIE CUP

GRUPA A/I (klasy VI)

 

1

NIEZNISZCZALNI  (VI B/A–SP 3)

1

2

2 : 0

2

KS NIKE   (VI A – SP 1)

1

2

2 : 0

3

ANANASY   (VI A – SP 1)

1

2

2 : 0

4

MINIONKI  (VI B/C–SP 3)

1

1

0 : 2

5

ROZRABIAKI (VI A–SP 3)

1

1

0 : 2

6

CYTRYNKI   (VI B – SP 1)

1

1

0 : 2

Wyniki I kolejki  19.11.2015r.

KS NIKE   (VI A – SP 1)                -           ROZRABIAKI (VI A–SP 3)           2 : 0  

ANANASY   (VI A – SP 1)             -           MINIONKI  (VI B/C–SP 3)            2 : 0

CYTRYNKI   (VI B – SP 1)            -           NIEZNISZCZALNI  (VI B/A–SP 3) 0 : 2

 

         GRUPA A/II (klasy VI)

1

MELONY (VIA – SP 1)

1

2

2 : 0

2

BANANA KING (VI A/C– SP 3)

1

2

2 : 0

3

TUTENCHAMONY (VI B– SP 3)

1

2

2 : 1

4

ŚLIZGONI (VI-SP3)

1

1

1 : 2

5

LANDRYNKI (VI B– SP 3)

1

1

0 : 2

6

SZALONY TEAM (VI – SP 3)

1

1

0 : 2

7

WIRTUO.PRO   (VI A/B – SP 1)

0

0

0 : 0

Wyniki I kolejki  19.11.2015r.

MELONY (VIA – SP 1)                  -           SZALONY TEAM (VI – SP 3)       2 : 0

TUTENCHAMONY (VI B– SP 3) -           ŚLIZGONI (VI-SP3)                        2 : 1

LANDRYNKI (VI B– SP 3)          -           BANANA KING (VI A/C– SP 3)   0 : 2

 

GRUPA B (klasy V)

1

ARMIA  (V B – SP 1)

1

2

2 : 0

1

CZERWONE BŁYSKAWICE (V – SP 3)

1

2

2 : 0

3

MINIONKI II  (V A/B – SP 1)

1

2

2 : 1

4

TERMINATORZY (V A– SP 3)

1

1

1 : 2

5

CZITOSY   (V A/B– SP 3)

1

1

0 : 2

5

MIKASY (V C – SP 3)

1

1

0 : 2

Wyniki I kolejki  19.11.2015r.

ARMIA  (V B – SP 1)                      -           MIKASY (V C – SP 3)            2 : 0  

MINIONKI II  (V A/B – SP 1)        -           TERMINATORZY (V A– SP 3)    2 : 1

CZITOSY   (V A/B– SP 3)              -           CZERWONE BŁYSKAWICE (V – SP 3)0 : 2

 

GRUPA C (klasy IV)

 

1

SMOKI (IV C–SP 3)

2

3

2 : 2

1

ZŁOTE PIŁKI (IV C– SP 3)

2

3

2 : 2

3

TOFIKI (III – SP1)

1

2

2 : 0

3

GUMISIE   (IV C/D– SP 3)

1

2

2 : 0

3

BARCELONA   (IV B – SP 1)

1

2

2 : 0

6

LWY (IV A– SP 3)

1

2

2 : 1

7

PRZYJACIÓŁKI   (IV B – SP 1)

2

2

0 : 4

8

KOKO JUMBO   (IV A – SP 1)

1

1

1 : 2

9

WOJOWNICY (IV C– SP 3)

1

1

0 : 2

Wyniki I kolejki  19.11.2015r.

PRZYJACIÓŁKI   (IV B – SP 1)   -           SMOKI (IV C–SP 3)                         0 : 2

KOKO JUMBO   (IV A – SP 1)     -           LWY (IV A– SP 3)                           1 : 2

TOFIKI (III – SP1)                          -           ZŁOTE PIŁKI (IV C– SP 3)          2 : 0

GUMISIE   (IV C/D– SP 3)             -           WOJOWNICY (IV C– SP 3)          2 : 0

BARCELONA   (IV B – SP 1)       -           SMOKI (IV C–SP 3)                  2 : 0

PRZYJACIÓŁKI   (IV B – SP 1) -           ZŁOTE PIŁKI (IV C– SP 3)          0 : 2

 

 

Konsultacje społeczne

19.11.2015

konsultacje społeczneKonsultacje społeczne projektu „Planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla Powiatu Sławieńskiego”

W dniach od 12 listopada do 4 grudnia 2015r. odbędą się konsultacje społeczne projektu „Planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla Powiatu Sławieńskiego ” (planu transportowego).

Zapraszamy wszystkich mieszkańców i zainteresowane strony do składania uwag i propozycji zmian do projektu planu transportowego. Uwagi w ramach konsultacji społecznych należy składać na specjalnie przygotowanym formularzu. Projekt planu transportowego wyłożony będzie w Urzędzie Starostwa Powiatowego w Sławnie, ul. Sempołowskiej 2a, pok. nr 6 lub 12, w godz. od 8.30 do 10.30 (w dni robocze). Dokument i formularz konsultacyjny dostępne są również do pobrania w wersji elektronicznej.
Uwagi można zgłaszać do dnia 4 grudnia 2015r.:

  • bezpośrednio w Urzędzie Starostwa Powiatowego w Sławnie, ul. Sempołowskiej 2a, pok. 6 lub 12, w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.30 do 10.30, podczas dyżuru konsultanta,
  • przesyłając wypełniony formularz konsultacyjny:

1) drogą elektroniczną na adres e-mailowy: komunikacja@powiatslawno.pl, wpisując w tytule wiadomości „Konsultacje społeczne PT”,
2) faksem na nr 59 810 49 12,
3) drogą korespondencyjną na adres: Starostwa Powiatowego w Sławnie, ul. Sempołowskiej 2a, 76 – 100 Sławno (liczy się data wpływu).

Gotowi na zimę

19.11.2015

mapkaSystem zimowego utrzymania dróg krajowych jest już gotowy na nadejście mrozu i śniegu.

W sezonie 2015/2016 na drogi zarządzane przez GDDKiA O/Szczecin wyjedzie 55 solarek, 112 pługów. W ekstremalnych warunkach atmosferycznych będzie wykorzystanych 12 pługów wirnikowych, 20 równiarek, 4 spycharki, 29 ładowarek i 2 piaskarki. Zaplanowano zużycie 24 500 ton soli drogowej, 260 ton chlorków magnezu i wapnia oraz 1 450 ton materiałów uszorstniających (piasek). Pamiętajmy jednak, że akcja zimowa ma na celu złagodzenie skutków zimy, a nie ich całkowite i natychmiastowe wyeliminowanie.

Każdy kierowca przed wyruszeniem w podróż może sprawdzić warunki na trasie, na stronie gddkia.gov.pl w zakładce serwis dla kierowców. Jest tam dostępny obraz z kamer monitorujących stan nawierzchni, mapa warunków drogowych na której są zaznaczane odcinki z utrudnionymi warunkami jazdy i informacje o wszelkich utrudnieniach na drogach krajowych. Informacji na temat warunków drogowych można również zasięgnąć telefonicznie w całodobowym Punkcie Informacji Drogowej GDDKiA O/Szczecin pod nr. (91) 43 25 314. Do dyspozycji wszystkich zainteresowanych jest również całodobowy ogólnopolski numer 19 111.

Drogi w dobrym standardzie

W sezonie zimowym 2015/2016 GDDKiA utrzymywać będzie 1041,9 km dróg, w tym 157,7 km w standardzie I (A6 i cała S3/DK3), pozostałe drogi będą utrzymywane w standardzie II ( droga S6, w tym obwodnica sławieńska). Standardy stanowią wytyczne do zimowego utrzymania. Trzeba podkreślić, że czas na zlikwidowanie skutków niekorzystnych warunków atmosferycznych liczy się od ustania opadów śniegu. Każdy kierowca jest zobowiązany zawsze do dostosowania prędkości do warunków panujących na drodze.

Prognozy, gps-y i kamery

W utrzymaniu zimowym niezwykle ważne jest odpowiednie reagowanie na zmieniające się warunki pogodowe. Wspierają to specjalistyczne prognozy pogody zawierające również dane z radarów opadowych. Na naszym terenie mamy również 20 własnych stacji meteorologicznych zlokalizowanych przy drogach, które dostarczają szczegółowych informacji o bieżących warunkach na drogach. Bardzo pomocne są również kamery monitorujące stan dróg, mamy ich łącznie 81. System wsparcia dopełnia monitoringu pracy sprzętu, dzięki danym z systemu gps wiemy dokładnie gdzie znajduje się dana jednostka sprzętu i jakie czynności wykonuje. To wszystko pozwala naszym dyżurnym podejmować możliwe najbardziej właściwe decyzje dotyczące wysłania sprzętu.

„Odblaskowy zawrót głowy”

18.11.2015

odblaskiCzerwony dywan, pulsujące kolorami światła, profesjonalna oprawa muzyczna… to nie wstęp do relacji z Cannes czy Los Angeles tylko opis wspaniałego wydarzenia, które miało miejsce 17 listopada w naszej szkole.

W ramach konkursu „Zabłyśnij na drodze” organizowanego przez Lighthouse Consultants Sp. z o.o. Sp. Komandytowa na zlecenie Bridgestone Stargard Sp. z o.o. we współpracy z Komendą Wojewódzką Policji w Szczecinie zorganizowano pokaz mody „Odblaskowy zawrót głowy”!!!. Jak na profesjonalny pokaz przystało  98 uczniów próbowało swoich sił na wybiegu. Kreatywność i pomysłowość dzieci była wręcz nieograniczona, a prezentowane odblaskowe stroje na każdą okazję: szkolne, codzienne, sportowe, eleganckie, dyskotekowe, hip-hopowe czy ślubne – zachwycały licznie zgromadzoną publiczność. Rodzice, uczniowie oraz zaproszone przedszkolaki z Przedszkola Nr 3 im. Jasia i Małgosi nagradzali gromkimi brawami przechadzających się po wybiegu uczniów. Wszyscy modele lśnili i świecili odblaskami oraz innymi reagującymi na światło dodatkami.

Jury w składzie: dyrektor szkoły Anna Hruzd, zastępca Naczelnika Wydziału Prewencji i Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji w Sławnie asp.szt. Piotr Trojnar, nauczyciel przedszkola Bogusława Diak oraz praktykant i  absolwent naszej szkoły Adrian Zieliński, miało naprawdę trudne zadanie! Wyróżniono 15 z występujących na wybiegu modelek i modeli. Wszyscy autorzy strojów otrzymali słodki upominki.

Organizatorzy pokazu składają serdeczne podziękowania rodzicom, którzy wspierali swoje pociechy w przygotowaniu strojów, członkom jury oraz p. Januszowi Mielniczkowi, który zadbał o profesjonalną oprawę muzyczną. Niezwykle udanej i nietypowej imprezy.

Konkurs „Zabłyśnij na drodze” jest integralną częścią programu „Bezpieczna Szkoła” - Honorowego Certyfikatu Bezpieczeństwa, nadawanego placówkom oświatowym województwa zachodniopomorskiego.

Informacja

17.11.2015

informacjaOdbiór wyeksploatowanego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (np. sprzęt AGD, lodówki, zamrażarki, pralki, telewizory, komputery PC, laptopy, tel. komórkowe, wiertarki, suszarki)

odbędzie się dnia: 27.11.2015r.

Właściciele nieruchomości proszeni są o wystawienie wyeksploatowanego sprzętu elektrycznego i elektronicznego  przed wjazd na nieruchomość lub w budynkach wielolokalowych obok osłon śmietnikowych do godz. 900.

Wyeksploatowany sprzęt elektryczny i elektroniczny nieodpłatnie można również oddać do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) zlokalizowanym w siedzibie MPGKiM Sp. z o.o., ul. Polanowska 43, Sławno od poniedziałku do piątku w dni robocze w godz. 8-17 oraz soboty w godz. 8-14.

Szczegółowy harmonogram odbioru odpadów znajduje się na stronie internetowej:

www.slawno.pl -> Zakładka Gospodarka Odpadami

Mieszkańcu! w ramach możliwości prosimy o wystawienie zużytego sprzętu rano (tj. bezpośrednio przed godz. 900)

Pamiętaj! nie rozbieraj elektro odpadów samodzielnie!!! Chroń środowisko naturalne i siebie przed niebezpiecznymi substancjami które znajdują się w elektorodpadach.

W-F z klasą

17.11.2015

W-F z klasą3 listopada w Gimnazjum Miejskim nr 1 w Sławnie odbył się Sportowy Okrągły Stół.

W poprzednich edycjach W-Fu z Klasą zajmowano się uatrakcyjnieniem lekcji w-f, natomiast w tym roku szkolnym tematem przewodnim będzie aktywne spędzanie czasu wolnego po lekcjach.

We wszystkich klasach przeprowadzono wcześniej ankietę: Jak spędzasz czas wolny?

Na debacie omówiono wyniki ankiety. Stwierdzono, że duża część młodzieży nie spędza aktywnie czasu wolnego, a 44% ankietowanych uważa, że w najbliższej okolicy nie ma miejsc do aktywnego wypoczynku.

W tym roku szkolnym zamierzamy przekonać młodych ludzi, że jest zupełnie inaczej i będziemy realizować ścieżkę turystyczno-regionalną.

Przedstawiciele klas obecni na debacie przekazali swoje uwagi i pomysły, a uzgodniony harmonogram działań przekażą  swoim klasom do dyskusji.

Mamy nadzieję, że uda się w pełni zrealizować zamierzone zadania.

Przewiń listę aktualności w lewoPrzewiń listę aktualności w prawo

  • Banner gospodarka odpadami - zasady wywozu odpadów, harmonogramy Banner pogotowie oświetlenia ulic Banner system informacji przestrzennej - emapaBanner nieruchomosci gminne na sprzedażBanner mapa interaktywna - poznaj swoje okolice
  • Banner galeria - wydarzenia w objektywie Banner pytania do burmistrza Banner zobacz filmy ze sławnaBanner katalog firm Banner katalog turystyczny
  • Banner ogłoszenia Banner mikroporady.pl Banner WKU w Koszalinie Banner Academia Pomeraniensis Banner Komenda Powiatowa Policji w Sławnie

 

Remonty i modernizacje

Sławieńskie inwestycje ul. 3 Maja

czytaj więcej »
Inwestycje

Sławieńskie Inwestycje

czytaj więcej »
Remonty i modernizacje

Sławieńskie inwestycje

czytaj więcej »
Remonty i modernizacje

sławieńskie inwestycje

czytaj więcej »
Remonty i modernizacje

Sławieńskie inwestycje

czytaj więcej »
Remonty i modernizacje

Sławieńskie inwestycje

czytaj więcej »

Przewijaj sliderZatrzymaj slider

Sport, Kultura, Sztuka - co się wydarzy?

Sport i Kultura

Banner Sławieński Dom Kultury
Banner OSiR Sławno
Banner Miejska Biblioteka Publiczna w Sławnie

Edukacja

Banner Przedszkole nr 1 im. Kubusia Puchatka w Sławnie
Przedszkole nr 2 im. Jana Brzechwy w Sławnie
Banner Przedszkole Jasia i Małgosi w Sławnie
Banner Przedszkole nr 4 im. Krasnala Hałabały w Sławnie
Banner Szkoła Podstawowa nr 1 w Sławnie
Banner Szkoła Podstawowa nr 3 w Sławnie
Banner Gimnazjum Miejskie nr 1 w Sławnie

Turystyka

Banner Pomorska droga sw Jakuba, Pomeranian Way of St James
Banner Europejski Szklak Gotyku Ceglanego
Banner Darlot

TREŚĆ